Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa kości pamięci RAM

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dostawa kości pamięci RAM
Lublin,
lubelskie
21-05-2019

Dostawa i montaż kości pamięci RAM

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dostawa i montaż kości pamięci RAM
Lublin,
lubelskie
21-05-2019

Zakup odczynników biologicznych 10 05 2019 F

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA SERVICES SP. Z O.O..
1. Pacific Blue anti-human CD54 monoclonal antibody • Isotype: Mouse IgG1, κ • Reactivity: Human • Host Species: Mouse • Immunogen: Colonic cancer BM314 cells • Formulation: Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 0.2% (w/v) BSA • Preparation: was purified by affinity...
Kraków,
małopolskie
21-05-2019

Opracowanie i publikacja ogłoszeń o projekcie pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA STARACHOWICE.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu oraz opublikowaniu maksymalnie 3 ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej o projekcie pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach” współfinansowanym z Programu Operacyjnego...
Starachowice,
opolskie
21-05-2019

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest catering serwowany w sprzęcie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA.
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest catering serwowany w sprzęcie gastronomicznym do podawania posiłków na ciepło w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach przy Placu Gwarków 1, w dniu 11 czerwca 2019 r. w godzinach: 9,00 do 13,00. W ramach przedmiotu zamówienia...
Katowice,
śląskie
21-05-2019

Obsługa merytoryczna i techniczna narzędzi internetowych GIS w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA KULTURY PRZESTRZENI "ZOBACZYĆ NA NOWO".
W skład niniejszego zapytania ofertowego wchodzi obsługa merytoryczna i techniczna narzędzi internetowych GIS dla 20 gmin w ramach 3 przedstawionych niżej zadań. Zadanie 1 Dostosowanie i przekazanie gminom do eksploatacji narzędzi zawartych w IPK na I i II etap W ramach działania narzędzia GIS...
Sopot,
pomorskie
21-05-2019

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest usługa hotelowa w dniu 10/11...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA.
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest usługa hotelowa w dniu 10/11 czerwca 2019 r. (jeden nocleg) w pokojach jednoosobowych, ze śniadaniem, w hotelu, położonym w odległości nie większej niż 1,5 km od siedziby Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (Plac Gwarków 1)...
Katowice,
śląskie
21-05-2019

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest usługa transportowa dla 50...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA.
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest usługa transportowa dla 50 osób – na trasie z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach przy Placu Gwarków 1, do Muzeum Śląskiego (ul. Dobrowolskiego 1, Katowice) – oraz z powrotem po około 2 godzinach - w dniu 11 czerwca 2019 w...
Katowice,
śląskie
21-05-2019

Świadczenie usług doradczo-szkoleniowych z zakresu planowania przestrzennego w ramach projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA KULTURY PRZESTRZENI "ZOBACZYĆ NA NOWO".
W skład niniejszego zapytania ofertowego wchodzi wsparcie/współpraca eksperta urbanisty w świadczeniu usług doradczo-szkoleniowych z zakresu planowania przestrzennego, obejmujących obsługę części z 20 gmin, zgłoszonych do udziału w projekcie, w zakresie pogłębionych konsultacji społecznych w...
Sopot,
pomorskie
21-05-2019

Zakup i dostawa wozu pod kamerowóz wraz z wyposażeniem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. Z o. o..
Zakup i dostawa wozu pod kamerowóz wraz z wyposażeniem zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Oleśnica,
dolnośląskie
21-05-2019

Komparator dwuczujnikowy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPECTRUM IWONA DIRBACH.
Zakup i dostawa komparatora dwuczujnikowego zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Wrocław,
dolnośląskie
21-05-2019

Dwuwiązkowy spektrofotometr

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPECTRUM IWONA DIRBACH.
Zakup i dostawa dwuwiązkowy spektrofotometr zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Wrocław,
dolnośląskie
21-05-2019

Zestaw płytek wzorcowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPECTRUM IWONA DIRBACH.
Zakup i dostawa zestawu płytek wzorcowych zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Wrocław,
dolnośląskie
21-05-2019

Zestaw filtrów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPECTRUM IWONA DIRBACH.
Zakup i dostawa zestawu filtrów zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Wrocław,
dolnośląskie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą zbadania efektywności urządzeń...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Alter Energia Sp. z o.o..
Zakres zadań jednostki naukowej w Projekcie obejmuje: - Wykonanie przeglądu literatury naukowej oraz materiałów branżowych w celu właściwego wyboru najbardziej efektywnych technologii energetycznych dla obiektu, - Określenie, w konsultacji z Zamawiającym, technologii energetycznych zastosowanych w...
Tarnowo Podgórne,
wielkopolskie
21-05-2019

Wykonanie prac badawczych w zakresie opracowania modelu procesu, modelu danych i sztucznie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PIVOTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Wynikiem przeprowadzonych prac powinny być specyfikacje i elementy rozwiązań weryfikujących hipotezę wnioskodawcy w postaci: 1. Specyficznego generycznego modelu procesu realizacji projektu informatycznego. Model musi mieć charakter ogólny i generyczny w tym sensie, że poszczególne instancje...
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

Wykonanie prac badawczych w zakresie opracowania modelu procesu, modelu danych i sztucznie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PIVOTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Wynikiem przeprowadzonych prac powinny być zaimplementowane do celów badawczych algorytmy akwizycji i retencji danych i algorytmy decyzyjne współpracujące ze sobą w ramach środowiska symulacyjnego. Tak wykonane prace umożliwią weryfikację hipotezę wnioskodawcy za pomocą: 1. Eksperymentów...
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe nr POIR- Z-01/4.1.4/2019 -Wykonanie 2 usług: 1. Dobór kompozycji materiałowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ..
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem dostawy jest wykonanie dwóch usług wg poniższej specyfikacji: USŁUGA I: Dobór kompozycji materiałowych w tym: - Opracowanie parametrów wytwarzania i wykonanie 8 kompozycji materiałowych na bazie żywic oraz napełniaczy wytypowanych przez Zamawiającego oraz...
Wrocław,
dolnośląskie
21-05-2019

Dostawa i wdrożenie oprogramowania CAD do projektowania przestrzennego (2 licencje)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KNIOCH sp. z o.o. sp. k..
Dostawa i wdrożenie oprogramowania CAD do projektowania przestrzennego (2 licencje). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Środa Wielkopolska,
wielkopolskie
21-05-2019

„ŚwiŚwiadczenie usług w zakresie pracy OPIEKUNA KLUBU AKTYWNEJ APLIKACJI dla uczestników projektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja Raduga.
1.„Świadczenie usług w zakresie pracy OPIEKUNA KLUBU AKTYWNEJ APLIKACJI dla uczestników projektu pn. „Druga Szansa II” w okresie od dnia podpisania umowy do 31 października 2021 r. w ilości 2900 h w trakcie trwania umowy. 2.Opiekun będzie pełnił dyżury w Klubie w czasie, których: a) udostępni...
Legnica,
dolnośląskie
21-05-2019

Przeprowadzenie wstępnego audytu w ramach I fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza).

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FORM AT WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wstępnego audytu w ramach I fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza), który będzie miał na celu zweryfikowanie potencjału zamawiającego w zakresie realizacji projektu wzorniczego dotyczącego nowych modeli paneli ściennych 3D opartych na...
Opole,
opolskie
21-05-2019

„Świadczenie usług w zakresie pracy TERAPEUTY/PSYCHOTERAPEUTY/TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ dla uczestników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja Raduga.
1.„Świadczenie usług w zakresie pracy TERAPEUTY/PSYCHOTERAPEUTY /TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ dla uczestników projektu pn. „Druga Szansa II” w okresie od dnia podpisania umowy do 31 października 2021 r. 2. Do obowiązków terapeuty należeć będzie przeprowadzenie pogłębionych indywidualnych terapii uzależnień...
Legnica,
dolnośląskie
21-05-2019

Przeprowadzenie wstępnego audytu w ramach I fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza).

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Christian Ortlieb Firma "SPOT - LIGHT".
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wstępnego audytu w ramach I fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza), który będzie miał na celu zweryfikowanie potencjału zamawiającego w zakresie realizacji projektu wzorniczego dotyczącego nowej kolekcji modułowych lamp drewnianych z...
Cisek,
opolskie
21-05-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie badań betonowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Bruk-bet Sp. z o.o..
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do realizacji Projektu. Zakres badań betonowych kostek brukowych, krawężników betonowych lub płyt brukowych wymaganych do wykonania obejmuje: 1. wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, metoda wg PN-EN 1338, 2. wytrzymałość na zginanie i...
Żabno,
łódzkie
21-05-2019

Przedstawienie ofert na opracowanie i przeprowadzenie praktycznych zadań realizowanych w formie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przeprowadzenie praktycznych zadań realizowanych w formie projektowej dla studentów kierunku Prawo i Prawo w Biznesie, tj. • opracowanie w porozumieniu z metodykiem WSB w Gdańsku programu i sylabusa praktycznych zadań realizowanych w formie projektowej;...
Gdańsk,
pomorskie
21-05-2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i druku broszur informacyjnych na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i druku: I. 10 kompletów broszur informacyjnych na temat cukrzycy (10 kompletów po 6000 sztuk), 1) Format: A5 pion 2) Ilość str. 8 3) Materiał: papier –130g 4) druk 4/4 – pełnokolorowy 5) Ilość: 10 x 6 tys. szt. 6) Forma książeczki 7)...
Warszawa,
mazowieckie
21-05-2019

Zakup materiałów laboratoryjnych 14 05 2019 E

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Mieszadełko magnetyczne cylindryczne 2x5mm pokryte PTFE 10 szt. 1 2. Kolumna typu flash wykonana z UHMW PP, rodzaj wypełnienia: krzemionka o wysokiej rozdzielczości, ziarno sferyczne, o wielkości 50μm, średnica porów: 60Å, powierzchnia rozwinięcia: 500 m2/g, zakres pH: 1.5- 6.5, masa...
Kraków,
małopolskie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 3/L na dostawę licencji na oprogramowanie typu CAM

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie typu CAM. 2. Minimalne funkcjonalności oprogramowania: • możliwość integracji z oprogramowaniem typu CAD 3D, • możliwość integracji operacji obróbczych bez konieczności opuszczania parametrycznego środowiska złożenia, • możliwość...
Kraków,
małopolskie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 6/1.1.1/2019 z dn. 14.05.2019r. na potrzeby realizacji projektu pn. "...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ERG BIERUŃ - FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem jest dostawa urządzenia: Separator nadtaśmowy samoczyszczący z magnesem trwałym (1 szt.), niezbędnego do realizacji projektu pn. "Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku tworzywa polimerowego zmodyfikowanego w celu wytwarzania folii do zastosowań przemysłowych.” mającego na celu...
Bieruń,
śląskie
21-05-2019

Zapytanie ofertowe nr 7/1.1.1/2019 z dn. 14.05.2019r. na potrzeby realizacji projektu pn. "...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ERG BIERUŃ - FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem jest dostawa: Instalacja sprężonego powietrza z podłączeniem pneumatycznym w obrębie sprężarkowni oraz układem wentylacji (1 komplet), niezbędnego do realizacji projektu pn. "Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku tworzywa polimerowego zmodyfikowanego w celu wytwarzania folii do...
Bieruń,
śląskie
21-05-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij