Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników i podłoży do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników i podłoży do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2019/POIR – zatrudnienie na umowę zlecenie z przeniesieniem praw...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Thermo Pump Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na umowę zlecenie osoby fizycznej w celu wykonania prac zleconych na stanowisku Specjalista ds. mechaniki płynów dla projektu „Opracowanie innowacyjnego silnika cieplnego umożliwiającego pompowanie cieczy poprzez wykorzystanie energii z niskotemperaturowego...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2019/POIR – zatrudnienie na umowę zlecenie z przeniesieniem praw...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Thermo Pump Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na umowę zlecenie osoby fizycznej w celu wykonania prac zleconych na stanowisku Specjalista ds. mechaniki płynów dla projektu „Opracowanie innowacyjnego silnika cieplnego umożliwiającego pompowanie cieczy poprzez wykorzystanie energii z niskotemperaturowego...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

Zapytanie ofertowe - dostawa wyposażenia do pracowni garncarskiej 45/OWES/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup pieca do wypalania gliny wraz z wyposażeniem: 1. Piec komorowy z grzaniem z pięciu stron, 2. Ściany wykonane z cegieł ogniotrwałych oraz konstrukcji wielowarstwowej, 3. Spód komory wyłożony płytami umożliwiającymi...
Nidzica,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PCWM/FRSG/SALE/2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WARMIŃSKO - MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na szkolenia w ramach projektu „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim” w wybranych gminach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym: a) Wynajem sali komputerowej lub sali oraz zestawu komputerów wraz z...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

Zapytanie numer 67/RPWM/2019 – Wybór wykonawcy na wynajem traka taśmowego na potrzeby...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FOREST CONSULTING CENTER SP. Z O.O..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Wynajmujący (tj. Wykonawca) wynajmie (tj. udostępni) Najemcy (tj. Zamawiającemu) trak taśmowy poziomy, przygotowany i przystosowany do przeprowadzenia obróbki (tzw. przetarcia) przy użyciu udostępnionego traka taśmowego. 2. Przez pojęcie „trak taśmowy”...
Poznań,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 47/WM/SZ/2019 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ KURS KOMPUTEROWY ECDL...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI „FAR”.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej pn. Kurs komputerowy ECDL BASE (B2,B3,B4) z egzaminem certyfikującym oraz ubezpieczeniem dla 1 uczestnika/czki projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. Nazwa szkolenia Kurs komputerowy ECDL BASE (B2,B3,B4)...
Warszawa,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR III/11.02.04-28-002/18/KR KONSULTANT RODZINY „Nie-Zwykłe Rodziny” - Barczewo

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Jak Nie My To Kto".
Zgodnie z zapytanie ofertowym - w załączniku
Morąg,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR III/11.02.04-28-004/18/KR KONSULTANT RODZINY - OLSZTYN

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Stowarzyszenie BAJKA.
Zgodnie z zapytaniem ofertowym - w załączniku
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

Poradnictwo psychologiczne, coaching, zapewnienie zestawów szkoleniowych, catering, zapewnienie sal.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku
Wrocław,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU TOMOGRAFU STOŻKOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NIEZBĘDNYM DO WYKONYWANIA I...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "VITA SANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego zestawu tomografu stożkowego wraz z wyposażeniem niezbędnym do wykonywania i archiwizowania badań CBCT. W skład zestawu wchodzić muszą minimum: 1. Tomograf stożkowy, spełniający następujące parametry minimalne: a) Technologia Cone Beam: pojedynczy...
Ostróda,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

Dostawa i wdrożenie oprogramowania do rejestrowania świadczeń zdrowotnych oraz obsługi tworzenia i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "MEDI-PROF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania. Zadanie 1 obejmuje dostawę i wdrożenie: Oprogramowania do rejestrowania świadczeń zdrowotnych oraz obsługi tworzenia i archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej, Szczegółowa specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 4. Zadanie 2...
Kętrzyn,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

Wdrożenie wielomodułowego systemu zarządzania ERP w firmie DOLUX-M

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBIEJEWSKI LESZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „DOLUX-M”.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Wdrożenie wielomodułowego systemu zarządzania ERP w firmie DOLUX-M”. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Dostawa wielomodułowego systemy ERP wraz z usługą wdrożenia systemu Wielomodułowy system ERP zawierający następujące moduły: • zarządzanie...
Boreczno,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1/2019/OW/1 na dostawę materiałów biurowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ WAMA-COOP.
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do biur w Olsztynie, Bartoszycach i Kętrzynie 2) Terminy dostawy usług ustalane będą na bieżąco z wybranym Wykonawcą. Osoba wskazana przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o terminie zlecenia. 3)...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI: ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ I DOPOSAŻENIA 4...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTO EŁK.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia 4 pracowni: Geograficznej, Fizycznej; Chemicznej, Biologicznej w pomoce dydaktyczne i narzędzia do pracy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku. Zamówienie związany jest z realizacją projektu „Moja przyszłość-rozwój...
Ełk,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

Dostawa maszyn i urządzeń w ramach projektu pn. GREEN – pakietowanie usług związanych z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. P&A GREEN SPORT ARTUR RYNIEC.
3. Zamawiający dopuszcza oferowanie maszyn i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w ZO pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ZO oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba...
Orneta,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ DORADCZĄ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MZ Forma Marciniak i Wspólnicy Spółka Jawna.
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej o następującym zakresie: • Warsztaty mające na celu weryfikację obecnego portfela produktowego w kontekście oczekiwanych przez rynek wielkości doniczek i ich przeznaczenia, • Weryfikacja przygotowanych przez zespół...
Łódź,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA BUDOWLANA ARDOM ŚLIZ ARKADIUSZ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji na potrzeby Niepublicznego Żłobka SMYKI, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kraina Smyków” realizowany w ramach...
Sząbruk,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

Zapytanie ofertowe na: zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji w ramach realizacji projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakres I –...
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

zakup robót i materiałów budowlanych związanych z przeprowadzeniem robót budowlanych w restauracji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PETROBOX ALEKSANDRA KREZYMON.
Zakup robót i materiałów budowlanych związanych z przeprowadzeniem robót budowlanych w restauracji „RUKOLA” w Dywitach.
Warszawa,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 32,55 kW na dachu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BONA PLUS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 32,55 kWp na dachu budynku Wszystkie materiały stosowane podczas wykonywania prac instalacyjnych przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do powszechnego obrotu i...
Warszawa,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

Dostawa innowacyjnego jachtu motorowego w ramach projektu „Innowacyjny jacht motorowy NIKHEN...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIKHEN YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa innowacyjnego jachtu motorowego w ramach projektu „Innowacyjny jacht motorowy NIKHEN YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3....
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

Zakup fabrycznie nowej maszyny stolarskiej: PILARKA WZDŁUŻNA WIELOPIŁOWA- 1 kpl

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRODUCENT DRZWI "BARAŃSKI" SPÓŁKA JAWNA IGNACY BARAŃSKI I ZBIGNIEW BARAŃSKI.
Zakup fabrycznie nowej maszyny stolarskiej: PILARKA WZDŁUŻNA WIELOPIŁOWA- 1 kpl Maszyna służy do rozkroju tarcicy obrzynanej i nieobrzynanej na listwy ramiakowe. Zamówienie obejmuje również dostawę, montaż, uruchomienie poszczególnych maszyn oraz ciągu technologicznego.
Babięty Wielkie,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

Zakup, dostawa i montaż wytwórni betonu - węzła, podajnika włókien i zabudowy termicznej węzła.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "NIKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wytwórni betonu - węzła, podajnika włókien i zabudowy termicznej węzła. W zakres zamówienia wchodzi: 1. Wytwórnia betonu – węzeł Węzeł betoniarski wydajność 90m3/h. Minimalne parametry określono w punkcie 4.3 zapytania ofertowego. 2. Zabudowa...
Ostróda,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

Dostawa urządzeń na etapie pierwszej produkcji (instalacja w Ełku) (4/LogPorta/2019)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest budowa w zakładzie w Ełku instalacji na etapie pierwszej produkcji w celu zweryfikowania możliwości jej wdrożenia w docelowym systemie. Zakres urządzeń wchodzących w skład linii został określony na podstawie wyników prac rozwojowych przeprowadzonych w ramach projektu...
Bolszewo,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

Roboty budowlane związane z termomodernizacją nieruchomości składającej się z hali produkcyjnej z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRUPA INWESTYCYJNA "ZAMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja nieruchomości składającej się z hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym przy ul. Stoczniowej 2 w Elblągu. Powierzchnia użytkowa budynku poddawanego termomodernizacji: to 2054,00 m². Zakres prac obejmuje: 1. Modernizacja przegrody OZ N...
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
15-02-2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 02/ZIRiGN/19

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 02/ZIRiGN/19
Szczytno,
warmińsko-mazurskie
14-02-2019

Wykonanie remontu pokoju nr 207 Biura Nauki w budynku przy ul. Oczapowskiego 2 Uniwersytetu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Wykonanie remontu pokoju nr 207 Biura Nauki w budynku przy ul. Oczapowskiego 2 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-02-2019

Wykonanie modernizacji części holu oraz Sali nr 212 na potrzeby Biura Mediów i Promocji w budynku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Wykonanie modernizacji części holu oraz Sali nr 212 na potrzeby Biura Mediów i Promocji w budynku przy ul. Oczapowskiego 2 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-02-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 42/2019/PERITUS z dnia 07.02.2019 roku w ramach projektu „Wsparcie osób...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia 5-dniowego (7 godzin/dzień) warsztatu z rękodzieła dla 10 uczestników projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. Celem warsztatów jest m.in.: - podniesienie poziomu wiedzy na...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-02-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij