• KIO 1044/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1044/18 WYROK z dnia 8 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Artur Szmigiel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 1023/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1023/18 WYROK z dnia 8 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 6 czerwca 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 1061/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  1 Sygn. akt KIO 1061/18 POSTANOWIENIE z dnia 8 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 8 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 1006/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  Sygn. akt KIO 1006/18 1 WYROK z dnia 8 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2018 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1021/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  Sygn. akt KIO 1021/18 WYROK z dnia 8 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 1020/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  Sygn. akt: KIO 1020/18 POSTANOWIENIE z dnia 8 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 8 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 1049/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1049/18 WYROK z dnia 7 czerwca 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Rafał Komiń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2018 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 998/18, KIO 1008/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  Sygn. akt: KIO 998/18 KIO 1008/18 WYROK z dnia 7 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Katarzyna Brzeska Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2018 r. w...

 • V ACa 1439/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-06-2018

  Sygn. akt V ACa 1439/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący:SSA Ewa Kaniok (spr.) Sędziowie:SA Alicja Fronczyk SO del. Monika Włodarczyk ...

 • KIO 1038/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  Sygn. akt KIO 1038/18 WYROK z dnia 7 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 878/18 KIO 886/18 WYROK z dnia 7 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Anna Kuszel – Kowalczyk Luiza Łamejko Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja i 4 czerwca 2018 r. w...

 • KIO 1019/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  Sygn. akt: KIO 1019/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 czerwca 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania...

 • KIO 1001/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1001/18 WYROK z dnia 7 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Artur Szmigiel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 960/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 960/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie w dniu 4 czerwca 2018 roku odwołania...

 • KIO 990/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 990/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 7 czerwca 2018...

 • KIO 1026/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  Sygn. akt: KIO 1026/18 WYROK z dnia 7 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 974/18, KIO 993/18, KIO 1032/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 974/18 Sygn. akt: KIO 993/18 Sygn. akt: KIO 1032/18 WYROK z dnia 7 czerwca 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2018 roku...

 • KIO 1084/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  Sygn. akt: KIO 1084/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 6 czerwca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 30 maja 2018 roku przez Kolumnę...

 • KIO 1043/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1043/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 6 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania z dnia 25 maja 2018 r., wniesionego przez...

 • KIO 981/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  Sygn. akt: KIO 981/18 1 WYROK z dnia 6 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • XVI GC 805/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-06-2018

  Sygn. akt XVI GC 805/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSO Marian Kociołek ...

 • KIO 979/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  1 Sygn. akt: 979/18 WYROK z dnia 06 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Artur Szmigiel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 czerwca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18...

 • KIO 1014/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  Sygn. akt KIO 1014/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 maja...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  KIO 930/18 1 Sygn. akt: KIO 992/18 WYROK z dnia 6 czerwca 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Joanna Wielgucka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2018 roku w Warszawie odwołania...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 985/18 WYROK z dnia 6 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 1005/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  Sygn. akt: KIO 1005/18 POSTANOWIENIE z dnia 06 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 06 czerwca 2018 roku w...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  Sygn. akt: KIO 980/18 KIO 983/18 WYROK z dnia 6 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Monika Kawa – Ogorzałek Ernest Klauziński Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 1 czerwca 2018 r. odwołań,...

 • KIO 1035/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1035/18 WYROK z dnia 6 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  Sygn. akt: KIO 855/18 Sygn. akt: KIO 858/18 WYROK z dnia 06 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Agata Mikołajczyk Członkowie: Izabela Niedziałek- Bujak Andrzej Niwicki Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawach w dniu 25 maja i...

 • KIO 1024/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1024/18 WYROK z dnia 6 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij