• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  ... stwierdzić, że interwenienci pokryją własne koszty. Z powyższych względów SĄD (czwarta izba) orzeka, co następuje: 1)      Skarga zostaje oddalona. 2)      Sopra Steria Group SA pokrywa, poza własnymi kosztami, również koszty poniesione przez Parlament...

 • T-439/17

  Orzeczenia ETS, 29-03-2019

  .... o wyborze oferty złożonej przez spółkę Y w ramach tego przetargu i o udzieleniu jej tego zamówienia. W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. Yellow Window pokrywa 25% własnych kosztów, a EIGE pokrywa własne koszty i 75% kosztów poniesionych przez...

 • T-450/17

  Orzeczenia ETS, 29-03-2019

  ...maja 2017 r. o odrzuceniu oferty, jaką Eurosupport –Fineurop support Srl złożyła w ramach tego przetargu. W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. Eurosupport – Fineurop support pokrywa 25% własnych kosztów, a EIGE pokrywa własne koszty i 75% kosztów...

 • KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... zmianami) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: …………………………………… Członkowie: …………………………………… …………………………………… 3 Sygn...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ...poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………….. Członkowie: ……………….. ………………… Sygn. akt KIO...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Przewodniczący: ……………………………. Członkowie: ……………………………. ……………………………. 3 Sygn. akt...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  .... 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ………………………………... Członkowie: ………………………………… ………………………………… 4 U...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  .... 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący:………………………… …………………………. …………………………. 3 Sygn. akt: KIO 203/19...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. Przewodniczący : ……………………………… ……………………………… ……………………………… Sygn. akt: KIO 156/19...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ………………….….. ……………………… ..……………………. 3 Uzasadnienie Zamawiający -...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. …………………………… …………………………… …………………………… 3 Sygn. akt KIO 137/19 Uzasadnienie...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ………………….….. ……………………… ..……………………. 3 Uzasadnienie Zamawiający -...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  .... poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………………………… ……………………………… ……………………………… 3 Sygn. akt KIO...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ………………………… Członkowie: ………………………… ………………………… 3 Sygn. akt: KIO...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: …..………………………. …..………………………. …..………………………. 4 Sygn. akt...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... 2018 r. poz. 1986, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Płocku. Przewodniczący: ….…………………………… 4 Sygn. akt: KIO 12/19 U z a...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  .... 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Przewodniczący: ………………………………... Członkowie: ………………………………… ………………………………… 5 U...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...2018 r. poz. 1986 t.j.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Przewodniczący: …………………………….. 3 Sygn. akt: KIO 45/19...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze 2 postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Przewodniczący: ………………….. 3 Sygn. akt: KIO 39/19...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Przewodniczący: ……………………………….……… 3 Sygn. akt: KIO 44/19 U z a...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  .... poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zamościu. Przewodniczący: ……………………………… Członkowie: ……………………………… ……………………………… 3 Sygn. akt...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... poz. 1986 t.j.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………..……………. ……………………………. ……………………………. 3 Sygn. akt: KIO...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  .... U. z 2018 r., poz.1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ………………….. 3 Sygn. akt KIO 53/19 Uzasadnienie...

 • KIO 49/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  .... U. z 2018 r., poz.1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Przewodniczący: ………………….. 3 Sygn. akt KIO 49/19...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  .... 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. Przewodniczący: ……….....…………… ……….....…………… ……….....…………… 4 Sygn. akt: KIO...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Przewodniczący: ……………………… 2 Sygn. akt KIO 50/19...

 • KIO 52/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący:………….……………………… 2 Sygn. akt: KIO 52/19 U z a...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………………………….……… ……………………………….……… ……………………………….……… 3 Sygn. akt...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie. Przewodniczący: …………..……….…….… 3 Sygn. akt: KIO 2614/18...

 • KIO 46/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...- Prawo zamówień publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Przewodniczący: ……………………………… 2 Sygn. akt: KIO 46/19 U...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij