Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa wyrobĂłw medycznych do urzÂądzeĂą:pulsoksymetr Masimo RAD-97, pompa przepÂływowa Medima,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.
Dostawa wyrobĂłw medycznych do urzÂądzeĂą:pulsoksymetr Masimo RAD-97, pompa przepÂływowa Medima, resporator Maquet Servo I dla UCK.
Gdańsk,
pomorskie
26-04-2018

Dostawa implantowanych stymulatorĂłw, kardiowerterĂłw – defibrylatorĂłw wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.
Dostawa implantowanych stymulatorĂłw, kardiowerterĂłw – defibrylatorĂłw wraz z akcesoriami do implantacji dla UCK.
Gdańsk,
pomorskie
26-04-2018

Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT WEJHEROWSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE.
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: ,,Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego” dla 1 osoby bezrobotnej. 2. Termin realizacji szkolenia: maj-czerwiec 2018 3. Do kosztów szkolenia nie należy wliczać kosztów ewentualnych badań lekarskich oraz kosztów...
Wejherowo,
pomorskie
26-04-2018

Przeprowadzenie warsztatów certyfikowanych dla studentów z praktykiem z zakresu planowania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA LUBELSKA.
Przedmiot zamówienia obejmuje: Warsztaty certyfikowane z praktykiem z zakresu planowania transportu publicznego i indywidualnego oraz modelowanie sieci i potoku pojazdów indywidualnych oraz komunikacji publicznej zarówno w obszarach miejskich jak i na drogach zamiejskich i autostradach: 1 grupa...
Lublin,
lubelskie
26-04-2018

Przeprowadzenie warsztatów certyfikowanych z praktykiem z zakresu obsługi oprogramowania typu Solid...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA LUBELSKA.
Przedmiot zamówienia obejmuje: Warsztaty certyfikowane z praktykiem z zakresu obsługi oprogramowania typu Solid Edge: 1 grupa (8 osób)/30 godzin, łącznie 30 godzin, zakończone wydaniem certyfikatu potwierdzonego przez producenta oprogramowania Siemens PLM Software w zakresie odbytego szkolenia. ...
Lublin,
lubelskie
26-04-2018

NA PRZEPROWADZENIE „KURSU DEKORATORA WNĘTRZ” W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „INWESTUJĘ W SWOJĄ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT LUBIN.
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie Kursu dekoratora wnętrz – 60 h Termin realizacji: do 30.06.2018 r. Liczba osób: 1 Wykonawca zapewni wszelkie środki i materiały niezbędne do realizacji zadania oraz egzaminu końcowego wewnętrznego. Wymogi szczegółowe dotyczące realizacji kursów: Kurs...
Lubin,
śląskie
26-04-2018

Przeprowadzenie warsztatów certyfikowanych z praktykiem z zakresu obsługi oprogramowania typu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA LUBELSKA.
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie warsztatów certyfikowanych z zakresu komputerowego wspomagania i projektowania wytwarzania typu EdgeCAM dla studentów I stopnia kierunku Inżynieria produkcji (1 grupa: 8 osób). Przedmiot zamówienia obejmuje: Warsztaty z zakresu komputerowego...
Lublin,
lubelskie
26-04-2018

Organizacja udziału klastra w targach ASTANABUILD 2018 Astana w Kazachstanie w terminie 16-18 maja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INSTYTUT DORADZTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Na zamówienie składają się następujące usługi stanowiące jednolite zamówienie: Organizacja udziału klastra w targach ASTANABUILD 2018 Astana w Kazachstanie w terminie 16-18 maja 2018. Usługa polega na zorganizowaniu udziału w targach dla 6 osób będących przedstawicielami członków Klastra zgodnie z...
Kraków,
małopolskie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 13/AW/FSN/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu "warsztatów tyfloinformatycznych i obsługi nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych" w zakresie użytkowania Internetu na co dzień, opracowanie materiałów dydaktycznych użytych podczas warsztatów oraz przeprowadzenie, na ich podstawie, zajęć...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe nr 12/AW/FSN/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu "warsztatów tyfloinformatycznych i obsługi nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych" w zakresie oprogramowania Excel i Power Point, opracowanie materiałów dydaktycznych użytych podczas warsztatów oraz przeprowadzenie, na ich podstawie, zajęć...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Przeprowadzenie badań przemysłowych celem opracowania procedury oceny klinicznej okulistycznego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Si-cura Sp. z o.o..
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych celem opracowania procedury oceny klinicznej okulistycznego urządzenia diagnostycznego. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie metodyki prac, przeprowadzenie badań referencyjnych, a także przygotowania raportu z prowadzonych badań. ...
Kraków,
małopolskie
26-04-2018

Zakup oraz dostawa nowego sprzętu komputerowego do placówki wsparcia dziennego w Parnowie w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA BIESIEKIERZ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do Placówki Wsparcia Dziennego w Parnowie, Parnowo 31, 76-039 Biesiekierz nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania biurowego i akcesoriów komputerowych na potrzeby projektu pn. „Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki...
Biesiekierz,
pomorskie
26-04-2018

Dostawa materiałów budowlanych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE DRUGA SZANSA.
W ramach zamówienia dostarczone na potrzeby zamawiającego zostaną następujące materiały: 1) płyta gipsowa zwykła w ilości 15 szt. 2) płyta gipsowa wodoodporna w ilości 20 szt. 3) płyta tzw. OSB w ilości 10 szt. 4) profil do ścianek działowych (3 mb) w ilości 30 szt. 5) profil do sufitów...
Kłobuck,
śląskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/6.1.2/2018 dotyczące wyboru realizatora szkolenia w ramach projektu „Kurs...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY DEBRZNO.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu w ramach projektu "Kurs na reintegrację i pracę". Zamówienie dotyczy realizatora kursu zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/6.1.2/2018.
Debrzno,
pomorskie
26-04-2018

Zakup polioli pozyskanych z recyklingu PET

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO "MOLTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup polioli pozyskanych z recyklingu PET - Poliol poliestrowy z odpadów PET typu Polios420 lub inny równoważny w ilości 10 kg Liczba hydroksylowa 400-450 mg KOH/g Liczba kwasowa 1,5 mg KOH/g Zawartość wody 0,1% Lepkość w 25oC 1500-3000 mPas Jeśli w opisie...
Rudna Mała,
podkarpackie
26-04-2018

Przeprowadzenie grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych na rzecz Uczestników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja United Way Polska.
3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Celem grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych jest: rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności i wykluczeniu społecznemu, budowanie poczucia własnej wartości, nauczenie się...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

Obsługa prawna etapu przygotowania inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. URZĄD MORSKI W SZCZECINIE.
Obsługa prawna etapu przygotowania inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Stepnicy" (zwanej dalej Inwestycją), obejmującej sporządzenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy w formule "zaprojektuj i...
Szczecin,
zachodniopomorskie
26-04-2018

Partner Diabetica sp. z o.o. - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w postępowaniu Edukacja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI W KORFANTOWIE SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest edukacja sportowa – Forma na piątkę! Piątki ze sportem polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu: ogólnodostępnych zajęć sportowych dla mieszkańców powiatów nyskiego, m. Opola, prudnickiego, opolskiego. Zajęcia sportowe obywać się będą w piątki na terenie gmin...
Korfantów,
opolskie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe 58/2018/SUPER/FEO

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA GDAŃSKA.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego (Gdańsk, ul. Jana Heweliusza 11) 90 sztuk fabrycznie nowych i wolnych od wad egzemplarzy książki „Sen żyrafy” F. G. Gaschlerów dla uczestniczek i uczestników programu „Mindfulness i komunikacja empatyczna”. 2. Czas...
Gdańsk,
pomorskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/K/MSP/1.1.1/2018 ws. Wyboru kandydata na stanowisko Specjalista w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NMG S.A..
Specjalista w projekcie będzie realizował zadania B+R na podstawie zawartej umowy zlecenia i będzie odpowiedzialny za: 1. Analiza liczebności pleśni na nasionach używanych do kiełkowania; 2. Badanie wpływu różnych substancji grzybobójczych na dekontaminację mikrobiologiczną nasion; 3. Wyznaczenie...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018

Zamówienie nr 1/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOTEL Spółka z o.o. Sp. komandytowa.
Od podmiotu badawczego oczekuje się współpracy długookresowej w zakresie analizy wytrzymałościowej połączeń pontonów o konstrukcji stalowej, wykonanej w programie obliczeniowym bazującym na metodzie elementów skończonych (MES) oraz badań wytrzymałościowych połączeń pontonów. Dodatkowo od podmiotu...
Kraków,
małopolskie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/LesnaKraina/18

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŁĘTOWSKI CONSULTING SZKOLENIA , DORADZTWO , ROZWÓJ MATEUSZ ŁĘTOWSKI.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych i egzaminów : CZĘŚĆ I: Kurs prawo jazdy kat. C CZĘŚĆ II: Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kat. C na przewóz rzeczy część teoretyczna oraz praktyczna wraz z egzaminem zewnętrznym CZĘŚĆ III: Kurs ADR podstawy + cysterny wraz z...
Jaworzno,
śląskie
26-04-2018

Publikacja ogłoszeń prasowych o charakterze informacyjno-promocyjnym w prasie ukazującej się na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INSTYTUT MYŚLI INNOWACYJNEJ.
1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń prasowych o charakterze informacyjno-promocyjnym w ramach promocji projektu „Małopolski e-Senior”. 2. Emisja ogłoszeń ma się odbywać w prasie ukazującej się na terenie Województwa Małopolskiego (minimum teren powiatów: bocheński, brzeski,...
Stary Sącz,
opolskie
26-04-2018

Wybór wykonawcy kompleksowej organizacji i przeprowadzenia pośrednictwa pracy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EDUCATOR L.B. CENTRUM KSZTAŁCENIA, FORMEDICO, LILIANA KALETA.
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy pośrednictwa pracy w planowanym okresie 04.2018-07.2018 r. dla 5 grup (4 gr-12 os., 1 gr.- 11 os., tj. max. 59 Uczestniczek/Uczestników Projektu (UP). Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi. Zajęcia realizowane będą w...
Kalisz,
opolskie
26-04-2018

Wynajęcie busa na targi ELIADEN 2018 Oslo

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest : Wynajęcie busa na Targi Eliaden 2018 Oslo 1. Parametry techniczne busa : A/ Długość użytkowa - ładunkowa minimum 4m B/ Bus w zabudowie blaszanej C/ Data produkcji pojazdu od 2014 roku
Żabokliki,
mazowieckie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/04/2018/0002 na zakup usługi transportu osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług transportu osób. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Księżyno,
podlaskie
26-04-2018

Wynajem sali konferencyjnej oraz obsługa 3 spotkań.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA.
1. Szczegółowy opis zamówienia o którym mowa w ust. 1: 1) Udostępnienie sali konferencyjnej dla liczby osób określonej w ust. 1 od godziny 1000 do godziny 1500 (zalecane jest, aby sala wyposażona była w rzutnik). 2) Zapewnienie serwisu kawowego od godziny 1000 do godziny 1500 uzupełnianego na...
Warszawa,
podkarpackie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 GKP 2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rodzaj zamówienia: Usługi Podział na zadania: 1. Kurs spawacz metodą MAG – kurs zawodowy 2. Kurs wizażu – kurs zawodowy 3. Kurs marketing i fotografia w reklamie 4. Kurs projektowanie i drukowanie 3D W zakresie zadania nr 1: Liczba uczestników: 12 mężczyzn....
Poznań,
wielkopolskie
26-04-2018

Zapytanie ofertowe Grafika komputerowa (nr 21/2018/AW)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego Grafika komputerowa dla Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Oferent zobowiązany jest do...
Warszawa,
mazowieckie
26-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/K/MSP/1.1.1/2018 ws. Wyboru kandydata na stanowisko Specjalista w ramach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NMG S.A..
Specjalista w projekcie będzie realizował zadania B+R na podstawie zawartej umowy zlecenia i będzie odpowiedzialny za: 1. Ocena stopnia akumulacji jonów Fe i Mg w kiełkach będących produktem końcowym; 2. Ocena zawartości soli (sodu) w kiełkach, szczególnie soliroda; 3. Ocena kaloryczności,...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
26-04-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij