Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie ofertowe nr 01/11/LSR/2018 z dnia 07.11.2018 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "VISTULA-TERRA CULMENSIS-ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ".
zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr 01/11/LSR/2018 z dnia 07.11.2018 r.
Sztynwag,
kujawsko-pomorskie
14-11-2018

Zapytanie ofertowe nr 13/WSB/Z055/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
Zestawy uruchomieniowe dla układów programowalnych FPGA – 40 szt. Minimalne wymagania: 1) Konfiguracja:  Obwody konfiguracyjne JTAG na pokładzie  8-krotna pamięć SPI o rozdzielczości Quad  32-bitowa równoległa (BPI) Flash  System ACE CF z kartą pamięci CompactFlash (CF) 2 GB  JTAG 2) Pamięć:...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
14-11-2018

Zaprojektowanie, opracowanie i wykonanie albumu oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, opracowanie i wykonanie albumu oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego w ramach promocji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Album będzie stanowił element promocji Województwa podczas misji gospodarczych...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
14-11-2018

Dostawa prasy i wydawnictw w 2019 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy i wydawnictw w 2018 r. na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu szczegółowo wskazanych w załącznikach zapytania ofertowego
Toruń,
kujawsko-pomorskie
14-11-2018

Dostawa stołów obrotowych (3 sztuk) niezbędnych do realizacji prac badawczo – rozwojowych nad...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MZURI-AGRO SP. Z O.O. SP. K..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stołów obrotowych (3 sztuk) zgodnie ze specyfikacją załączoną do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, jego parametry oraz cechy zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie jest...
Śmielin,
kujawsko-pomorskie
14-11-2018

Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na œwiadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego w Wydziale Spraw Administracyjnych w roku kalendarzowym 2019 dla oprogramowania SELWIN, RWWIN i SELWINWEB.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
13-11-2018

Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na usługę polegajšcš na dostawach drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych, w ramach zgłaszanych potrzeb, do kwoty 500 zł brutto miesięcznie, na podstawie wydań magazynowych i rozliczanych z dołu...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
13-11-2018

Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na opiekę serwisowš oprogramowania w Wydziale Budżetu i Planowania Finansowego UMT.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
13-11-2018

Urzšd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmš proœbš o przygotowanie oferty...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Urzšd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmš proœbš o przygotowanie oferty cenowej na najem 10 terminali płatniczych wraz z obsługš technicznš i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocš kart płatniczych w okresie 1.01.2019 - 31.12.2019.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
13-11-2018

Przetarg nieograniczony na dostawę aluminiowych tablic rejestracyjnych powlekanych foliš....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Przetarg nieograniczony na dostawę aluminiowych tablic rejestracyjnych powlekanych foliš. >>UWAGA<< zmiana terminu składania ofert
Toruń,
kujawsko-pomorskie
13-11-2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego.
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów
Grudziądz,
kujawsko-pomorskie
13-11-2018

Zapytanie ofertowe nr 3/WSB/N188/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla jednego ze wskazanych poniżej przedmiotów następujących prac: I. Przeprowadzenie zajęć. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w formie weekendowych zjazdów, w terminach zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem. Zamawiający zastrzega sobie...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
13-11-2018

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń/kursów podnoszących poziom kompetencji i kwalifikacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE - ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY.
Zamówienie dotyczy wyboru wykonawcy szkoleń/kursów podnoszących poziom kompetencji i kwalifikacji dla ok. 97 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych z 5 szkół prowadzących kształcenie ogólne z powiatu nakielskiego z następującej tematyki: 1. Korzystanie z nowoczesnych technologii...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
13-11-2018

Zapytanie ofertowe nr 7/ASNZ/2018 dotyczące zakupu szkoleń dla Uczestników Projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest: CZĘŚĆ 1. przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 1 Uczestnika polegającego na przeprowadzeniu kursu/szkolenia „Kadry i płace” obejmujący następującą tematykę: zagadnienia kadrowe min. prowadzenie i przechowywanie teczki akt pracowników, obowiązki pracodawcy związane z...
Warszawa,
kujawsko-pomorskie
13-11-2018

Wyłonienie wykonawcy, który zapewni dla uczestników projektu sale szkoleniowe, noclegi oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM EDUKACYJNE FUTURE GAŁĄZKA ALICJA.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na zapewnieniu pokoi hotelowych, sal szkoleniowych oraz wyżywienia dla uczestników Projektu na potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego szkoleń odbywających się w Toruniu. w cyklu 2-dniowym. Wymagania Zamawiającego: 1. Lokalizacja...
Tarnowskie Góry,
kujawsko-pomorskie
13-11-2018

Dostawa fabrycznie nowych mebli, wyposażenia, zabawek, klocków, gier, pomocy edukacyjnych,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "IMPULS" Alicja Czekaj.
Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu pn. “Gminne Niepubliczne Przedszkole Integracyjne” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - pomorskiego na lata 2014 - 2020.
Kowal,
kujawsko-pomorskie
13-11-2018

„Modernizacja istniejącego ZZO w Osnowie (w tym rozbudowa technologii, zakup maszyn i urządzeń,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o..
Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8, 86-200 Chełmno, przygotowuje się do realizacji projektu pn.: „Modernizacja istniejącego ZZO w Osnowie (w tym rozbudowa technologii, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowa i modernizacja obiektów) w celu polepszenia wydajności,...
Chełmno,
kujawsko-pomorskie
13-11-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/2.3.2/AIR FUSION/2018 dotyczące zakupu usługi badawczo-rozwojowej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AIR FUSION Sp. z o.o..
W ramach prac przewidzianych w ramach projektu planuje się zbadanie oraz dostosowanie do specyfiki i wymagań platformy Newton najnowszych technologii Cloud Computing oraz ewaluację najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie. Prace badawcze prowadzone przez Wykonawcę będą polegały na opracowaniu...
Nakło nad Notecią,
kujawsko-pomorskie
13-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór oferentów prowadzących zajęcia jako specjalista ds. resocjalizacji dla uczestników projektu „Trampolina 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zapytanie przewiduje zatrudnienie specjalisty ds....
Toruń,
kujawsko-pomorskie
13-11-2018

SSM.DZP.200.225.2018 PRACE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z KLIMATYZACJĄ DLA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.225.2018 PRACE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z KLIMATYZACJĄ DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
12-11-2018

Szkolenia w zakresie obsługi programu C-GEO dla uczestników projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA TORUŃ.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi programu C-GEO dla uczniów toruńskich szkół zawodowych, będących uczestnikami projektu „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi”. Uczestnikami kursu będzie 38 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
12-11-2018

Zapytanie ofertowe nr 10/WSB/Z055/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne i wytworzenie kontentów e-learningowych do kursów językowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opracowanie merytoryczne - kursy językowe dla studentów: Część 1. Opracowanie merytoryczne kontentu e-learningowego do kursu z...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
12-11-2018

Realizacja trzeciego etapu prac remontowo-budowlanych na cele realizacji projektu pn. „Centrum...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach do zapytania ofertowego. Jeżeli w szczegółowym zakresie przedmiotu zamówienia pojawiają się nazwy własne urządzeń, dla potrzeb wyceny i realizacji można przyjąć rozwiązania o podobnych parametrach pracy (wydajność, wytrzymałość)...
Janowiec Wielkopolski,
kujawsko-pomorskie
12-11-2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu AXIONET wspierającego proces diagnostyki i leczenia padaczki

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NEUPHORIA SP. Z O.O..
Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie systemu Axionet, teleinformatycznego rozwiązania pozwalającego na spersonalizowaną medycznie ocenę ilościową szans poprawy klinicznej i ryzyka niepowodzeń przy zastosowaniu różnych terapii niekonwencjonalnych. System dostarczy model i...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
12-11-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SERWERA OZNACZENIE SPRAWY 4/2018/Amimed/162

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ AMIMED HENRYK KULIŃSKI.
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa jednego serwera. 2. Minimalna specyfikacja techniczna jest następująca: a) Obudowa: Rack 1U, 3.5" Hot Plug Hard Drives b) Dysk twardy- pojemność minimum 8 TB z możliwością stworzenia kopii zapasowej typu „mirror image” c) Ilość rdzeni procesora obliczeniowego...
Włocławek,
kujawsko-pomorskie
12-11-2018

Prowadzenie działań promocyjnych dla Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA TORUŃ.
Przedmiot zamówienia polega na prowadzeniu działań promocyjnych na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. w zakresie realizacji Projektów współfinansowanych ze środków UE. Przedmiot zamówienia podzielono technicznie na 2 części: 1)Część A, dotyczy prowadzenia działań promocyjnych...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
12-11-2018

Montaż barier drogowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych na drogach wojewódzkich...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Montaż barier drogowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie w 2018 r.
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
11-11-2018

Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego usługi opracowania innowacyjnych drzwi nakładkowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALIKO Janusz Czajkowski.
Przedmiotem zamówienia jest oszacowanie ceny usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnych drzwi nakładkowych dwustronnych z wymiennymi panelami z obu stron oraz opracowaniu znacznie ulepszonego procesu technologicznego ich produkcji. Drzwi nakładkowe dwustronne są to drzwi aluminiowe z...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
10-11-2018

Zapytanie ofertowe nr 3/WSB/N058/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla jednego ze wskazanych poniżej przedmiotów następujących prac: I. Przeprowadzenie zajęć. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w formie weekendowych zjazdów, w terminach zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem. Zamawiający zastrzega sobie...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
10-11-2018

*

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
*
Toruń,
kujawsko-pomorskie
10-11-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij