• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...BIO – SYSTEM z 16.08.2018 r. - zawarta po terminie składania ofert. Natomiast umowy z EKO - REGION, Przedsiębiorstwem... ustawy p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony oraz dotyczy materii określonej...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...SIWZ wraz z załącznikami. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby ...ust. 1 pkt 1 PZP, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania ....c.) tym większe w ostateczności straty wystąpią po obu stronach zobowiązania. Rolą zaś sądu, w...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... wyjaśnień zmierza do zmiany treści swojej oferty po terminie jej złożenia, a tym samym, że wykonawca...Wniesione na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych odwołanie dotyczy: 1) wyboru oferty przystępującego po...

 • KIO 1421/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego: A. Thales Polska ... ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 Sygn. akt KIO 1421/18 2 dni od...skutecznie wycofał uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... r. Wyznaczenie dodatkowego terminu na dostawę, po terminie określonym w 2 ust. 1 spowoduje naliczenie..., Izba uznała, że wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, a tym samym...spełnione – co Odwołujący uczynił. Odwołanie w żaden sposób nie odnosiło się...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje...Uzasadniając wniesione odwołanie ... w Poznaniu zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego 2) Konsorcjum: Tractebel Engineering S...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... 2411/17 i inne. Odwołujący stwierdził, że zwrócenie się po raz trzeci o wyjaśnienia dowodzi, że TMS sp....11 ust. 8, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto...lipca 2018 roku. Tym samym odwołanie na te czynności, wniesione w dniu 3 sierpnia 2018 ...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...nie może być modyfikowana po terminie składania ofert. Jak... Prawa zamówień publicznych, wobec czego rozpoznano odwołanie na rozprawie. Obu Odwołującym przysługuje prawo... w kwocie 450 000 zł zostało wniesione w formie gwarancji bankowej wadialnej wystawionej ...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... wzywa wykonawcę także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów...z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony i... zarówno po jego stronie, jak i po stronie ...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje... Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez wykonawcę – Roche Diagnostics...U/L w pierwszym oznaczeniu lub po automatycznym rozcieńczeniu próbki. Ad. ...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...., poz. 1579, 2018) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za...istotnych warunków zamówienia z załącznikami w wersji po zmianach (na dzień 29 czerwca 2018 r...zaznaczył, że odwołanie zostało wniesione z zachowaniem ...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...Poprawa Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu.... 1579 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga...do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez wykonawcę – Sprint S.A...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...akt. KIO 1510/18 po stronie zamawiającego orzeka: 2 1. A. uwzględnia odwołanie wniesione przez wykonawcę P....z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1494/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ...do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie wniesione przez Polski Związek ...2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 1517/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ... art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp, jako wniesione po upływie przewidzianego w Pzp terminu. 3 Zgodnie z przepisem art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp, znajdującym zastosowanie w tej sprawie, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności...

 • KIO 1423/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... Małgorzata Matecka Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem...1579, ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ... Izba uznała, iż odwołanie wniesione przez PW METKOM Spółka...

 • KIO 1478/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...Protokolant: Norbert Sierakowski po rozpoznaniu na rozprawie...zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia ... do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Sp...

 • KIO 1488/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... zwanej dalej w skrócie Pzp. Zamawiający w odpowiedzi na wniesione odwołanie przez wykonawcę R. W. Bringmore Adertising z siedzibą w...po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie...

 • KIO 1436/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ... wypadku ze środków ochrony prawnej. Po pierwsze odwołanie zostało wniesione na etapie publikacji SIWZ i nakierowane...

 • KIO 1411/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... Kozłowski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z.... 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga...i skutecznie wycofał uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed...

 • KIO 1447/18, KIO 1448/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... odwoławczego o sygn. akt KIO 1448/18 po stronie Zamawiającego orzeka: 1 A. Oddala odwołanie wniesione przez Wykonawcę Astaldi S.p.A.... poz. 1579 z późn.zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ...

 • KIO 1457/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... Kozłowski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z.... 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga...i skutecznie wycofał uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed...

 • KIO 1475/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału.... zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – ...Warunków Zamówienia. Odwołanie na powyższą czynność zostało wniesione do Prezesa ...

 • KIO 1502/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez ...zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –... oferty najkorzystniejszej. Odwołanie na powyższą czynność zostało wniesione do Prezesa Krajowej...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu .... zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ... Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ..., działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika ...dalej „komisją arbitrażową”) oddaliła odwołanie wniesione przez konsorcjum na tę ... w sytuacji, w której nie mogła podnieść w terminie zarzutu opartego w istocie na tym, że nie...

 • KIO 1514/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... dalej w skrócie Pzp. Zamawiający w odpowiedzi na wniesione odwołanie przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM R. B. z...po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie...

 • KIO 1434/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ...w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez ... poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje...roku oświadczył, że cofa odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1422/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ...ze zm.), na niniejsze postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje...rozprawy, Food Investment SA w Gdyni, cofnęła odwołanie wniesione w dniu 19 lipca 2017 roku. Uwzględniając..., albo po otwarciu rozprawy. Odwołanie zostało cofnięte...

 • KIO 1465/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez ...KIO 1465/18 2 niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – ...2017 r., poz. 47). Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij