Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.spzoz.jgora.pl (poczta e-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl ) Ogłoszenie nr 6511 - 2017 z dnia 2017-01-11 r. Jelenia Góra: „ Dostawa odczynników do...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij