• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... Gminę Kluczbork przy udziale wykonawcy PHU Komunalnik - Sp. z o. o. we Wrocławiu zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu zaniechania wykluczenia...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...2 przy udziale wykonawcy Polski Związek Pracodawców Budownictwa, ul. Kaliska 23 lok. U4, 02-316 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie Odwołującego. przy udziale wykonawcy PORR S.A., ul...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. LEKARO J. Z. z siedzibą w Woli Duckiej 70A (05-408 Glinianka) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt. KIO 1878/18, KIO 1879/18 i KIO 1880/18 po stronie Odwołującego orzeka: 1. A. I...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...Gdańsku przy udziale wykonawcy ADD Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu zmianę postanowień SIWZ, t.j...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... i Autostrad w Warszawie Oddział w Rzeszowie przy udziale wykonawcy Eurovia Polska S.A. w Bielanach Wrocławskich, zgłaszającego przystąpienie do postępowań odwoławczych w sprawach o sygn. akt KIO 1357/18, KIO 1367/18 i KIO 1387/18 po stronie zamawiającego...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... wypełnili wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, który stanowi, iż wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje...

 • KIO 1831/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... A. wykonawcy Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o., ul. Czerwone Maki 82, 30-392 Kraków zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, B. wykonawcy Sprint S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn zgłaszającego...

 • KIO 1821/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... A. wykonawcy Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o., ul. Czerwone Maki 82, 30-392 Kraków zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, B. wykonawcy Sprint S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn zgłaszającego...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... określone towary na z góry ustalonych warunkach, bez dokonywania wyboru spośród zainteresowanych wykonawców i zezwalając im na przystąpienie do tego systemu w całym okresie jego ważności”. W sytuacji, gdy u podstaw kojarzenia stron transakcji nie...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...rządowej oraz samorządu terytorialnego. Brak było natomiast wskazania uprawnienia dla r. pr. K.J., tj. osoby podpisującej przystąpienie do reprezentacji przed Krajowa Izbą Odwoławczą. Pełnomocnictwo z 18 marca 2015 r. nie zawiera upoważnienia dla tej osoby...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...sygn. akt KIO 1441/18 po stronie odwołującego, B. wykonawca M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu, zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. akt KIO 1441/18 oraz sygn. akt KIO 1462/18 po stronie zamawiającego, C. wykonawca...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa, C. MATIC Spółka akcyjna, ul. Puławska 300A, 02-819 Warszawa zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża OPTeam Spółkę...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ...z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO ... postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosili przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie ...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... zamówienia Matic Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i Evercode Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1444/18 i KIO 1455/18 po stronie Zamawiającego, 2 C. wykonawcy Assceo...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...siedzibą w Rzeszowie przy udziale wykonawcy HYMON ENERGY sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia przez zamawiającego...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... z siedzibą w Warszawie, przy udziale wykonawcy Altix Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę R. D...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...14, nie mogły być one przedmiotem rozpoznania. Zgodnie bowiem z art. 185 ust. 2 Pzp wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... KIO 904/18, KIO 911/18 po stronie zamawiającego C. wykonawcy NMG S.A ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 911/18 po stronie zamawiającego orzeka: 1A i B. oddala oba odwołania; 2...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...z prawem - stała w sprzeczności z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp. Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpienie zgłosili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – konsorcjum Stadler Polska Sp. z o.o., SOLARIS Bus & Coach S...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  .... W dniu 07.08.2018 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Samindruk Sp. z o.o., zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... pod nazwą Sun-Med D. S., S. N. s.c., ul. Franciszkańska 104/112/lok. 118, 91-845 Łódź, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego i: 2...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... zamówienia konsorcjum - Parasnake A. S., Airborne Technologies GmbH, ul. Żeromskiego 30, 25-370 Kielce, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów naruszenia art...

 • KIO 1421/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...) prowadzonym przez zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego: A. Thales Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...siedzibą w Warszawie oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Comarch...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1543/18 po stronie Odwołującego B. Konsorcjum: Tractebel Engineering S.A. z siedzibą w...

 • KIO 1554/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... Wrocław, przy udziale wykonawcy Raj - Inwest sp. z o.o., ul. Grzybowa 14, 44-200 Rybnik, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża A. S., prowadzącego...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... udziale wykonawcy Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR – KRAK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1547/18 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...Szpital Uniwersytecki w Krakowie przy udziale wykonawcy TMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... Egida IT Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i OPTeam spółka akcyjna w Jasionce, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1528/18 po stronie odwołującego orzeka: 1. Uwzględnia oba odwołania...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij