Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego – VII tura

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Szczeciński.
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego – VII tura
Szczecin,
zachodniopomorskie
12-12-2018

Wykonanie systemu zarządzania energią hybrydowego katamaranu pełnomorskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wave Blue Spółka z o. o..
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych mających na celu opracowanie systemu zarządzania energią pełnomorskiego hybrydowego katamaranu żaglowego mającego na celu optymalizację pracy systemu energetycznego w celu minimalizacji emisji CO2 oraz poprawę funkcji użytkowych jednostki. Prace...
Warszawa,
zachodniopomorskie
12-12-2018

Wykonanie prac badawczych w zakresie opracowania metodyk projektowych wykorzystania zaawansowanych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wave Blue Spółka z o. o..
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowej metodyki wspomagania projektowania z wykorzystaniem metod numerycznych oraz wykonanie obliczeń konstrukcji katamaranu żaglowego z wykorzystaniem metod symulacyjnych w celu podwyższenia parametrów użytkowo-kosztowych oraz umożliwienia efektywnej zabudowy...
Warszawa,
zachodniopomorskie
12-12-2018

CLB.03.2018 Modernizacja hali

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Barlinek Inwestycje sp z o.o..
Przeprowadzenie prac adaptacyjno- modernizacyjnych hali przeznaczonej pod Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Grupy Barlinek. w zakresie wskazanym szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Barlinek,
zachodniopomorskie
12-12-2018

„Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych) Powiatu Świdwińskiego”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŚWIDWIŃSKI.
Przedmiotem zamówienia jest usługa poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych) Powiatu Świdwińskiego” w ramach projektu pn.: „Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym” CZĘŚĆ 1: Poradnictwo zawodowe dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie – Zdroju...
Świdwin,
zachodniopomorskie
12-12-2018

Przeprowadzenie szkoleń blended learning z zakresu programowania, opracowanie materiałów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część I. Przeprowadzenie szkoleń w formule blended learning z zakresu technik programowania dla 120 uczestników w woj. zachodniopomorskim Część II. Opracowanie materiałów e-learningowych i udostępnienie materiałów na platformie e-learningowej...
Zielona Góra,
zachodniopomorskie
12-12-2018

Wykonanie usług badawczo-rozwojowych na poziomie prac rozwojowych w ramach projektu „Rozwój systemu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo-rozwojowych na poziomie prac rozwojowych w ramach projektu „Rozwój systemu monitoringu sieci wodociągowych poprzez opracowanie innowacyjnych komponentów przesyłu danych z urządzeń pomiarowych”. Zamawiający w ramach Zamówienia zleca świadczenie...
Szczecin,
zachodniopomorskie
12-12-2018

Wykonanie usług badawczo-rozwojowych na poziomie prac rozwojowych w ramach projektu „Rozwój systemu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo-rozwojowych na poziomie prac rozwojowych w ramach projektu „Rozwój systemu monitoringu sieci wodociągowych poprzez opracowanie innowacyjnych komponentów przesyłu danych z urządzeń pomiarowych”. Zamawiający w ramach Zamówienia zleca świadczenie...
Szczecin,
zachodniopomorskie
12-12-2018

Zakup materiałów produkcyjnych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych w badaniach przemysłowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROSERVISE24.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup materiałów produkcyjnych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych w badaniach przemysłowych według załączonej specyfikacji w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie produkcji typoszeregu turbin wiatrowych małej mocy...
Warszawa,
zachodniopomorskie
12-12-2018

Wyłonienie Inżyniera Kontraktu w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielenia zamówień dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI TRZEBIATÓW SPÓŁKA Z O.O..
1. Inżynier Kontraktu obowiązany jest do: 1) przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla projektu „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”; zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebusz, gm. Trzebiatów”,...
Chełm Gryficki,
zachodniopomorskie
12-12-2018

Dostawa superfosfatu prostego do reazlizacji badań na etapie prac rozwojowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FOSFAN S.A..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca do produkcji nawozów do badań na etapie prac rozwojowych: - rodzaj surowca: superfosfat prosty - parametry: postać pylista, min zawartość P2O5. 16% - ilość: 19,60 Mg
Szczecin,
zachodniopomorskie
12-12-2018

Dostawa chlorku amonu do reazlizacji badań na etapie prac rozwojowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FOSFAN S.A..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca do produkcji nawozów do badań na etapie prac rozwojowych: - rodzaj surowca: chlorek amonu - parametry: postać pylista, min. zawartość azotu 25% - ilość: 6,50 Mg
Szczecin,
zachodniopomorskie
12-12-2018

Dostawa DAP-u (fosforanu dwuamonowego) do reazlizacji badań na etapie prac rozwojowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FOSFAN S.A..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca do produkcji nawozów do badań na etapie prac rozwojowych: - rodzaj surowca: DAP (wodoroortofosforan amonu, fosforan dwuamonowy) - parametry: postać granulowana, min. zawartość azotu 16,5% oraz min. zawartość P2O5 44,5% - ilość: 84,50 Mg
Szczecin,
zachodniopomorskie
12-12-2018

Dostawa siarczanu amonu do reazlizacji badań na etapie prac rozwojowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FOSFAN S.A..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca do produkcji nawozów do badań na etapie prac rozwojowych: - rodzaj surowca: siarczan amonu - parametry: postać pylista, min. zawartość azotu 19,5% - ilość: 5,90 Mg
Szczecin,
zachodniopomorskie
12-12-2018

Dostawa chlorku potasu do reazlizacji badań na etapie prac rozwojowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FOSFAN S.A..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca do produkcji nawozów do badań na etapie prac rozwojowych: - rodzaj surowca: chlorek potasu - parametry: postać pylista, min. zawartość K2O 55% - ilość: 105,20 Mg
Szczecin,
zachodniopomorskie
12-12-2018

Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Szczeciński.
Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin,
zachodniopomorskie
11-12-2018

Druk i dostawa folderu promocyjnego dla projektu Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA GRYFINO.
Przedmiot zamówienia obejmuje druk i dostawę folderu promocyjnego dla projektu pn.: Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja”, realizowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian...
Gryfino,
zachodniopomorskie
11-12-2018

Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy aparatury naukowo-badawczej: urządzenie termostatujące do form...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. COPERNICUS SP. Z O.O..
Dostawa aparatury naukowo-badawczej: urządzenie termostatujące do form wtryskowych zgodnie z określonymi w zapytaniu wymaganiami (załącznik - zapytanie ofertowe 8-2018)
Szczecin,
zachodniopomorskie
11-12-2018

Dostawa glebogryzarki ogrodniczej przeznaczonej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Gminie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA SŁAWNO.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę glebogryzarki do Centrum Integracji Społecznej w Gminie Sławno: Parametry techniczne: - glebogryzarka na ciągniku typu „dzik” z możliwością agregowania ciągnika z innymi urządzeniami uprawowymi , w tym napędzanymi /np. szczotka obrotowa, wirnik do śniegu,...
Sławno,
zachodniopomorskie
11-12-2018

POIR.12.2018 Dostawa suszarni próżniowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BARLINEK INWESTYCJE SP. Z O.O..
Membranowa suszarnia próżniowa do drewna: 2. Parametry materiału wsadowego. Do suszenia przeznaczone będzie drewno liściaste w stanie świeżym o parametrach zgodnych z tab. 1 3. Parametry materiału po suszeniu: a. Wilgotność końcowa 4÷6,5 [%] ±0,5% b. Jakość powierzchni lamel – bez przebarwień i...
Barlinek,
zachodniopomorskie
11-12-2018

Dostawa rozdrabniacza spalinowego do gałęzi przeznaczonego na potrzeby Centrum Integracji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA SŁAWNO.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę rozdrabniacza spalinowego do gałęzi na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Gminie Sławno: Parametry techniczne: - rozdrabniacz mobilny, na kołach jezdnych, przyczepiany do samochodu. System rozdrabniający: - tarczowy z systemem podawczym /rolki podawcze...
Sławno,
zachodniopomorskie
11-12-2018

Wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę i nadbudowę obecnej hali magazynowej oraz budowę...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę i nadbudowę obecnej hali magazynowej oraz budowę placu składowego wraz z zadaszeniem zgodnie z zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego:...
Mierzyn,
zachodniopomorskie
11-12-2018

Dostawa suszarni komorowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BARLINEK INWESTYCJE SP. Z O.O..
3. Gabaryty suszarni: a) Wielkość wsadu: 2 pakiety na długość, b) Minimalna przestrzeń użytkowa komory: L=6000 [mm]; B=1500 [mm]; H=2000 mm Szczególe wymagania konstrukcyjne oraz wymagane urządzenia kontrolno-pomiarowe, a także pozostałe informacje na temat przedmiotu zakupu w załączeniu.
Barlinek,
zachodniopomorskie
11-12-2018

Dostawa i montaż kart abonenckich w ramach rozbudowy centrali telefonicznej w Obiekcie Dydaktycznym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Akademia Morska w Szczecinie.
Dostawa i montaż kart abonenckich w ramach rozbudowy centrali telefonicznej w Obiekcie Dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4
Szczecin,
zachodniopomorskie
10-12-2018

Usługa wynajmu powierzchni biurowej na potrzeby realizacji zajęć w ramach Firmy Symulacyjnej w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TOP-PROJEKT - KRZYSZTOF DERBISZEWSKI.
1. Termin wykonania zamówienia: grudzień 2018r – październik 2019r - wszystkie soboty i niedziele w godz. 9-17, łącznie ok. 12 godz./zjazd weekendowy (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) z wyjątkiem miesięcy wakacji szkolnych, tj. lipca i sierpnia 2019r. 2. Wymagania dotyczące...
Dobra,
zachodniopomorskie
10-12-2018

Zastępca kierownika prac B+R w projekcie pn. "Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu tj. pełnienie funkcji zastępcy kierownika projektu pn. "Przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad statystyczną optymalizacją składu 3 przemysłowych mieszanin myjących (kwaśna, neutralna, alkaliczna) opartych na biosurfaktantach, surfaktantach...
Kamieniec,
zachodniopomorskie
10-12-2018

Kierownik prac B+R w projekcie pn. "Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie projektem tj. pełnienie funkcji kierownika projektu pn. "Przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad statystyczną optymalizacją składu 3 przemysłowych mieszanin myjących (kwaśna, neutralna, alkaliczna) opartych na biosurfaktantach, surfaktantach ze...
Kamieniec,
zachodniopomorskie
10-12-2018

3/KUCH/2018 na remont pomieszczeń szkoleniowych Warsztatu Gastronomicznego w budynku Wojewódzkiego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń szkoleniowych Warsztatu Gastronomicznego. Prace obejmują: Warsztat Gastronomiczny o pow. 56 m2 wraz z przyległym korytarzykiem o pow. 15 m2 - wymiana drzwi, - wymiana płytek gresowych posadzki, - wymiana płytek ceramicznych ścian, - montaż instalacji...
Szczecin,
zachodniopomorskie
10-12-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/Gryfino

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA GRYFINO.
Zamówienie składa się z następujących części: Część I dla uczniów: Przedmiotem zamówienia w ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego jest przeprowadzenie usługi składającej się z diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych każdego z uczniów– Indywidualny...
Gryfino,
zachodniopomorskie
10-12-2018

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych (dalej: usługi) osobom niesamodzielnym w ramach projektu. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem pozyskania do projektu osoby niesamodzielnej w okolicy zamieszkania opiekuna oraz wyrażenia zgody na opiekę przez osobę...
Koszalin,
zachodniopomorskie
09-12-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij