• KIO 304/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 304/18 POSTANOWIENIE z dnia 5 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Luiza Łamejko Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 307/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  1 Sygn. akt KIO 307/18 WYROK z dnia 5 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Marzena Ordysińska Anna Osiecka Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego...

 • KIO 275/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  Sygn. akt KIO 275/18 WYROK z dnia 2 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • T-477/15

  Orzeczenia ETS, 02-03-2018

  Wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2018 r. – European Dynamics Luxembourg i in. / ECHA (Sprawa T-477/15)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług informatycznych na rzecz ECHA – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Kryteria udzielenia zamówienia – Obowiązek...

 • KIO 292/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  Sygn. akt: KIO 292/18 WYROK z dnia 2 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Barbara Bettman Rafał Zadrożny Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 lutego 2018 r. odwołania wniesionego...

 • KIO 297/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  1 Sygn. akt KIO 297/18 WYROK z dnia 02 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2018 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 310/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 310/18 POSTANOWIENIE z dnia 2 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 2...

 • T-812/17

  Orzeczenia ETS, 02-03-2018

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 23 stycznia 2018 r. – Seco Belgium i Vinçotte / Parlament (Sprawa T-812/17 R) (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zamówienia publiczne – Wniosek o zawieszenie wykonania – Cofnięcie zaskarżonego aktu – Częściowe umorzenie postępowania – Wniosek...

 • KIO 287/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  1 Sygn. akt KIO 287/18 WYROK z dnia 2 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu...

 • KIO 323/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  Sygn. akt: KIO 323/18 Wyrok z dnia 02 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 marca 2018 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 305/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 305/18 WYROK z dnia 2 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Aneta Mlącka Izabela Niedziałek - Bujak Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 348/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  Sygn. akt: KIO 348/18 POSTANOWIENIE z dnia 1 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron w dniu 1 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26...

 • KIO 312/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 312/18 POSTANOWIENIE z dnia 1 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 1 marca 2018 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do...

 • KIO 318/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  Sygn. akt: KIO 318/18 POSTANOWIENIE z dnia 1 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron w dniu 1 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21...

 • KIO 303/18, KIO 311/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  Sygn. akt: KIO 303/18 311/18 POSTANOWIENIE z dnia 1 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego...

 • KIO 293/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  KIO 293/18 1 Sygn. akt: KIO 293/18 WYROK z dnia 1 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 171/18 WYROK z dnia 1 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Danuta Dziubińska Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2018 r. i 26 lutego...

 • KIO 276/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 276/18 WYROK z dnia 1 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 13...

 • KIO 282/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  Sygn. akt: KIO 282/18 WYROK z dnia 1 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14...

 • KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  1 KIO 216/18 Sygn. akt: KIO 216/18 WYROK z dnia 1 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 280/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 280/18 WYROK z dnia 1 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk Członkowie: Jan Kuzawiński Luiza Łamejko Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie 27 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) dnia 1 marca 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi doradztwa rolniczego – Istnienie zamówienia publicznego lub jego brak – System...

 • KIO 249/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 249/18 WYROK z dnia 01 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Luiza Łamejko Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  WYROK SĄDU (siódma izba) z dnia 1 marca 2018 r.(*) EFRR – Odmowa przyznania wkładu finansowego w realizację dużego projektu – Artykuł 40 akapit pierwszy lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 – Uzasadnienie wkładu publicznego – Artykuł 41 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006 – Przekroczenie...

 • KIO 306/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 306/18 Postanowienie z dnia 28 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 28 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 244/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  Sygn. akt KIO 244/18 WYROK z dnia 28 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 22 i 23 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 274/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 274/18 WYROK z dnia 28 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego...

 • KIO 285/18, KIO 299/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 285/18 KIO 299/18 WYROK z dnia 28 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 28 lutego 2018 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej...

 • KIO 291/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 291/18 WYROK z dnia 28 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Edyta Paziewska po...

 • KIO 317/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 317/18 WYROK z dnia 28 lutego 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 28 lutego 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij