ZAŁĄCZNIK XVII do dyrektywy 2014/25/UE​​​​​​​ (Zamówienia Społeczne - wykaz zamówień sektorowych)

29-01-2017

ZAŁĄCZNIK XVII do dyrektywy 2014/25/UE USŁUGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91   Kod CPV   ...

Ustawa Prawo zamówień publicznych

29-01-2017

Dz.U.2015.2164           USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst...

ZAŁĄCZNIK XIV do dyrektywy 2014/24/UE​​​​​​​ (Zamówienia Społeczne - wykaz zamówień nie sektorowych)

29-01-2017

ZAŁĄCZNIK XIV do dyrektywy 2014/24/UE USŁUGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 74   Kod CPV   ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

29-01-2017

Dz.U.2016.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij