Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zdit.uml.lodz.pl Ogłoszenie nr 67401 - 2017 z dnia 2017-04-14 r. Łódź: Świadczenie usługi zarządzania Wielostanowiskowym Przystankiem Autobusowym...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij