• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... groszy) stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 3 Stosownie do art. 198a i...zasady – z uwagi na brak regulacji przeciwnej, cofnięcie wniosku dowodowego w postępowaniu przez Krajową Izbą Odwoławczą ...

 • KIO 1831/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... z udziałem stron w dniu 25 września 2018 r. - odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 11...w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90...

 • KIO 1821/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...w dniu 24 września 2018 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w ...w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Mając na względzie fakt, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od...

 • KIO 1421/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu ... marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t....

 • KIO 1512/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 ... r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1516/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... umorzenie postępowania, zgodnie z unormowaniem art. 187 ust. 8 Pzp. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła, że cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy i w związku z tym z mocy przepisu art. 187 ust. 8 zdanie drugie...

 • KIO 1411/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... bez merytorycznego rozstrzygnięcia zarzutów odwołania. Zgodnie z art. 187 ust. 8 pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy...

 • KIO 1457/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... bez merytorycznego rozstrzygnięcia zarzutów odwołania. Zgodnie z art. 187 ust. 8 pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy...

 • KIO 1473/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... o zasądzenie na jego rzecz od Odwołującego kwoty stanowiącej wynagrodzenie pełnomocnika w związku z tym, iż cofnięcie przez Odwołującego odwołania nastąpiło na mniej niż 1 dzień przed dniem, na który został wyznaczony termin posiedzenia z udziałem...

 • KIO 1508/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 ... r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1511/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 ... r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1450/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ...obrotu produktem leczniczym, złożenia wniosku o cofnięcie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub ...15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j...

 • KIO 1434/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ... otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.). 4 Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym uprawnieniem odwołującego do czasu zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane z jego wniesieniem. Dokonanie...

 • KIO 1409/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... postępowanie odwoławcze w tej sprawie. Jednocześnie, stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie posiada przepis § 5 ust. 1 pkt...

 • KIO 1429/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym uprawnieniem odwołującego do czasu zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane z jego wniesieniem. W...

 • KIO 1449/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... postępowanie odwoławcze w tej sprawie. Jednocześnie, stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie posiada przepis § 5 ust. 1 pkt...

 • KIO 1410/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. Stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, Odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie posiada przepis § 5 ust. 1 pkt...

 • KIO 1386/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  ...oświadczył, że cofa wniesione odwołanie oraz wnosi o zwrot uiszczonego wpisu od odwołania. 5 Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie...

 • KIO 1382/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  ... Pzp: Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofniecie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy...

 • KIO 1369/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  ... postępowanie odwoławcze w tej sprawie. Jednocześnie, stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie posiada przepis § 5 ust. 1 pkt...

 • KIO 1385/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ...90% wpisu.” W dniu 23 lipca 2018 r. odwołujący przekazał Izbie skuteczne oświadczenie o wycofaniu odwołania. Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym uprawnieniem odwołującego do czasu zamknięcia rozprawy, które znosi wszelkie skutki prawne związane z jego...

 • KIO 1305/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... dniu 6 lipca 2018 r. modyfikację SIWZ. W dniu 19 lipca 2018 r. do Izby ze strony Odwołującego wpłynęło pismo „Cofnięcie odwołania”, w którym wskazano m. in.: „ (…) w związku z modyfikacją SIWZ dokonaną przez Zamawiającego pismem z dn. 6 lipca 2018 r...

 • KIO 1375/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...niejawnym bez udziału stron w dniu 20 lipca 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lipca ...że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza,...

 • KIO 1388/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...[3] nakazanie Zamawiającemu - w razie uwzględnienia zarzutu nr [2] petitum Odwołania - dokonania modyfikacji pkt 5 ppkt [22] Załącznika nr [2] do ... Izba Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia i...

 • KIO 1372/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... Warszawska 53 tytułem zwrotu 90 % uiszczonego wpisu od odwołania tytułem wpisu od odwołania, Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia...umarza postępowanie odwoławcze, przy czym, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się...

 • KIO 1329/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ...ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 ... r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1308/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ...być przesyłana faksem lub drogą elektroniczną. O ile braki formalne odwołania (w tym nieprawidłowo wniesionego drogą faksową) mogą być naprawione... postępowanie odwoławcze, przy czym, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca...

 • KIO 1352/18

  Orzeczenia KIO, 16-07-2018

  ...posiedzeniu z udziałem stron w dniu 16 lipca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lipca 2018 roku...Izba Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia ...

 • KIO 1285/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... bez udziału stron dnia 10 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 czerwca 2018...972), z których wynika, że jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90%...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij