Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.powiat.jeleniogorski.pl/ Ogłoszenie nr 6498 - 2017 z dnia 2017-01-11 r. Jelenia Góra: Zimowe utrzymanie drogi publicznej na odcinku od drogi...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij