2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania – opis przedmiotu zamówienia. 3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4, 80570000-0, 63500000-4, 80000000-4. 4) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, w podziale na sześć części: • Część 1 -...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij