Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

10/PNOG/SZP-1/2018 Obsługa bankowa dla Politechniki Koszalińskiej

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. Politechnika Koszalińska.
10/PNOG/SZP-1/2018 Obsługa bankowa dla Politechniki Koszalińskiej
Koszalin,
zachodniopomorskie
06-02-2018

Wykonywanie w 2018 roku usług dotyczących szacowania nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. Gmina Miasto Szczecin.
Wykonywanie w 2018 roku usług dotyczących szacowania nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Szczecin,
zachodniopomorskie
06-02-2018

Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II,...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. Gmina Miasto Szczecin.
Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin
Szczecin,
zachodniopomorskie
06-02-2018

sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Uniwersytetu Szczecińskiego

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Szczeciński.
sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin,
zachodniopomorskie
06-02-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KZ/2017 na: PRZEBUDOWĘ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń o pow. 225 m2 na potrzeby spawalni szkoleniowej na 10 stanowisk oraz na pomieszczenia do obsługi technicznej spawalni: a) w części budynków „A” i „B” - prace związane z adaptacją pomieszczeń - skucia części posadzek i...
Szczecin,
zachodniopomorskie
15-01-2018

Zakup dedykowanego systemu informatycznego składającego się z 12 modułów

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. TEMPUS TELECOM WOJCIECH WINKEL.
W ramach projektu planowana jest realizacja dedykowanego systemu informatycznego składającego się z 12 modułów. Moduły będą realizowane w terminie wymienionym poniżej: Termin realizacji całego systemu informatycznego: do 30.09.2018r Lp. Nazwa modułu Ilość w szt. ETAP Termin realizacji 1. Moduł...
Szczecin,
zachodniopomorskie
15-01-2018

Zapytanie ofertowe nr 8/2017 Trenerzy - trening samodzielności

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KOSZALINIE.
1. Rodzaj warsztatów: a) kulinarny b) finansowy c) czystości d) planowania i spędzania czasu wolnego w tym rozwijanie zainteresowań, hobby, poszerzanie ich zakresu, propagowanie i umożliwianie aktywnego stylu życia oraz wybrana wolontariacka praca środowiskowa (każda ONI zrealizuje 15h...
Koszalin,
zachodniopomorskie
09-01-2018

Zapytanie ofertowe nr 9/2017 Trener – mieszkalnictwo wspomagane

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KOSZALINIE.
1. Charakter zaplanowanych zadań: Treningi będą organizowane we współpracy 7 trenerów i przy współudziale wolontariuszy. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia roli trenera i asystenta osoby niepełnosprawnej intelektualnie podczas realizacji treningów usamodzielniających. Zadaniem trenera podczas...
Koszalin,
zachodniopomorskie
09-01-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOMPLEKSOWE WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z:...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ALBATROS ALUMINIUM SP. Z O.O..
Przedmiotem postępowania jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego składającego się z: a) zaprojektowania i budowy hali produkcyjnej z systemem transportu napowietrznego oraz b) dostawy, instalacji i uruchomienia kompletnej linii technologicznej do anodowania detali aluminiowych wraz z...
Poznań,
zachodniopomorskie
05-01-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/RPOWZ 1.5/2017 na „DOSTAWĘ PRASY KRAWĘDZIOWEJ WRAZ Z TRANSPORTEM...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. "ARYSTO PIEGAT I ALEWRAS" SPÓŁKA JAWNA.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA PRASY KRAWĘDZIOWEJ WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOEMIENIEM Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 42636100- 4 Prasy hydrauliczne Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne: 1. rok produkcji:...
Sławoszewo,
zachodniopomorskie
05-01-2018

Zwiększenie potencjału sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ENEA OPERATOR SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana stacji transformatorowych SN/nn na stacje transformatorowe kompaktowe prefabrykowane SN/nn z transformatorami z podobciążeniową regulacją napięcia z uwzględnieniem danych pochodzących z liczników AMI i zdalnym sterowaniem z systemów SCADA dla potrzeb ENEA...
Poznań,
zachodniopomorskie
04-01-2018

Wybór Wykonawcy budowy sieci szerokopasmowej FTTH dla Projektu - Region Północno-Zachodni

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej FTTH w technologii P2M GPON lub w technologii P2P Ethernet w rozbiciu na 4 odrębne zadania Obszary 2. Zakres prac dotyczący budowy i rozbudowy infrastruktury pasywnej obejmuje odrębnie dla każdego Obszaru: a. Przygotowanie...
Warszawa,
zachodniopomorskie
03-01-2018

5-osiowe centrum obróbcze CNC

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. "PUCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Kod CPV wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 42000000-6 Maszyny przemysłowe, Kod doprecyzowujący: 42632000-5 Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu 5-osiowe centrum obróbcze CNC Tokarka, w ramach centrum obróbczego, posłuży do produkcji elementów głowic wytłaczarkowych oraz układów...
Kliniska Wielkie,
zachodniopomorskie
29-12-2017

Oprogramowanie projektowe

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ GRZĄDKA.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Szczecin,
zachodniopomorskie
27-12-2017

Centrum tokarskie sterowane numerycznie

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ GRZĄDKA.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Szczecin,
zachodniopomorskie
27-12-2017

Przedmiotem zamówienia jest centrum frezarskie sterowane numerycznie wraz z osprzętem

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ GRZĄDKA.
Przedmiotem zamówienia jest centrum frezarskie sterowane numerycznie wraz z osprzętem, które zostało szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Szczecin,
zachodniopomorskie
27-12-2017

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację warsztatów aktywizacji zawodowej oraz warsztatów...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA.
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie oraz realizację warsztatów aktywizacji zawodowej oraz warsztatów kształtowania umiejętności społecznych w oparciu o poniższe wytyczne: 1) Szczegółowy opis beneficjentów/odbiorców usług wskazanych w przedmiocie zamówienia: osoby bierne zawodowo w wieku 30...
Szczecin,
zachodniopomorskie
22-12-2017

Przygotowanie i realizacja zajęć praktycznych kursu: opieka osób starszych, chorych i osób...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA.
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie oraz realizację zajęć praktycznych kursu zawodowego: opieka osób starszych, chorych i osób niepełnosprawnych z językiem niemieckim w oparciu o poniższe wytyczne: 1) Szczegółowy opis beneficjentów/odbiorców usług wskazanych w przedmiocie zamówienia: osoby...
Szczecin,
zachodniopomorskie
22-12-2017

"Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na KLUB SENIORA"

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA CHOJNA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej) w zakresie: dostosowania pomieszczeń (zakup i montaż umywalki i drzwi wewnętrznych) oraz modernizacji istniejącej bazy (wymiana drzwi...
Chojna,
zachodniopomorskie
22-12-2017

KNOW-HOW I PROJEKT KONSTRUKCJI MECHANICZNEJ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ MASZYNY DO OBRÓBKI RUR I PROFILI -...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. POWER-TECH JANUSZ MARCIN EJMA.
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: W ramach obowiązków Wykonawcy mających na celu stworzenie i przeniesienie pełni praw do know-how i projektu konstrukcji mechanicznej wycinarki laserowej do rur i profili wraz z dokumentacją, Zamawiający wskazuje następujące etapy - czynności i działania...
Wałcz,
zachodniopomorskie
22-12-2017

ZAKUP LICENCJI REKORD

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. EUROPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
System Rekord.ERP Pakiet PRODUKCJA I LOGISTYKA – licencja dostępowa szt. 3
Warszawa,
zachodniopomorskie
21-12-2017

Licencje SolidWorks

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. EUROPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Zakup SolidWorks Proffesional , ilość licencji: 13 sztuk 2. Zakup SolidWorks Enterprise PDM, ilość licencji: 13 sztuk 3. Zakup wiedzy technicznej (szkolenie dedykowane dla użytkowników SolidWorks, PDM)
Warszawa,
zachodniopomorskie
21-12-2017

Prowadzenie kursu z masażu sportowego, tkanek głębokich i punktowego DPF29-6

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu kursu z masażu sportowego, tkanek głębokich i punktowego dla 1 grupy w wymiarze 89 godzin na 1 grupę. 2. Szczegółowy program kursu stanowi Załącznik nr 1. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych tj. ofert na...
Poznań,
zachodniopomorskie
20-12-2017

Wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia zajęć w ramach szkolenia komputerowego z Technologii...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - sale szkoleniowe
Chodzież,
zachodniopomorskie
20-12-2017

Przeprowadzenie szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnego...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK.
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - szkolenie TIK
Chodzież,
zachodniopomorskie
20-12-2017

Opracowanie Koncepcji funkcjonalnej dla wystawy interaktywnej pt „Bal w Pałacu”

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. HENRYKOWSKIE STOWARZYSZENIE W SIEMCZYNIE.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Koncepcji funkcjonalnej dla wystawy interaktywnej "Bal w Pałacu". Na koncepcję funkcjonalną składają się trzy elementy: 1. Projekt koncepcji rekonstrukcji historycznej epoki baroku w Pałacu w Siemczynie: 1) Koncepcja wystawy/inscenizacji historycznej....
Siemczyno,
zachodniopomorskie
20-12-2017

Prowadzenie zajęć w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych A.36 DPF29-5

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych według poniższego zestawienia: Kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości - kwalifikacja wyodrębniona w zawodach: technik ekonomista 431103, technik rachunkowości 431103 dla 1 grupy....
Poznań,
zachodniopomorskie
19-12-2017

Dostawa łóżek rehabilitacyjnych, szafek trzyłóżkowych, materacy na potrzeby projektu „Kreator...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTO SZCZECIN.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 10 szt. Łóżek rehabilitacyjnych, 10 szt, szafek przyłóżkowych, 10 szt. Materacy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale VII Instrukcji dla wykonawców, stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
Szczecin,
zachodniopomorskie
19-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2B/2017/RPOWZP w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na dostawę...

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR-HYDROMA" SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Myjka powinna zawierać co najmniej: • pistolet spryskujący, • wąż wysokociśnieniowy min. 250 bar • lanca spryskująca 1 000 – 1 500 mm, • system tłumienia drgań, • zabezpieczenie przed skręcaniem, • automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia, • wbudowany zbiornik paliwa i środek...
Szczecin,
zachodniopomorskie
19-12-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi asystenckiej z dnia 09.12.2017 r.

Przetarg publiczny. Źródło - strony WWW. GMINA GOLENIÓW.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Asystenta osoby niepełnosprawnej - świadczącego usługę asystencką w miejscu zamieszkania. Łączny wymiar świadczonych usług to nie więcej niż 5000 h tj. 15 h tygodniowo dla jednej osoby, dla minimum 4 uczestników projektu - osób zagrożonych...
Goleniów,
zachodniopomorskie
18-12-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij