• UZP/ZO/0-646/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-646/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Teresa Ochmańska Arbitrzy: Stanisław Maciej Bukowy Łukasz Maciej Widomski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-647/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-647/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Ryszard Paweł Krawczyk Arbitrzy: Zofia Maria Ligocka Leszek Kucharzyk Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12.04.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-609/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-609/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Robert Zygmunt Skrzeszewski Arbitrzy: Aleksander Leszek Gamracy Marek Piotr Lubieniecki Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • C-231/03

  Orzeczenia ETS, 12-04-2005

  OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO CHRISTINE STIX-HACKL przedstawiona w dniu 12 kwietnia 2005 r.(1) Sprawa C‑231/03 Consorzio Aziende Metano (Co.Na.Me.) przeciwko Comune di Cingia de’ Botti i Padania Acque SpA [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo...

 • UZP/ZO/0-632/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-632/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Tadeusz Szafrański Arbitrzy: Kazimierz Piotr Orzeł Krzysztof Rozenbajger Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

 • UZP/ZO/0-639/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-639/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Bettman Arbitrzy: Piotr Paweł Stolarski Tomasz Paweł Biesiada Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11.04.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-640/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-640/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Piotr Andrzej Pieczonka Arbitrzy: Wacław Baran Piotr Pietrzyk Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11.04.2005 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-634/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-634/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jerzy Miszczak Arbitrzy: Artur Maruszczak Piotr Strąk Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2005.04.11 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-648/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-648/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Wójcicka Arbitrzy: Paweł Tomasz Fiedczak Elżbieta Janicka-Suchacz Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2005.04.11 r....

 • UZP/ZO/0-653/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-653/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tomasz Lubaczewski Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Ireneusz Kołakowski Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11.04.2005 r....

 • UZP/ZO/0-616/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-616/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bartosz Marek Frączyk Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak Dagmara Gałczewska Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11.04.2005 r....

 • UZP/ZO/0-638/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-638/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Maciej Stodolak Arbitrzy: Zbigniew Jan Kowaluk Agnieszka Katarzyna Staszek Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-637/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-637/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Joanna Magdalena Majcher - Borkowska Arbitrzy: Elżbieta Halina Tomaka Piotr Alojzy Pieprzyca Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na...

 • UZP/ZO/0-642/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-04-2005

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-642/05 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2005 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marian Trzópek Arbitrzy: Artur Maruszczak Iwona Irena Stępniowska Protokolant Rafał Oksiński Wobec...

 • UZP/ZO/0-633/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-633/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Krzysztof Sadowy Arbitrzy: Agnieszka Danuta Boboli Leszek Kucharzyk Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2005.04.11...

 • UZP/ZO/0-649/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-649/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Maria Loba Arbitrzy: Andrzej Pawelec Adam Edward Kwoczyński Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11.04.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-611/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-611/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marta Jadwiga Włodarczyk Arbitrzy: Romuald Słomko Wojciech Ignacy Tokarski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7.04.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-626/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-626/05 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 7 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Sitkowska Arbitrzy: Leonard Rożko Elżbieta Janicka -Suchacz Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07.04.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-614/05, UZP/ZO/0-189/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-614/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agnieszka Katarzyna Sawaszkiewicz - Żałobka Arbitrzy: Bogdan Zbigniew Roguski Marek Marcin Dziewit Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na...

 • UZP/ZO/0-612/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-612/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogusław Zbigniew Rębisz Arbitrzy: Anetta Byczkowska Szymon Hiromi Nowak Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2005.04.07 r. w...

 • UZP/ZO/0-606/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-606/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Robert Zygmunt Skrzeszewski Arbitrzy: Witold Edmund Witowski Zbigniew Marcin Nycz Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-615/05, UZP/ZO/0-1821/04, UZP/ZO/0-2285/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-615/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Hanna Barbara Furman Krzysztof Nowak Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2005.04.07 r....

 • UZP/ZO/0-624/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-624/05 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 7 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Mirosław Tadeusz Martyn Arbitrzy: Dariusz Stanisław Jaromij Agnieszka Katarzyna Staszek Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-603/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-603/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 7 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogdan Muzyczuk Arbitrzy: Andrzej Antoni Sokoliński Paweł Krzykowski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 7.04.2005...

 • UZP/ZO/0-613/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-613/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Wójcicka Arbitrzy: Joanna Korzeniowska - Chmielewska Maciej Zimny Protokolant Paweł Kaczmarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07.04.2005...

 • UZP/ZO/0-618/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-618/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 7 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Łukasz Paweł Radomyski Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz Tomasz Maria Iżyk Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-594/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-594/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Roman Bogdan Kuciapski Arbitrzy: Tomasz Marcin Błuszkowski Jadwiga Maria Sowa Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2005.04.05...

 • UZP/ZO/0-590/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-590/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Katarzyna Antosiewicz- Malinowska Arbitrzy: Witold Olender Brygida Kolenda - Łabuś Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-610/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-04-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-610/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marta Jadwiga Włodarczyk Arbitrzy: Ewa Jarzębska Rafał Krzysztof Zygmunt Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2005.04.06 r. w...

 • UZP/ZO/0-593/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-04-2005

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-593/05 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 6 kwietnia 2005 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Alicja Litwa Arbitrzy: Andrzej Jan Karczewski Tomasz Fimowicz Protokolant Rafał Oksiński Wobec...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij