• KIO 621/19

  Orzeczenia KIO, 19-04-2019

  ...pojedynczym FoV, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy wynosi 32, 48, 64 (z zastrzeżeniem, że jest to opcja). W dniu 26 marca 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Siemens Healthcare Sp...

 • KIO 521/19

  Orzeczenia KIO, 10-04-2019

  ... postawił następujące wymagania: 1) rozdz. II (wymagania dla roweru) pkt 15: „Prądnica (dynamo) przednie z opcją ładowania baterii urządzenia zabezpieczającego rower oraz na potrzeby oświetlenia”; 2) rozdz. III (wymagania dla urządzenia zabezpieczającego...

 • KIO 414/19

  Orzeczenia KIO, 21-03-2019

  ... jak Zamawiający będzie oceniał czy dysponuje środkami na zrealizowanie zamówienia w wersji podstawowej i jednocześnie w wersji z opcją albo w wersji bez opcji. Poza tym, zauważył, że bez należytego określenia przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu na poziomie...

 • KIO 377/19

  Orzeczenia KIO, 19-03-2019

  ... 8-rdzeniowymi procesorami Skyiake 1,7 GHz z 128 GB i opcjami rozbudowy do 1,1 TB pamięci podręcznej”. Oznacza to, że...surowa pojemność realizowana za pomocą dysków Flash lub SSD (opcja 9 rozbudowy)” Zamawiający wskazał następujące wartości: minimum 2000 ...

 • KIO 217/19

  Orzeczenia KIO, 07-03-2019

  ... oferty. W tej sytuacji, dostępna jest jedynie polecenie „złóż ofertę”, z której skorzystał Odwołujący. Innymi słowy, opcja ta, wymusza wprowadzenie wszystkich wymaganych danych i załączników, a następnie równocześnie zapisuje i udostępnia całość oferty...

 • KIO 189/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ..., nie jest wymagana zmiana podpisu elektronicznego - wystarczająca jest aktualizacja aplikacji do składania podpisu i zmiana w opcjach tego oprogramowania. Wykonawca każdorazowo korzystając z usług określonego podmiotu, który udostępnia swój portal w celu...

 • KIO 246/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... posiadają konstrukcję na stelażu typu *T* z nogami o przekroju kwadrat70x70mm. Biurka systemu T-SGUARE dostępne są w trzech opcjach: 1) z regulatorem poziomu umożliwiającym wypoziomowanie w zakresie 2 cm, z manualną regulacją wysokości w zakresie 20 cm...

 • KIO 179/19, KIO 184/19, KIO 187/19

  Orzeczenia KIO, 18-02-2019

  ...nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu, z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. Z przywołanej definicji nie sposób wywieść...

 • KIO 146/19

  Orzeczenia KIO, 11-02-2019

  ... tłum.] dla typu ruchu pomiędzy kontrolerem i punktem dostępowym. [...] Następujące tryby szyfrowania są wspierane: • None: Domyślna opcja dla punktu dostępowego. Ruch nie jest szyfrowany • Dataplane: Ten tryb włącza szyfrowanie dla wyłącznie dla data path...

 • KIO 160/19

  Orzeczenia KIO, 06-02-2019

  ... w procedurze przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z art. 138o ustawy wartość zamówienia (z opcją) ustalona została na kwotę 180 796,51 euro – a więc wartość zamówienia nie przekracza kwoty 750 000 euro. W...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...KIO z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO 1078/17). Opcja to zatem w praktyce dodatkowa część zamówienia w stosunku do jego podstawowego...z uwagi na to, że będzie miał do czynienia z Opcją - może on w treści oferty wysokość Opłat Instalacyjnych i ...

 • I ACa 407/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-01-2019

  ...dokumentów, a jedynym dokumentem, który zawiera wzmiankę o opcjach w kontekście ceny za usługę jest formularz cenowy, z... brutto dla każdej z nich po 6.000,00 zł, opcja łącza internetowe dla gospodarstw domowych jednostkowa cena ryczałtowa zł/miesiąc 70 zł...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... Pzp to „nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację” (art. 2 pkt 2 ustawy Pzp). Dostawa...

 • KIO 2655/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... Funkcyjny wynikająca z zawartej Umowie ramowej. 2. Brak możliwości wyceny zadań realizowanych w ramach Etapu 2 zamówienia (Opcja) Konstrukcja przedmiotowego postępowania - w ramach której wymaga się od Wykonawcy określenia ceny oraz przyjęcia na siebie...

 • KIO 2687/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...oznaczenie, tj. C6578D oraz różnią się ceną sprzedaży. Dodatkowo, jak to wynika ze złożonego wydruku, dostępna jest tylko opcja tuszu o ww. symbolu w pojemności 38 ml. Rekapitulując powyższe ustalenia stwierdzić należało, że zamawiający w sposób prawidłowy...

 • KIO 2638/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  .... Izba stwierdziła, że 12 w zakresie zadania nr 1, w załączniku 1A do SIWZ, dotyczącym aparatu do elektrochirurgii z opcją koagulacji mono i bipolarnej zamawiający w pozycji 37 posłużył się sformułowaniem „końcówka typu Maryland”, które może być uznane za...

 • KIO 2633/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... przyznawał dodatkowe punkty w przypadku zaoferowania możliwości dodania co najmniej 12 portów iSCSI. Odwołujący wskazywał, że taka opcja w urządzeniu nie jest spełniona. W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Z dołączonej do oferty dokumentacji...

 • KIO 2607/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, podał łączną wartość zamówienia (zamówienie podstawowe wraz z opcją i zamówieniem uzupełniającym) w kwocie w wysokości 9 370 707,00 zł oraz wartość części 3 (pakiet 3) w kwocie...

 • KIO 2524/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... w postępowaniu w postaci doświadczenia w realizacji dostawy co najmniej 4 300 radiotelefonów pracujących w standardzie TETRA z aktywną opcją TEA2, pomimo, iż warunek ten był prawidłowy i adekwatny do przedmiotu zamówienia w postępowaniu; 3. art. 29 ust. 1...

 • KIO 2450/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... poprzez zakup lub nieodpłatną aktualizację licencji oprogramowania bądź rozszerzenie o np. dodatkową kartę. Wskazał, że opcja ta nie została przewidziana w karcie produktu - specyfikacji technicznej urządzenia. Podkreślam jednocześnie, że dla wykluczenia...

 • KIO 2431/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ... przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu trzech nowych autobusów miejskich o długości od 10,4 do 11 metrów dla potrzeb Miejskiego Zakładu...

 • KIO 2397/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ... podstrona ma się składać co najmniej z: bloku tekstowego, galerii zdjęć w formie slidera, galerii zdjęć (z opcją faceboxa"), 3 zagnieżdżonych linków oraz 2 plików do pobrania. Tester prezentuje podgląd wprowadzonego materiału przed publikacją, a następnie...

 • KIO 2343/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ... ozdobna z szybą zostanie dostarczona zgodnie ze złożoną ofertą, w cenie oferty, niezależnie od tego, czy jest to opcja dodatkowa, czy wyposażenie standardowe. Taka oprawa istnieje, co potwierdza Odwołujący, a także karta katalogowa załączona do oferty i...

 • KIO 2337/18

  Orzeczenia KIO, 29-11-2018

  ... będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia, tj. Etapu I — zakresu podstawowego, Etapu II- zakresu objętego Opcją Nr 1, Etapu III - zakresu objętego Opcją Nr 2 (pkt 14.9 SIWZ). Zgodnie z § 22 załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy...

 • KIO 2332/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie spełnienia innego wymagania stwierdził, że parametr ten jest dodatkową opcją, wykonywaną na zamówienie. Nie jest zatem wykluczone, że ramiona myjące w oferowanym urządzeniu również wykonywane są, na specjalne...

 • KIO 2209/18

  Orzeczenia KIO, 22-11-2018

  ... etap 1 – 4 miesiące od udostępnienia wykonawcy wszystkich danych wejściowych niezbędnych do projektowania w zakresie zamówienia objętym opcją, tj. dla obszarów LCS Małkinia i LCS Białystok. Zakres: wykonanie kompletnej dokumentacji wstępnej zgodnie z pkt...

 • KIO 2175/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  .... W związku z powyższym, na potrzeby niniejszych wyliczeń przedstawić można 2 opcje, tj.: 1) przyjęcie odrębnego kabla dla każdej wkładki (opcja maksimum) 164 x kabel FC (tj. dla pkt, 1-4 z tabeli powyżej) w cenie 22 zł brutto/szt. (do poniższych wyliczeń...

 • KIO 2111/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...oferty Aesculap, gdyż zaoferowana pompa strzykawkowa nie dysponuje opcją Wi-Fi. Dodaje, że moduł stacji posiadał własny ...skutek pytania do SIWZ Zamawiający w pkt 216 dodał „lub opcja WiFi dostępna na stacjach dokujących”. Okolicznością bezsporną jest, że...

 • KIO 2057/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... o pojemności NETTO CAŁKOWITA - 250 TiB: Huawei OceanStor 5600 V5 Opcja 1) Rozbudowa macierzy C.STO.FLS- o 144 TiB NETTO: Huawei...- o pojemności NETTO CAŁKOWITA - 250 TiB Huawei OceanStor 5600 V5 Opcja: 1) Rozbudowa macierzy C.STO.FLS- o 144 TiB NETTOHuawei ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij