Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.daliow.eu; http://bip.dalikow.nv.pl Ogłoszenie nr 6497 - 2017 z dnia 2017-01-11 r. Dalików: Zakup urządzeń elektronicznych i drukujących dla szkół Gminy...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij