• KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ...z siedzibą w Warszawie i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy ...Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2 ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz ... w Warszawie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...: dwadzieścia trzy tysięcy złotych zero groszy) na rzecz BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz pełnomocnika odwołującego. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...Łódź, w Kasowniki Biletowe, przy czym koszty instalacji Kasownika Biletowego w pojazdach zgodnie z...2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wykonawcy: Mennica Polska S.A. oraz ...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...44-200 Rybnik i: 1.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem ... czterdzieści osiem złotych osiem groszy) stanowiącą koszty postępowanie odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania, wynagrodzenia...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... Z. z siedzibą w Gliniankach i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych... wystawia jedynie po 1 worku generuje zbędne koszty wykonawcy i przeczy zasadzie ograniczania powstawania odpadów....

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ..., 02-797 Warszawa kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero grosze) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu zwrotu kosztów wpisu oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...., ul. Węglowa 5, 97- 400 Bełchatów stanowiącą koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do ...kwietnia 2018 r. wykonawca Emerson zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Zamawiający, pismem z dnia ...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...Spółka Akcyjna w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr. (słownie...słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu oraz wynagrodzenia pełnomocnika Stosownie do...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) na rzecz Skanska S.A., ul. Aleja „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...) na rzecz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu ul. Marcelińska 44; 60-354 Poznań stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... z nich pokrywa własne koszty. 100    Odwołanie EUIPO zostało w części uwzględnione, a w części oddalone, należy zatem obciążyć EUIPO i European Dynamics Luxembourg i in. własnymi kosztami niniejszego postępowania odwoławczego. 101    W zakresie kosztów...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...Przystępującego. 16 Dnia 22 marca 2018 r. do postępowania odwoławczego zgłosił przystąpienie po stronie Odwołującego wykonawca: FB Serwis S...odbioru odpadów na terenie Łodzi i doskonale znają warunki i koszty jej realizacji (tj. w stosunku do Tonsmeier, MPO ...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ...S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu: wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 3 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... 74, 03-734 Warszawa kwotę 14 400 zł 00 gr (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... w Korei Południowej kwotą 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione tytułem wpisu od odwołania w kwocie 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... 05-501 Piaseczno kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero grosze) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu zwrotu kosztów wpisu oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... zamówienia publicznego. Przykładowo w toku postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 2184/17, pełnomocnik GE przyznał, że podmioty autoryzowane ponoszą większe koszty, a w ramach obecnego postępowania złożony został wniosek o zmianę pozacenowych...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...(00-336) i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy... tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowanie odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...od zamawiającego na rzecz odwołującego się kwotę 18 600 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika; Sygn. akt KIO 675/18 Stosownie do...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...się o udzielenie zamówienia Konsorcjum Firm: Hochtief Polska S.A. oraz Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... kwotę w łącznej wysokości 23.600,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych 00/100), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez Odwołującego z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika.Stosownie do art. 198a i...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...Krośnie Odrzańskim kwotę 18 600 zł. 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 25, 01-224 Warszawa kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... zł 29 gr (osiemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia dziewięć groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia J. W. prowadzącego...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... w Warszawie kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... w Skarszewach kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 642/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... licencjodawcy wykonawca zostanie wliczona w cenę oferty. Natomiast w zakresie kosztów postępowania wskazać należy, że zgodnie z art. 192 ust. 10 Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ..., wzywając ich do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpili, w dniu... szczegółowym rozbiciu na koszty bezpośrednie tj. koszty robocizny, materiałów i sprzętu oraz koszty pośrednie i zysk ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij