Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Opracowanie technologii autoklawizowanych tworzyw silikatowych na bazie Ubocznych Produktów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PREFABED SP. Z O.O..
Na podstawie analizy badań materiałowych dla UPS popiołów lotnych z elektrowni i elektrociepłowni należy opracować recepturę silikatu zawierającego w swym składzie UPS. Opracowanie w wyniku realizacji projektu z zastosowaniem popiołów jest wyjątkowo korzystne, gdyż w recepturze popioły mogą...
Bielsko-Biała,
śląskie
27-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/SynapsaMed z dnia 20.01.2020 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Synapsa Med Sp. z o.o..
1. Przedmiotem zapytania będzie przeprowadzenie usług bad-rozwojowych dot. opracowania nowej linii produktowej elem. wypos. przestrzeni dedykowanej dzieciom na bazie innowacyjnej, designerskiej interpretacji metody Montessori i Slow Parenting. Oczekiwana kolekcja produktów to elem. wyp. pokoju...
Jelcz-Laskowice,
dolnośląskie
27-01-2020

Dostawa wraz z montażem ogrodzenia panelowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KATARZYNA KWASIBORSKA.
2.1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa dostawy i montażu ogrodzenia panelowego wraz z furtką wokół tworzonego przy żłobku Szkrabolandia, w Gdańsku, przy ul. Gospody 19A . 2.2. Zakres prac do wykonania: 2.2.1. Dostawa ogrodzenia panelowego 3D wraz z słupami montażowymi oraz wszystkimi...
Gdańsk,
pomorskie
27-01-2020

Wyposażenie placu zabaw przy żłobku Szkrabolandia

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KATARZYNA KWASIBORSKA.
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa dostawy wyposażenia placu zabaw przy żłobku Szkrabolandia (cz.1) :. Szczegółowa specyfikacja zamawianego sprzętu oraz minimalnych wymagań przedstawiona została w pkt. 2.1 zaproszenia do składania ofert 2. Wymagania techniczne dot. dostarczanego...
Gdańsk,
pomorskie
27-01-2020

Przygotowanie i przeprowadzenie 16-godzinnych warsztatów dla 15 +/- 5 osób (koszt pracy trenera) -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zlecenia polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu 16-godzinnych warsztatów dla 15 +/- 5 osób. Warsztaty mają na celu podniesienie kompetencji pracowników i wolontariuszy ZHP i przedstawicieli NGO współpracujących z ZHP, obejmującej poniższą tematykę: -...
Warszawa,
kujawsko-pomorskie
27-01-2020

Świadczenie usługi noclegu (wraz z udostępnieniem sali na warsztaty) dla uczestników szkoleń w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zlecenia polegającego na zapewnieniu noclegu oraz sali szkoleniowej dla 15 +/- 5 osób w terminie 28-29 stycznia 2020 roku w Kowalewie Pomorskim. Planowane jest przeprowadzenie łącznie 26 szkoleń do 31 grudnia 2020 roku na terenie Polski. Nocleg musi spełniać...
Warszawa,
kujawsko-pomorskie
27-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę śmigieł aeromechanicznych do wiatrakowca.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STANISŁAW SKÓRA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE.
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia wraz z wymaganiami określony został w dokumencie: Załącznik Nr 1.
Łabunie,
lubelskie
27-01-2020

Opracowanie innowacyjnego elektrycznego wózka mobilnego dla osób starszych i niepełnosprawnych z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Omni3D Sp. z o.o..
1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowego produktu jakim będzie nowy model elektrycznego wózka mobilnego dla osób starszych i niepełnosprawnych z implementacją do produkcji w technologii druku 3D na bazie przetestowania nowych rozwiązań...
Poznań,
wielkopolskie
27-01-2020

Prototyp Inteligentnego Modułowego Ultradźwiękowego Generatora Szumów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AL TRANS-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA.
W ramach realizacji projektu Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu prototypu Inteligentnego Modułowego Ultradźwiękowego Generatora Szumów 1. Głównymi funkcjonalnościami opracowanego rozwiązania są: * Ochrona przed podsłuchem * Rozwiązanie modułowe *...
Zielona Góra,
lubuskie
27-01-2020

Zwiększenie konkurencyjności spółki InteliWISE SA dzięki zakupieniu badań naukowych prowadzących do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. InteliWISE S.A..
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie napisanego w języku Python komponentu opartego na Sztucznej Inteligencji, który znacząco podniesie trafność odpowiedzi platformy konwersacyjnej spółki InteliWise S. A. na pytania użytkowników w oparciu o metodologię FrameNet. Komponent ten musi zostać...
Warszawa,
lubelskie
27-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2020 na sprzedaż i montaż regałów sklepowych na potrzeby...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SŁOWIŃSKA GRUPA RYBACKA.
1. Przedmiotem zamówienia są regały sklepowe wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego spełniające poniższe wymagania: L. p. Nazwa towaru lub usługi Ilość J. m 1 PROFIL NOGI OBUSTRONNIE PERFOROWANY 80mmX30mm WYS. 2100/SZARY 39 szt. 2 STOPA NOGI (KOMPLET) WYS 160/SZARY 52 szt. 3 PÓŁKA...
Przewłoka,
pomorskie
27-01-2020

Zapytanie ofertowe na: dostawę komponentów do budowy stacji prób silnik zasilający

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „FLSMIDTH MAAG GEAR” SP. Z O.O..
System stacji prób z hamownią ma zapewnić napęd i obciążenie przekładni zadanym momentem/mocą ze zwrotem energii do przemiennika zasilającego silnik napędowy. Budowany układ ma spełniać założenia zawarte w załączniku do niniejszego ogłoszenia (Założenia Techniczne Do Budowy Stacji Prób Przekładni)....
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
27-01-2020

Zapytanie ofertowe na: dostawę komponentów do budowy stacji prób – układ sprzęgający i sterowanie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „FLSMIDTH MAAG GEAR” SP. Z O.O..
System stacji prób z hamownią ma zapewnić napęd i obciążenie przekładni zadanym momentem/mocą ze zwrotem energii do przemiennika zasilającego silnik napędowy. Budowany układ ma spełniać założenia zawarte w załączniku do niniejszego ogłoszenia (Założenia Techniczne Do Budowy Stacji Prób Przekładni)....
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
27-01-2020

Zakup odczynników chemicznych 20 01 2020 C

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA S.A..
1. 4-Hydroxy-butyric acid tert-butyl ester 1 g 1 59854-12-5
Kraków,
małopolskie
27-01-2020

Dostawa urządzenia - Autonomiczny mobilny mieszalnik procesowy 100 L (Reaktor przenośny).

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest: : Autonomiczny mobilny mieszalnik procesowy 100 L (Reaktor przenośny) (zwany dalej urządzeniem) – komplet o parametrach minimalnych określonych w załączonej specyfikacji (Zał. nr 1). Urządzenie musi być zgodne ze standardami GMP. Gwarancja minimum 24 miesiące. Towar...
Lublin,
lubelskie
27-01-2020

Zapytanie ofertowe na: dostawę komponentów do budowy stacji prób – zasilanie SN, transformator

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „FLSMIDTH MAAG GEAR” SP. Z O.O..
System stacji prób z hamownią ma zapewnić napęd i obciążenie przekładni zadanym momentem/mocą ze zwrotem energii do przemiennika zasilającego silnik napędowy. Budowany układ ma spełniać założenia zawarte w załączniku do niniejszego ogłoszenia (Założenia Techniczne Do Budowy Stacji Prób Przekładni)....
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
27-01-2020

Zapytanie ofertowe nr 6/9.2.6.RPO WSL/2020/DDOM dotyczące świadczenia usług pielęgniarki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. REVITAMED SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia są usługi pielęgniarki koordynującej na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej Revitamed (zwany dalej DDOM). Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki koordynującej: (zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 12 godzin miesięcznie, tj. 252 godziny w okresie...
Zabrze,
śląskie
27-01-2020

Zapytanie ofertowe na: dostawę komponentów do budowy stacji prób – silnik hamujący

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. „FLSMIDTH MAAG GEAR” SP. Z O.O..
System stacji prób z hamownią ma zapewnić napęd i obciążenie przekładni zadanym momentem/mocą ze zwrotem energii do przemiennika zasilającego silnik napędowy. Budowany układ ma spełniać założenia zawarte w załączniku do niniejszego ogłoszenia (Założenia Techniczne Do Budowy Stacji Prób Przekładni)....
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
27-01-2020

Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ŚWIĘTOCHŁOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU.
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej w ramach projektu „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków” Przedmiot zamówienia został podzielony następujące części:...
Świętochłowice,
śląskie
27-01-2020

Zakup materiałów laboratoryjnych 20 01 2020 D

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA S.A..
1. Pręt do statywu, 12 mm x 1250 mm, stal nierdzewna 1 szt. *5
Kraków,
wielkopolskie
27-01-2020

Usługi w zakresie pełnienie funkcji Technika 2 montera

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. APTEKA PRYWATNA PAWEŁ KOZIOŁ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi w zakresie pełnienia roli Technika 2 montera w zakresie wykonywania prototypu demonstracyjnego jednostki pływającej typu houseboat opracowanego wyniku prac B+R, poprzez zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej/umowa zlecenie 1. Okres...
Nowogród,
podlaskie
27-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę osłon przeziernych do wiatrakowca.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STANISŁAW SKÓRA - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE.
W związku z realizacją Projektu, polegającego m.in. na technicznej realizacji konstrukcji lotniczej typu wiatrakowiec, konieczne jest pozyskanie kompletu osłon przeziernych według założonego kształtu, które następnie będą wklejane w drzwi nowej konstrukcji. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie i...
Łabunie,
lubelskie
27-01-2020

Zapytanie ofertowe dotyczące testów laboratoryjnych i badań UX nr 1/01/2020

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DOJI S.A..
Testy laboratoryjne będą przeprowadzone w drugim i trzecim etapie projektu. Badania UX będą przeprowadzone w czwartym etapie projektu. 1. Testy laboratoryjne – etap drugi projektu W etapie drugim badania laboratoryjne będą przeprowadzone w 6 falach w sposób iteracyjny. Każda fala będzie obejmować...
Plewiska,
wielkopolskie
27-01-2020

Opracowanie sylabusów, pełnego programu zajęć oraz materiałów dla specjalności Mechanika...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie sylabusów, pełnego programu zajęć oraz materiałów dla studentów dla specjalności Mechanika Konstrukcji Inżynierskich. Planowane przedmioty do modernizacji: a) Mechanika Budowli II; b) Mechanika budowli III (dynamika budowli); c) Seminarium dyplomowe; ...
Kraków,
małopolskie
27-01-2020

Zakup wraz z dostawą materiałów szkoleniowych do realizacji zadań w ramach projektu „Badacze i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BETTERFIELD S.C. MAGDALENA HELMAN-BARYLSKA SYLWIA SZCZEPAŃSKA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wydruków oraz skryptów. Przez Wydruki Zamawiający rozumie papier ksero A-4 biały, papier ksero A4 mix kolorów, papier ozdobny A4 płótno kremowy. Przez Skrypt Zamawiający rozumie papier ksero mix kolorów, blok techniczny, kolorowe flamastry, klej, plastelina,...
Poznań,
wielkopolskie
27-01-2020

Zakup i dostawa filrów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLPHARMA BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Pellicon 3 Cassette with Biomax 30kDa Membrane A screen 88cm2; P3B030A00; Merck lub równoważny (*). ILOŚĆ: 6 opak. 2. Pellicon 3 Cassette with Biomax30kDa Membrane A screen 0,11m2; P3B030A01; Merck lub równoważny (*). ILOŚĆ: 3 opak. 3. M - GARD Optiscale 47 mm 1.2/0,5um 1/4 in HB/HB 3PK; nr kat....
Gdańsk,
pomorskie
27-01-2020

Zapytanie ofertowe na szkolenie zawodowe ,,Język angielski" w ramach projektu współfinansowanego z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO ,,KLUCZ".
Szkolenie zawodowe dla 1 uczestnika Projektu „Agencja Zatrudnienia Osób Młodych w Powiecie Olkuskim.. Szkolenie musi być zrealizowane w sposób zapewniający wysoką jakość kształcenia. Szkolenie musi być dostosowane do poziomu umiejętności oraz stanu wiedzy uczestnika projektu. Przewidywany termin...
Kolbark,
małopolskie
27-01-2020

Wykonanie projektu graficznego i typograficznego, redakcja, skład oraz druk 1 000 egz. publikacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego i typograficznego, redakcja, skład oraz druk 1 000 egz. publikacji „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza. Torfowiska” wraz z dostarczeniem ich do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku. Zakres zamówienia obejmuje: opracowanie projektu...
Gdańsk,
pomorskie
27-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr UE/1/2020. Wykonanie przyłącza i instalacji gazu ziemnego ze stacją...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ,,LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA.
Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja): 1. Przyłącze gazu średniego ciśnienia od punktu włączenia do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia, 2. Przyłącze gazu niskiego ciśnienia doprowadzającego gaz do obiektu „G” 3. Instalacja niskiego ciśnienia doprowadzająca gaz do modułu linii...
Lubliniec,
śląskie
27-01-2020

Wybór wykonawcy kursów zawodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych z tematów: 1. ADR podstawowy - 20h/gr 2. ADR cysterny - 15h/gr 3. ADR kl.1 - 9h/gr 4. ADR kl.7 - 9h/gr szacunkowo dla maksymalnie 30 Uczestników projektu. Szczegóły w załączniku
Gdańsk,
pomorskie
27-01-2020
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij