Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.goscino.com.pl/ Ogłoszenie nr 23819 - 2017 z dnia 2017-02-12 r. Gościno: "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W GOŚCINIE" ELEMENT A: Przebudowa dróg gminnych...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij