• KIO 345/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  1 Sygn. akt: KIO 345/19 Wyrok z dnia 12 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 12 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 327/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  1 Sygn. akt: KIO 327/19 WYROK z dnia 12 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Klaudia Szczytowska - Maziarz Monika Szymanowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2019 r. w...

 • KIO 343/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  1 Sygn. akt: KIO 343/19 WYROK z dnia 12 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 313/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  Sygn. akt KIO 313/19 WYROK z dnia 12 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22...

 • KIO 386/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  1 Sygn. akt KIO 386/19 POSTANOWIENIE z dnia 12 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 12.03.2019 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 333/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  KIO 333/19 1 Sygn. akt: KIO 333/19 POSTANOWIENIE z dnia 12 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Dagmara Gałczewska-Romek Luiza Łamejko Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 12...

 • KIO 305/19

  Orzeczenia KIO, 11-03-2019

  1 Sygn. akt: KIO 305/19 WYROK z dnia 11 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Członkowie: Katarzyna Prowadzisz Magdalena Rams Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2019 roku...

 • KIO 325/19

  Orzeczenia KIO, 11-03-2019

  1 Sygn. akt: KIO 325/19 WYROK z dnia 11 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Rafał Komoń po...

 • KIO 391/19

  Orzeczenia KIO, 11-03-2019

  Sygn. akt: KIO 391/19 POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 11 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu ...

 • KIO 342/19

  Orzeczenia KIO, 11-03-2019

  1 Sygn. akt: KIO 342/19 POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Agata Mikołajczyk Robert Skrzeszewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przeprowadzonym bez udziału stron w dniu 11 marca 2019 r. w...

 • KIO 337/19

  Orzeczenia KIO, 11-03-2019

  Sygn. akt: KIO 337/19 POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w Warszawie w dniu 11 marca 2019 r. odwołania...

 • KIO 346/19

  Orzeczenia KIO, 11-03-2019

  1 Sygn. akt: KIO 346/19 POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w...

 • KIO 319/19

  Orzeczenia KIO, 11-03-2019

  Sygn. akt: KIO 319/19 WYROK z dnia 11 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 308/19

  Orzeczenia KIO, 08-03-2019

  Sygn. akt: KIO 308/19 POSTANOWIENIE z dnia 8 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie w dniu 8 marca 2019 r. odwołania wniesionego do...

 • KIO 282/19

  Orzeczenia KIO, 08-03-2019

  Sygn. akt KIO 282/19 WYROK z dnia 8 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lutego 2019...

 • KIO 323/19

  Orzeczenia KIO, 08-03-2019

  1 Sygn. akt: KIO 323/19 WYROK z dnia 8 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 294/19

  Orzeczenia KIO, 08-03-2019

  Sygn. akt: KIO 294/19 WYROK z dnia 8 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 311/19

  Orzeczenia KIO, 08-03-2019

  KIO 311/19 1 Sygn. akt: KIO 311/19 WYROK z dnia 8 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Emil Kawa Anna Wojciechowska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2019 r. w Warszawie odwołania...

 • I C 159/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-03-2019

  Sygn. akt I.C 159/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2019 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Alicja Wiśniewska ...

 • KIO 341/19

  Orzeczenia KIO, 07-03-2019

  Sygn. akt: KIO 341/19 POSTANOWIENIE z dnia 7 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 7 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 lutego 2019 r. przez...

 • KIO 326/19

  Orzeczenia KIO, 07-03-2019

  1 Sygn. akt KIO 326/19 POSTANOWIENIE z dnia 7 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania w dniu 7 marca 2019 r. w...

 • KIO 271/19

  Orzeczenia KIO, 07-03-2019

  Sygn. akt: KIO 271/19 WYROK z dnia 7 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 275/19

  Orzeczenia KIO, 07-03-2019

  1 Sygn. akt: KIO 275/19 WYROK z dnia 7 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 348/19

  Orzeczenia KIO, 07-03-2019

  1 Sygn. akt: KIO 348/19 POSTANOWIENIE z dnia 7 marca 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 7 marca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 339/19

  Orzeczenia KIO, 07-03-2019

  Sygn. akt KIO 339/19 1 POSTANOWIENIE z dnia 7 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników 7 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 316/19

  Orzeczenia KIO, 07-03-2019

  Sygn. akt: KIO 316/19 POSTANOWIENIE z dnia 7 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 7 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego...

 • II K 188/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-03-2019

  Sygn. akt II K 188/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Gąsior – Majchrowska Protokolant: st. sekr. sądowy Maria Rytych st....

 • KIO 298/19

  Orzeczenia KIO, 07-03-2019

  Sygn. akt: KIO 298/19 WYROK z dnia 7 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lutego...

 • KIO 217/19

  Orzeczenia KIO, 07-03-2019

  Sygn. akt KIO 217/19 WYROK z dnia 7 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Członkowie: Anna Packo Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 360/19

  Orzeczenia KIO, 07-03-2019

  1 Sygn. akt: KIO 360/19 POSTANOWIENIE z dnia 7 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 7 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij