Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Usługa przeprowadzenia zajęć plastycznych na potrzeby projektu w świetlicy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA SĘDZISZÓW/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć/warsztatów rozwijających zainteresowania plastyczne, aktywizowanie do twórczego działania, wdrażanie nowych technik plastycznych, rozbudzanie wrażliwości artystycznej. Zajęcia w świetlicy i w plenerze dla 20 uczestników projektu – łącznie 57 godzin...
Sędziszów,
świętokrzyskie
18-10-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3_18_1.1.2_0007 z dnia 11 października 2018 r. na stworzenie oprogramowania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LINKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oprogramowania modułu komunikacji z urządzeniem mobilnym pt. „Rozwój działalności biznesowej spółki Linkk gotowej do wejścia na rynek”, Szczegóły zamówienia: USŁUGA NR 1: Stworzenie Modułu komunikacji Bluetooth Low Energy wraz z opracowaniem własnej,...
Kielce,
świętokrzyskie
18-10-2018

Zakup i dostawa prasy CNC- zaginarki mechanicznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "TOFLESZ" LESZEK TOFIL.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa prasy CNC- zaginarki mechanicznej w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, pt.: „Wdrożenie własnych wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych...
Kielce,
świętokrzyskie
18-10-2018

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA DALESZYCE.
Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania będzie odpowiedzialny m.in. za: 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 2. Dostosowanie godzin pracy do Wykonawcy robót budowlanych, 3. Monitorowanie postępów w realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacją...
Daleszyce,
świętokrzyskie
18-10-2018

Wykonawca prac B+R

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Domat Consulting Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu technologii wytwarzania paliwa w formie „aglomeratu” przy wykorzystaniu komponentów odpadowych oraz innowacyjnych dodatków poprawiających jego właściwości ekologiczne i eksploatacyjne. Zakłada...
Kielce,
świętokrzyskie
18-10-2018

Zakup laptopów na potrzebę organizacji szkoleń z projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w gminie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Masłów.
- Typ Laptop 2 w 1 – fabrycznie nowe urządzenie. - Procesor Zgodny z x64 – co najmniej 2 rdzeniowy taktowany zegarem min 1,6GHz o pojemności pamięci podręcznej cache min 2MB - Przekątna ekranu min 10,1" / 1280x800 WXGA, dotykowy, możliwość odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z...
Masłów,
świętokrzyskie
17-10-2018

USŁUGA - Przeprowadzenie indywidualnego jobcoachingu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Obowiązki wykonawcy, w szczególności: 1. Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych UP Indywidualnego jobcoachingu o wskazanym zakresie tematycznym. 2. Zapewnienie kadry osób realizujących usługę (spełniających poniższe wymagania, na każdy rodzaj usługi) legitymujących się: a) Wykształceniem...
Poznań,
świętokrzyskie
17-10-2018

USŁUGA - Przeprowadzenie szkoleń umożliwiających nabycie kwalifikacji dla 12 Uczestników/czek...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Obowiązki wykonawcy, w szczególności: 1. Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych UP zajęć o wskazanym zakresie tematycznym. Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i praktyczny. 2. Zapewnienie osiągnięcia następujących wskaźników: - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...
Poznań,
świętokrzyskie
17-10-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące usług transportowych dla uczestników projektu „Kompleksowy rozwój...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Bodzentyn.
Część A a) Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa w ramach wyjazdu edukacyjnego do : • Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach 93 uczniów klas I-III z pięciu szkół podstawowych wraz z 6 opiekunami - 2 usługi transportowe. I kwartał 2019- wyjazd pierwszej grupy I kwartał 2020r.- wyjazd...
Warszawa,
świętokrzyskie
17-10-2018

Zapytanie dotyczące złożenia oferty na przeprowadzenie kursów dla nauczycieli będących uczestnikami...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Bodzentyn.
Przedmiotem zamówienia jest wybór oferenta przeprowadzającego szkolenia dla nauczycieli będących uczestnikami projektu „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje...
Warszawa,
świętokrzyskie
17-10-2018

na „Usługę przeprowadzenia analizy potrzeb poprzez zatrudnienie doradcy zawodowego i psychologa”...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH.
• Zadanie nr 1 - Przeprowadzenie w CKZ w Kielcach indywidualnej diagnozy zapotrzebowania, tzw. analizy potrzeb 12 Uczestników Projektu, składającej się z indywidualnego badania predyspozycji psychologicznych przeprowadzonego przez psychologa; • Zadanie nr 2 - Przeprowadzenie w CKZ w Skarżysku -...
Kielce,
świętokrzyskie
17-10-2018

72/SzŚ/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA.
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych do ekstrakcji do fazy stałej oraz do chromatografii cieczowej stosowanych w ramach Projektu: „Opracowanie nowego kardioznacznika, znakowanego 18F, do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby...
Warszawa,
świętokrzyskie
17-10-2018

Zakup wyposażenia laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA HANDLOWA BARWA JAROSŁAW CZAJKOWSKI.
Zadanie nr 1 – Dostawa oraz uruchomienie komory solnej 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: dostawa oraz uruchomienie fabrycznie nowej komory solnej do badań zakwaszonych o następujących minimalnych parametrach: 1) Komora do badań korozyjnych wraz w wymaganym osprzętem do prowadzenia badań w...
Kielce,
świętokrzyskie
16-10-2018

USŁUGA - Poradnictwa psychologicznego (indywidualnego) i psychospołecznego (grupowego)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI.
Przedmiotem zamówienia jest wybór psychologa, który przeprowadzi Poradnictwo Psychologiczne indywidualne, łącznie dla 12 UP, w wymiarze 144 godziny zegarowe (4 spotkań indywidualnych po 3 godziny, średnio raz w tygodniu) oraz Poradnictwa Psychospołecznego grupowego dla grupy 12 osobowej, w wymiarze...
Lublin,
świętokrzyskie
16-10-2018

USŁUGA - Poradnictwa psychologicznego (indywidualnego) i psychospołecznego (grupowego)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI.
Przedmiotem zamówienia jest wybór psychologa, który przeprowadzi Poradnictwo Psychologiczne indywidualne, łącznie dla 12 UP, w wymiarze 144 godziny zegarowe (4 spotkań indywidualnych po 3 godziny, średnio raz w tygodniu) oraz Poradnictwa Psychospołecznego grupowego dla grupy 12 osobowej, w wymiarze...
Lublin,
świętokrzyskie
16-10-2018

Usługa - przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego z opracowaniem IŚR

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Firma PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ Sp. z o.o., na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach realizacji projektu „Włącz się do zawodowej gry” nr RPSW.09.01.00-26-0033/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. poradnictwa psychologicznego z opracowaniem IŚR. Niniejsza procedura dotyczy realizacji...
Poznań,
świętokrzyskie
16-10-2018

USŁUGA realizacji "Indywidualnej diagnozy potrzeb, potencjału i predyspozycji UP” dla 72 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
„Indywidualna diagnoza potrzeb, potencjału i predyspozycji UP” będzie prowadzona w wymiarze 2 spotkania indywidualne po 2 godziny zegarowe, średnio jedno spotkanie w tygodniu, w tym 4 godziny na opracowanie umowy na wzór kontraktu socjalnego. Jedna grupa 12-osobowa zrealizuje 48 godzin zegarowych...
Wrocław,
świętokrzyskie
16-10-2018

„Zakup, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie parku „Małpi Gaj” – dz. o nr...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA BUSKO-ZDRÓJ.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup, dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej, składającej się z urządzeń siłowych:  wyciskanie siedząc /pylon/wyciąg górny z ruchomym siodełkiem  prasa nożna /pylon/ twister  orbitek/pylon/wioślarz  rower /pylon/wioślarz  biegacz/pylon/surfer...
Busko-Zdrój,
świętokrzyskie
16-10-2018

Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GRANIT-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej lub używanej suwnicy zewnętrznej o udźwigu minimum 25 Mg wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do jej wykorzystania w działalności operacyjnej Zamawiającego, w szczególności wraz z odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego. W przypadku oferty...
Ostrowiec Świętokrzyski,
świętokrzyskie
16-10-2018

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla zadania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Piekoszów.
Świadczenie usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi : Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Piekoszów.
Piekoszów,
świętokrzyskie
15-10-2018

USŁUGA - Szkolenia zawodowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Obowiązki wykonawcy, w szczególności: 1. Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych UP Szkoleń zawodowych. 2. Zapewnienie kadry osób realizujących usługę (spełniających poniższe wymagania, na każdy rodzaj usługi) legitymujących się: a) Wykształceniem wyższym/zawodowym oraz posiadających...
Kraków,
świętokrzyskie
15-10-2018

Zakup wyposażenia laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA HANDLOWA BARWA JAROSŁAW CZAJKOWSKI.
Zadanie nr 1 – Dostawa oraz uruchomienie disolwera laboratoryjnego 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz uruchomienie disolwera laboratoryjnego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: dostawa oraz uruchomienie fabrycznie nowego disolwera laboratoryjnego do dyspergowania, mieszania i...
Kielce,
świętokrzyskie
15-10-2018

Zakup fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRYWATNY GABINET CHIRURGICZNY JACEK SALWOWSKI.
Przedmiotem zapytania jest fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych videodermatoskop o podanych minimalnych parametrach technicznych lub równoważnych: Pożądane parametry urządzenia i jego możliwości:  Możliwość wykonania zdjęć mikro i makro,  Skokowe powiększenie...
Kielce,
świętokrzyskie
15-10-2018

Przeprowadzenie bilansu kompetencji dla studentów objętych wsparciem w Projekcie „Energia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. EDWARDA LIPIŃSKIEGO W KIELCACH.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie bilansu kompetencji prowadzącego do udzielenia wsparcia uczestnikom Projektu w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, które ostatecznie mają doprowadzić do podniesienia kompetencji osób uczestniczącym w...
Kielce,
świętokrzyskie
15-10-2018

Zakup wyposażenia laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA HANDLOWA BARWA JAROSŁAW CZAJKOWSKI.
Zadanie nr 1 – Dostawa oraz uruchomienie połyskościomierza 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz uruchomienie połyskościomierza. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: dostawa oraz uruchomienie fabrycznie nowego połyskościomierza o następujących minimalnych parametrach:...
Kielce,
świętokrzyskie
15-10-2018

Zakup wyposażenia laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA HANDLOWA BARWA JAROSŁAW CZAJKOWSKI.
Zadanie nr 1 – Dostawa oraz uruchomienie spektrofotometru 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: dostawa oraz uruchomienie fabrycznie nowego spektrofotometru dwuwiązkowego o zakresie pracy UV-VIS-NIR w zestawie z kulą całkującą i oprogramowaniem umożliwiającym analizę o następujących...
Kielce,
świętokrzyskie
15-10-2018

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu w zakresie Advance Steel w ramach Projektu nr...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu w zakresie Advance Steel – w wymiarze 16 godzin lekcyjnych dla grupy 7 osób – pracowników Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego. Zakres zajęć dydaktycznych powinien objąć co najmniej następujące zagadnienia: Siatka...
Kielce,
świętokrzyskie
15-10-2018

zakup elementów składowych dwóch sztuk modeli testowych przepławki aktywnej oraz wykonanie montażu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INSTYTUT OZE SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów składowych dwóch sztuk modeli testowych przepławki aktywnej oraz wykonanie montażu warsztatowego tych elementów zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową. Wymagane parametry oraz zakres dostawy został przedstawiony na rysunkach złożeniowych urządzeń
Kielce,
świętokrzyskie
15-10-2018

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo architektonicznej, budowlano -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo architektonicznej, budowlano - wykonawczej oraz wykonanie przedmiotowego zadania.
Busko-Zdrój,
świętokrzyskie
15-10-2018

Wykonanie prac związanych z przedmiotowym zadaniem pod nazwą "Uporządkowanie i urządzenie terenu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przedmiotowego zadania. - urządzenie terenów zielonych, - nasadzenie grup roślin , - remont istniejących ciągów pieszych, w tym skucie płyt betonowych przy budynku, - usunięcie starych klombów, - remont podjazdu dla osoby niepełnosprawnej, - remont...
Busko-Zdrój,
świętokrzyskie
15-10-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij