• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... Policji w Warszawie przy udziale: A) wykonawcy Immitis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 358/19 po stronie Zamawiającego, B) wykonawcy Computex spółka z...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, przy udziale wykonawcy Softiq Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża Sygnity S.A...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... RURBET Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Energetyków 2 (45-920 Opole) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... w Bydgoszczy i W. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Cumulus W. M. w 2 Elblągu, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: 1.1. unieważnienie...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ... pliku w odpowiednim formacie na Platformie wskazanej przez Zamawiającego. Pismem z dnia 7 lutego 2019r. zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wykonawca TORPOL S.A. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... Łódź, przy udziale wykonawcy: KTU-Zieleń Sp. z o.o. ul. Warecka 3 91-202 Łódź zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... Warszawa przy udziale wykonawcy RadioPartners sp. z o.o., ul. Młynarska 21, 02-674 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... Pawła II 70, 00-175 Warszawa przy udziale wykonawcy Softiq Sp. z o.o., ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice, zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nr 2 odwołania, tj. zarzutu naruszenia art. 7...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy Amlux Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Impel Facility...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...10 stycznia 2019 r. wykonawca Petrotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku („Przystępujący”) zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. Izba...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...S.A. w Warszawie  SALINI POLSKA Sp. z o. o. w Warszawie  Warbud S.A. w Warszawie zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu ukształtowania warunków umowy w...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... Gaudy’ego 3 66-006 Zielona Góra i (2) Usługi Leśne M.J. Lubiatów 16 66-530 Drezdenko, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygnaturze akt KIO 45/19 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... o oddalenie odwołania w całości. W dniu 7 stycznia 2019 roku do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego zgłosił przystąpienie wykonawca Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, wnosząc o uwzględnienie odwołania. Podniósł, że zarzuty Odwołującego są...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... Zamawiający do zagrożeń, które mogą wystąpić po naruszeniu przez wykonawcę obowiązków umownych. Na tym etapie - przed przystąpieniem do realizacji umowy i wystąpieniem przesłanki do naliczenia kar umownych - nie można ocenić, czy ewentualna kara umowna...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... także Odwołujący (pismo z dnia 24 stycznia 2019 r.), który podtrzymał dotychczas prezentowane stanowisko oraz wykonawca zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego (pismo z dnia 25 stycznia 2019 r. oraz pismo z dnia...

 • KIO 52/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... ust. 2 Pzp. Wykonawca OPSENIO Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (dalej Przystępujący), który zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie stawił się na posiedzeniu w przedmiotowej sprawie. Przystępujący do momentu...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego w dniu 11 stycznia 2019 r. zgłosił przystąpienie wykonawca NETIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a w dniu 14 stycznia 2019 r. wykonawca T-Mobile Polska Spółka Akcyjna...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... dla 1 osoby na konkretne szkolenie i nie podpisuje żadnej umowy. Izba zważyła, co następuje: Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi określone w art. 185 ust. 2 ustawy. Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...2017 r., poz. 131 z późn. zm.). Wykonawca „Aesculap Chifa sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu, zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Pismem z dnia 17 stycznia 2019 r., odniósł się do zarzutów odwołania. Wyjaśnił, że...

 • KIO 49/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... w oparciu o pkt. 6 pełnomocnictwa z dnia 20 listopada 2018r. Izba zważyła, co następuje: Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust. 2 ustawy. Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia...

 • KIO 18/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...(Lider konsorcjum), 2. Solid Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Tynieckiej 18, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego; 2 postanawia: 1. umarza postępowanie odwoławcze, 2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...3. Koncepcja winna być opracowana w ścisłej współpracy z Zamawiającym i być przez Zamawiającego zatwierdzona przed przystąpieniem do dalszych etapów prac projektowych. 4. Sugeruje się, aby w opracowaniu koncepcji pokonkursowej aktywnie uczestniczył akustyk...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... dokumencie pełnomocnictwa z dnia 23.11.2018 r. Wprost przeciwnie złożone w ramach postępowania odwoławczego, w związku ze zgłoszonym przystąpieniem pełnomocnictwo jak również pismo Przystępującego z dnia 02.01.2019 r. (Wpływ w dniu 02.01.2019 r. Dzk-KIO-...

 • KIO 47/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...wykonawcy: Torpol S.A., z siedzibą w Poznaniu oraz Budimex S.A., z siedzibą w Warszawie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, postanawia: 1. umorzyć postępowania odwoławcze. 2. nakazać zwrot z rachunku bankowego...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ....A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa przy udziale wykonawcy Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 48/19 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami...

 • KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... pod firmą Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK Mosty s.c. S. B., J. B. we Wrocławiu, zgłaszających przystąpienie do podstępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie...

 • KIO 43/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... zakupowej zamawiającego na jego stronie internetowej. Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje...

 • KIO 36/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... Lublin) przy udziale Wykonawcy Siemens Healthcare sp. z o.o. (ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 2. nakazuje zwrot z rachunku...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... o Sygn. akt: KIO 2608/18 po stronie zamawiającego, B. TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o Sygn. akt: KIO 2608/18 i KIO 2631/18 po stronie zamawiającego, C. MGGP S.A...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... Geodezyjno- Kartograficzne Vertical Sp. z o.o., ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu zaniechania odtajnienia całości...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij