Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

zakup, dostawa i montaż sprzętu TIK w Szkole w Podstawowej im. Stefana Żeromskiego Niedźwicach w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KOPRZYWNICA/SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W NIEDŹWICACH.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu TIK w Szkole w Podstawowej im. Stefana Żeromskiego Niedźwicach w ramach realizacji projektu pn. „Świat bez tajemnic” w ramach Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)...
Niedźwice,
świętokrzyskie
12-12-2018

Opracowanie audytu i strategii wzorniczej dla firmy Ośrodek Promowania i Wspierania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej.
Zakres zamówienia obejmuje: a) Przeprowadzenie audytu wzorniczego, który obejmuje: - analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej,...
Sandomierz,
świętokrzyskie
12-12-2018

Dostawa elementów hydraulicznych i stalowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELSIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę elementów hydraulicznych i stalowych według parametrów minimalnych określonych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były fabrycznie nowe. Zamawiający wymaga,...
Skarżysko-Kamienna,
świętokrzyskie
12-12-2018

Dostawa elementów hydraulicznych oraz Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA).

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CELSIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę elementów hydraulicznych oraz Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) według parametrów minimalnych określonych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby dostarczone...
Skarżysko-Kamienna,
świętokrzyskie
12-12-2018

Zakup tablicy informacyjno – promocyjnej oraz naklejek na wóz strażacki w ramach zadania „Zakup...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA NOWA SŁUPIA.
A. Dane techniczne tablicy: - ilość : 1 szt - rozmiar: 120x160 cm - tworzywo: aluminium - jednostronna - na stelażu metalowym Tablica musi zawierać: - nazwę beneficjenta - tytuł projektu - cel projektu - wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt - zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb...
Nowa Słupia,
świętokrzyskie
12-12-2018

Realizacja działań szkoleniowych w projekcie „Akademia Rejowska” realizowanego w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA OKSA/SZKOŁA PODSTAWOWA W OKSIE.
1. Szkolenie z zakresu stosowania nowoczesnych metod edukacyjnych dla 37 nauczycieli. W efekcie realizacji szkolenia przewiduje się, że nauczyciele nabędą wiedzę i umiejętności stosowania nowoczesnych metod edukacyjnych, podniosą poziom kompetencji zawodowych. Liczba godzin szkolenia w ramach...
Oksa,
świętokrzyskie
12-12-2018

USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW W RAMACH PROJEKTU „EDUKACJA USTAWICZNA ŚCIEŻKĄ ROZWOJU...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH.
Zadanie 1: Usługa cateringowa dla uczestników projektu w CKZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55. Zadanie 2: Usługa cateringowa dla uczestników projektu w CKZ w Skarżysku- Kamiennej, ul. Metalowców 54 Zadanie 3: Usługa cateringowa dla uczestników projektu w CKZ w Starachowicach, ul. Kwiatkowskiego 4...
Kielce,
świętokrzyskie
12-12-2018

Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na żłobek

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "RÓŻOWY SŁOŃ".
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na czternaście części które obejmują; A. Część I – przebudowa schodów wejściowych B. Część II - budowa podjazdu dla niepełnosprawnych C. Część III -wewnętrzna klatka schodowa D. Część IV -ściany działowe E. Część V -podłoża i posadzki F. Część VI -stolarka...
Sandomierz,
świętokrzyskie
12-12-2018

Wykonanie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w celu wdrożenia nowego produktu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej, który będzie rezultatem realizacji planowanego przez Zamawiającego do złożenia projektu pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego w przedsiębiorstwie Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Spółka...
Warszawa,
świętokrzyskie
11-12-2018

Zakup sprzętu ICT i RTV wraz z dostawą, montażem i szkoleniem nauczycieli w ramach realizacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ŁOPUSZNO.
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu ICT i RTV wraz z dostawą, montażem i szkoleniem nauczycieli w ramach realizacji projektów pn. „Przedszkole moich marzeń” oraz „Rozwijamy kompetencje kluczowe w gminie Łopuszno” realizowanych przez Gminę Łopuszno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
Łopuszno,
świętokrzyskie
11-12-2018

Dostawa lamp solarnych - rozeznanie rynku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAJAZD "DLA CIEBIE" BĄK TERESA.
Dostawę fabrycznie nowych lamp solarnych o specyfikacji: I.1. Część 1 - zestaw lamp solarnych – 4 sztuki:  bez słupa i fundamentów;  źródło światła – 15 W;  strumień świetlny 2100-2400 lumenów;  moc modułu fotowoltaicznego 40-60 W;  mikroprocesorowy regulator pracy lampy;  czujnik ruchu;...
Piotrów-Zagościniec,
świętokrzyskie
11-12-2018

Oprogramowanie do sterowania i automatyzacji procesów wewnętrznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NET-INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Wykonawca opracuje oprogramowanie/system pozwalające Zamawiającemu na sterowanie i automatyzację procesów wewnętrznych Zamawiającego w związku z wejściem Zamawiającego na rynek rumuński i wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego systemu Tripnet w wersji webowej oraz API....
Kielce,
świętokrzyskie
11-12-2018

na zakup konsoli do gier i dwóch gier do konsoli na potrzeby 28 uczestników projektu: „Dla dobra...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Połaniec.
Wersja: Play station SLIM Kolor: czarny/biały Dysk: wbudowana pamięć 1 TB Procesor [MHz] 8-rdzeniowy, 1,6 GHz x64 AMD „Jaguar” Układ graficzny: 1.84 TFLOPS, AMD Radeon nowej generacji Pamięć RAM: 8 GB Rodzaj czytnika: Blu-Ray x 6, DVD x 8 Liczba kontrolerów w zestawie: 2 bezprzewodowe (Sony...
Połaniec,
świętokrzyskie
11-12-2018

Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ŁĄCZNA.
Przedmiot zamówienia opisano w "Skróconym opisie przedmiotu zamówienia" oraz w Zapytaniu ofertowym.
Kamionki,
świętokrzyskie
11-12-2018

Zakup i dostawa doposażenia dydaktycznego w ramach projektu „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA KIELCE/ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH.
Zakup i dostawa doposażenia dydaktycznego w ramach projektu „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8...
Kielce,
świętokrzyskie
11-12-2018

Zapytanie ofertowe na szkolenia zawodowe nr 1/12/2018/ANZ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE PROREW.
1. Szkolenie zawodowe zgodne z Indywidualnymi Ścieżkami Reintegracji uczestników projektu: Pracownik administracyjno - biurowy – dla 3 osób – w formie 1 grupa 3 - osobowa, liczba godzin: 100 h/grupę. Liczba godzin może ulec zmianie ze względu na ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach – w...
Kielce,
świętokrzyskie
11-12-2018

Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ŁĄCZNA.
Opisano w celu zamówienia oraz skróconym opisie zamówienia, a także w samym Zapytaniu ofertowym. Wyjaśnienia dotyczące zamówienia: - jedna godzina lekcyjna/zajęć równa jest 45 minutom, - ilość nauczycieli w grupie: zostanie ustalona po przeprowadzeniu rekrutacji, - ostateczne decyzje, co do...
Kamionki,
świętokrzyskie
11-12-2018

Konsultacje merytoryczne świadczone przez dwóch niezależnych konsultantów merytorycznych w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MUZEUM NARODOWE W KIELCACH.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konsultacjach merytorycznych udzielanych w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich przy stropie ramowym „Pożar Ławry Troickiej” II Pokoju Senatorskim Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, wchodzących w zakresie zadania pn. „Remont...
Kielce,
świętokrzyskie
11-12-2018

Zlecenie obejmujące prace naukowo-badawcze mające na celu stworzenie innowacyjnych powłok...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HIBRID sp. z o.o..
1. Zamówienie realizowane jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 w ramach projektu „Opracowanie technologii produkcji i nanoszenia innowacyjnych zawierających aktywne składniki ceramiczne, powłok lakierniczych i komponentów, o...
Ostrowiec Świętokrzyski,
świętokrzyskie
11-12-2018

ZP/06/2018 - dostawa nożyków do zgrzewarki TSCD II oraz liczników do zgrzewarki CompoDock

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.
ZP/06/2018 - dostawa nożyków do zgrzewarki TSCD II oraz liczników do zgrzewarki CompoDock
Kielce,
świętokrzyskie
10-12-2018

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej - POPW 2014-2020, Oś...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SIWEX PIOTR SITNIK.
Przeprowadzenie audytu wzorniczego i w jego wyniku opracowanie strategii wzorniczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt. 2 zapytania ofertowego
Warszawa,
świętokrzyskie
10-12-2018

18/SzŚ/2018/K

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Synektik Pharma Sp. z o.o..
1) Xyox 18O enriched water (ROTEM lub równorzędna*) w ilości: 500g a) Zawartość 18O ≥ 96% b) pH = 5-8 c) przewodność ≤ 3 μS/cm d) sterylna e) pirogenność ≤ 0,25 EU/ml f) wytworzona zgodnie z GMP dla API g) produkt musi być zgodny ze specyfikacją dostawcy A. Dostawca zobowiązuje się...
Kielce,
świętokrzyskie
10-12-2018

20/SzŚ/2018/K

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Synektik Pharma Sp. z o.o..
Specyfikacja (przykładowa firma poniżej lub równorzędne*): 1 Water for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv® 1153332500 12 x 2,5l MERCK 2 Perforowana pokrywa do MAS 100 NT (300 x 0.6 mm) 1091950001 1 szt. MERCK 3 Ethanol absolute for analysis, EMSURE 1009831000 3 x 1l MERCK A. Dostawca...
Kielce,
świętokrzyskie
10-12-2018

19/SzŚ/2018/K

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Synektik Pharma Sp. z o.o..
Specyfikacja (przykładowa firma poniżej lub równorzędne*): 1) 3’-fluoro-thymidine (FLT) (ABX, nr. kat 1220) – 2x10 mg 2) 2’, 3’-didehydro-3’-deoxythymidine (ABX, nr. kat 2954) – 2x10 mg A. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia...
Kielce,
świętokrzyskie
10-12-2018

ZAPROSZENIE do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na świadczenie usługi psychologicznej dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "NASZE KOBYLANY".
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć psychologicznych z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Kobylanach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019. Zajęcia z psychologiem prowadzone w łącznym wymiarze 212h (harmonogram ustalony z prezesem Stowarzyszenia „Nasze Kobylany” lub osobą upoważnioną) 2...
Kobylany,
świętokrzyskie
10-12-2018

Dostawa oprogramowania do projektowania 3D

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PAWEŁ SZOSTAK.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części projektu polegającego na dostawie oprogramowania do projektowania 3D (2 licencje) - CPV: 48321100-5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania.
Książe-Skroniów,
świętokrzyskie
10-12-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/SW/2018 - wybór wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń ICT

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "MULTI-PROFIT" ROBERT TOMCZYK.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia szkoleń z obsługi komputera w wymiarze łącznym 2 520 godzin dydaktycznych (120godz./grupę x 21 grup) zgodnych z ramą Digital Competence Framework (DIGCOMP) na poziomie A (podstawowy) przygotowujących do uzyskania kwalifikacji cyfrowych...
Łódź,
świętokrzyskie
10-12-2018

Strona główna Ogłoszenia ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące „Zakupu i dostawy wyposażenia dla pracowni...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE "NASZE KOBYLANY".
Przedmiotem postępowania jest wybór Oferenta/Oferentów, który/którzy dostarczy/dostarczą wyposażenie dla pracowni hotelarskiej i logistycznej, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, dla Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie w celu realizacji projektu...
Kobylany,
świętokrzyskie
10-12-2018

Zakup z dostawą i montażem wyposażenia przedszkola na potrzebę realizacji projektu „Kolorowe...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zakup z dostawą 3 tablic dwustronnych. Tablica dwustronna : tablica z uchwytem na rolki papieru. Powierzchnia suchościeralna. Zestaw zawiera:• czarną tablicę na kredę po jednej stronie oraz białą tablicę do flamastrów po drugiej stronie • drewniane uchwyty do papieru utrzymują rysunki na miejscu •...
Kielce,
świętokrzyskie
10-12-2018

Udział w targach Pitti Immagine Bimbo we Florencji w charakterze wystawcy – Styczeń 2019- działania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA ODZIEŻOWA "BARBARAS" MARCIN SKOWRON.
Projekt graficzny, przygotowanie, druk oraz dystrybucja katalogów produktowych na targi Pitti Immagine Bimbo we Florencji -styczeń 2019. Specyfikacja: 1) Projekt graficzny 3 katalogów sezon ZIMA: katalog BABY, katalog GIRL, katalog BOY (minimum 3 koncepcje graficzne, jedna do wyboru), 2) Wykonanie...
Sztombergi,
świętokrzyskie
10-12-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij