• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ..., gdy poprawnie dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny powinna skutkować dokonaniem takiej czynności. Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił w dniu 15 listopada 2018 r. wykonawca B...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... odwoławczym po stronie odwołującego w sprawach KIO 1896/18 i KIO 1901/18; - Imagis S.A. w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie odwołującego w sprawach KIO 1896/18, KIO 1901/18 i KIO 1903/18 2 orzeka...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... Polska S.A. Wykonawcy Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Przemysłowa 13 (35-105 Rzeszów) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1948/18 po stronie Odwołującego Comarch Polska S.A. 2 orzeka: 1 A...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ...o. przy udziale Wykonawcy Shanghai Electric Group Company Limited, Xing Yi Road 8, 30/F Shanghaj zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 2061/18 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... Gminę Miejską Biała Podlaska, przy udziale: A. wykonawcy ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2036/18 po stronie Odwołującego, B. wykonawcy T.S prowadzącego działalność gospodarczą...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  .... Wykonawca Motorola Solutions Systems Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej także: „Przystępujący”), zgłaszający swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wypełnił wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... Data Systems S.A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia oraz Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 21, 35-322 Rzeszów zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego (dalej: „przystępujący Asseco”), 2) wykonawca IBM Polska Sp. z o.o., ul...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... – T-Mobile Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12 (02-674 Warszawa) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1 Oddala odwołanie. 2 Kosztami postępowania obciąża Wykonawców...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przewidzianych przepisami prawa zgodnie z fakturą przedstawioną na rozprawie. Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca Budimex S.A. Na rozprawie strony podtrzymały...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... akcyjna z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy AŻD Praha s.r.o. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2039/18 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...Brodnicy, (2) Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygnaturze akt KIO 2091/18 po stronie zamawiającego postanawia: 1) umarza...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  .... akt KIO 1952/18 po stronie zamawiającego, przy udziale wykonawcy SII Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie o sygn. akt KIO 1952/18 po stronie zamawiającego i w sprawie KIO 1957/18 po stronie odwołującego orzeka: 1...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa oraz MOSTOSTAL Kielce S.A., ul. Ściegiennego 280, 25-116 Kielce zgłaszających przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie Zamawiającego orzeka: 2 1. oddala odwołanie, 2. kosztami...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... gospodarczą pod firmą ALLGAST R. J. 85- 022 Bydgoszcz, ul. Gdańska 145 (dalej „przystępujący”), zgłaszając swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Zamawiający na posiedzeniu w dniu 19 października 2018 r., złożył pisemną...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... przypadku narusza zasady konkurencyjności, równości i przejrzystości, z czym nie sposób się zgodzić. Przed przystąpieniem do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup i dostawę autobusów elektrycznych, ładowarek, punktu ładowania zamawiający...

 • KIO 2042/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie przy udziale wykonawcy Mercator Medical S.A. w Krakowie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 2 2. nakazać Urzędowi...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... w Łodzi, przy udziale wykonawcy Abbott Labolatories Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...: KIO 2029/18 i KIO 2075/18 po stronie Odwołującego, c) Thales Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2075/18 po stronie Odwołującego orzeka: 1. oddala oba odwołania, 2 2. kosztami...

 • KIO 2025/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pisarzowicach zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. W dniu 19 października 2018 r. Zamawiający złożył...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... przez Zamawiającego: Skarb Państwa - Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu przy udziale wykonawców zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego: 1) Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie; 2) Integrated...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... udostępni jako „Dane wyjściowe do projektowania" Wykonawcy wyłonionemu w wyniku postępowania przetargowego”) firma ITWH jeszcze przed przystąpieniem do przygotowania oferty była już w posiadaniu tych materiałów, co po raz kolejny dawało jej przewagę nad...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... przez Zamawiającego: Gmina Piaseczno - Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego: A. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Spółka z ograniczoną...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... Mazurskich 2020 z Mikołajek (11-730) przy udziale wykonawcy Tarraya S.A. z Poznania (60-263), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nieprawidłowej oceny oferty...

 • KIO 2027/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... z siedzibą w Warszawie przy udziale: A. wykonawcy Thales Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania KIO 2027/18 po stronie Odwołującego, B. wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie zgłaszającego...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... 4 października 2018 r. wykonawca WOD – BUD spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Kraśniku zgłosił przystąpienie do przedmiotowego postępowania odwoławczego w charakterze uczestnika postępowania, po stronie Zamawiającego. Pismem z dnia 16...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...Remondis Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej 2 (44-100 Gliwice); zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów dotyczących Rejonu 2...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...Systems Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 7 we Wrocławiu, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, zwanego dalej jako „przystępujący”. Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... do postępowania odwoławczego. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... Wojskową Nr 2063 w Warszawie, przy udziale wykonawcy STEKOP S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu zakresie części III...

 • KIO 2011/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... w Poznaniu przy udziale wykonawcy Komputronik Biznes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego postanawia 1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 2. nakazać Urzędowi...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij