• KIO 2457/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  Sygn. akt KIO 2457/17 POSTANOWIENIE z dnia 01 grudnia 2017 roku. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 01 grudnia 2017 roku odwołania ...

 • KIO 2459/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  Sygn. akt: KIO 2459/17 1 POSTANOWIENIE z dnia 1 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego...

 • KIO 2441/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2441/17 POSTANOWIENIE z dnia 1 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Katarzyna Odrzywolska Anna Osiecka po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2017 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2431/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  Sygn. akt KIO 2431/17 1 WYROK z dnia 1 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Mateusz Zientak po rozpoznaniu na rozprawie 1 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego 20 listopada 2017 r. do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2271/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2271/17 WYROK z dnia 1 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Katarzyna Odrzywolska Anna Osiecka Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2017 r. w W. odwołania wniesionego do...

 • KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 86/17 WYROK z dnia 1 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2017 r. w...

 • KIO 2452/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  Sygn. akt: KIO 2452/17 POSTANOWIENIE z dnia 1 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 1 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 2418/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2418/17 WYROK z dnia 1 grudnia 2017 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Edyta Paziewska po rozP. na rozprawie w dniu 29 listopada 2017 roku w W. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 2426/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2426/17 WYROK z dnia 01 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2017 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2410/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  Sygn. akt: KIO 2410/17 WYROK z dnia 1 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2427/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  Sygn. akt KIO 2427/17 1 WYROK z dnia 1 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2017 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2377/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  1 sygn. akt: KIO 2377/17 WYROK z dnia 01 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel – Kowalczyk Emil Kuriata Jan Kuzawiński Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2017 r., w Warszawie, odwołania wniesionego...

 • KIO 2416/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  Sygn. akt KIO 2416/17 POSTANOWIENIE z dnia 30 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 30 listopada 2017 r. w...

 • KIO 2404/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  1 Sygn. akt KIO 2404/17 WYROK z dnia 30 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Mateusz Zientak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2406/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2406/17 WYROK z dnia 30 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2387/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  1 Sygn. akt KIO 2387/17 WYROK z dnia 30 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 2407/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  1 Sygn. akt KIO 2407/17 WYROK z dnia 30 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2017 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2422/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2422/17 WYROK z dnia 30 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Barbara Bettman Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 2385/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2385/17 Postanowienie z dnia 30 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 30 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 2424/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2424/17 POSTANOWIENIE z dnia 30 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 30 listopada 2017 r. odwołania...

 • KIO 2453/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2453/17 POSTANOWIENIE z dnia 30 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 30 listopada 2017 r. w Warszawie...

 • KIO 2433/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  1 Sygn. akt KIO 2433/17 POSTANOWIENIE z dnia 30 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel – Kowalczyk Jan Kuzawiński Luiza Łamejko Protokolant: Adam Skowroński wobec cofnięcia w dniu 30 listopada 2017 r. przed otwarciem...

 • KIO 2436/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  1 Sygn. akt KIO 2436/17 WYROK z dnia 30 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17 WYROK z dnia 30 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Paweł Trojan Agnieszka Trojanowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniach...

 • KIO 2429/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2429/17 WYROK z dnia 30 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Mateusz Zientak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 2446/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2446/17 POSTANOWIENIE z dnia 29 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w...

 • KIO 2395/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2395/17 WYROK z dnia 29 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 listopada 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2382/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2382/17 WYROK z dnia 29 listopada 2017r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2130/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2130/17 WYROK z dnia 29 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Mateusz Zientak po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 18 października i 27 listopada 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2405/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  Sygn. akt KIO 2405/17 WYROK z dnia 29 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij