• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... uzyskał w toku postępowania potwierdzenie z Prokuratury Krajowej faktu realizacji przez Atos Polska S.A. (jako lidera konsorcjum) przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nadzoru i wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji oraz prowadzenia...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000 zł. Jak wynika z przedstawianych opinii bankowych członek odwołującego się konsorcjum – spółka TPF Getinsa Euroestudios S.L. posiada otwartą linię kredytową w wysokości 1.500.000 € oraz kredyt finansujący...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum: Pro Office Sp. z o.o. i Zeta Pro Office S.A... 2017 r., 2) dokonanie powtórnego badania i oceny ofert, 3) wykluczenia Konsorcjum: Pro Office Sp. z o.o. i Zeta Pro Office S.A...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... Jantar Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień, w tym przedłożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, 2) wezwania wykonawcy Konsorcjum firm: Jantar 2 Sp. z o.o. oraz Jantar Sp. z o.o. do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów mających...

 • KIO 2626/17, KIO 2639/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... z siedzibą w Warszawie oraz Instytut Systemów Bezpieczeństwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Konsorcjum Mesyńska”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo zawierające oświadczenie o wycofaniu odwołania z dnia 11...

 • KIO 2601/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... zamówienia: Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., MARVEL Sp. z o.o., ITS Solutions Sp. z o.o. (dalej: „konsorcjum Szczęśniak), 3) wykonawca SILTEC Sp. z o.o., 4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Autobox Innovations Sp. z...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...30.11.2017 r.; 2. Kopia faktury nr FV/00024/12/2015 z dnia 30.12.2015 r. obejmującej usługę pn.: „Udział w konsorcjum realizującym umowę”; 3. Dowód z okazania na komputerze osobistym korespondencji związanej z umową cesji z grudnia 2015 r. pomiędzy Immitis...

 • KIO 2599/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  .... z o.o., ITS Solutions Sp. z o.o. (dalej: „konsorcjum Szczęśniak), 3) wykonawca SILTEC Sp. z o.o. Zamawiający dnia 21 grudnia...okoliczność, iż przystępujący: H. Cegielski-Poznań S.A. oraz konsorcjum Szczęśniak, nie stawili się na posiedzenie (o terminie ...

 • KIO 2622/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  .... z o.o., ITS Solutions Sp. z o.o. (dalej: „konsorcjum Szczęśniak), 3) wykonawca SILTEC Sp. z o.o., Zamawiający dnia 21 grudnia...okoliczność, iż przystępujący: H. Cegielski-Poznań S.A. oraz konsorcjum Szczęśniak, nie stawili się na posiedzenie (o terminie ...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ..., odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 7 grudnia 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, Siemens s.r.o. ul. Siemensowa 1, 15500 Praga...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... o.o. 2483740,96 2180905,57 855752,96 1325152,61 8 Konsorcjum Firm reprezentowane przez DGP Dozorbud 1601670,41 1385695,73 700793,46 684902...087,68 zł netto, 1 282 669,08 zł brutto; 1.4. KONSORCJUM: DGP Clean Partner Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny ...

 • KIO 2617/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  .... z o.o., ITS Solutions Sp. z o.o. (dalej: „konsorcjum Szczęśniak), 3) wykonawca SILTEC Sp. z o.o., Zamawiający dnia 21 grudnia...okoliczność, iż przystępujący: H. Cegielski-Poznań S.A. oraz konsorcjum Szczęśniak, nie stawili się na posiedzenie (o terminie ...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... sam sposób, tj. poprzez podanie wartości netto dla poz. 2, 2.1 i 2.2 jako odrębnych składowych ceny. Dodatkowo Konsorcjum Toto S.p.A, ICM S.p.A potwierdziło powyższe w udzielonej odpowiedzi. Zamawiający przyznał, że sposób sporządzenia formularza Wykazu...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Integrated Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie {dalej również: „Konsorcjum Comarch”} – zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Enterprise Services Polska sp. z o.o. z siedzibą w...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 grudnia 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum: EKOMBUD S.G. Sp. J. z siedzibą w Bochni, ul. Partyzantów 24 D, 32 - 700 Bochnia i Bocheńskie Zakłady...

 • C-677/15 P

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... jej oferty na trzecim miejscu według mechanizmu kaskadowego w celu zawarcia umowy ramowej, a także o zaklasyfikowaniu ofert konsorcjum Unisys SLU i Charles Oakes & Co. Sàrl z jednej strony oraz ETIQ Consortium z drugiej strony, odpowiednio, na...

 • C-178/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... będącego osobą fizyczną w spółce posiadającej mniej niż czterech wspólników, w przypadku innego rodzaju spółki lub w przypadku konsorcjum. W każdym razie wykluczenie i zakaz obowiązują również względem osób zwolnionych z pełnienia ich funkcji w roku...

 • KIO 2620/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... 1, 03-046 Warszawa, Uczestnik — PARTNER sp. z o.o., ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa, 2. zaniechaniu wezwania Konsorcjum Partner do udzielenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny oferty tego wykonawcy, pomimo zaistnienia obligatoryjnych ustawowych podstaw dla...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 listopada 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o., Michałowice 169, 49-314 Pisarzowice, PIOMAR P. C., ul...

 • KIO 2578/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 1. uwzględnienia odwołania w całości; 4 2. unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez konsorcjum: 1) W. T. P. D.Sp. k. – lider, 2) M. M. i Partnerzy Prawnicza Spółka Komandytowa – partner, w...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... na różnych zasadach prawnych maszyny do odśnieżania i koszenia m.in. dla Wykonawcy obecnie wykonującego usługę w Rejonie Ostrołęka (Konsorcjum z udziałem Transport Towarowy Szabłowski S.C.). Warunki współpracy z Ozamet Sp. z o.o. ustalane są indywidualnie...

 • KIO 2624/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2017 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum w składzie: FBSerwis S.A. (lider) oraz FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. z siedzibą dla lidera: ul. Stawki...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... w sprawie o sygn. akt: KIO 2518/17 i KIO 2531/17, po stronie zamawiającego,  wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: OTS- IP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 112, 30-133 Kraków i EPC CONSULTING ENGINEERS...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... sp. z o.o. oraz 2) Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o. (dalej jako „Konsorcjum” lub „Konsorcjum Electric”) na realizację części XIV - XV zamówienia jako zawierającej błąd w obliczeniu ceny, niezgodnej z treścią SIWZ, stanowiącej czyn...

 • KIO 2532/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ....851.396,70, cena pkt 5 to 259,26 zł, w której wskazano własną instalację przystępującego w Rudnej Wielkiej. Oferta konsorcjum FB Serwis S.A. oraz Przedsiębiorstwa Higieny Komunalnej Trans-Formers Wrocław Sp. z o.o. ma cenę 14.865.921,09...

 • I C 189/11

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-12-2017

  ...Gminy K. oraz podmiotów działających wspólnie w ramach konsorcjum: (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W., ...G., pozwana Gmina K. udzieliła podmiotom działającym w ramach konsorcjum zamówienia dodatkowego. Zgodnie z zawartą w umowie klauzulą (f...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez GEOMAR S.A. z siedzibą w Szczecinie (Lider Konsorcjum) i GEOMETRIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(Członek Konsorcjum) na adres Al. Piastów 30; 71-064 Szczecin tytułem wpisu od odwołania: Stosownie do art...

 • KIO 2557/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... Odwołującego pozostałych zarzutów odwołania, wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 grudnia 2017 r. przez wykonawcę Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o., ul. Księdza Hugona Kołłątaja 4, 05-092 Łomianki w postępowaniu prowadzonym przez Sąd...

 • KIO 2508/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... by móc wykazać kolejno stosownymi dowodami, że środki te są „odpowiednie.” Powyższe nabiera szczególnego znaczenia w świetle wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum Laguna w dniu 17 października 2017 r., a w istocie przez jej członka - ATF. I tak: a. Kary za...

 • KIO 2490/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... w Zielonej Górze tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum: Impel Defender Security Partner Sp. z o.o. sp.k., z siedzibą we Wrocławiu, Impel Safety Security Partner Sp...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij