Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

zapytanie ofertowe dot ekspertyzy „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO.
1. Przedmiotem zamówienia jest ekspertyza dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 2. Założona w budżecie projektu kwota brutto za wykonanie ekspertyzy wynosi 4000 zł.
Warszawa,
mazowieckie
19-06-2019

ZAPYTANIE O OFERTOWE NR ZIP 612-3/2019 - zapewnienie miejsca realizacji 2 - dniowych wyjazdów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsca realizacji 2 – dniowych wyjazdów studyjnych (16 godzin dydaktycznych) dla łącznej liczby 201 studentów wraz z opiekunem w ramach projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia” na 3 kierunkach studiów: • Ekonomia II stopnia - 48 osób – 9 grup – 144...
Siedlce,
mazowieckie
19-06-2019

Świadczenie usług przez Architekta Oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. „Inteligentny...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ATENDE SOFTWARE SP. Z O.O..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Warszawa,
mazowieckie
19-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2019 W ZAKRESIE KOSZTÓW UDZIAŁU FIRMY W CHARAKTERZE WYSTAWCY W COSMOPROF...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DERMAGLIN HANNA IWONA KORDIASZ.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES USŁUGI DO WYKONANIA Organizacja stoiska wystawowego koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego) wraz z reklamą w mediach targowych na: TARGI: 24 edycja Cosmoprof Asia 2019 W MIEJSCU: Hong Kong W TERMINIE: 12-14 listopad 2019 obejmą: a) wynajem...
Mańkowo,
mazowieckie
19-06-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR VALMONT/POIR 1.1.1/2019/03

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "VALMONT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia budowa fundamentu pod maszynę formującą w linii technologicznej w ramach projektu „Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych słupów oświetleniowych do zastosowania w pasie drogowym wraz z demonstracyjną linią technologiczną o podwyższonych parametrach...
Siedlce,
mazowieckie
19-06-2019

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A..
Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej w ramach likwidacji węzła grupowego: Dąbrowszczaków 9 (nr rej. 13). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci...
Warszawa,
mazowieckie
19-06-2019

postępowanie o udzielenie zamówienia nr 201709 w trybie przetargu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SIME POLSKA SP Z O.O..
1) Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Borzymy, Urle, gm. Jadów, powiat Wołomin o dł. ok. 2067,0m i średnicy DN 110mm. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również: - naprawy powstałych w trakcie budowy uszkodzeń sieci uzbrojenia terenu, - zapewnienie...
Sochaczew,
mazowieckie
19-06-2019

Zlecenie wykonania prac badawczo rozwojowych celem wypracowania kompleksowej innowacyjnej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miklewski.com.pl sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania prac badawczo rozwojowych celem wypracowania innowacjej kompleksowej technologii hodowli Hermetia illucens w celu wykorzystania larw muchy jako dodatek do paszy dla drobiu. Zakres prac objętych zleceniem obejmuje realizację następujących zadań...
Radom,
mazowieckie
19-06-2019

Dostawa asortymentu wyposażenia sklepików w artykuły reklamowe, higieniczne i lokalne do wszystkich...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
Dostawa asortymentu wyposażenia sklepików w artykuły reklamowe, higieniczne i lokalne do wszystkich Oddziałów AMW REWITA Sp. z o.o., z podziałem na 3 części, Nr postępowania: RWT/PZP/21/2019
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. "Żłobki na start" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

II Postępowanie:„Dostawa fabrycznie nowych koszulek technicznych z nadrukiem na 29. Bieg Powstania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
II Postępowanie:„Dostawa fabrycznie nowych koszulek technicznych z nadrukiem na 29. Bieg Powstania Warszawskiego” (nr postępowania ZP/PN/D/15/2019).
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO do budynku Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Strumykowa 21A...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
„KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO do budynku Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Strumykowa 21A w Warszawie”
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

Wymiana okien łazienkowych i na korytarzach w XXVI LO przy ul. Alpejskiej 16 w Warszawie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Wymiana okien łazienkowych i na korytarzach w XXVI LO przy ul. Alpejskiej 16 w Warszawie
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

Opracowanie projektu remontu bramy wjazdowej, ogrodzenia i nawierzchni terenu w celu wykonania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Opracowanie projektu remontu bramy wjazdowej, ogrodzenia i nawierzchni terenu w celu wykonania drogi pożarowej w Warszawie przy Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Warszawie.
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 w Warszawie – I etap...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 w Warszawie – I etap dokończenie robót w zakresie dachu wszystkich budynków oraz w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku...
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

Zakup, dostawa i rozstawienie pierwszego wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 173 przy ul. Trakt...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Zakup, dostawa i rozstawienie pierwszego wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 173 przy ul. Trakt Brzeski 18 w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna”
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść;...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść; opróżnianie ulicznych koszy na śmieci; utrzymanie terenów zieleni przyulicznej, w tym poboczy ulic położonych wzdłuż dróg gminnych; na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w roku 2019
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania z budżetu partycypacyjnego pod...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania z budżetu partycypacyjnego pod nazwą: „Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego”
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

PZ.26.2.22.2019 - jest „Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Sabały 53B w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
PZ.26.2.22.2019 - jest „Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Sabały 53B w Warszawie w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy, w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych”
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

Transport i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu z domu do szkoły i z powrotem,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Transport i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu z domu do szkoły i z powrotem, w roku szkolnym 2019/2020
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

„Wykonanie opracowania pt. „Studium Koncepcyjne Funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
„Wykonanie opracowania pt. „Studium Koncepcyjne Funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego”
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

Organizację i obsługę poczęstunku dla 3 700 osób podczas obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Organizację i obsługę poczęstunku dla 3 700 osób podczas obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie poprawy warunków BHP w Stacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie poprawy warunków BHP w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych Zakładu „Czajka”, ul. Czajki 4/6 w Warszawie, Dzielnica Białołęka
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

PZ.26.2.20.2019 - „Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
PZ.26.2.20.2019 - „Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy ( 2 pustostany - 2 części), Część I - lokal nr 4 w budynku przy ul. Rybnicka 31 w Warszawie, Część II – lokal nr 5 w budynku przy ul. Muszkieterów 26...
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

PZ.26.2.21.2019 - Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
PZ.26.2.21.2019 - Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy ( 3 pustostany -3 części) Część I – lokal nr 3 w budynku przy ul. Krańcowa 12 w Warszawie Część II – lokal nr 3 w budynku przy ul. Łuki Wielkie 11 w...
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

Dostawa produktów leczniczych refundowanych w ramach programów lekowych dla Szpitala Bielańskiego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Dostawa produktów leczniczych refundowanych w ramach programów lekowych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-44/2019)
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

Budowa zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz wejścia do przedszkola w budynku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Budowa zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz wejścia do przedszkola w budynku Szancera 7 wraz z remontem balkonów i wnętrza lokali. Numer referencyjny: UD-XI--ZZP.271.33.WGN.2019
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

Budowa placu zabaw na Gocławiu w Warszawie.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Budowa placu zabaw na Gocławiu w Warszawie.
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019

Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych i dystrybutorów na worki z przeznaczeniem na psie odchody, usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów na obszarze...
Warszawa,
mazowieckie
18-06-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij