• KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ..., 8. dokonania wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. Pismem z dnia 20 czerwca 2018 r. wykonawca INTERCOR zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Pismem z dnia 28 czerwca 2018 r. zamawiający oświadczył, że...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie przy udziale wykonawcy SAFAGE S.A.S. z siedzibą we Francji zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę ECM Group Polska S. A. z...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... 997/18 i KIO 1007/18 oraz zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w...Mińsku Mazowieckim przy ul. Kolejowej 28 (05-300), zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w sprawie o ...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Pismami z dnia 30 maja 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wykonawcy: Mennica Polska S.A. oraz Spółka GMV Innovating Solutions Sp. z o.o...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...projekty wykonawcze stanowią podstawę przygotowania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich – nie jest możliwe przystąpienie do opracowania przedmiarów i kosztorysów, bez kompletnych, odpowiednio skoordynowanych projektów wykonawczych. Stwierdził, że...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... ATF sp. z o.o. sp.k., LOTOF SYSTEM Sp. z o.o., Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Miejski Zakład Zieleni, Dróg...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  .... W dniu 14.05.2018 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) KAWA.SKA Sp. z o.o. zgłosiła przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... od Zamawiającego pisma - w dniu 23 kwietnia 2018 r. 4 W dniu 27 kwietnia 2018 r. wykonawca Emerson zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Zamawiający, pismem z dnia 18 maja 2018 r. złożył odpowiedź na odwołanie, w...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... Poznań przy udziale wykonawcy: Biomedica Poland Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno zgłaszającego swoje przystąpienie po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża ABM Scientific spółka z ograniczoną...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... ul. Wronia 53 00-874 Warszawa przy udziale: A. wykonawcy Budimex S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: 583/18 po stronie odwołującego B. wykonawcy POLAQUA Sp. z o.o. Wólka Kozodawska...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Pismem z dnia 26 kwietnia 2018 r. wykonawca Rudpol-OPA zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. W trakcie posiedzenia odwołujący oświadczył, że cofa zarzuty dotyczące części nr 4...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...) przy udziale wykonawcy Lafrentz Polska Spółka z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie Zamawiającego. orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ..., a zatem będzie miało bezpośredni wpływ na interes Przystępującego. 16 Dnia 22 marca 2018 r. do postępowania odwoławczego zgłosił przystąpienie po stronie Odwołującego wykonawca: FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie – zwany dalej Przystępującym FB Serwis...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... S.A. z siedzibą w Warszawie, przy udziale wykonawcy Orange Polska S.A. z siedzibą Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu - PKP Polskie Linie...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...akt: KIO 558/18 po stronie zamawiającego, B. przy udziale wykonawcy Skoda Transportstion a.s., z siedzibą w Pilźnie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 558/18 i o sygn. akt: KIO 574/18 po stronie zamawiającego, C. przy...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... 4. 25 Można w tym zakresie uznać, że pismo procesowe Przystępującego jest swoistym quasi odwołaniem. Przystępujący – zgłasza przystąpienie po jednej ze stron, w tym wypadku Zamawiającego, w konsekwencji nie może rozszerzać podstaw odrzucenia i wstępować w...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa przy udziale: 2 A. TORPOL S.A., ul. Mogileńska 10 G, 61-052 Poznań zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, 542/18 po stronie odwołującego, B. STRABAG Sp. z...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...73a 51-124 Wrocław przy udziale: A. wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego B. wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. Wołoska 9 02-583...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ....05.18.KA) przy udziale wykonawcy ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania w...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... (05-520) przy udziale wykonawcy Business Travel Club Sp. z o.o. z Warszawy (00-336), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 21, 81-321 Gdynia i Uni-Net Poland Sp. z o.o., ul. Syta 126, 02-987 Warszawa (dalej: „przystępujący”), zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r. zamawiający oświadczył, że uwzględnia...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... dokonanie niezgodnego z prawem wyboru wykonawcy zamówienia publicznego. Do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego, przystąpienie zgłosiło Konsorcjum N wnosząc o oddalenie odwołania. Izba, wobec stwierdzenia zaistnienia przesłanek z art...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w Krakowie, przy udziale wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu w zakresie części 2...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... Biecka 10, 60-473 Poznań, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 655/18...kwietnia 2018r. do postępowania odwoławczego zgłosił przystąpienie po stronie Odwołującego wykonawca Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Handlowe ...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... PSG, a wymóg ten zawarty jest w instrukcji eksploatacji. Pismem z dnia 4 kwietnia 2018r. zgłosił swoje przystąpienie do postepowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wykonawca R. D. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi elektryczne i...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Konsorcjum Firm: IDS-BUD S.A. oraz Mar-Bud sp. z o.o. Budownictwo spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie o sygn. 33 akt KIO 624/18 oraz o sygn. akt KIO 645/18 po stronie zamawiającego oraz przez wykonawcę...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... jawna, W. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą W. P. ANTIQUA Konserwacja Dzieł Sztuki, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Muzeum – Zamek...

 • KIO 674/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  .... z siedzibą w Warszawie, przy udziale wykonawcy T-mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego postanawia: 1. umarza postępowanie odwoławcze, 2. nakazuje zwrot z rachunku...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... Gdańską w Gdańsku, przy udziale wykonawcy KAMARO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 653/18 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołania i nakazuje Zamawiającemu...

 • KIO 642/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... udziale wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu trzeciego i nakazuje Zamawiającemu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij