• C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ...Na wstępie należy zauważyć, że jak wynika z akt sprawy przedłożonych Trybunałowi, pierwsze zamówienia udzielane ÖS objęte niniejszą skargą pochodzą z 2004 r., przez co mogą wchodzić w zakres stosowania dyrektywy 92/50, podczas gdy zamówienia udzielane temu...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... zasady w art. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2015/1589, wynika, że instytucja ta – w chwili, gdy wpływa do niej skarga dotycząca naruszenia art. 107 ust. 1 TFUE i identyfikująca w sposób jednoznaczny i szczegółowy środki leżące u podstaw tego naruszenia...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ... te, w oparciu o które Komisja wydała ową decyzję. Ponadto pismem z dania 8 lipca 2002 r. do Komisji wpłynęła skarga dotyczącą sprawy Sernam. 4        Pismem z dnia 30 kwietnia 2003 r. Komisja zakomunikowała władzom Republiki Francuskiej swoją decyzję...

 • T-477/15

  Orzeczenia ETS, 02-03-2018

  ... drugie, przedstawione na podstawie art. 268 TFUE żądanie naprawienia domniemanej szkody poniesionej przez skarżące. Sentencja Skarga zostaje oddalona. European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA i Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... zamówienia publicznego. Utrzymywała w związku z tym, że powinna otrzymać prawo uzupełnienia swojej oferty. 20      Gdy jej skarga została oddalona wyrokiem z dnia 7 września 2015 r., M. Tirkkonen wniosła odwołanie do Korkein hallinto-oikeus (naczelnego...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... ją kosztami postępowania. Z powyższych względów SĄD (siódma izba) orzeka, co następuje: 1)      Skarga zostaje oddalona. 2)      Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami postępowania. TomljenovićMarcoulliKornezov Wyrok ogłoszono na posiedzeniu...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. 3 Sygn. akt: KIO 59/18...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  .... U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ………………..…………. Sygn. akt: KIO 69/18 KIO 89/18...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Radomiu. ……………………………… 3 Sygn. akt: KIO 68/18 Uzasadnienie Zamawiający: Centrum...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Przewodniczący: ………………. Członkowie: ...................... ...................... 3...

 • KIO 66/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... r. poz. 1579 ze zmianami), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie. ……………………………… 3 Sygn. akt: KIO 66/18 Uzasadnienie Zamawiający...

 • KIO 85/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od 2 dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Słupsku. Przewodniczący: ………………………… 3 sygn. akt: KIO 85/18 Uzasadnienie...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. Przewodniczący: …………………… Członkowie: …………………… …………………… 3 U z a s a...

 • KIO 86/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Przewodniczący: ……………..………... ……………………….… …………………………. 3 Sygn. akt KIO...

 • KIO 90/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Przewodniczący:…………………………..…………… 3 Sygn. akt KIO 90/18 Uzasadnienie...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ....U.2017.1579 j.t.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Przewodniczący: ………………………………………. 3 Sygn. akt KIO 2717/17 Uzasadnienie...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. Przewodniczący: …………………… 3 KIO 70/18 Sygn. akt: KIO 70/18 U...

 • KIO 2746/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ....j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: …………………… 3 Sygn. akt KIO 2746/17 U z a...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ………………………………... 5 U z a s a d n...

 • KIO 84/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Słupsku. Przewodniczący: ………………………… 2 sygn. akt: KIO 84/18 Uzasadnienie...

 • KIO 88/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  .... z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Przewodniczący: ………………. Członkowie...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Płocku. Przewodniczący: ……………………….…….………… 3 Sygn. akt: KIO 63/18 U z a...

 • KIO 78/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... 2017 r., poz.1579, 2018) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: …………… 2 Sygn. akt KIO 78/18 Uzasadnienie...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 2 jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie. Przewodniczący: ……………………………….……… 3 Sygn. akt: KIO...

 • KIO 40/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Gliwicach. ………………………….. 3 Sygn. akt: KIO 40/18 Uzasadnienie Zamawiający...

 • KIO 79/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………………………….. 3 Sygn. akt KIO 79/18 U...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ...poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Przewodniczący: ………………..…………. ………………..…………. ………………..…………. 4 Sygn...

 • KIO 76/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ....j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. Przewodniczący: ……………………………… Sygn. akt KIO 76/18 2 U z a...

 • KIO 81/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... 2017 r., poz. 1579, ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: …………………………… 3 Sygn. akt KIO 81/18 U z...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...., poz. 907 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie Przewodniczący: …………… Sygn. akt KIO 75/18 3 Uzasadnienie Odwołujący...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij