Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Budowa zaplecza badawczo-rozwojowego w MGA Sp. z o.o.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MGA Sp. z o.o..
Zapytanie obejmuje projekt i budowę budynku z elewacją z muru pruskiego, położonego w Toruniu, na działce przy ul. Kilińskiego 1.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-07-2018

Realizacja WARSZTATÓW/DORADZTWA PRZED UTWORZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W ZAKRESIE TWORZENIA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA EKSPERT-KUJAWY.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” warsztatów/doradztwa przed utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego w zakresie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego (ABC Przedsiębiorczości) w formie indywidualnej i grupowej oraz doradztwa...
Inowrocław,
kujawsko-pomorskie
20-07-2018

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania spersonalizowanych odbudów protetycznych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED Mariusz Pankowski; Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej.
Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, zgodnie z poniższym zakresem: Etap I opracowanie cech konstrukcyjnych spersonalizowanych odbudów protetycznych Zadanie I.1 - analiza obrazów otrzymanych ze skanerów wewnątrzustnych w celu opracowanie kilku koncepcji...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-07-2018

Opracowanie Studium Wykonalności i Programu funkcjonalno-użytkowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności na potrzeby realizacji inwestycji w jednostce dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zamiarem przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach: Poddziałanie...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
20-07-2018

„Zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni płaskich (zamiatarka) – 1 szt.”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. METALKO SP. Z O.O..
Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostarczenie do Zamawiającego nowego urządzenia do czyszczenia powierzchni płaskich – zamiatarki – 1 szt. wg poniższej specyfikacji technicznej, w skład której wchodzą: --- samojezdna zamiatarka z fotelem dla operatora z napędem akumulatorowym; --- ...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-07-2018

Wykonanie podbudowy i nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Przedszkolu Akademickim WSG...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY.
1) Rozbiórka i utylizacja nawierzchni syntetycznej – powierzchnia: 100 m2 2) Wywóz nadmiaru ziemi – powierzchnia: 174 m2 3) Stworzenie wylewki betonowej pod nawierzchnię – powierzchnia: 174 m2, – typ: B20, – grubość wylewki: 8cm, – podłoże piaskowe: żwir lub pospółka do zagęszczenia – średnia...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
20-07-2018

Dostawa ultrasonografu z funkcją elastografii

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYK" WALDEMAR LITWIŃSKI.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultrasonografu z funkcją elastografii niezbędnego do wprowadzenia innowacyjnej usługi. Ultrasonograf z funkcją elastografii – 1 szt. Specyfikacja i parametry co najmniej wg poniższego zestawienia lub równoważne. (W przypadku zaoferowania produktów równoważnych...
Włocławek,
kujawsko-pomorskie
20-07-2018

Dostawa instalacji aglomeratora do przetwarzania płatka PET wraz z uruchomieniem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LAURENCE RAFAŁ MIELNICZUK.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa instalacji aglomeratora do przetwarzania płatka PET wraz z uruchomieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający informuje, iż...
Grudziądz,
kujawsko-pomorskie
20-07-2018

Dostawa głowicy wzdłużnej szczelinowej płaskiej wraz z feed-block (-iem) do produkcji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LAURENCE RAFAŁ MIELNICZUK.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa głowicy wzdłużnej szczelinowej płaskiej wraz z feed-block (-iem) do produkcji trójwarstwowej (A-B-A) folii PET wraz z uruchomieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający nie...
Grudziądz,
kujawsko-pomorskie
20-07-2018

Wymiana poziomów i pionów instalacji kanalizacyjnej, zimnej i ciepłej wody oraz wymiana poziomów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Wymiana poziomów i pionów instalacji kanalizacyjnej, zimnej i ciepłej wody oraz wymiana poziomów instalacji c.o., adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ciesielskiej 3 w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
19-07-2018

Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza,wymiana części stolarki okiennej,wymiana zadaszeń...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza,wymiana części stolarki okiennej,wymiana zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji wraz z pracami towarzyszącymi termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Nakielskiej 103 w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
19-07-2018

dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów jednorazowego użytku
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
19-07-2018

Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn."Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów w pasach drogowych i na zieleńcach w Toruniu".
Toruń,
kujawsko-pomorskie
19-07-2018

Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:"Kompleksowe utrzymanie czystoœci alejek spacerowych oraz terenu przyległego wraz z bieżšcš konserwacjš i naprawš elementów małej architektury na terenie leœnictwa Bielawy, przy skrzyżowaniu ulic...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
19-07-2018

Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty na naprawę pompy ABS AFP 1541.AM90/4D...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty na naprawę pompy ABS AFP 1541.AM90/4D (nr fab. 004980- przepompownia wód gruntowych w Forcie IV.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
19-07-2018

Wydział Œrodowiska i Zieleni zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kontroli w zakresie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Œrodowiska i Zieleni zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kontroli w zakresie wynikajšcym z art. 62 ust. 1 z zachowaniem wymagań okreœlonych w art. 62 ust.4 oraz przepisów Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane wału przeciwpowodziowego, budowli rozrzšdowej, mostu drogowego oraz...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
19-07-2018

Przetarg nieograniczony na budowę rurocišgu œwiatłowodowego 3xHDPE 40mm w relacji: istniejšca...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Przetarg nieograniczony na budowę rurocišgu œwiatłowodowego 3xHDPE 40mm w relacji: istniejšca studnia kablowa przy budynku ZDZ ul. Żółkiewskiego 37/41 – projektowana studnia kablowa przy ul. Żółkiewskiego 33 w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
19-07-2018

Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Przemysłowa 36/7 , Stolarska 1/26 , Przemysłowa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Przemysłowa 36/7 , Stolarska 1/26 , Przemysłowa 36/6 , Graniczna 4/1 oraz Smoleńska 86/5 w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
18-07-2018

Wydział Ochrony Ludnoœci prosi o podanie ceny brutto wykonania prac zwišzanych z uruchomieniem 13...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Ochrony Ludnoœci prosi o podanie ceny brutto wykonania prac zwišzanych z uruchomieniem 13 punktów kamerowych.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-07-2018

SSM.DZP.200.146.2018 Dostawa ręczników i dozowników do ww. ręczników

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.146.2018 Dostawa ręczników i dozowników do ww. ręczników
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-07-2018

SSM.DZP.200.147.2018 Dostawa leku Tachosil

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.147.2018 Dostawa leku Tachosil
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-07-2018

SSM.DZP.200.148.2018 Dostawa sprzętu do drenażu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.148.2018 Dostawa sprzętu do drenażu
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/TCP - przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ.
rzedmiotem zamówienia jest: 1. Indywidualne doradztwo zawodowe Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla łącznie 52 Uczestników/Uczestniczek Projektu (13 osób x 4 tury rekrutacji). W ramach zamówienia zadaniem Wykonawcy będzie: a) przeprowadzenie na etapie rekrutacji wywiadu, mającego...
Warszawa,
kujawsko-pomorskie
18-07-2018

Opracowanie nowatorskiego projektu zwijaka kablowego ze sterowaniem cyfrowym, autodiagnostyką i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. RM INTERNATIONAL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Opracowanie nowatorskiego projektu zwijaka kablowego ze sterowaniem cyfrowym, autodiagnostyką i zdalnym nadzorem, dla urządzeń poruszających się prostoliniowo w osi poziomej lub pionowej wraz ze stworzeniem prototypu urządzenia i przeprowadzeniem testów. Nowatorski zwijak kablowy powinien zbierać...
Dobrzcz,
kujawsko-pomorskie
18-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 18/2018/OWES z dnia 09.07.2018 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH "TŁOK".
Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawców organizujących i przeprowadzających szkolenia zawodowe dot. opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym. Liczba osób uczestniczących w szkoleniu – 5 osób. I. Szczegółowy opis przedmiotu...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-07-2018

Zapytanie ofertowe nr 17/2018/OWES z dnia 09.07.2018 r. - mentor edukacyjny

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK WSPARCIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH "TŁOK".
Szczegóły zamówienia: Świadczenie usługi indywidualnego mentoringu związanego ze wsparciem z zakresu nauczania i organizacji placówek oświatowych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na rzecz PS z powiatów golubsko-dobrzyńskiego i brodnickiego (woj. kujawsko-pomorskie). Mentor pracuje z...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
18-07-2018

1. Przedmiotem zamówienia jest zlecenie opracowania algorytmu i systemu szyfrowania na potrzeby...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA.
1) Opracowanie algorytmu szyfrowania 1. Opracowanie algorytmu szyfrowania. a. przegląd istniejących algorytmów szyfrowania b. wielokryterialna analiza opisanych algorytmów pod kątem zastosowania w wielowirnikowych platformach latających c. zagrożenia wynikające z stosowania jawnego protokołu...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
18-07-2018

Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty, która dotyczy wykonania projektu oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty, która dotyczy wykonania projektu oraz przygotowania i dostarczenia zleceniodawcy 500 szt. naklejek, według załšczonego wzoru.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-07-2018

SSM.DZP.200.139.2018 Dostawa frezów i ostrzy do kraniotomu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.139.2018 Dostawa frezów i ostrzy do kraniotomu
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-07-2018

SSM.DZP.200.142.2018 Dostawa zestawów do przetaczania do pompy PlumA+ firmy Hospira

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.142.2018 Dostawa zestawów do przetaczania do pompy PlumA+ firmy Hospira
Toruń,
kujawsko-pomorskie
17-07-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij