• KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ...z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO ... postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosili przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie ...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... z siedzibą w Warszawie, przy udziale wykonawcy Altix Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę R. D...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... KIO 904/18, KIO 911/18 po stronie zamawiającego C. wykonawcy NMG S.A ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 911/18 po stronie zamawiającego orzeka: 1A i B. oddala oba odwołania; 2...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...z prawem - stała w sprzeczności z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp. Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpienie zgłosili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – konsorcjum Stadler Polska Sp. z o.o., SOLARIS Bus & Coach S...

 • KIO 730/18, KIO 739/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... i KIO 739/18 po stronie Odwołującego; D. wykonawcy EKO-TOM Turguła spółka jawna z siedzibą w Bolechowie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 730/18 i KIO 739/18 po stronie Odwołującego; E. wykonawcy Jarper spółka...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... zgłosił wykonawca Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie, wnosząc o oddalenie odwołania. Izba, wobec spełniania przez zgłoszone przystąpienie przesłanek z art. 185 ust. 2 Pzp, postanowiła o dopuszczeniu ww. wykonawcy do udziału w postępowaniu odwoławczym w...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ..., przy udziale wykonawcy Zakład Usług Drogowych i Komunalnych „Dromar” M. K. z siedzibą w Stanicy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... Corporation No. 2 Rongyuan Roud Huayuan Industrial Zone, Tianjin, People’s Republic of China zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego postanawia: 1. Umorzyć postępowanie w sprawie sygnaturze akt KIO 1456/18...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... w Wołominie, przy udziale wykonawcy Atende Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę wykonawców...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... negatywne skutki dla podmiotu, na którym ciężar ich udowodnienia spoczywa. Do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego, przystąpienie zgłosił Wykonawca A, wnosząc o oddalenie odwołania. Izba nie dopuściła Wykonawcy A do udziału w postępowaniu...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... po terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp. Stosownie do przywoływanego przepisu wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... ve Taahhüt A.Ş. w Ankarze (Turcja) i Gülermak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp: Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ..., 8. dokonania wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. Pismem z dnia 20 czerwca 2018 r. wykonawca INTERCOR zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Pismem z dnia 28 czerwca 2018 r. zamawiający oświadczył, że...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ....o. w Warszawie przy udziale wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowe „Hetman” Sp. z o. o. w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2 2. kosztami postępowania odwoławczego w...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie oraz AZI-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przy udziale wykonawcy BUDIMEX Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  .... 189 ust. 1 pkt 3 Pzp. Ad 2 Zamawiający wskazał, że wszystkie przystąpienia winny zostać uznane za nieskuteczne. Przystąpienie Wykonawcy B zostało podpisane przez osobą, której pełnomocnictwa nie dołączono i nie jest ona ujawniona w Centralnej Ewidencji...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...., z siedzibą w Szanghaju (Pudong New Area No. 116, Lane 219 Jijing Road (N) Shanghai Chińska Republika Ludowa) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 931/18 i sygn. akt: KIO 935/18 po stronie zamawiającego, B. wykonawców...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie przy udziale wykonawcy SAFAGE S.A.S. z siedzibą we Francji zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę ECM Group Polska S. A. z...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... 997/18 i KIO 1007/18 oraz zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w...Mińsku Mazowieckim przy ul. Kolejowej 28 (05-300), zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w sprawie o ...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Pismami z dnia 30 maja 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wykonawcy: Mennica Polska S.A. oraz Spółka GMV Innovating Solutions Sp. z o.o...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ....o., ul. Willowa 87; 32-085 Modlniczka, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego (KIO 922/18..., Postępu 21 D, 02-676 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego (KIO...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...Muratori & Cementisti-C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, Via Trieste 76, 48122 Ravenna, Włochy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Dyrektorowi Urzędu...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... 886/18 po stronie Odwołującego, 7) wykonawcy HP Inc Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 886/18 po stronie Odwołującego, 8) wykonawcy "KONCEPT" Sp. z o.o., ul...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... ATF sp. z o.o. sp.k., LOTOF SYSTEM Sp. z o.o., Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Miejski Zakład Zieleni, Dróg...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... Pracy z siedzibą w Warszawie, przy udziale wykonawcy Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt. KIO 980/18 po stronie Odwołującego orzeka: 1. A. Uwzględnia odwołanie wykonawcy...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...projekty wykonawcze stanowią podstawę przygotowania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich – nie jest możliwe przystąpienie do opracowania przedmiarów i kosztorysów, bez kompletnych, odpowiednio skoordynowanych projektów wykonawczych. Stwierdził, że...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Prusa 1/3 05-400 Otwock, przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienie po stronie odwołującego: A. ASSECO Poland S. A. ul. Olchowa 14 35-322 Rzeszów – w sprawie o sygn...

 • KIO 965/18

  Orzeczenia KIO, 04-06-2018

  ... z dnia 21 maja 2018r. wykonawca Raven Inmedia sp. z o.o. sp. k., zwany dalej Przystępującym zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. Na podstawie zebranego w...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... i doświadczeń. Wykonawca R. U. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z.P. Truck-Camper R. U. zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Wniósł o oddalenie odwołania w całości, jako niezasadnego. 7 Zamawiający...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij