1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem oraz przeszkoleniem z obsługi urządzeń wyszczególnionych w Załączniku nr 2. 2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij