• KIO 2598/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  Sygn. akt: KIO 2598/20 WYROK z dnia 9 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 2726/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  Sygn. akt KIO 2726/20 1 WYROK z dnia 9 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza, w składzie: Przewodnicząca: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2020 r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2817/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  KIO 2817/20 1 Sygn. akt: KIO 2817/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 9 listopada 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2664/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  Sygn. akt KIO 2664/20 WYROK z dnia 9 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu...

 • KIO 2744/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2744/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 9 listopada 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2666/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2666/20 WYROK z dnia 9 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2734/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2734/20 WYROK 9 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie 9 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2429/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2429/20 WYROK z dnia 9 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2020 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2546/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  Sygn. akt: KIO 2546/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania w dniu 9 listopada 2020 r. w Warszawie...

 • KIO 2774/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  Sygn. akt KIO 2774/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2020 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2547/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2547/20 WYROK z dnia 9 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2701/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2701/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu w dniu 9 listopada w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron odwołania wniesionego...

 • KIO 2821/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2821/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału Stron w dniu 9 listopada 2020 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 2756/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  Sygn. akt: KIO 2756/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Danuta Dziubińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego...

 • KIO 2660/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  Sygn. akt KIO 2660/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 9 listopada 2020 r. w Warszawie...

 • KIO 2635/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  Sygn. akt: KIO 2635/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania w dniu 9 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 2625/20

  Orzeczenia KIO, 09-11-2020

  1 Sygn. akt KIO 2625/20 POSTANOWIENIE z dnia 9 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 9 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 2651/20

  Orzeczenia KIO, 06-11-2020

  1 sygn. akt: KIO 2651/20 POSTANOWIENIE z dnia 6 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron, w dniu 6 listopada 2020 roku, w Warszawie, odwołania...

 • KIO 2653/20

  Orzeczenia KIO, 06-11-2020

  1 sygn. akt: KIO 2653/20 POSTANOWIENIE z dnia 6 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron, w dniu 6 listopada 2020 roku, w Warszawie, odwołania...

 • KIO 2720/20

  Orzeczenia KIO, 06-11-2020

  KIO 2720/20 1 Sygn. akt: KIO 2720/19 POSTANOWIENIE z dnia 6 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 6 listopada...

 • KIO 2703/20

  Orzeczenia KIO, 06-11-2020

  1 Sygn. akt KIO 2703/20 WYROK z dnia 6 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2719/20

  Orzeczenia KIO, 06-11-2020

  1 Sygn. akt KIO 2719/20 WYROK z dnia 6 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2687/20

  Orzeczenia KIO, 06-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2687/20 WYROK z dnia 6 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2605/20

  Orzeczenia KIO, 06-11-2020

  Sygn. akt KIO 2605/20 WYROK z dnia 6 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2737/20

  Orzeczenia KIO, 06-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2737/20 POSTANOWIENIE z dnia 6 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 6 listopada 2020 r. w Warszawie...

 • KIO 2584/20

  Orzeczenia KIO, 06-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2584/20 WYROK z dnia 6 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 3 listopada 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2593/20

  Orzeczenia KIO, 06-11-2020

  1 Sygn. akt KIO 2593/20 WYROK z dnia 6 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2697/20

  Orzeczenia KIO, 06-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2697/20 POSTANOWIENIE z dnia 6 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 6 listopada 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2716/20

  Orzeczenia KIO, 06-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2716/20 WYROK z dnia 6 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2722/20

  Orzeczenia KIO, 06-11-2020

  1 Sygn. akt: KIO 2722/20 POSTANOWIENIE z dnia 6 listopada 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania w Warszawie w dniu 6...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij