Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Opracowanie nowego produktu / usługi

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Sandra sp. z o.o..
Przedmiotem oferty jest Budowa innowacyjnego systemu optymalizacji logistycznej dla zaopatrzenia urządzeń vendingowych, który powinien charakteryzować się: I.1 wytworzeniem prototypowych urządzeń vendingowych wyposażonych w specjalistyczne jednostki przetwarzania danych i moduły GMS / 4G I.2...
Zielona Góra,
lubuskie
13-01-2020

Organizacja i przeprowadzenie kursu z zakresu likwidacji wgnieceń systemem Paintless Dent Repair...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM.
Organizacja i przeprowadzenie kursu z zakresu likwidacji wgnieceń systemem Paintless Dent Repair oraz renowacji lakieru dla 3 uczestników projektu pn. „Rozkręcamy Społeczny Biznes!”, w ramach Poddziałania 7.6.1. Wsparcie Rozwoju ES poprzez Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej RPO...
Słubice,
lubuskie
13-01-2020

Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowych w ramach projektu Modernizacji kształcenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KROŚNIEŃSKI.
W ramach zamówienia: Kurs Cisco CCNA R&S z certyfikacją - 24 os. Kurs CCNA Security z certyfikacją - 4 os. Kurs CISCO CCNP – 2 os. x 70 h. Kurs CCNA Wireless – 22 os. x 70 h. Kurs MCSA Windows Server 2016 – 2 os. X 128 h. Kurs MCSA Microsoft SQL Server 2012 - 2 os. x 128 h. Kurs: Świat bez...
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
13-01-2020

Kursy prawa jazdy w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT SŁUBICKI.
W ramach zamówienia: Kurs prawa jazdy kat. B – 144 os. Kurs prawo jazdy Kat. B+E – 24 os.
Słubice,
lubuskie
13-01-2020

Przygotowanie i przeprowadzenie 16-godzinnych warsztatów dla 20 +/- 5 osób (koszt pracy trenera) -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zlecenia polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu 16-godzinnych warsztatów dla 20 +/- 5 osób. Warsztaty mają na celu podniesienie kompetencji pracowników i wolontariuszy ZHP i przedstawicieli NGO współpracujących z ZHP, obejmującej poniższą tematykę: -...
Warszawa,
lubuskie
11-01-2020

Świadczenie usługi noclegu ze śniadaniem (wraz z udostępnieniem sal na warsztaty) oraz wyżywieniem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zlecenia polegającego na zapewnieniu wyżywienia, noclegu ze śniadaniem oraz sali szkoleniowej dla 20 +/- 5 osób w terminie 18-19 stycznia 2020 roku w Łagowie Lubuskim. Noclegi i posiłki oraz zajęcia muszą być zrealizowane w jednym obiekcie. Planowane jest...
Warszawa,
lubuskie
11-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności dotyczące zakupu telewizorów do żłobka

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CYBERION S.C. SŁAWOMIR KULA, ŁUKASZ SIEGIEDA.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
10-01-2020

Organizacja i przeprowadzenie kursu gotowania dla uczestników projektu pn. „Rozkręcamy Społeczny...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM.
1. Tytuł zamówienia /Nazwa zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie kursu gotowania dla uczestników projektu pn. „Rozkręcamy Społeczny Biznes!”, w ramach Poddziałania 7.6.1. Wsparcie Rozwoju ES Poprzez Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej RPO Lubuskie 2020 Kategoria ogłoszenia:...
Słubice,
lubuskie
09-01-2020

Zapytanie Ofertowe na usługę kompleksowej realizacji Szkoleń Zawodowych w formie bonów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ICT ARTUR OLESIŃSKI.
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Błonie,
lubuskie
08-01-2020

Dotyczy : wyboru wykonawcy świadczącego usługi dostarczania różnych artykułów spożywczych w formie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH "KRĄG".
1. Usługa cyklicznego dostarczania różnych artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla 20 uczestników Klubu Wsparcia Seniora w Świebodzinie wg zapotrzebowania miesięcznego przygotowanego przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega, iż ilość produktów podana w zestawieniu jest ilością...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
08-01-2020

Usługa cateringowa dla uczestników szkoleń i kursów organizowanych w ramach projektu "Doskonalenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ZIELONOGÓRSKI.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w okresie od 15.01.2020 r. do 21.12.2020 r. na rzecz uczniów uczestniczących w szkoleniach i kursach w ramach projektu: „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Usługa cateringowa obejmuje: przygotowanie i...
Zielona Góra,
lubuskie
08-01-2020

Zakup i dostawa sprzętu AGD w ramach projektu "Lepsze jutro II" Zadanie 3. Integracja społeczna

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy - na jedną lub wiele części. Dostarczony sprzęt...
Zielona Góra,
lubuskie
08-01-2020

Organizacja targów edukacyjno-zawodowych dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ZIELONOGÓRSKI.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja Targów edukacyjno- zawodowych w dniu 25.02.2020r dla maksymalnie 30 wystawców zaproszonych przez Lidera Projektu, a reprezentujących uczelnie wyższe i pracodawców. Miejsce odbywania Targów: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, ul....
Zielona Góra,
lubuskie
07-01-2020

Wdrożenie e-usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIĘDZYRZECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1) Opis przedmiotu zamówienia. 2) E-usługi. 3) Dostawa systemu GIS. 4) Usługi szkolenia z zakresu obsługi i administrowania aplikacją webową e-usług (e-portal i geoportal), strony www, systemu GIS i zakupionych dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego. 5) Dostawa i uruchomienie serwera na...
Międzyrzecz,
lubuskie
07-01-2020

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na dostawę i montaż prototypowego przenośnika...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO SIENIAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż przenośnika taśmowego oraz elementów infrastruktury przenośnika przeznaczonych do procesu rozdrabniania wstępnego w zakresie załadunku wsadu rozumianych jako kosz zasypowy. Dostarczenie i montaż przenośnika taśmowego oraz elementów infrastruktury...
Sieniawa-Osiedle Górnicze,
lubuskie
07-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE – dotyczące zakupu modułów komunikacyjnych 1 w ramach projektu pn. „Utworzenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
07-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE – dotyczące zakupu modułów komunikacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O..
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zielona Góra,
lubuskie
07-01-2020

Zakup, dostawa, montaż, instalacji oraz nadzór nad instalacją i montażem instalacji gniazda...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OVOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Opisana w załączniku nr 2 specyfikacja techniczna została przygotowana z najwyższą starannością względem określenia pełnego, jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia tak, aby umożliwić wykonawcom określenie wszystkich swoich zobowiązań i ryzyka oraz odpowiedzialną kalkulację ceny...
Nowa Sól,
lubuskie
06-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR nr 18/2019/1.1.1 z dnia 20.12.2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BORNE FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest płyta wiórowa o grubości 29 mm - Ilość: 188 m3, jako element konstrukcyjny płyty komórkowej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Punkt I. Przedmiot zamówienia w załączniku "Zapytanie ofertowe."
Barlinek,
lubuskie
03-01-2020

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykonawcy na umowę zlecenie na stanowisko pracownik...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na stanowisko pracownik naukowy. Zakres tej usługi obejmuje: • Opracowanie i analiza statystyczna uzyskanych danych dotyczących oceny aktywności zastosowanych rozwiązań; • Prowadzenie i nadzór analiz korzeniowych fizykochemicznych; • Prowadzenie...
Świebodzin,
lubuskie
03-01-2020

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŻAGAŃSKI.
Zamówienie częściowe nr III: Kurs MCSA Windows Server 2016 – 1 os. Szkolenie – technologie informatyczne – 1os. Kurs specjalistyczny: IoT-Internet rzeczy – 2 os. Kurs specjalistyczny: Nauka programowania w języku Java – 1 os. Kurs programowania: Język HTML, CSS, PHP, JavaScript, SQL, baza danych –...
Żagań,
lubuskie
03-01-2020

Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej w ramach projektu "Realizacja przez Szpital...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Realizacja przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. programu rehabilitacji zdrowotnej” obejmującej: 1) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach...
Zielona Góra,
lubuskie
02-01-2020

Dostawa paliw płynnych w ramach projektu „Cis jako perspektywa zmiany” Oś priorytetowa 7. Równowaga...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI "POMOST".
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych (tankowanie na stacji paliw Wykonawcy) szacunkowe ilości paliwa w okresie obowiązywania umowy wynoszą: 1) Benzyna bezołowiowa 95 litrów 600; 2) Olej napędowy ON litrów 13 000. 2. Oferowane paliwo musi odpowiadać normom jakościowym...
Świebodzin,
lubuskie
02-01-2020

Dotyczy : wyboru wykonawcy świadczącego usługę dostawy różnych artykułów spożywczych dla 50...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI "POMOST".
1. Usługa cyklicznego dostarczania różnych artykułów spożywczych dla Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie wg zapotrzebowania miesięcznego przygotowanego przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega, iż ilość produktów podana w zestawieniu jest ilością orientacyjną, służącą do skalkulowania...
Świebodzin,
lubuskie
02-01-2020

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa hali pod potrzeby...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Zielonogórski.
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa hali pod potrzeby laboratorium inżynieriii badań materiałowych wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu
Zielona Góra,
lubuskie
01-01-2020

Zapytanie ofertowe 12/UO/AS/19/ZO na usługi noclegowe, gastronomiczne, zapewnienie sal...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW. BRATA ALBERTA ZARZĄD GŁÓWNY.
Przedmiotem zamówienia są usługi noclegowe, gastronomiczne (kolacja, obiad, przerwa kawowa) i zapewnienie sal szkoleniowych w trakcie dwóch szkoleń, na następujących warunkach: 1. Zapewnienie noclegu ze śniadaniem i kolacją dla około 22 osób podczas dwóch dwudniowych szkoleń (łącznie około 44...
Wrocław,
lubuskie
01-01-2020

Organizacja jednodniowych warsztatów, Numer postępowania: 4/2019/POPC nuts zielonogórski

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE.
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowych warsztatów dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej - zaangażowanie osób do realizacji warsztatów z programowania - trenerów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym i Załączniku nr 1 do Zapytania...
Warszawa,
lubuskie
31-12-2019

Zapytanie ofertowe na organizację jednodniowych warsztatów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE.
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowych warsztatów dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej - zaangażowanie osób do realizacji warsztatów z programowania - trenerów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym i Załączniku nr 1 do Zapytania...
Warszawa,
lubuskie
31-12-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2019 - ZAKUP OPTYMALIZERKI - 1 SZT.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PAWEŁ FĄFERA TRAKPOL.
Przedmiotem zamówienia jest optymalizerka – 1 szt. Wymagania dotyczące optymalizerki: - surowiec drewniany powinien zostać pozbawiony naturalnych wad drewna w postaci sęków. - optymalne wykorzystanie surowca (wymagany program do jak najbardziej efektywnego podziału elementu na krótsze odcinki –...
Grabik,
lubuskie
31-12-2019

Zapytanie ofertowe nr 9/RPO/2019 na transport uczestników na zajęcia organizowane w 2020 r. w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KROŚNIEŃSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportu dla uczestników projektu „Integracja – droga do zmian” na zajęcia m.in. warsztaty, szkolenia, spotkania oraz inne działania realizowane w 2020 r. w ramach projektu. Zamawiający przedstawi Wykonawcy comiesięczny harmonogram przejazdów w...
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
31-12-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij