• KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...15 marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. Dz. U. 2018r. poz.972) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 20.000,00 zł. w koszty...

 • KIO 2198/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej wniesiony wpis. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy ...w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu 7 od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

 • KIO 2247/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ...odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu kwoty 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. ...w całości uiszczony wpis, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia. Przewodniczący: …………………………….....

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kwoty 10.000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ...stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Wpis w prawidłowej wysokości został wniesiony w ustawowym terminie... marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ...15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów postępowania wpis wniesiony przez Odwołującego w kwocie 15.000,00 ...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... Izba ustaliła i zważyła, co następuje: W pierwszej kolejności ustalono, że odwołania nie zawierały braków formalnych oraz został uiszczony od nich wpis. Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki określone w art. 189 ust. 2 ustawy pzp, które skutkowałyby...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... izby osób, o których mowa w ust. 1. Wpis jest dokonywany nieodpłatnie po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... działalności gospodarczej, poprzez „wykreślić w całości dotychczasowy wpis i w to miejsce wpisać: - 70-673 Szczecin... 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki określone w art. 189 ust. 2 ustawy pzp, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania. Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Thales Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania, b. kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero... pociągów, b) ręczne przemieszczenie numerów pociągów, c) wpis lub usunięcie numeru pociągu do lub z kolejki, d...

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... w Bielanach Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego: ETF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w...11 Odwołanie nie zawierało braków formalnych, wpis został przez Odwołującego uiszczony, zatem odwołanie...

 • KIO 2023/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... Sp. k. z siedzibą w Radzionkowie, stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia...Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich...

 • KIO 2024/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... siedzibą w Kielcach, 25-382 Kielce, ul. Św. Leonarda 1/16 tytułem wpisu od odwołania, 2 Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29...takiego działania. W przekonaniu Odwołującego - korekcie więc winien ulec wpis kwoty 1 530 000,00 na kwotę 1 400 000,00...

 • KIO 2034/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...odwołania...tytułem wpisu od odwołania; Stosownie...dni od ... od... od ...od podpisania umowy na 4 miesiące od...odwołania otrzymał w dniu 8 października 2018 r. – otrzymał kopię odwołania...odwołania...odwołania...odwołania...odwołania...odwołania...od...od...odwołania...od...od...wpisu od odwołania oraz...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...odwołania Zamawiającemu i uiścił wpis w wymaganej wysokości. W uzasadnieniu odwołania podniesiono, że przywołanym w petitum odwołania...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ...

 • KIO 2017/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ..., ul. Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo kwoty 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U...

 • KIO 1970/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ....o. z siedzibą w Bełchatowie kwoty 7.500 zł 00 gr. (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...15 marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. Dz. U. 2018r. poz.972) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 15.000,00 zł. w koszty...

 • KIO 1971/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) stanowiącej uiszczony wpis. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... został przez Odwołującego zachowany. Odwołujący wskazał, że uiścił wpis od niniejszego odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię niniejszego odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu. Naruszenie interesu w uzyskaniu zamówienia 9 Zgodnie...

 • KIO 1934/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... Pana G. A. uprawnień bez ograniczeń i wnosi o umorzenie postępowania i zwrot odwołującemu kwoty stanowiącej wpis od odwołania. Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. Izba zważyła, co następuje: Art...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...należy za bezzasadne. Izba ustaliła i zważyła, co następuje: W pierwszej kolejności ustalono, że odwołania nie zawierały braków formalnych oraz został uiszczony od nich wpis. 42 Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki określone w art. 189 ust. 2 ustawy...

 • KIO 1962/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...,00 zł (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy Integrated Solutions sp. z o.o. w Warszawie, stanowiącej wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz...

 • KIO 1989/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... zł (słownie: siedmiu tysięcy pięciuset złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy Biomerieux Polska sp. z o.o. w Warszawie, stanowiącej wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  .... z siedzibą w Łodzi ul. Traktorowa 126,91-204 Łódź tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia ...kotła” do ceny 1 osobodnia powinien być określony przez wpis danej kwoty granicznej, a nie wskaźnik procentowy. Izba ...

 • KIO 2003/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...., ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

 • KIO 1959/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz...

 • KIO 1973/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej wniesiony wpis. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z ...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij