Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ROLL MIX" S.C. Piotr SADLIŃSKI, Mariusz WRONA.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej na potrzeby firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ROLL MIX" S.C. Piotr SADLIŃSKI, Mariusz WRONA w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I:...
Stąporków,
świętokrzyskie
16-08-2018

Dostawa mebli , zabawek i pomocy dydaktycznych do Samorządowego Przedszkola w Olesznie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KRASOCIN / ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OLESZNIE.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa mebli , zabawek i pomocy dydaktycznych do Samorządowego Przedszkola w Olesznie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach 2-12 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferowane produkty muszą posiadać wymagane atesty i spełniać...
Oleszno,
świętokrzyskie
16-08-2018

Wykonanie usług asystenckich w ramach projektu pn. "Nowy wymiar życia" - system wsparcia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług asystenckich dla mieszkańców obszarów wiejskich położonych na terenie gmin w powiecie kazimierskim i buskim (bez gminy Busko Zdrój). Osoby objęte opieką to osoby zależne (niesamodzielne), zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Pomoc przysługuje...
Kielce,
świętokrzyskie
16-08-2018

Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektu pn. "Nowy wymiar życia"- system...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ.
1) Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w ilości średnio ok.320 godzin/ miesiąc - w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego. 2) Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania może być świadczona przez osobę, która spełnia łącznie następujące warunki: a) spełnia...
Kielce,
świętokrzyskie
16-08-2018

Zapytanie ofertowe - procedura wyboru wykonawcy - szkolenia prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia prawo jazdy kategorii C, C+E oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w wymiarze 235 godz. dla 60 Uczestników/czek Projektu (UP) wraz ze szkoleniem ICT - szkolenie z rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców. Umiejętność obsługi...
Lublin,
świętokrzyskie
16-08-2018

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20,25 kWp wraz z systemem monitorująco-zarządzającym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO HANDLOWY "REMAR" ANDRZEJ CHROBOT I RYSZARD CHROBOT SPÓŁKA JAWNA.
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20,25 kWp, posadowionej na dachu budynku; szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej: min. 19.009 kWh/rok. Prace budowlane obejmą: • montaż systemowej konstrukcji wsporczej przeznaczonej pod...
Kije,
świętokrzyskie
16-08-2018

45 ZK Usługa w zakresie zatrudnienia trenerów/trenerek do realizacji kursów „Kucharz – dietetyk” -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH.
Kształcenie teoretyczne na kursie „ Kucharz-dietetyk” Miejsce realizacji usługi: CKZ Opatów-
Kielce,
świętokrzyskie
14-08-2018

Akademia Zdrowia Izabela Łajs poszukuje dostawcy podręczników

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS.
Przedmiotem zamówienia są podręczniki do nauki zawodu o następujących tytułach i ilościach: tytuł autor Ilość (szt.) Podstawy fryzjerstwa Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter 24 Nowe fryzjerstwo podstawy techniki Magdalena Jałowiec Sawicka 24 Kosmetyka stosowana...
Justynów,
świętokrzyskie
14-08-2018

46 zk zatrudnienie trenera zajęć praktycznych zapewnienie miejsca praktyk oraz materiałów do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH.
Usługaw zakresie zatrudnienia trenera zajęć praktycznych zapewnienia miejsca praktyk oraz materiałów do wykonywania potraw na zajęciach praktycznych do realizacji kursów „Kucharz – dietetyk” w OKZ Opatów w celu realizacji projektu pn. „Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku...
Kielce,
świętokrzyskie
14-08-2018

Organizacja kursów zawodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów dla uczestników projektu „AKTYWIZACJA-SZKOLENIE-PRACA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 10.2 Działania na rzecz...
Kielce,
świętokrzyskie
14-08-2018

Opracowanie projektu graficznego, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA POŁANIEC.
Opracowanie projektu graficznego, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w Gminie Połaniec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...
Połaniec,
świętokrzyskie
13-08-2018

44 ZK Usługa w zakresie zatrudnienia trenerów/trenerek do realizacji kursów „Kucharz –dietetyk”-...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH.
zatrudnienie trenerów/trenerek do realizacji kursów „Kucharz – dietetyk” - CKZ Chmielnik” - Zadanie nr 1– Kształcenie teoretyczne na kursie „ Kucharz-dietetyk” Miejsce realizacji usługi: ZDZ w Chmielniku. ul. Kilińskiego 49- 40 godzin - Zadanie nr 2 – Kształcenie praktyczne na kursie „...
Kielce,
świętokrzyskie
13-08-2018

Wybór trenerów do wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu warsztatów dla 7...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.
Wybór trenerów do wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu warsztatów dla 7 grup nauczycieli szkół zawodowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach realizowanego projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” o numerze identyfikacyjnym...
Kielce,
świętokrzyskie
13-08-2018

Wyłonienie doradców-moderatorów do realizacji etapu doradztwa w ramach projektu skierowanego do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ.
Celem niniejszego postępowania jest wybór 10 doradców-moderatorów. Doradcy-moderatorzy stworzą grupę kadry współpracującą z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia...
Warszawa,
świętokrzyskie
13-08-2018

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 29,16 kWp oraz 20,52 kWp w przedsiębiorstwie OFI-DETAL...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OFI-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 29,16 kWp oraz 20,52 kWp posadowionych na dachach budynków. Prace budowlane obejmą: • montaż systemowej konstrukcji wsporczej przeznaczonej pod panele PV; • montaż modułów fotowoltaicznych; • montaż inwerterów; •...
Kielce,
świętokrzyskie
13-08-2018

Zagospodarowanie terenu ogólnodostępnego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Opatowcu, ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kazimierzy Wielkiej.
W ramach zagospodarowania terenu ogólnodostępnego przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót : 1) Przebudowa drogi dojazdowej do budynku wraz z utwardzeniem placu ogólnodostępnego 2) Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne 3) Przebudowa placu składowego na pojemniki na śmieci
Czarnocin,
świętokrzyskie
13-08-2018

Budowa sali gimnastycznej - etap 7 – wykonanie elewacji zewnętrznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EDUKACJA KINGA WNUK / NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku sali gimnastycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. • Szczegółowy opis, zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz technologia jego wykonania opisane zostały w dołączonych do zapytania ofertowego rysunkach, fragmentach projektu oraz...
Ostrowiec Świętokrzyski,
świętokrzyskie
13-08-2018

Pomoce dydaktyczne dla szkoły podstawowej z zakresu nauczania biologii i matematyki.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA BRODY.
Przedmiotem zamówienia są następujące pomoce dydaktyczne dla szkoły podstawowej w zakresie nauczania biologii: - Plansze interaktywne do nauki biologii w szkole podstawowej - 3 sztuki Przedmiotem zamówienia są następujące pomoce dydaktyczne dla szkoły podstawowej w zakresie nauczania matematyki: ...
Brody,
świętokrzyskie
13-08-2018

Dostawa prasy hydraulicznej wraz z urządzeniami peryferyjnymi

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚWIAT DREWNA DOMINIK JABŁOŃSKI.
Dane techniczne (parametry minimum, do spełnienia łącznie): 1. Ilość sekcji – minimalnie 3, 2. Długość jednej sekcji – minimalnie 2000 mm, 3. Elementy stykowe ze stali nierdzewnej. 4. Maksymalna szerokość klejenia 200 mm. 5. Minimalna długość klejenia 400 mm. 6. Maksymalna długość klejenia 6000...
Warszawa,
świętokrzyskie
10-08-2018

Dostawa materiałów do wykonania podestów obsługowych dla kotła WR25.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELSIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stali S235JR / 1.0037. Zamawiający wymaga dostawy materiałów przygotowanych według zestawienia materiałów sporządzonego przez oferenta na podstawie rysunków 3D dostępnych w następujących lokalizacjach:...
Skarżysko-Kamienna,
świętokrzyskie
10-08-2018

Zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA ODZIEŻOWA "BARBARAS" MARCIN SKOWRON.
Przedmiot zamówienia (*wymagane) Pełen opis przedmiotu zamówienia w załączonym zapytaniu ofertowym. Tu skrócony z uwagi na brak miejsca. Wytworzenie aplikacji lub zestawu aplikacji tworzących spójną całość w zakresie agregacji danych dla przeprowadzania analiz. 1. Moduł Kalkulacja umożliwiający...
Sztombergi,
świętokrzyskie
10-08-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.08.2018 NA USŁUGI DORADCZE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO WDROŻENIA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "MC DIAM" SP. Z O.O..
Zamówienie dotyczy łącznej realizacji następujących usług: Usługa 1: Doradztwo w zakresie prawidłowego tworzenia kart gwarancji produktowych Efektem usługi doradczej w zakresie prawidłowego tworzenia kart gwarancji będzie raport z przeprowadzonego doradztwa wraz z rekomendacją dla Zamawiającego...
Warszawa,
świętokrzyskie
10-08-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2018/ANZ na szkolenia zawodowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE PROREW.
1. Szkolenie zawodowe zgodne z Indywidualnymi Ścieżkami Reintegracji uczestników projektu: Stylizacja paznokci z wizażem – dla 15 osób – w formie 1 grupa 15 osobowa, liczba godzin: 100 h/grupę. Liczba godzin może ulec zmianie ze względu na ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach – w takim...
Kielce,
świętokrzyskie
10-08-2018

Sprzedaż i dostawa wyposażenia do Żłobka Bajka w Gminie Pawłów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA PAWŁÓW/SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY W PAWŁOWIE.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego tj. Pawłów 89, 27-225 Pawłów wyposażenia żłobka. Szczegółowi opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Załączniku Nr 1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część oraz na całość zamówienia. Część I...
Pawłów,
świętokrzyskie
10-08-2018

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. monitoringu w projekcie pn: "Przedszkole w Radoszycach"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA RADOSZYCE.
1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Specjalisty ds. monitoringu, w projekcie pn: „Przedszkole w Radoszycach”, (zaangażowanie zdaniowe – nie mniej niż 70 godz./m-c), w okresie od dnia podpisania umowy do 31.08.2019r do zadań którego należeć będzie: a) prowadzenie monitoringu działań,...
Radoszyce,
świętokrzyskie
10-08-2018

Zaprojektowanie opakowań i katalogów dedykowanych rynkowi norweskiemu.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA ODZIEŻOWA "BARBARAS" MARCIN SKOWRON.
Usługa doradcza w zakresie zaprojektowania opakowań i katalogów, dedykowanych rynkowi norweskiemu. Wykonawca, na podstawie badań marketingowych rynku norweskiego otrzymanych od Zlecającego, zaprojektuje opakowania produktów oraz katalogi dedykowane rynkowi norweskiemu. 1. Zaprojektowanie 2...
Sztombergi,
świętokrzyskie
10-08-2018

41/ZK/2018„Dostawę materiałów spawalniczych”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH.
Materiały pomocnicze dostawa CKZ BUSKO - ZDRÓJ
Kielce,
świętokrzyskie
10-08-2018

Dostawa: elektronarzędzi, wózka paletowego elektrycznego oraz rusztowania wolnostojącego.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELSIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Dostawę 4 szt. szlifierek kątowych 2. Dostawę 3 szt. szlifierek kątowych 3. Dostawę 2 szt. Młotowiertarek SDS+ - 4. Dostawę 1 szt. Młota udarowo-obrotowego 5. Dostawę 1 szt. młota udarowo-obrotowego 6. Dostawę 1 szt. młota wyburzeniowego 7. Dostawę 1...
Skarżysko-Kamienna,
świętokrzyskie
10-08-2018

Wykonanie i dostawa tablic informacyjno – pamiątkowych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ĆMIELÓW.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego trzech tablic informacyjno – pamiątkowych dla projektu “Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów” Szczegółowy opis zamówienia Zamówienie obejmuje zaprojektowanie,...
Ćmielów,
świętokrzyskie
10-08-2018

„Ogłoszenia/artykuły w prasie lokalnej”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH.
Przedmiotem zamówienia jest publikacja artykułów promujących profilaktykę raka szyjki macicy w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. w prasie o zasięgu regionalnym/biuletynie obejmującym gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (Gmina Zagnańsk, Gmina Strawczyn, Gmina Sitkówka-Nowiny,...
Kielce,
świętokrzyskie
10-08-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij