Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zakup surowców do badań przemysłowych- Etap II

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Kubara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych surowców: Część I. 1). Gluten- ilość: 1000 Kg. Część II. 1). błonnik grochowy - ilość: 150 Kg. 2). psylium- ilość: 120 Kg. 3). białko grochowe- ilość: 150 Kg. Część III 1). inulina GR- ilość: 100 Kg. Część IV 1).boczniaki trzonki - ilość: 700 Kg. ...
Częstochowa,
świętokrzyskie
15-02-2019

Realizacja pakietu szkoleń zawodowych dostosowanych do Indywidualnej Ścieżki Reintegracji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE PROREW.
Pakiet szkoleń został wskazany w toku projektu, w oparciu o ustalenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji każdego UP opracowanej z doradcą zawodowym podczas Identyfikacji Potrzeb. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń grupowych, zakończonych nabyciem kompetencji potwierdzonych certyfikatem lub...
Kielce,
świętokrzyskie
15-02-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPSW/2019/ZS

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SEMIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
I część zamówienia Szkolenia zawodowe wraz z certyfikatem zewnętrznym będą odpowiadać na potrzeby Uczestników Projektu oraz zapotrzebowanie na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Szkolenie w projekcie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim...
Warszawa,
świętokrzyskie
15-02-2019

Sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych oraz opakowań i sztućców jednorazowego użytku w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA NADZIEJA RODZINIE.
Szczegółowy przedmiot zamówienia został zapisany w treści załączników od 1a do 1h.
Chmielnik,
świętokrzyskie
15-02-2019

„Dostawa i instalacja sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych w klasopracowniach w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT STASZOWSKI/LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STASZOWIE.
dostawa i instalacja sprzętu technologii informacyjno – komunikacyjnej i pomocy dydaktycznych opis przedmiotu zamówienia - znajduje się w zapytaniu ofertowym 1.Projektor rzutnik multimedialny 2.Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne 3.Wizualizer 4.Interaktywny monitor z komputerem - laptopem z...
Staszów,
świętokrzyskie
15-02-2019

Dostawa fotela do masażu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAJAZD "DLA CIEBIE" BĄK TERESA.
Dostawę fabrycznie nowego fotela masującego, o specyfikacji: - funkcja „zero gravity” – tj. umożlwiająca ułożenie ciała w ten sposób, że kąt między tułowiem a udami oscyluje w okolicach 125-130 stopni, a kolana znajdują się mniej więcej na wysokości serca, co zapewnia równomierne rozłożenie napięć...
Piotrów-Zagościniec,
świętokrzyskie
15-02-2019

Sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych oraz opakowań i sztućców jednorazowego użytku w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE".
Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w treści Załączników 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h
Kielce,
świętokrzyskie
15-02-2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa budynku sali sportowej na salę...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA SOLEC-ZDRÓJ.
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa budynku sali sportowej na salę widowiskową w Solcu-Zdroju. 2. Wykonawca zabezpieczy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach. Nadzór inwestorski pełnić będą następujące osoby: a)...
Solec-Zdrój,
świętokrzyskie
15-02-2019

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: „Pasje zaklęte w nauce”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA SOLEC-ZDRÓJ.
Zamówienie jest podzielone na 3 części Część 1 Dostawa mebli dla Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju • szafa - pracownia matematyczna – 1 szt. • stół szkolny -pracownia matematyczna – 12 szt • stolik pod projektor/rzutnik -pracownia matematyczna – 1 szt. • stojak/wieszak -pracownia matematyczna –...
Solec-Zdrój,
świętokrzyskie
15-02-2019

Szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O. O..
Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie dla Uczestników Projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” szkoleń zakończonych egzaminem i certyfikatem, prowadzącymi do podniesienia umiejętności i uzyskania kwalifikacji/uprawnień do wykonywania zawodu w...
Jasło,
świętokrzyskie
15-02-2019

Zakup i montaż suszarni do drewna oraz zasilającego ją kotła na biomasę

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SŁAWOMIR GRZEGORCZYK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "TRAKPOL", HANDEL MASZYNAMI TARTACZNYMI.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż suszarni do drewna oraz zasilającego ją kotła na biomasę na przyległych do siedziby Zamawiającego nieruchomościach, tj. Działka nr 483 i 485 położone w obrębie ewidencyjnym 0011 Kapałów, gmina Radoszyce, powiat Końskie, województwo Świętokrzyskie...
Mularzów,
świętokrzyskie
15-02-2019

Remont i Adaptacja budynku zdegradowanego w msc. Chałupki na mieszkania chronione

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "ARKA NADZIEI".
Remont i Adaptacja budynku zdegradowanego w msc. Chałupki na mieszkania chronione Zakres robót: 1. Roboty rozbiórkowe - demontaż instalacji odgromowej - demontaż rynien i rur spustowych - demontaż elementów elewacji: tablic, oświetlenia, anten itp. - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej...
Kielce,
świętokrzyskie
15-02-2019

33/SzŚ/2019/K

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Synektik Pharma Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych, w ramach Projektu: „Wprowadzenie na rynek nowego radiofarmaceutyku 18F-fluorotymidyny (FLT) do celowanej diagnostyki onkologicznej i oceny postępów terapii”, przeznaczonych do badań nad radioznacznikiem FLT...
Kielce,
świętokrzyskie
14-02-2019

Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania polegającego na budowie drogi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Bodzechów.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem o długości ok. 400mb, łączącej drogę powiatową (ul. Opatowską)...
Ostrowiec Świętokrzyski,
świętokrzyskie
14-02-2019

Organizacja kursów zawodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń dla uczestników projektu „AKTYWIZACJA-SZKOLENIE-PRACA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 10.2 Działania na...
Kielce,
świętokrzyskie
14-02-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostawę i uruchomienie doposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KIELCE/ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz uruchomienie fabrycznie nowego stanowiska demonstracyjnego (1 szt.) pn. Zestaw sterowania silnikiem ZS typu Common Rail, w ramach projektu „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...
Kielce,
świętokrzyskie
14-02-2019

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z kompetencji miękkich - doradca zawodowy.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT PIŃCZOWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W PIŃCZOWIE.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów z kompetencji miękkich dla 15 grup uczniów - 765 godzin, jako zajęcia uzupełniające dla zajęć pozalekcyjnych w zakresach: 1. "laboratorium nowoczesnych technologii informatycznych"- dla 4 grup: po 8 uczniów przez 51 tygodni po 1...
Pińczów,
świętokrzyskie
14-02-2019

„Dostawa wyposażenia do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Kurozwękach”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STASZOWIE.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Kurozwękach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań: Zadanie 1 – meble Zadanie 2 – sprzęt rehabilitacyjny Zadanie 3 – komputery i sprzęt multimedialny Zadanie 4 – sprzęt AGD i...
Staszów,
świętokrzyskie
14-02-2019

Rozbudowa infrastruktury informatycznej i wdrożenie systemu informatycznego w Uzdrowisku Solec-Zdrój

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UZDROWISKO SOLEC-ZDRÓJ M.CZ.SZTUK SP J.UZDROWISKO SOLEC - ZDRÓJ.
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury informatycznej i wdrożenie systemu informatycznego w Uzdrowisku Solec-Zdrój. Oferta powinna obejmować następujące zadania: 1) dostosowanie pomieszczenia na serwerownię – budynek Jasna:  - prace rozbiórkowe,  - prace budowlane,  -...
Solec-Zdrój,
świętokrzyskie
14-02-2019

Oferta na pełnienie funkcji kierownika badań z funkcją zarządzania

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INNECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji kierownika badań z funkcją zarządzania dla projektu obejmującego badania przemysłowe i prace rozwojowe nad procesem suchej destylacji wybranej odpadowej biomasy roślinnej wraz z optymalizacją procesu suchej destylacji...
Dąbrowa,
świętokrzyskie
13-02-2019

Zapytanie ofertowe na wytworzenie 24 brakujących oraz uzupełnienie i dostosowanie 21 scenariuszy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "ONLINE-SKILLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: a) Część I - wytworzenie 24 brakujących oraz uzupełnienie i dostosowanie 21 scenariuszy zajęć do szkoleń, b) Część II - przeprowadzenie 1050 godzin szkolenia dla uczestników projektu. 2. Przedmiotem zamówienia dla części I postępowania jest...
Poznań,
świętokrzyskie
13-02-2019

Dostawa posiłków do Żłobka Bajka 2, dla dzieci do lat 3, Kielce

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PWB PAWEŁ BACIK.
Usługa dostarczania posiłków dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka w Kielcach "Bajka 2", w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, do siedziby mieszczącej się przy ul. Szydłówek Górny 10, 25-411 Kielce. Usługa obejmuje: 1) Realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i...
Tarnów,
świętokrzyskie
13-02-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SŁAWOMIR KASZA- "PLAZMATECH".
Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego środka trwałego: skanera 3D. Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż: - rozdzielczość skanowania +/- 0.5 mm, zależna od odległości między stołem oraz kamerą, - dokładność +/- 0.3 mm, zależna od odległości stołu od...
Bronina,
świętokrzyskie
13-02-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SZLIFIERKI

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY ANDRZEJ NAMYSŁO.
Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego środka trwałego: szlifierki. Szlifierka do płaszczyzn o parametrach technicznych nie gorszych niż: - Stół elektromagnetyczny 400x800mm - Ściernica i obsada ściernicy - Urządzenie do obciągania ściernicy - Zestaw podstawowych...
Końskie,
świętokrzyskie
12-02-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP CENTRUM CNC

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY ANDRZEJ NAMYSŁO.
Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego środka trwałego: centrum CNC. Pionowe centrum obróbcze CNC o parametrach technicznych nie gorszych niż: - Wrzeciono BT 40-10 000 obr./min - Moc wrzeciona 11/15 kW (FanucAlpha a12) - Chłodzenie olejowe wrzeciona - Chłodzenie przez...
Końskie,
świętokrzyskie
12-02-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP PRZECINARKI

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY ANDRZEJ NAMYSŁO.
Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego środka trwałego: przecinarki. Przecinarka CNC o parametrach technicznych nie gorszych niż: - typ automat - moc 1,1 W - prędkość taśmy 40 m/min - długość w jednym podaniu 500 mm
Końskie,
świętokrzyskie
12-02-2019

32/SzŚ/2019/K

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Synektik Pharma Sp. z o.o..
Specyfikacja (przykładowa firma poniżej lub równorzędne*): 1 Klercide Quat /Biguanide Ecolab # 3078860* opakowanie zbiorcze 6 x 1l 20 op. 2 Klerwipe Sterile 100% Polyester Dry Wipe 138gsm Ecolab # 3058270* opakowanie zbiorcze = 4 op. x 25 chust. 20 op. 3 Klercide 70/30 Denaturated Ethanol Ecolab #...
Kielce,
świętokrzyskie
11-02-2019

Dostawa urządzeń i oprogramowania do celów edukacyjnych w ramach projektu "Kwalifikacja + staż =...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. EDWARDA LIPIŃSKIEGO W KIELCACH.
1.1. Laptopy z systemem operacyjnym – 45 szt. Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 2.1. Drukarki 3D – 3 szt. Kod CPV: 30232100-5 Drukarki i plotery
Kielce,
świętokrzyskie
11-02-2019

Dostawy artykułów spożywczych do Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie w roku szkolnym 2018/2019...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KRASOCIN / ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OLESZNIE.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie w roku szkolnym 2018/2019 r.
Oleszno,
świętokrzyskie
11-02-2019

Świadczenie przez 2 Ekspertów, członków zespołu ekspertów, usług w ramach projektu „Szkoła młodych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PROFESJONALNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez 2 Ekspertów, członków zespołu ekspertów, usług w ramach projektu „Szkoła młodych inżynierów/inżynierek” w celu wypracowania i wdrożenia nowego programu nauczania i certyfikacji „Szkoła młodych i inżynierów/inżynierek”, rozwijającego zdolności i...
Kielce,
świętokrzyskie
11-02-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij