Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Szkolenie BHP dla 6 nauczycieli skierowanych na staże zawodowe w ramach projektu Centrum Edukacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT NOWOMIEJSKI.
Szkolenie 6 nauczycieli (3 kobiety i 3 mężczyzn) w zakresie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w związku z planowanym stażem zawodowym w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 3 kobiety odbywać będą staż związany z programowaniem 2D i 3D na stanowiskach komputerowych, a 3 mężczyzn staż związany z...
Nowe Miasto Lubawskie,
warmińsko-mazurskie
16-08-2018

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia zajęć grupowych z cyklu „Socjoterapia dla młodzieży” -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "PRZYSTAŃ".
W ramach postępowania Zamawiający wyłoni 2 specjalistów, których zadaniem będzie przeprowadzenie dwóch rodzajów zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą, biorącymi udział w projekcie „Przystań dla rodziny” realizowanym przez Zamawiającego. Zajęcia będą realizowane w ramach cyklu zatytułowanego...
Iława,
warmińsko-mazurskie
16-08-2018

„DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI” w ramach projektu pod nazwą „Pomysły na zmysły"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Olsztyn (Przedszkole Miejskie nr 24).
Tytuł szkolenia: „Praca z dzieckiem ze spectrum autyzmu” Minimalny zakres szkolenia:  diagnoza wstępna umiejętności i kompetencji uczestników, np. pretest  proces diagnostyczny  kwalifikacja zaburzeń  założenia koncepcji behawioralnej  narzędzia w podejściu behawioralnym  planowanie terapii...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
16-08-2018

„DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI” w ramach projektu pod nazwą „Pomysły na zmysły"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Olsztyn (Przedszkole Miejskie nr 24).
Tytuł szkolenia: „Efektywna współpraca z rodzicami i sytuacje trudne” Minimalny zakres szkolenia:  diagnoza wstępna umiejętności i kompetencji uczestników, np. pretest  zasady skutecznego przekazywania i odbioru informacji we współpracy nauczycieli z rodzicami  typy osobowości i ich wpływ na...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
16-08-2018

zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prowadzącego warsztaty podczas wyjazdu 4- dniowego rodzinnego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI.
Przedmiotem zamówienia jest wynagrodzenie prowadzącego warsztaty rehabilitant podczas wyjazdu 4- dniowego rodzinnego do Lusowa województwo wielkopolskie powiat poznański. Warsztaty odbędą się w dniach 21,22 sierpień 2018r
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
16-08-2018

Dostawa i montaż elementów infrastruktury rowerowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIEJSKA OSTRÓDA.
I. Dostawę: a) Stojaków rowerowych – 30 szt., b) Wiat rowerowych z kompletem 5 stojaków rowerowych – 4 zestawy, c) Podpórek dla rowerzystów – 22 szt. d) Samoobsługowych stacji naprawy rowerów – 5 szt. II. Transport w/w elementów do miejsca montażu na terenie miasta Ostródy. III. Montaż:...
Ostróda,
warmińsko-mazurskie
16-08-2018

Zapytanie ofertowe na nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z Budową Centrum Badawczo...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z Budową Centrum Badawczo Rozwojowego na potrzeby firmy ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w...
Braniewo,
warmińsko-mazurskie
16-08-2018

Wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania dotyczącego dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TYMBARK - MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia automatycznej kompletacji soków napojów i nektarów w butelkach PET w zgrzewkach oraz w opakowaniach kartonowych w kartonowych opakowaniach zbiorczych. Produkt dostarczany będzie na Paletach EURO do stanowiska depaletyzacji z...
Tymbark,
warmińsko-mazurskie
16-08-2018

Zapytanie ofertowe na: zakup maszyny do wytwarzania ultra gładkiej powierzchni elementu zębatego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „FLSMIDTH MAAG GEAR” SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny do superfinishingu elementów zębatych, w skład której wchodzą szafa sterująca z adaptacją parametrów pracy, osłona wygłuszająca (z ręcznym lub automatycznym otwieraniem), zbiornik z pompą do recyrkulacji cieczy, motowibrator z możliwością regulacji...
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
16-08-2018

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia zajęć grupowych z cyklu „Socjoterapia dla młodzieży” i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "PRZYSTAŃ".
Praca specjalisty polega na przeprowadzeniu dwóch rodzajów zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą, biorącą udział w projekcie „Przystań dla rodziny” realizowanym przez Zamawiającego. Są to następujące zajęcia: 1) „Socjoterapia dla młodzieży” – celem zajęć ma być pomoc psychologiczna dla tej...
Iława,
warmińsko-mazurskie
15-08-2018

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia zajęć grupowych z cyklu „Socjoterapia dla młodzieży” i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "PRZYSTAŃ".
Praca specjalisty polega na przeprowadzeniu dwóch rodzajów zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą, biorącą udział w projekcie „Przystań dla rodziny” realizowanym przez Zamawiającego. Są to następujące zajęcia: 1) „Socjoterapia dla młodzieży” – celem zajęć ma być pomoc psychologiczna dla tej...
Iława,
warmińsko-mazurskie
15-08-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/OWES/Ełk/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE ADELFI.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie usług noclegowych, restauracyjnych oraz wynajmu sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem na: - 5 dwudniowych szkoleń dla 17 osób każde, - 3 dwudniowe spotkania Zespołów ds. ES z subregionu ełckiego dla 46 osób każde Szczegółowy opis...
Ełk,
warmińsko-mazurskie
14-08-2018

zapewnienie cateringu i wynajem sal na indywidualne i grupowe spotkania

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ASESOR EWALUACJA I ROZWÓJ BALCERZAK SŁAWOMIR.
3. Przedmiotem zamówienia jest: a. świadczenie usługi wynajmu pomieszczeń dostosowanych do: i. indywidualnych spotkań uczestniczek/uczestników projektu ze specjalistami (1:1) przeprowadzanymi w dni powszednie w godzinach 8:30 do 20.00 lub weekendy (soboty i niedziele) w godzinach 8.30 do 19.00...
Warszawa,
warmińsko-mazurskie
14-08-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące coacha/pedagoga

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH".
120 osób w wieku 15-64 lata (80K i 40M) zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna oraz gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, oraz Stawiguda.
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-08-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opiekuna grup samopomocowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH".
120 osób w wieku 15-64 lata (80 K i 40 M) zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna oraz gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda.
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-08-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące doradcy z zakresu prawno-obywatelskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH".
120 osób w wieku 15-64 lata (80 K i 40 M) zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna oraz gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-08-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące mediatora

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH".
120 osób w wieku 15-64 lata (80 K i 40 M) zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna oraz gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda.
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-08-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące doradcy umiejętności psychospołecznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA "INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH".
120 osób w wieku 15-64 lata (80 K i 40 M) zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna oraz gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda.
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-08-2018

Budowa budynku rekreacyjno-usługowego SPA&Wellness wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "TORFEX" - FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA - JANUSZ WOŁOSZYŃSKI.
1. Budowa budynku rekreacyjno-usługowego SPA&Wellness wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska...
Nowa Wieś,
warmińsko-mazurskie
14-08-2018

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 19,25 kW w firmie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GOTOWICZ WIESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE " MARKANN ".
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 19,25kW w Piszu przy ul. Wołodyjowskiego 2c Projekt zakłada: ● Montaż 70 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 275Wp typ polikrystaliczny posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215...
Pisz,
warmińsko-mazurskie
14-08-2018

Zakup mobilnego rębaka nożowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. QUERCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup: Mobilnego rębaka nożowego. Opis zamówienia: Mobilny rębak nożowy. Urządzenie wyposażone w nożowy układ tnący osadzony na bębnie obrotowym. Silnik spalinowy o mocy 550 - 650 kW, zapewni wydajne rozdrobnienie sortymentów drzewnych przy jednoczesnym zachowaniu...
Pasym (miasto),
warmińsko-mazurskie
14-08-2018

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego, w którym świadczone będą usługi sprzedaży przedmiotów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego, w którym świadczone będą usługi sprzedaży przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla policjantów oraz sprzedaż artykułów przemysłowych (fabrycznie zapakowanych) w budynku 52/I/20, położonego w Wyższej Szkole Policj
Szczytno,
warmińsko-mazurskie
13-08-2018

Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
13-08-2018

Modernizacja budynku Katedry Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej WNT przy ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Modernizacja budynku Katedry Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej WNT przy ul. Słonecznej 46 a, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie.
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
13-08-2018

Wykonanie remontu ulicy Heweliusza na odcinku od wjazdu przy starej pętli do skrzyżowania z ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Wykonanie remontu ulicy Heweliusza na odcinku od wjazdu przy starej pętli do skrzyżowania z ul. Prawocheńskiego wraz z regulacją studni, wymianą jednostronną krawężnika na terenie Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
13-08-2018

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Referent administracyjny z kursem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zawodzie: Referent administracyjny z kursem komputerowym wraz z egzaminem zewnętrznym dla Uczestników Projektu „Przyszłość należy do Ciebie” nr RPWM.11.01.01-28-0053/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach...
Ujście,
warmińsko-mazurskie
13-08-2018

Ogłoszenie o zamówieniu dostaw sprzętu elektronicznego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA.
Komputer jednopłytkowy • broadcom BCM2837B0, Cortex-A53, 64-bitowy, 4-rdzeniowy SoC przy 1.4GHz, • bezprzewodowy LAN (WLAN) 2.4GHz/5GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac, • buetooth Low Energy 4.2 (BLE), • Gigabit Ethernet za pomocą USB 2.0 (maksymalna przepustowość 300Mbps), • 4 porty USB 2.0,...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
13-08-2018

Ogłoszenie o zamówieniu dostaw materiałów izolacyjnych i kleju

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA.
Mata z włókien krzemianowe pokryta folią aluminiową • jednostronnie powlekana folią aluminiową • materiał: włókna krzemianowe • kolor i średnica włókna: biały, 3 mikrometry • gęstość maty: 96 kg/m³ • grubość maty: 25mm • stabilność temperaturowa: do 1200°C • współczynnik przewodności cieplnej w...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
13-08-2018

USŁUGA - Indywidulany coaching specjalistyczny dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Obowiązki wykonawcy, w szczególności: 1. Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych UP Indywidualnego coachingu specjalistycznego. 2. Zapewnienie kadry osób realizujących usługę (spełniających poniższe wymagania, na każdy rodzaj usługi) legitymujących się: a) Wykształceniem wyższym/zawodowym oraz...
Lublin,
warmińsko-mazurskie
13-08-2018

Roboty budowlane związane z termomodernizacją hali usługowej zlokalizowanej przy ul. Malborskiej 60...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DELTA Mariusz Hejnowicz.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana dotychczasowej stolarki bramowej oraz wykonanie otworów i montaż bram w nowych otworach zgodnie z projektem termomodernizacji hali usługowej zlokalizowanej przy ulicy Malborska 60 oraz audytem energetycznym budynku. Powierzchnia użytkowa budynku poddawanego...
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
13-08-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij