Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie ofertowe z dnia 2019-01-13

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA.
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Kuranów,
mazowieckie
20-01-2019

Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego wraz z oprogramowaniem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Katarzyna Mazur.
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych oraz programów komputerowych multimedialnych tj. : - Komputer przenośny laptop - 1 szt. (minimalne wymagania zgodnie ze specyfikacja techniczną zał.1 ) - Program edukacyjny - 1 szt. (minimalne wymagania zgodnie ze...
Lublin,
lubelskie
20-01-2019

06/01/REG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE (Katowice) USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
Warszawa,
śląskie
20-01-2019

10/01/REG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE(Toruń ) USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
Warszawa,
kujawsko-pomorskie
20-01-2019

03/01/REG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE (Wrocław )USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
Warszawa,
dolnośląskie
20-01-2019

05/01/REG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE (Poznań) USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
Warszawa,
wielkopolskie
20-01-2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych w województwie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HUMAN DISCOVERS CENTRUM ANALIZ I ROZWOJU PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DAPOL KARINA JAKUBEK.
Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pt. „Program kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób dotkniętych niepełnosprawnościami i bezdomnością” Oferent/oferenci muszą mieć możliwość realizacji grupowych kursów zawodowych: - Pracownik gospodarczy - 13 osób Miejsce...
Ostrów Wielkopolski,
wielkopolskie
20-01-2019

07/01/REG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE(Opole) USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
Warszawa,
opolskie
20-01-2019

04 /01/REG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE(Gdańsk) USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
Warszawa,
pomorskie
20-01-2019

11/01/REG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE (Szczecin) USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
Warszawa,
zachodniopomorskie
20-01-2019

Pełnienie funkcji i realizacja zadań członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (dalej MGI) w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja "Znajdź Pomoc" (United Way Polska).
Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji i realizacja zadań członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w projekcie pn. „Szansa na lepsze jutro!”. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 85320000-8 usługi społeczne. 3. Opis przedmiotu zamówienia...
Warszawa,
mazowieckie
20-01-2019

Zakup artykułów spożywczych- poczęstunek dla uczestników projektu "Lepsze jutro II"-zadanie 3...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, szczegółowo opisanych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” – zadanie 3 Integracja społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...
Zielona Góra,
lubuskie
20-01-2019

Materiały do prowadzenia zajęć kreatywnych -zadanie 3 w projekcie"Lepsze jutro II "

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów kreatywnych w asortymencie, ilościach i cenach określonych szczegółowo w Załączniku nr 2 o nazwie „Formularz cenowy” do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną część. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Lepsze...
Zielona Góra,
lubuskie
20-01-2019

waga precyzyjna do projektu (WAG_181018_T_28)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI.
Waga elektroniczna z legalizacją i kalibracją wewnętrzną. Obudowa wagi wykonana jest z tworzywa sztucznego, natomiast szalka ze stali nierdzewnej. Parametry techniczne: Obciążenie maksymalne [Max] - 200/2000 g Obciążenie minimalne [Min] lub mniejsze - 20 mg Dokładność odczytu [d] nie gorsza niż...
Kraków,
małopolskie
20-01-2019

aparatura laboratoryjna (A_3_38)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI.
Miernik do pomiaru temperatury topnienia Wymagania techniczne: Kontrola temperatury: cyfrowa Wartość temperatury odczytywana z ekranu ciekłokrystalicznego Możliwość ustalenia wartości temperatury, do której aparat jest dogrzewany Czas chłodzenia od 250 do 50C nie dłuższy niż 10 min Zakres pomiaru:...
Kraków,
małopolskie
20-01-2019

aparatura laboratoryjna (A_4_39)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI.
Waga pół-mikroanalityczna do wykonywania naważek do analizy termicznej, ilość sztuk 1. Dane techniczne: - zakres ważenia: 40 | 60 | 120 g - działka odczytowa: d = 0,01 | 0,01 | 0,1 mg - działka legalizacyjna: e=1 mg - obciążenie minimalne = 1 mg - naważka minimalna USP ≥ 8,2 mg - czas stabilizacji...
Kraków,
małopolskie
20-01-2019

aparatura laboratoryjna (A_2_37)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI.
Pompa próżniowa gwarantująca wysoką próżnię, dedykowana do prac syntetycznych. ilość sztuk 1. Wraz z kontrolerem próżni, dedykowany do prac syntetycznych ilość sztuk 1. OPIS OGÓLNY pompy próżniowej: System próżniowy złożony z chemoodpornej pompy membranowej (o szybkości pompowania nie mniejszej...
Kraków,
małopolskie
20-01-2019

aparatura laboratoryjna (A_1_36)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI.
1. Wielostanowiskowe mieszadło magnetyczne z nie mechanicznym, indukcyjnym napędem i mikroprocesorowym kontrolerem obrotów Wielostanowiskowe mieszadło magnetyczne podstawowe dane techniczne: • obudowa odporna na rozpuszczalniki organiczne, • cyfrowy wyświetlacz umożliwiający dokładne ustawienie...
Kraków,
małopolskie
20-01-2019

Wykonanie zewnętrznej instalacji deszczowej dla nowego zakładu produkcyjnego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. Komandytowa.
Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej Ø400 oraz studni betonowych Ø1200 i Ø1500 oraz wykonania włączenia w istniejący kolektor deszczowej poprzez istniejącą studnię. OPIS SIECI KANALIZACYJNEJ Zaprojektowana sieć kanalizacja sanitarna prowadzona jest wzdłuż drogi w działce przyległej. Na...
Warszawa,
lubelskie
20-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 004/2018 na dostawę surowców chemicznych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKOPOL TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa siarki płynnej w ilości 1 800 Mg. 2. Kod CPV: 24300000-7 – Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne. 3. Wymagania jakościowe siarki płynnej: - zawartość siarki, min. - 99,95%. - zawartość kwasów w przeliczeniu na H2SO4 max. – 70 ppm. - zawartość...
Tarnobrzeg,
podkarpackie
20-01-2019

Dostawa, montaż i uruchomienie mechanizmu załadowczego pieca topielnego, niezbędnego do utworzenia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ODLEWNIA METALI SZOPIENICE SP. Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie mechanizmu załadowczego pieca topielnego, stanowiącego niezbędny element do utworzenia linii pilotażowej, umożliwiającej przeprowadzenie prób wytworzenia odlewu w technologii ciągłego poziomego odlewania z niskojakościowych odpadów...
Katowice,
śląskie
20-01-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/12/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BEAVER COSMETIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
20-01-2019

Zakup elementów linii pilotażowej – linia montażowa do montażu lusterek samochodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Ficomirrors Polska Sp. z o.o..
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia zostanie przekazana na pisemną prośbę Oferenta po przedstawieniu, podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji (lub stosownym pełnomocnictwem) Oświadczenia dopuszczającego do informacji poufnych Zamawiającego (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego)....
Warszawa,
śląskie
20-01-2019

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, instalacji oraz uruchomienie urządzeń dla 6-żyłowej maszyny do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARCELORMITTAL POLAND S.A..
Kod / kody CPV wraz z nazwami: 43720000-6 MASZYNY ODLEWNICZE 43700000-0 CZĘŚCI MASZYN METALURGICZNYCH ORAZ PODOBNE CZĘŚCI 43721000-3 CZĘŚCI MASZYN ODLEWNICZYCH Przedmiotem zapytania ofertowego jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzeń dla 6-żyłowej maszyny...
Dąbrowa Górnicza,
śląskie
20-01-2019

Dostawy sukcesywne środków czystości

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Dostawy sukcesywne środków czystości
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
19-01-2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną "Monitoring oraz ochrona terenowych obiektów Głównego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną "Monitoring oraz ochrona terenowych obiektów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska"
Warszawa,
mazowieckie
19-01-2019

09/01/REG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE(Łódź) USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
Warszawa,
łódzkie
19-01-2019

08/12/REG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE (Olsztyn) USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
Warszawa,
warmińsko-mazurskie
19-01-2019

02/01/REG/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE( Zielona Góra) USŁUGA CATERINGU I WYNAJMU SAL

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
Warszawa,
lubuskie
19-01-2019

WYBÓR Prowadzących zajęcia w grupach weekendowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA.
Przedmiotem zamówienia jest wybór Prowadzących zajęcia w grupach weekendowych w dzielnicy Warszawy Pradze tj. m.in. dbanie o dobre samopoczucie członków grupy, wprowadzanie elementów zajęć integracyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa grupy, wprowadzanie elementów prac socjoterapeutycznych i...
Warszawa,
mazowieckie
19-01-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij