• KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga....z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony i dotyczy... (sygnału) do środka komunikacji po stronie adresata, w taki sposób...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. …………………………… …………………………… …………………………… 3 Sygn. akt KIO 137/19 Uzasadnienie Odwołanie zostało wniesione... złożony po dniu ...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... że przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 36 miesięcy od daty zawarcia ... 1 września do 30 września, po zatwierdzeniu braku lęgów przez nadzór ornitologiczny....p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony i...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie, przez wykonawców wspólnie ubiegających...się drogą nieformalną, już po dacie wniesienia pisma z ...umrzeć a rodzina poinformowała Odwołującego w terminie pokrywającym się z wezwaniem Zamawiającego. 4...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału ...zm.) na niniejsze 2 postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – ...wyborze oferty najkorzystniejszej. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... 2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Trakcja... po ocenie dokonanej przez Zamawiającego na podstawie złożonych w terminie ofert, lecz jest pierwszym etapem, po ...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...to brak jest podstaw by po terminie składania ofert sanować błędy ...000.000 zł. 2. Wadium może być wniesione w formach wskazanych w art. 45 ust....Mając na uwadze wszystko powyższe, Izba uznała, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie i na podstawie art. ...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...., poz.1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ... wniósł odwołanie. Odwołanie zostało wniesione przez...zarzutu za zasadny z następujących względów: - po pierwsze zamawiający nie zawarł wykropkowanych miejsc dla pozycji...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za...wskazał, iż rozstrzygając odwołania wniesione w postępowaniu 14 prowadzonym... punkcie 1.1 odpowiedzi na odwołanie. Po wtóre, możliwość wywiązania się przez...

 • KIO 52/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...o sygn. akt KIO 52/19 po stronie Zamawiającego postanawia: 1. ... poz. 1986) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje ... w skrócie Pzp. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniesione przez wykonawcę INGRIFO Sp. z o.o....

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...uczestników postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje: Odwołanie wniesione przez wykonawcę Becton Dickinson Polska sp. z o.o... skutecznie uzupełnione w terminie wynikającym z wezwania. Uzupełnienie dokumentów po upływie terminu określonego ...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem ...ustawy; 2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony; 3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...: Paweł Trojan Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 ... zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -...o wyborze oferty najkorzystniejszej. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 38/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym... zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -...wniesione odwołanie. W dniu 23 stycznia 2019 r., przed otwarciem rozprawy, Odwołujący cofnął odwołanie...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31....odwołanie do Prezesa KIO Zamawiający dowiedział się dopiero w dniu 03.01.2019 r. otrzymując pismo w sprawie, o której mowa na wstępie tj. już po terminie...

 • KIO 23/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu...ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ...wniesione odwołanie. W dniu 22 stycznia 2019 r., na posiedzeniu, przed otwarciem rozprawy, Odwołujący cofnął odwołanie...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje... 4 Pzp. W związku z powyższym, odwołanie wniesione w dniu dzisiejszym to jest 24.12.2018r...4. specjalista ds. roszczeń zamawiający przydzielił po 3 punkty a w podkryterium 2.2...

 • KIO 17/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... Piotr Cegłowski po rozpoznaniu w ...terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach. …………………………… 2 Sygn. akt KIO 17/19 Uzasadnienie Odwołanie zostało wniesione...

 • KIO 21/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... terminie ...po stronie Zamawiającego nie zgłosił przystąpienia – w terminie przewidzianym w ustawie – żaden wykonawca. W dniu 18 stycznia 2019 r. przed otwarciem rozprawy, Odwołujący – wykonawca EKONOVA S. A. z siedzibą w Warszawie cofnął odwołanie wniesione...

 • KIO 2678/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami...1986, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...treści odwołania zostało ono wniesione wobec czynności odrzucenia oferty...

 • KIO 2702/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... Neomed B. S. z siedzibą w Piasecznie. Odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 grudnia... odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie ...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem...odwołanie wniesione w dniu 28 grudnia 2018 r. PESA to jest odwołującego. Zamawiający w złożonej odpowiedzi na odwołanie stwierdził, że po...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... zostało wniesione odwołanie oraz podał, że oprócz merytorycznej bezzasadności odwołania, odwołanie winno ...co za tym idzie - nie było dopuszczalne dokonywanie w nich zmian po terminie otwarcia ofert, oraz 2) uznanie oferty Energopol Trade Opole Sp. z...

 • KIO 2658/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...t.j.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje...Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez wykonawców wspólnie ubiegających ...oddalenie odwołania w całości. Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron...

 • KIO 2705/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, postanawia: 1... poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ..., że cofa wniesione odwołanie. Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w...

 • KIO 2686/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 15 stycznia...internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym odwołanie zostało wniesione w terminie wynikającym z art. 182 ust. 2...

 • KIO 13/19

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. …………………………… …………………………… …………………………… 3 Sygn. akt KIO 13/19 Uzasadnienie Odwołanie zostało wniesione..., po których...

 • KIO 2655/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ... gwarancji jakości dostarczanych produktów i usług po zakończeniu trwania Umowy ramowej, 2.1...wyraża domniemanie, iż odwołanie jest wniesione być może w...

 • KIO 9/19

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku wniósł odwołanie. Odwołanie zostało wniesione przez wiceprezesa zarządu ujawnionego w KRS i... w całości, a do postępowania po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W tej sytuacji ...

 • KIO 2648/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego ...po stronie Zamawiającego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę, albowiem w odpowiedzi na odwołanie wniesione przez Odwołującego Zamawiający uwzględnił odwołanie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij