Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.twock.pl Ogłoszenie nr 6515 - 2017 z dnia 2017-01-11 r. Otwock: Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij