• KIO 434/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  Sygn. akt KIO 434/18 WYROK z dnia 23 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5...

 • KIO 448/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 448/18 WYROK z dnia 23 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Edyta Paziewska po...

 • KIO 456/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  Sygn. akt: KIO 456/18 WYROK z dnia 23 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 452/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  Sygn. akt KIO 452/18 POSTANOWIENIE z dnia 23 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 23 marca 2018 r. w...

 • KIO 470/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 470/17 POSTANOWIENIE z dnia 22 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 22 marca 2018...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  1 sygn. akt: KIO 326/18 KIO 327118 WYROK z dnia 22 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Członkowie: Ernest Klauziński Marzena Ordysińska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 8 i 16 marca 2018 r. w Warszawie...

 • KIO 447/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 447/18 WYROK z dnia 22 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu...

 • KIO 486/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 486/18 WYROK z dnia 22 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu...

 • C-108/17

  Orzeczenia ETS, 22-03-2018

  Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO PAOLA MENGOZZIEGO przedstawiona w dniu 22 marca 2018 r.(1). Sprawa C‑108/17 UAB Enteco Baltic przeciwko Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, przy udziale: Vilniaus teritorinė muitinė [wniosek o wydanie orzeczenia...

 • KIO 432/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  Sygn. akt: KIO 432/18 WYROK z dnia 22 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Członkowie: Emil Kawa Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2018 r. w Warszawie...

 • KIO 450/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 450/18 POSTANOWIENIE z dnia 21 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron dnia 21 marca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 453/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 453/18 POSTANOWIENIE z dnia 21 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 21 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 422/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 422/18 WYROK z dnia 21 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Klaudia Szczytowska - Maziarz Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2018 r. w...

 • KIO 481/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  1 Sygn. akt KIO 481/18 POSTANOWIENIE z dnia 21 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk wobec cofnięcia 20 marca 2018 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 marca...

 • KIO 446/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 446/18 WYROK z dnia 21 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 420/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  1 Sygn. akt KIO 420/18 POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 20 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 5 marca...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 408/18 WYROK z dnia 20 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu...

 • KIO 455/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  KIO 455/18 1 Sygn. akt: KIO 455/18 POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 20 marca 2018 roku w...

 • KIO 468/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  1 Sygn. akt KIO 468/18 POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 20 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 12 marca...

 • KIO 395/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  1 Sygn. akt KIO 395/18 WYROK z dnia 20 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 435/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  Sygn. akt: KIO 435/18 WYROK z dnia 20 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu...

 • KIO 426/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  1 sygn. akt: KIO 426/18 POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 20 marca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 423/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  Sygn. akt KIO 423/18 1 WYROK z dnia 20 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 5 marca 2018 r. przez...

 • C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 20 marca 2018 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywy 92/50/EWG i 2004/18/WE – Zamówienia publiczne na usługi – Drukarnia państwowa – Wytwarzanie dokumentów tożsamości i innych dokumentów urzędowych – Udzielanie...

 • KIO 418/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 418/18 WYROK z dnia 20 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Danuta Dziubińska Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2018 r. w...

 • KIO 443/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 443/18 WYROK z dnia 19 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 19 marca 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 369/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 369/18 WYROK z dnia 19 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Izabela Niedziałek - Bujak ...

 • KIO 441/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 441/18 POSTANOWIENIE z dnia 19 marca 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 19 marca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 412/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 412/18 WYROK z dnia 19 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 397/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  Sygn. akt: KIO 397/18 WYROK z dnia 19 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij