• KIO 2542/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  Sygn. akt: KIO 2542/17 POSTANOWIENIE z dnia 13 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Izabela Niedziałek – Bujak Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron...

 • KIO 2486/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  Sygn. akt KIO 2486/17 WYROK z dnia 13 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu...

 • KIO 2579/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2579/17 POSTANOWIENIE z dnia 13 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Członkowie: Irmina Pawlik Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 13 grudnia 2017 r. w Warszawie...

 • KIO 2562/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2562/17 POSTANOWIENIE z dnia 13 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Ernest Klauziński Marek Koleśnikow po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron odwołania...

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  Sygn. akt: KIO 2421/17 WYROK z dnia 13 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Anna Wojciechowska Rafał Zdrożny Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 30 listopada 2017 r....

 • KIO 2556/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2556/17 POSTANOWIENIE z dnia 13 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 13...

 • KIO 2534/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  1 sygn. akt: KIO 2534/17 POSTANOWIENIE z dnia 13 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Marcin Jakóbczyk wobec cofnięcia w dniu 13 grudnia 2017 roku, przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • VIII Pa 209/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-12-2017

  Sygn. VIII Pa 209/17 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 9 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oddalił powództwo K. C. przeciwko Urzędowi Miasta Ł. o przywrócenie do pracy. Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane na podstawie następującego stanu faktycznego: ...

 • KIO 2528/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  Sygn. akt KIO 2528/17 POSTANOWIENIE z dnia 12 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 12 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 2481/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  Sygn. akt KIO 2481/17 WYROK z dnia 12 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2587/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2587/17 POSTANOWIENIE z dnia 12 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 12 grudnia 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2519/17 WYROK z dnia 12 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2504/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2504/17 POSTANOWIENIE z dnia 12 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 12 grudnia 2017 w Warszawie odwołania wniesionego w dniu...

 • KIO 2544/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  KIO 2544/17 1 Sygn. akt: KIO 2544/17 WYROK z dnia 12 grudnia 2017 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2017 roku w Warszawie odwołania...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  Sygn. akt KIO 2506/17 WYROK z dnia 12 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Andrzej Niwicki Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Mateusz Zientak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2017 r., w Warszawie, odwołania...

 • KIO 2530/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  Sygn. akt KIO 2530/17 1 POSTANOWIENIE z dnia 11 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron 11 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 2479/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2479/17 WYROK z dnia 11 grudnia 2017 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Ryszard Tetzlaff Paweł Trojan Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2017 roku w Warszawie...

 • KIO 2478/17, KIO 2480/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2478/17 Sygn. akt: KIO 2480/17 WYROK z dnia 11 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Danuta Dziubińska Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8...

 • KIO 2541/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  1 Sygn. akt KIO 2541/17 POSTANOWIENIE z dnia 11 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 11 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2461/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2461/17 WYROK z dnia 11 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2017 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 2524/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  Sygn. akt: KIO 2524/17 WYROK z dnia 11 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 11 grudnia 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 2548/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2548/17 POSTANOWIENIE z dnia 11 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania w Warszawie w dniu 11 grudnia 2017r. odwołania...

 • KIO 2552/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  1 Sygn. akt KIO 2552/17 POSTANOWIENIE z dnia 11 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 11 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2505/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  Sygn. akt: KIO 2505/17 WYROK z dnia 11 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2594/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  Sygn. akt: KIO 2594/17 POSTANOWIENIE z dnia 11 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 11 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2515/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2515/17 POSTANOWIENIE z dnia 11 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 11 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2472/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  Sygn. akt: KIO 2472/17 WYROK z dnia 11 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2430/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  Sygn. akt KIO 2430/17 WYROK z dnia 11 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Daniel Konicz Beata Konik Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2502/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  Sygn. akt: KIO 2502/17 WYROK z dnia 11 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 2514/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2514/17 WYROK z dnia 11 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2017...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij