• KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  Sygn. akt: KIO 2131/18 WYROK z dnia 9 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Anna Wojciechowska Katarzyna Brzeska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 30 października 2018 r. i 7 listopada...

 • KIO 2220/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2220/18 WYROK z dnia 9 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2289/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  1 Sygn. akt KIO 2289/18 POSTANOWIENIE z dnia 9 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 9 listopada 2018 r. w...

 • KIO 2182/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  KIO 2182/18 1 z 22 Sygn. akt: KIO 2182/18 WYROK z dnia 9 listopada 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2018 roku w Warszawie odwołania...

 • KIO 2207/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2207/18 WYROK z dnia 9 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 2165/18, KIO 2170/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  1 Sygn. akt KIO 2165/18 KIO 2170/18 WYROK z dnia 9 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych...

 • KIO 2218/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  Sygn. akt: KIO 2218/18 POSTANOWIENIE z dnia 9 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Danuta Dziubińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • T-914/16

  Orzeczenia ETS, 09-11-2018

  Wyrok Sądu z dnia 4 października 2018 r. – Proof IT/EIGE (Sprawa T-914/16)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe –Zapotrzebowanie na usługi podzielone na dwie części – Usługi konsultingowe w zakresie zarządzania – Utrzymanie i aktualizacja narzędzi i zasobów statystycznych –...

 • KIO 2199/18, KIO 2206/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2199/18 KIO 2206/18 WYROK z dnia 09 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Ewa Sikorska Robert Skrzeszewski Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 7 i 8 listopada 2018 r....

 • KIO 2164/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2164/18 WYROK z dnia 9 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2243/18

  Orzeczenia KIO, 08-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2243/18 POSTANOWIENIE z dnia 8 listopada 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 8 listopada 2018 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2192/18

  Orzeczenia KIO, 08-11-2018

  1 Sygn. akt KIO 2192/18 WYROK z dnia 8 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Członkowie: Ewa Kisiel Ernest Klauziński Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie, odwołania...

 • KIO 2221/18

  Orzeczenia KIO, 08-11-2018

  1 Sygn. akt KIO 2221/18 WYROK z dnia 8 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2196/18, KIO 2197/18

  Orzeczenia KIO, 08-11-2018

  Sygn. akt KIO 2196/18 KIO 2197/18 1 WYROK z dnia 8 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Anna Kuszel - Kowalczyk Bartosz Stankiewicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 listopada 2018...

 • KIO 2204/18

  Orzeczenia KIO, 08-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2204/18 POSTANOWIENIE z dnia 8 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 8 listopada 2018 r., w Warszawie, odwołania...

 • KIO 2201/18

  Orzeczenia KIO, 08-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2201/18 POSTANOWIENIE z dnia 8 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka wobec cofnięcia w dniu 5 listopada 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 października 2018 r. przez...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (dziewiąta izba) z dnia 8 listopada 2018 r.(*) Zamówienia publiczne – Postępowanie przetargowe – Dochodzenie przeprowadzone przez audytora pochodzącego z sektora prywatnego – Dochodzenie przeprowadzone przez OLAF – Stwierdzenie nieprawidłowości – Decyzja Komisji...

 • KIO 2226/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  1 Sygn. akt KIO 2267/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Daniel Konicz Beata Konik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 2186/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2186/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania w Warszawie w dniu 7 listopada 2018...

 • KIO 2247/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2247/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 listopada 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 7 listopada 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2222/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  1 Sygn. akt: 2222/18 WYROK z dnia 7 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29...

 • KIO 2233/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  Sygn. akt: KIO 2233/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie...

 • KIO 2183/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2183/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie...

 • KIO 2184/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2184/18 WYROK z dnia 7 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Danuta Dziubińska Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2188/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2188/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 7 listopada 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2208/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  1 Sygn. akt KIO 2208/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2200/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  Sygn. akt: KIO 2200/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 2246/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  1 Sygn. akt KIO 2246/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 7 listopada 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2185/18

  Orzeczenia KIO, 06-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2185/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 listopada 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 6 listopada 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2215/18

  Orzeczenia KIO, 06-11-2018

  Sygn. akt: KIO 2215/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w Warszawie w dniu 6 listopada 2018 r. odwołania...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij