Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Marco-Plast Marek Wiatr.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej dla Marco-Plast Marek Wiatr w ramach projektu planowanego do złożenia w konkursie 1.4 Wzór na konkurencję, Program Operacyjny Polska Wschodnia. Przeprowadzenie...
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
12-12-2018

świadczenie usług dostarczania posiłków

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
1. Szacunkowa dzienna ilość żywionych osób to: a. od 17.12.2018 r. do 31.12.2018 r. - posiłki dla 30 osób przez 14 dni roboczych, łącznie 420 posiłków dowożonych do CIS ERKON b. 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. - posiłki dla 30 osób x 11 miesięcy x średnio 20 dni w miesiącu, łącznie 5400 posiłków z...
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
12-12-2018

Dostawa Giętarki dla firmy Adriatica (12a/AMK/2018).

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ADRIATICA MATEUSZ KRUPA.
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Giętarki dla firmy Adriatica (12a/AMK/2018) której opis znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania.
Olecko,
warmińsko-mazurskie
12-12-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/14POPW/RM NA DOSTAWĘ OBRABIARKI

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RM MOTORS S.C..
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obrabiarki do wycinania płaskich, dużych elementów w blachach i płytach z innych materiałów (np. tworzywo sztuczne, aluminium, kompozyty) na potrzeby wyposażenia firmy RM MOTORS S.C. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy, rozładunku, instalacji, uruchomienia...
Dywity,
warmińsko-mazurskie
12-12-2018

Zapytanie ofertowe nr 23/1/21POIR/CBR na dostawę giętarki

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NORTHMAN KRZYSZTOF STĘPNIAK.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa giętarki na potrzeby wyposażenia nowo powstającego Centrum Badawczo-Rozwojowego przy stoczni jachtowej NORTHMAN. Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu, dostarczenia, rozładunku, uruchomienia oraz sprawdzenia poprawności funkcjonowania w miejscu docelowym...
Węgorzewo,
warmińsko-mazurskie
12-12-2018

Zakup know-how w zakresie prowadzenia szkoleń z użytkowania BSP (Bezzałogowy Statek Powietrzny) w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INFO NEURONS SP. Z O.O..
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup know-how w zakresie prowadzenia szkoleń z użytkowania BSP (Bezzałogowy Statek Powietrzny) w rolnictwie precyzyjnym oraz organizacji niezbędnego zaplecza szkoleniowego. Materiały szkoleniowe są niezbędne do zapewnienia możliwości...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
12-12-2018

Zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania procesem produkcyjnym, dystrybucyjnym oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INFO NEURONS SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania procesem produkcyjnym, dystrybucyjnym oraz serwisowym. Oprogramowanie musi spełnić określone poniżej wymagania: 1. System jest dedykowany do obsługi procesu produkcyjnego opierającego się głównie na dostawcach zewnętrznych. Ze...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
12-12-2018

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru psychologa

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ,,O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu, którzy są osobami zagrożonymi ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64...
Lublin,
warmińsko-mazurskie
12-12-2018

Zapytanie ofertowe nr 01/OSP/12/2018/SKNP z dnia 04.12.2018 roku dotyczące świadczenia usługi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE KOBIETA NA PLUS.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego „Kurs opiekuna osoby zależnej ( starszej, niepełnosprawnej, dziecka) (Kod zawodu 532290)” wraz z egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym przez organizatora - dla 4 uczestniczek projektu pt.: „Otwierajmy się na pracę"...
Ruciane-Nida,
warmińsko-mazurskie
12-12-2018

Zapytanie ofertowe nr 02/OSP/12/2018/SKNP z dnia 04.12.2018 roku dotyczące świadczenie usługi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE KOBIETA NA PLUS.
Szczegółowy harmonogram realizacji szkolenia dla wskazanej grupy zostanie określony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność Wykładowcy, która pozwoli na płynną realizację szkolenia zgodnie z harmonogramem. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu...
Ruciane-Nida,
warmińsko-mazurskie
12-12-2018

Zapytanie ofertowe nr 2/DS/2018 - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROECO ONE SP. Z O. O..
Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe 2/DS/2018 Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO KADRY I PŁACE Z EGZAMINEM ECDL-MIN.140H SZKOL.DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Dobry Start!"(POWR.01.02.01-28-0060/18) Zakres szkolenia Kadry i płace z egzaminem ECDL...
Gdańsk,
warmińsko-mazurskie
12-12-2018

Dostawa drukarki na potrzeby realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S.A..
Zamówienie obejmuje dostawę jednej drukarki o następujących parametrach: rodzaj: monochromatyczna technologia druku: laserowa druk dwustronny [dupleks]: tak maks. rozmiar nośnika: A4 interfejs: miń. Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0 lub USB 3.0 rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi maks....
Działdowo,
warmińsko-mazurskie
12-12-2018

Zakup wraz z dostawą urządzeń komputerowych do projektu „M jak matma ‘’

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT GOŁDAPSKI.
Przedmiotem zamówienia są dostawy- zakup urządzeń komputerowych ramach projektu „M jak matma ” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 02.02.00 Podniesienie jakości oferty...
Gołdap (miasto),
warmińsko-mazurskie
12-12-2018

Roboty budowlane - termomodernizacja Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w zakresie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "NESTOR" Krystian Parzych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - dachu obiektu przy ul. Mazurskiej 56B zgodnie z dokumentacją techniczną, audytem oraz przedmiarem robót.
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
12-12-2018

Sprzedaż wraz z dostawą spektrofluorymetru do pomiarów czasowo-rozdzielczych i stacjonarnych oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Sprzedaż wraz z dostawą spektrofluorymetru do pomiarów czasowo-rozdzielczych i stacjonarnych oraz wyposażenia prosektorium i laboratorium w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej klasy” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
11-12-2018

Wykonanie robót budowlanych wraz z zabudową hartowni na potrzeby projektu pn. „Zwiększenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "SZKŁOLAND" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wykonanie robót budowlanych wraz z zabudową hartowni na potrzeby projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Szkłoland Sp. z o.o.”. 1. Modernizacja systemu ogrzewania bez wymiany istniejącego źródła ciepła z wykorzystaniem ciepła odpadowego z produkcji Modernizacja...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
11-12-2018

PRZEPROWADZENIE USŁUGI INDYWIDUALNEGO AUDYTU WZORNICZEGO WRAZ Z OPRACOWANIEM NA JEGO PODSTAWIE...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LESZEK LUBIEJEWSKI PPHU DOLUX-M.
Zakres Zamówienia obejmuje: a) przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań związanych z analizą firmy, wytyczeniem kierunku rozwoju produktów wraz z rekomendacjami związanymi z dalszym prowadzeniem działalności. Jako audyt wzorniczy należy rozumieć...
ZALEWO,
warmińsko-mazurskie
11-12-2018

Zamówienie na świadczenie usługi organizacji poczęstunku podczas seminarium w Nidzicy w dniu 14...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ.
Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest zorganizowanie poczęstunku podczas seminarium organizowanego w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu” w Nidzicy w dniu 14 grudnia 2018 roku Poczęstunek dla 20 osób: - przerwa kawowa z pełnym serwisem - obiad...
Warszawa,
warmińsko-mazurskie
11-12-2018

Przeprowadzenie zintegrowanego kursu bezpieczeństwa dla uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU.
1.Wymagania i warunki wykonania zamówienia: W przypadku uzyskania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie: 1.1. w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawić program wraz harmonogramem zajęć opracowany w porozumieniu z Zamawiającym. Wszelkie zmiany harmonogramu zajęć Wykonawca musi przedstawić...
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
11-12-2018

Zamówienie na świadczenie usługi organizacji poczęstunku podczas seminarium w Ostródzie w dniu 13...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ.
Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem jest zorganizowanie poczęstunku podczas seminarium organizowanego w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu” w Ostródzie w dniu 13 grudnia 2018 roku Poczęstunek dla 20 osób: - przerwa kawowa z pełnym serwisem - obiad...
Warszawa,
warmińsko-mazurskie
11-12-2018

Wynajem autobusu wraz z kierowcą, na 3-dniowy wyjazd edukacyjno zawodowy do Olsztyna, organizowany...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - OŚWIATOWE "ERUDYCJA".
Przedmiotem zamówienia jest wynajem autobusu wraz z kierowcą, na 3-dniowy wyjazd edukacyjno zawodowy do Olsztyna, organizowany dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dźwierzutach wraz z opiekunami– uczestników projektu pn.: „W pogoni za wiedzą”. Usługa obejmuje przewóz uczestników na...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
11-12-2018

Zakup samochodu ciężarowego (terenowego) w celu wdrożenia innowacyjnego procesu w firmie BIURO...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIURO GEOLOGICZNE PRZEMYSŁAW SZUBA.
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu ciężarowego (terenowego) zgodnie z parametrami poniżej. Wydatek jest niezbędny w celu wdrożenia innowacyjnego procesu w firmie BIURO GEOLOGICZNE PRZEMYSŁAW SZUBA . Przeznaczenie samochodu – ciągnięcie przyczepy z wiertnicą oraz przewóz sprzętu do badań...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
11-12-2018

Opracowanie audytu i strategii wzorniczej dla firmy Kamieniasrstwo Paśnikowski Sp. zo.o.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Kamieniarstwo Paśnikowski Sp. z.o.o..
Zakres zamówienia obejmuje: a) Przeprowadzenie audytu wzorniczego, który obejmuje: - analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej,...
Mrągowo,
warmińsko-mazurskie
11-12-2018

Poradnictwo zawodowe: doradztwo zawodowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku
Wrocław,
warmińsko-mazurskie
11-12-2018

Pośrednictwo pracy wraz z usługą zapewnienia sal i wyżywienia

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.
Wrocław,
warmińsko-mazurskie
11-12-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/2018 Stanowiska spawania Urządzenie MIG/MAG z pulsem – 15 szt.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DAM-ROB SPÓŁKA AKCYJNA.
Wymagania dla Stanowiska spawania Urządzenie MIG/MAG z pulsem – 15 szt.: Minimalne parametry techniczne, jakie musi posiadać urządzenie będące przedmiotem oferty: Inwertorowy półautomat spawalniczy z pulsem, na wózku z półką na butlę gazową z chłodzeniem uchwytu cieczą i z możliwością odłączenia...
Zalewo,
warmińsko-mazurskie
11-12-2018

„Przeprowadzenie szkoleń podwyższających kwalifikacje nauczycieli oraz warsztaty dla rodziców w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 9 odrębnych zadań: 1) Zadanie I – Innowacyjne metody nauczania w ramach kompetencji kluczowych. 2) Zadanie II – Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (zajęcia rozwijające). 3) Zadanie III – Metoda eksperymentu i modelowanie matematyczne...
Mszanowo,
warmińsko-mazurskie
11-12-2018

Zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, na wykonanie "Kompleksowej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "MIR-WIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać kompleksową termomodernizację dwóch budynków: budynek stacji blacharsko-lakierniczej w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 72 A, działka nr 35/1 i budynek obsługi stacji w Olsztynie przy Al. Obrońców Tobruku 11 na działkach nr 97...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
11-12-2018

Zapytanie ofertowe nr 5/GCI/2018 na dostawę elektroniki sterującej do chromatografu gazowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GC INSTRUMENTS SP. Z O.O..
1) wykonanie oraz testy elektroniki sterującej, usuwanie błędów aż do osiągnięcia sprawnego modułu spełniającego wszystkie założenia projektu. ( zamawiający zakłada wykonanie do 10 prototypów modułów elektronicznych) 2) test do 10 podzespołów elektronicznych każdego rodzaju w celu wyboru...
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
11-12-2018

Zakup niezbędnych urządzeń w postaci instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 39,88 kW, która...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LEGRAMET LESZEK JANECZEK.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup niezbędnych urządzeń w postaci instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 39,88 kW, która będzie składała się z 145 paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy 275 Wp obiekcie hali produkcyjnej. Zakres obejmuje: a. Zakup i montaż infrastruktury technicznej 1 kpl....
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
11-12-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij