• KIO 1839/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  Sygn. akt KIO 1839/18 POSTANOWIENIE z dnia 26 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodnicząca: Anna Osiecka Danuta Dziubińska Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1826/18 WYROK z dnia 26 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Magdalena Rams Ewa Sikorska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września...

 • KIO 1849/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  Sygn. akt: KIO 1849/18 1 POSTANOWIENIE z dnia 26 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postepowania w dniu 26 września 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 1818/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  Sygn. akt: KIO 1818/18 WYROK z dnia 25 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 1891/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1891/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 25 września 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 1832/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  Sygn. akt: KIO 1832/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przeprowadzonym bez udziału stron w dniu 25 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 1804/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  1 Sygn. akt KIO 1804/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału...

 • KIO 1831/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1831/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Magdalena Rams Ewa Sikorska Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem...

 • KIO 1827/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  KIO 1827/18 1 Sygn. akt: KIO 1827/18 WYROK z dnia 25 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 1843/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  Sygn. akt: KIO 1843/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Haczykowski Dominik po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 25 września...

 • KIO 1796/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  Sygn. akt: KIO 1796/18 WYROK z dnia 25 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Agata Mikołajczyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu...

 • KIO 1795/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1795/18 WYROK z dnia 25 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1821/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1821/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Magdalena Rams Ewa Sikorska Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia w dniu 24 września 2018...

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  Sygn. akt: KIO 1807/18 WYROK z dnia 25 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  VIII GC 69/15 UZASADNIENIE Województwo (...) Zarząd Melioracji i (...) w S. złożył pozew przeciwko K. B. o zapłatę kwoty 298.021,11 zł z ustawowymi odsetkami od 9 września 2014 r., domagając się jednocześnie zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów...

 • XI GC 504/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  Sygnatura akt: XI GC 504/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2018 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Zawicki Protokolant: Angelika Sykut po...

 • KIO 1852/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1852/18 POSTANOWIENIE z dnia 24 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 24 września 2018 roku, w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1817/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1817/18 WYROK z dnia 24 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1806/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  KIO 1806/18 1 Sygn. akt: KIO 1806/18 WYROK z dnia 24 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2018 roku w Warszawie, odwołania wniesionego...

 • KIO 1861/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  1 Sygn. akt KIO 1861/18 POSTANOWIENIE z dnia 24 września 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania w dniu 24 września 2018 roku, wobec cofnięcia w dniu 24...

 • KIO 1815/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  Sygn. akt: KIO 1815/18 WYROK z dnia 24 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 21 września 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1800/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1800/18 POSTANOWIENIE z dnia 21 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 21 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 1789/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1789/18 WYROK z dnia 21 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  Sygn. akt V AGa 183/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Aleksandra Janas ...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  Sygn. akt XVI GC 799/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący – SSO Jan Wawrowski Protokolant – sekretarz sądowy Katarzyna Bieńkowska po rozpoznaniu 7 września...

 • KIO 1788/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1788/18 WYROK z dnia 21 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1801/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  Sygn. akt: KIO 1801/18 POSTANOWIENIE z dnia 21 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w Warszawie w dniu 21 września 2018 r. odwołania...

 • KIO 1776/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  1 Sygn. akt KIO 1776/18 WYROK z dnia 21 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 i 18 września 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1834/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  Sygn. akt: KIO 1834/18 POSTANOWIENIE z dnia 21 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 21 września 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 1812/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  Sygn. akt: KIO 1812/18 POSTANOWIENIE z dnia 21 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel – Kowalczyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 21...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij