Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.baruchowo.pl/?a=5866 Ogłoszenie nr 41645 - 2017 z dnia 2017-03-10 r. Baruchowo: Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij