Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zsr-hanczowa.pl Ogłoszenie nr 6521 - 2017 z dnia 2017-01-11 r. Wysowa-Zdrój: ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: „Dostawę oleju opałowego lekkiego w 2017 r. dla...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij