Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich II - usługi oczyszczania i sprzątania nieczystości w pasie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich II - usługi oczyszczania i sprzątania nieczystości w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Tuchola w latach 2018 - 2019
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
22-09-2018

Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w tym: CZĘŚĆ IV: Zakup materiałów promocyjnych w ramach realizacji zadań pt.: A. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski –...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
22-09-2018

Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na konserwację platformy dla osób...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych - typ Kali B zainstalowanej w budynku Urzędu przy ul. Bydgoskiej 5.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II nr 140 w Bydgoszczy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II nr 140 w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Zagospodarowanie ronda im. Pułkownika Pileckiego przy ul. Łódzkiej w Toruniu".
Toruń,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej opracowanie koncepcji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej opracowanie koncepcji projektu stałej organizacji ruchu drogowego na ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty na budowę wieży widokowej na skarpie Drwęcy w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty na budowę wieży widokowej na skarpie Drwęcy w Toruniu, ul. Międzyrzecze 16.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Wydział Prawny zaprasza do składania ofert na obsługę prawnš.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Prawny zaprasza do składania ofert na obsługę prawnš.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z proœbš o przygotowanie oferty na usunięcie skutków awarii i naprawę mocowania kabli œwiatłowodowych GMT zainstalowanych w kanałach ulic Wały Gen. Sikorskiego, Legionów oraz Matejki w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na udostępnienie i wdrożenie internetowej platformy (generator ofert) do obsługi procedury zlecania organizacjom pozarzšdowym wykonania zadań publicznych zwišzanych z realizacjš zadań Gminy Miasta...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie badania społecznego, zgodnie opisem przedmiotu zamówienia.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Przeprowadzenie warsztatowych zajęć kształtujących kompetencje studentów I i II stopnia kierunku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich.
Przeprowadzenie warsztatowych zajęć kształtujących kompetencje studentów I i II stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn i Transport w ramach projektu "STUDENT NA RYNKU PRACY - podnoszenie kompetencji dopasowanych do potrzeb gospodarki studentów II stopnia kierunków: Mechanika i budowa maszyn i...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

SSM.DZP.200.199.2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.199.2018 Dostawa sprzętu laboratoryjnego
Toruń,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Zapytanie ofertowe nr SITO/POIR 1.1.1/2018/04 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja prac badawczych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „SITO POLAND" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
5. Przedmiot zamówienia. 5.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja usługi badawczej w zakresie przeprowadzenia testów pomiarowych siły sygnału sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu „Opracowanie nowatorskiego narzędzia do propagacji i analizy fal radiowych sieci 5G z uwzględnieniem...
Gdynia,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Zapytanie ofertowe nr SITO/POIR 1.1.1/2018/03 Świadczenie usług na stanowisku Konsultanta...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „SITO POLAND" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
5.2. Zakres usług na stanowisku Konsultanta branżowego ds. telekomunikacji obejmuje: Stanowisko: Konsultant branżowy ds. telekomunikacji Zakres obowiązków: Konsultacje merytoryczne w zakresie wybranych aspektów planowania sieci 5G, w szczególności procesów planowania oraz technologii 5G...
Gdynia,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Zapytanie ofertowe nr SITO/POIR 1.1.1/2018/02 Świadczenie usług na stanowisku Konsultanta naukowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „SITO POLAND" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
5.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług na stanowisku Konsultant naukowy ds. telekomunikacji w ramach projektu „Opracowanie nowatorskiego narzędzia do propagacji i analizy fal radiowych sieci 5G z uwzględnieniem cech fal milimetrowych i czynników dynamicznych w szczegółowo...
Gdynia,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY.
Wydruk katalogów firmy Precitool-Ost
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego do sal przedszkolnych Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lipnie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA LIPNA.
Zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego do sal przedszkolnych Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lipnie w ramach projektu nr RPKP.06.03.01-04-0029/2017 pn.: „Rozbudowa budynku przedszkola publicznego nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu...
Lipno,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Zapewnienie poczęstunku i sal dla spotkań Forum Dobrego Prawa

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KUJAWSKO-POMORSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
Na zamówienie składają się trzy elementy/części, które różnią się od siebie wielkością grupy uczestników, ale ich forma jest tożsama (tj. dotyczy zapewnienia sali szkoleniowej/konferencyjnej i zapewnienia poczęstunku dla uczestników). Każda z ofert składanych w niniejszym postępowaniu powinna...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania” aplikującego o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: 1) studium wykonalności; 2) wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami; dla projektu pn.: „Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania” aplikującego o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Zakup licencji na oprogramowanie do symulacji numerycznych i komputerowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "INTER METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zamówienie obejmuje następujący zakres: CZĘŚĆ I - Zakup zestawu narzędzi CAD do projektowania i profesjonalnego kreślenia zawierający narzędzia do rysowania i detalowania 2D/3D posiadający właściwości opisane w pkt. V. Zapytania ofertowego. CZĘŚĆ II - Zakup jednostanowiskowej, komercyjnej...
Inowrocław,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Szkoła Przyszłości w Książkach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KSIĄŻKI.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj i ilość pomocy został zawarty w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego i zamieszczony poniżej. CPV 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
Książki,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

„Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo”.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA JEŻEWO.
Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli szkół wskazanych przez Zamawiającego. Dni tygodnia i godziny realizacji zamówienia: Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pomiędzy 8.00...
Jeżewo,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Realizacja zajęć dodatkowych dla wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lipnie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA LIPNA.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć dodatkowych dla wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lipnie, realizowanych w ramach projektu „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu...
Lipno,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

"Rozwój technologii i optymalizacja wytwarzania nanowłókien celulozowych (NFC) do celów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NATURAL FIBERS ADVANCED TECHNOLOGIES KAZIMIERZ PRZYBYSZ.
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisku laboranta/ asystenta laboratoryjnego. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (do 30.09.2020). Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku laborant będzie się zaliczać m.in.: 1. Przygotowywanie surowca...
Łódź,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Zakup WNiP(licencji)-oprogramowanie SolidWorks i SolidCAM- aktualizacja oraz rozszerzenie,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "WYTWÓRNIA PIANEK POLIURETANOWYCH".
SPECYFIKACJA: 1) Odnowienie licencji oraz roczna subskrypcja oprogramowania SolidCAM o numerze licencji 43742 zawierającej moduły: Mill2,5D; HSR; HSS. 2) Rozszerzenie licencji o poniższe moduły wraz z subskrypcją roczną: - symulacja maszynowa, - moduł czwartej osi płynnej, - iMachining 3D, -...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
21-09-2018

Modernizacja lokalu mieszkalnego (pustostan) przy ul. Dworcowej 54/2 w Bydgoszczy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Modernizacja lokalu mieszkalnego (pustostan) przy ul. Dworcowej 54/2 w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-09-2018

dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku i odczynników dla Zakładu Radiologii Lekarskiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku i odczynników dla Zakładu Radiologii Lekarskiej
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-09-2018

Wydział Inwestycji i Remontów UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę piętrowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Inwestycji i Remontów UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę piętrowego budynku przy ul. Rolniczej
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-09-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij