Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy 2 komputerów przenośnych typu 1 z wyposażeniem ,2...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TOP-INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy 2 komputerów przenośnych typu 1 z wyposażeniem ,2 komputerów przenośnych typu 2 z wyposażeniem, 12 szt. pamięci RAM do serwera w ramach realizacji projektu badawczego pn. „Wdrożenie innowacyjnej i energooszczędnej technologii chłodzenia urządzeń szaf...
Kielce,
świętokrzyskie
27-05-2019

42/ZK/2019/KKZ zatrudnienie wykładowców/instruktorów na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na Kwalifikacyjnym Kursie ZAWODOWYM pn. „UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH” w Starachowicach. Zakres rzeczowy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do zaproszenia oraz w projekcie...
Kielce,
świętokrzyskie
27-05-2019

Zakup pieca do spiekania proszków metali.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MC DIAM SP. Z O.O..
Zakup pieca do spiekania proszków metali. Parametry techniczne: - powierzchnia robocza: minimum 140 cm2 - temperatura pracy: do minimum 900°C - spiekanie w próżni i/lub w atmosferze ochronnej - programowanie cyklu spiekania
Warszawa,
świętokrzyskie
27-05-2019

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Fałkowie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA FAŁKÓW.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Fałkowie, położonej na działce ewidencyjnej nr 404 z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 2kW oraz montażem systemu monitoringu wizyjnego. Przebudowa budynku...
Fałków,
świętokrzyskie
27-05-2019

Dostawa wiertarko-frezarko-wytaczarki poziomej płytowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO - INŻYNIERYJNE "WWTECH" PRZEMYSŁAW WÓJCIK.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wiertarko-frezarko-wytaczarki poziomej płytowej. Planowane do zakupu w ramach projektu urządzenie, charakteryzujące się technicznym poziomem konstrukcji, przeznaczone jest do dokładnego i wysoce produktywnego współrzędnego wiercenia, wytaczania, frezowania i...
Miedziana Góra,
świętokrzyskie
27-05-2019

Modernizacja linii technologicznych: linii granulującej i linii suszącej w zakładzie produkcji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "EKO-BIOMASA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację linii technologicznych: linii suszącej i linii granulującej w zakładzie produkcji pelletu: 1) Modernizacja linii technologicznej - linia susząca • demontaż urządzeń dotychczas wchodzących w skład linii suszącej, • dostawa i montaż nowych urządzeń...
Biechów,
świętokrzyskie
27-05-2019

Dostawa, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego zestawu pomp cieplnych (2 szt.)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ODLEWNIE POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
Dostawa, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego zestawu pomp cieplnych (2 szt.), która ma być zrealizowana do 29.11.2019 r. zgodnie z projektem techniczno-technologicznym przedstawionym przez oferenta. Zestaw pomp zostanie wykorzystany do oceny możliwości zastąpienia dotychczas...
Starachowice,
świętokrzyskie
27-05-2019

Dostawa fabrycznie nowych środków trwałych – wózka widłowego – 2 szt. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.1...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAR-TOM Sp. z o.o..
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych środków trwałych – wózka widłowego – 2 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) transport do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem b) kontrolny rozruch przez wyspecjalizowanych pracowników Dostawcy na koszt Dostawcy...
Jędrzejów,
świętokrzyskie
25-05-2019

Zamówienie WD/1/05/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "W DROGĘ".
Przedmiotem zamówienia jest realizacja doposażenia Sali doświadczania świata oraz pomocy specjalistycznych i terapeutycznych dla przedszkola w Seceminie, realizowanych w ramach projektu „Nowa edukacja przedszkolna w Seceminie” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu...
Oborniki Śląskie,
świętokrzyskie
24-05-2019

40/ZK/2019/EUD USŁUGA ZAPEWNIENIA WYKŁADOWCÓW/INSTRUKTORÓW NA KURSACH KIEROWCÓW

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH.
II. Przedmiot zamówienia USŁUGA ZAPEWNIENIA WYKŁADOWCÓW NA KURSACH KIEROWCÓW KAT. B, C, C+E i D I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI JAZDY NA KURSACH KIEROWCÓW KAT. B, C, C+E, D WRAZ Z POJAZDAMI PRZYSTOSOWANYMI DO PRAKTYCZNEJ NAUKI JAZDY NA KURSACH KIEROWCÓW KAT. B, C, C+E, D ORAZ USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ...
Kielce,
świętokrzyskie
24-05-2019

Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Kielce.
Zadanie 1. Świadczenie usług doradczych w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych; Usługa doradcza rozumiana jest jako trzy spotkania bezpośrednie doradcy z grupami uczestników. Szacowana liczba uczestników danego spotkania 10-20 osób. Miejsce spotkania: Miasto Kielce....
Kielce,
świętokrzyskie
24-05-2019

Zakup wraz z dostawą kompletnych stanowisk spawalniczych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ENERKO ENERGY SP. Z O.O..
Zakup wraz z dostawą kompletnych stanowisk spawalniczych – 2 komplety Zamówienie zostało podzielone na 3 części. CZEŚĆ I CPV 42662000-4 Sprzęt spawalniczy CPV 43800000-1 Urządzenia warsztatowe CPV 18143000-3 Akcesoria ochronne 1.1. Migomat półautomat spawalniczy do konstrukcji stalowych...
Kielce,
świętokrzyskie
24-05-2019

„Dostawa – wyposażenie pracowni” (TUF)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE WIEDZA I ROZWÓJ.
Opis przedmiotu zamówienia : a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa – wyposażenia pracowni do realizacji projektu „Profesjonalny technik – nauka, praktyka, praca” b) Przedmiot zamówienia dot. prowadzonych zajęć w zawodzie technik usług fryzjerskich (TUF) i dotyczy Część 1 – DOSTAWA – Akcesoria...
Lipowe Pole Skarbowe,
świętokrzyskie
24-05-2019

Budowa hali topialni indukcyjnej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ODLEWNIA ŻELIWA "FANSULD" J. POSTUŁA, R. RUDZIŃSKI, R. POSTUŁA SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest hala produkcyjna, w której zainstalowany zostanie piec indukcyjny wraz z urządzeniami zaplecza (transformatory i inne urządzenia zasilające, układ chłodzenia, urządzenia hydrauliki) oraz szereg urządzeń towarzyszących (suwnica, wozy załadowcze, urządzenia pola wsadowego,...
Końskie,
świętokrzyskie
24-05-2019

Wykonanie badań właściwości elektrycznych PPS

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI SIARKOPOL SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań właściwości elektrycznych na dostarczonych przez Zamawiającego partiach próbek/kształtek wykonanych na wtryskarce z czystego polimeru PPS oraz z dodatkami włókna szklanego w ilości ok. 30%. Opracowanie wyników badań w postaci raportów, dla poszczególnych...
Grzybów,
świętokrzyskie
24-05-2019

Zakup, dostawa i montaż ciągu produkcyjnego do wytwarzania komponentów lusterka samochodowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AUTO-TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie ciągu produkcyjnego do wytwarzania komponentów lusterka samochodowego. Ciąg produkcyjny będzie składał się z 10 gniazd produkcyjnych, zawierających następujące elementy: 1. Prasa hydrauliczna do prasowania pianek 2. Urządzenie do...
Kraków,
świętokrzyskie
24-05-2019

„Zorganizowanie szkolenia 2- dniowego z Zintegrowanego Systemu w logistyce wraz z zapewnieniem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH.
„Zorganizowanie szkolenia 2- dniowego z Zintegrowanego Systemu w logistyce wraz z zapewnieniem wyżywienia transportu oraz noclegu” w celu realizacji projektu pn. „SMART LOGISTYK - nowoczesne technologie w szkołach ZDZ w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim”
Kielce,
świętokrzyskie
23-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPSW/2019/WWDZ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 7 CUBES SP. Z O.O..
Szkolenia zawodowe wraz z certyfikatem zewnętrznym będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby Uczestników Projektu oraz zapotrzebowanie na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Szkolenie w projekcie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim...
Warszawa,
świętokrzyskie
23-05-2019

Dzierżawa powierzchni na terenie RIPOK

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DOMAT CONSULTING SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA.
Zamówienie dotyczy dzierżawy powierzchni na terenie RIPOK (ze względu na dostępność materiałów badawczych, tj. odpadów, a także posiadanie przez takie zakłady wszelkich niezbędnych do prowadzenia przez Zamawiającego prac B+R pozwoleń i decyzji), wraz z obsługą techniczną, tj. wywozem, odbiorem...
Brzeziny,
świętokrzyskie
23-05-2019

Zbiór próbek z koron drzew na czterech powierzchniach badawczych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGNIESZKA FIUK CK SYSTEM.
Przedmiotem zamówienia jest zbiór próbek z koron drzew – materiału badawczego do przeprowadzenia laboratoryjnych badań biochemicznych. W ramach realizowanego projektu próbki będą poddawane badaniom w celu określenia długookresowej dynamiki zmian żywotności i parametrów biochemicznych badanych drzew...
Kielce,
świętokrzyskie
23-05-2019

Opracowanie oferty oraz biznes planu Lokalnego Impact Hub’u, który ma powstać w Starachowicach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Starachowice.
CZĘŚĆ A: Opracowanie oferty: 1. W ramach przygotowanej oferty LIH Wykonawca powinien przedstawić szczegółowy plan włączenia starachowickiego LIH w międzynarodową sieć Impact Hub, z uwzględnieniem kosztów z tym związanych. Ponadto wykonawca w ramach opracowywanej oferty powinien skontaktować się z...
Starachowice,
świętokrzyskie
23-05-2019

Organizacja spotkania warsztatowego dla przedsiębiorców z powiatów: skarżyskiego oraz koneckiego....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO/DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ UMWŚ.
I. Termin spotkania warsztatowego: 29 maja 2019 roku II. Miejsce spotkania warsztatowego: obręb miasta Skarżysko-Kamienna III. Opis przedmiotu zamówienia: Zakres usługi będzie obejmował: 1. Wynajem sali konferencyjnej na ok. 3 godziny zegarowe wraz z niezbędnym wyposażeniem tj.: • stoły,...
Kielce,
świętokrzyskie
22-05-2019

Dostawa materiałów stalowych (stal nierdzewna) do wykonania badawczych przenośników ślimakowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLU FMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów stalowych nierdzewnych wg. poniższej specyfikacji, służących do wykonania badawczych przenośników ślimakowych: 1. Stal nierdzewna 0H18N9 o wymiarach 1500 mm x 3000 mm x 6 mm – 20 arkuszy 2. Stal nierdzewna 0H18N9 o wymiarach 1500 mm x 3000 mm x 8 mm –...
Leszcze,
świętokrzyskie
22-05-2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA BRODY.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót : - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, - sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją projektową -...
Brody,
świętokrzyskie
22-05-2019

Dostawa zestawu wyposażenia kontrolno-pomiarowego w ramach projektu: "Koła pasowe do silników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CAFFARO W. SZAFARSKI I WSPÓLNICY. SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie zestawu wyposażenia kontrolno-pomiarowego w którego skład wchodzi: • Wysokościomierz elektroniczny – 1 szt. • Stół pomiarowy z płytą granitową – 1 szt. • Mikroskop pomiarowy – 1 szt. • Chropowatościomierz – 1 szt. • Suwmiarka o zakresie 0-150 mm –...
Słonowice,
świętokrzyskie
22-05-2019

Zamówienie numer 2019-04-SW-DR.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "ONLINE-SKILLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: a) Część I - doradztwo dla 128 przedstawicieli JST w procesie tworzenia lokalnych planów rozwoju oświaty; b) Część II - przeprowadzenie 4 spotkań dla 40 JST w środowisku lokalnym, w celu udzielenia pomocy w zawiązaniu lokalnej koalicji na rzecz...
Poznań,
świętokrzyskie
22-05-2019

Dostawa monitorów (mierników) jakości powietrza

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych monitorów (mierników) jakości powietrza dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE dla Politechniki Świętokrzyskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zapytania
Kielce,
świętokrzyskie
22-05-2019

Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu z języka angielskiego z wydaniem zewnętrznego certyfikatu,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROGRES EWA DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - egzamin językowy
Chodzież,
świętokrzyskie
22-05-2019

Wynajęcie lokalu badawczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na zewnątrz i wewnątrz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIKRONIZATOR PIONIER MMWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu badawczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na zewnątrz i wewnątrz budynku, na potrzeby stworzenia stanowiska badawczego do sprawdzenia poprawności działania prototypu laboratoryjnego mikronizatora kaskadowego zgodnie z planem prac B+R projektu...
Kielce,
świętokrzyskie
22-05-2019

Linia technologiczna do produkcji filtra z regulacją wraz z uruchomieniem wykonaną zgodnie z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest: 1) wstępna wizualizacja przedstawiająca koncepcję działania linii technologicznej, której poziom szczegółowości pozwoli ocenić zasadność zastosowania proponowanych rozwiązań. 2) wykonanie projektu linii technologicznej zgodnie z wytycznymi załączonymi do zapytania...
Kielce,
świętokrzyskie
22-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij