• KIO 10/18

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  Sygn. akt: KIO 10/18 POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przeprowadzonym bez udziału stron w dniu 12 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 20/18

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 20/18 POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 12...

 • KIO 2739/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2739/17 WYROK z dnia 12 stycznia 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2732/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  Sygn. akt: KIO 2732/17 POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 12 stycznia 2018 r. w Warszawie...

 • C-486/17

  Orzeczenia ETS, 12-01-2018

  Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 23 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata - Włochy) – Olympus Italia Srl / Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento...

 • KIO 2723/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  Sygn. akt: KIO 2723/17 WYROK z dnia 11 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 2684/17, KIO 2685/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  Sygn. akt: KIO 2684/17 KIO 2685/17 WYROK z dnia 11 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Beata Pakulska – Banach Irmina Pawlik Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2018 r. w...

 • KIO 2709/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  Sygn. akt: KIO 2709/17 WYROK z dnia 11 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22...

 • KIO 2706/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2706/17 WYROK z dnia 11 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2704/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  KIO 2704/17 1 Sygn. akt: KIO 2704/17 WYROK z dnia 11 stycznia 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 2650/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  Sygn. Akt KIO 2650/17 1 Sygn. akt KIO 2650/17 WYROK z dnia 11 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: ...

 • KIO 2728/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  Sygn. akt: KIO 2728/17 POSTANOWIENIE z dnia 11 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 11 stycznia 2018 r. w Warszawie...

 • KIO 2729/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  Sygn. akt KIO 2729/17 WYROK z dnia 11 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu...

 • KIO 2726/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2726/17 WYROK z dnia 11 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2730/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  1 Sygn. akt KIO 2730/17 WYROK z dnia 11 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2722/17 WYROK z dnia 11 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Emil Kawa Jan Kuzawiński Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2710/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2710/17 WYROK z dnia 10 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • I CSK 225/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 10-01-2018

  WYROK Sygn. akt I CSK 225/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Wojciech Katner Protokolant Justyna Kosińska w sprawie z powództwa J. S.A. z siedzibą ...

 • KIO 2666/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2666/17 WYROK z dnia 10 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Członkowie: Marek Koleśnikow Anna Kuszel-Kowalczyk Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie 8 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 2733/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2733/17 POSTANOWIENIE z dnia 10 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  Sygn. akt: KIO 2631/17 WYROK z dnia 10 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Renata Tubisz Rafał Zadrożny Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 28 grudnia 2017 r. oraz w dniu 5...

 • KIO 2743/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  Sygn. akt: KIO 2743/17 POSTANOWIENIE z dnia 10 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Agnieszka Trojanowska Renata Tubisz Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz...

 • KIO 2686/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  Sygn. akt KIO 2686/17 WYROK z dnia 10 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Katarzyna Odrzywolska Anna Packo Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego...

 • KIO 2719/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  Sygn. akt KIO 2719/17 1 WYROK z dnia 10 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie 8 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego 27 grudnia 2017 r. do Prezesa...

 • KIO 4/18, KIO 5/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  Sygn. akt: KIO 4/18 KIO 5/18 1 POSTANOWIENIE z dnia 10 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 10 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych 2 stycznia 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2731/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2731/17 POSTANOWIENIE z dnia 10 stycznia 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 10 stycznia 2018 roku w Warszawie,...

 • KIO 15/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 15/18 POSTANOWIENIE z dnia 10 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Beata Pakulska – Banach Aleksandra Patyk po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2668/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  1 Sygn. akt KIO 2668/17 POSTANOWIENIE z dnia 09 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel – Kowalczyk Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia 2017 roku w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 2734/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  1 KIO 2734/17 Sygn. akt: KIO 2734/17 POSTANOWIENIE z dnia 9 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 9 stycznia 2018 roku w Warszawie, odwołania...

 • KIO 2712/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2712/17 WYROK z dnia 09 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 stycznia 2018 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij