• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ...nr 6 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”, w którym na... do solanki w zależności od sposobu prowadzenia akcji”. Odwołujący stwierdził, ... że wśród „wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia” wykonawca B....konkurentów spełniania wymagań ...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... nie mogą być uznane za dowodzące spełniania warunków opisanych w SIWZ, gdyż: KIO 1993/18...z dnia 9 lipca 2018 r. wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny - pkt I ppkt 5 wyjaśnień...w tym w szczególności sekcji „Opis Działalności / Lokalizacji / Pojazdów...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...wówczas, gdy wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu. W ...jej od podstaw (pkt 2.1. Opis przedmiotu zamówienia – Instrukcja Dla Wykonawców (dalej...doszło, gdyż takie założenie wynika wprost ze sposobu zredagowania treści art. 24 ust. 1 ...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... celu wykazania spełniania warunków udziału w ... Katalog musi zawierać szczegółowy opis, dane techniczne, dane producenta...w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem... MARKER DO CD CZARNY Opis: Cienkopisy do opisywania płyt... braku spełniania wymagań dotyczących...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  .... 24 ust. 5. 5.5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda: 5.5.2 w zakresie... ładowanym autobusem za pomocą złącza pantografowego. 10. Opis sposobu przygotowania ofert. 10.3. Każdy wykonawca może ...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... załącznika nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, gdyż ten dotyczy ...r. dokonał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ... wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...wykonawcy z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”).... Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...sposób wykazania spełniania ww. wymogu...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... przepisami prawa. 1.2 Konsultant sporządzi opis przedmiotu zamówienia określony powyżej w pkt. ... należy uznać, iż nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej...nie ma innego sposobu zapewnienia zgodności z ...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia. Opis spełniania warunków udziału w postępowaniu winien być odpowiedni...w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz....

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...(Oświadczenie w zakresie spełniania wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oferowanego...specyfikację istotnych warunków zamówienia, ...zabudów meblowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi...gdy nie ma innego sposobu, aby zapewnić zachowanie ...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... zaniechanie wykluczenia wybranego wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) art. 89 ... wymienił wyżej przytaczane wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym... zamówienia, gdyż opis warunku nie daje...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... Publicznych „Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku...”. Odnosząc się do stanowiska zamawiającego, iż opis oceny zawarty w pkt. 9.2 dotyczy...jednakowym poziomie koncepcji, wobec ustanowionego sposobu oceny z pkt. 9.3...

 • KIO 1994/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia –„proporcje...warunków i wymagań wprost wyrażonych w SIWZ można dokonać prawidłowej oceny ich spełniania... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... niezgodność jej treści z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z uwagi na to, że... rozdział XIV SIWZ pn. „Opis sposobu obliczania ceny”. Jedynym ograniczeniem określonym...bytu oraz dla możliwości wykazania spełniania przesłanek z art. 179 ...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...zobowiązania). Ustawa nakazuje też dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków, tak by były one proporcjonalne do ...wymagania kształtowane w postępowaniu przez zamawiającego stanowią opis sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jak to było ...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie...załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Odwołujący następnie przystąpił do...zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień sposobu kalkulacji ceny. 57 Izba ...

 • KIO 1982/18, KIO 2001/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ” w pkt...spełniania...zmienia w tym przypadku sposobu interpretacji tego parametru....), zał. nr 5 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), zmiany SIWZ z 14.08....

 • KIO 1898/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... co do braku spełniania się przestanek rażąco... poza żądaniem podania sposobu wyliczenia cen jednostkowych ...do sytuacji Odwołującego i warunków, które wykonawca uzyskuje w...i 78,20 zł. Biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia, a także ilość osób delegowanych...

 • KIO 1906/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ..., a dotyczących spełniania warunków pozwalających na przyznanie... Zamawiającego przykładowych modeli laptopów spełniających opis przedmiotu zamówienia w samej specyfikacji ...i klarowne, w tym co do sposobu realizacji zamówienia w przyszłości, a jakiekolwiek...

 • KIO 1892/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... konieczne w celu spełniania obowiązków w zakresie ...trzy sytuacje: 1) zmiany warunków świadczenia usługi, jeżeli w...załącznika nr I do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, poprzez zamieszczenie tabelki... leży wybór sposobu regulowania kosztów wykonania...

 • KIO 1890/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...przedłożony na okoliczność spełniania przez oferowane wyroby ... 3 SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1... pracę urządzenia do warunków panujących w pomieszczeniu;...ustawy Pzp złożył wyjaśnienia w zakresie sposobu skalkulowania wynagrodzenia wskazując m.in.,...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... warunków udziału w postępowaniu; 2.2. brak podstaw wykluczenia; 2.3. spełniania ...szczególności: 1) Pytanie nr 2: w punkcie 4) opis wskazuje, że skaner powinien posiadać: „Podajnik automatyczny na...odwołujący usiłował wyprowadzić ze sposobu w jaki rozumie on ...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... odpadów), którym musi się wykazać na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Odnośnie zarzutu naruszenia art....sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). KIO 1880/18 1. Zarzuty dotyczące kryteriów oceny ofert a) Błędny opis...

 • KIO 1884/18

  Orzeczenia KIO, 05-10-2018

  ... iż ocena wyjaśnień stanowiących wykazanie spełniania przesłanki tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym ... Sp. z o.o. wykazała spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Brak jest w złożonych... w szczególności zawierały opis sposobu kalkulacji ceny oferty i...

 • KIO 1894/18

  Orzeczenia KIO, 05-10-2018

  ... zamawiającego. Szczegółowy opis niezgodności treści oferty... specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ... Wykonawcę spełniania przez ... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1888/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ...Zamawiającego umyślnie w błąd. Dowód: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Bytomiu dot. MZZiGK 27233... - dokonując ponownej oceny spełniania warunków przez wykonawcę (ZUKTZ J... w SIWZ. Zatem ocena sposobu wykonywania usługi mycia byłaby niezgodna...

 • KIO 1876/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ...wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie...in. opis pozwalający na ocenę spełniania warunku udziału... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1855/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... dokument na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy ...do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (opis przedmiotu zamówienia), vide... konieczne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień co do faktycznego sposobu spełnienia wymagań pkt 175 (część 1) i ...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy ...10.000.000 zł brutto; Następnie w Dziale XVI zatytułowanym „Opis sposobu obliczenia ceny” zostało wskazane: 1) Cena oferty uwzględnia wszystkie ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij