Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne Ogłoszenie nr 6479 - 2017 z dnia 2017-01-11 r. Radom: Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij