• KIO 2449/18

  Orzeczenia KIO, 06-12-2018

  1 Sygn. akt KIO 2449/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania w dniu 6 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 2425/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2425/18 WYROK z dnia 5 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2445/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2445/18 POSTANOWIENIE z dnia 5 grudnia 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Irmina Wiktoria Pawlik Katarzyna Prowadzisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania...

 • KIO 2448/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2448/18 POSTANOWIENIE z dnia 5 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału...

 • KIO 2427/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  Sygn. akt KIO 2427/18 1 POSTANOWIENIE z dnia 5 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 5 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego 26 listopada 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ...

 • KIO 2420/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  Sygn. akt KIO 2420/18 WYROK z dnia 5 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2395/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  Sygn. akt KIO 2395/18 1 WYROK z dnia 5 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2018 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2388/18, KIO 2389/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2388/18 KIO 2389/18 WYROK z dnia 5 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Członkowie: Katarzyna Odrzywolska Anna Osiecka Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia...

 • KIO 2416/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2416/18 WYROK z dnia 4 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia...

 • KIO 2417/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  Sygn. akt: KIO 2417/18 POSTANOWIENIE z dnia 4 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania w dniu 4 grudnia 2018 r. w...

 • KIO 2401/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  Sygn. akt KIO 2401/18 POSTANOWIENIE z dnia 4 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2018 r. w Warszawie w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2403/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  1 Sygn. akt KIO 2403/18 POSTANOWIENIE z dnia 4 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Dominik Haczykowski wobec cofnięcia 4 grudnia 2018 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2394/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2394/18 WYROK z dnia 4 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 4 grudnia 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2345/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2345/18 WYROK z dnia 04 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 27 i 30 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2387/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2387/18 WYROK z dnia 4 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Dagmara Gałczewska-Romek Danuta Dziubińska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2018 r. w...

 • KIO 2419/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  Sygn. akt KIO 2419/18 POSTANOWIENIE z dnia 4 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 2412/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2412/18 POSTANOWIENIE z dnia 3 grudnia 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 3 grudnia 2018 roku w Warszawie odwołania...

 • KIO 2372/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  Sygn. akt: KIO 2372/18 WYROK z dnia 3 grudnia 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Magdalena Rams Ewa Sikorska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 3 grudnia 2018 roku...

 • KIO 2410/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  Sygn. akt: KIO 2410/18 POSTANOWIENIE z dnia 3 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 3...

 • KIO 2352/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2352/18 WYROK z dnia 03 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2018 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2381/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2381/18 WYROK z dnia 3 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Członkowie: Ryszard Tetzlaff Justyna Tomkowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 2430/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2430/18 POSTANOWIENIE z dnia 3 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska wobec cofnięcia w dniu 3 grudnia 2018 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 listopada...

 • KIO 2368/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  Sygn. akt: KIO 2368/18 WYROK z dnia 3 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Członkowie: Agata Mikołajczyk Aneta Mlącka Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 2391/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  Sygn. akt KIO 2391/18 WYROK z dnia 3 grudnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2358/18, KIO 2369/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  Sygn. akt: KIO 2358/18 KIO 2369/18 1 WYROK z dnia 30 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Emil Kuriata Anna Kuszel-Kowalczyk Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie 28 listopada 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych...

 • KIO 2398/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2398/18 WYROK z dnia 30 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Członkowie: Marek Koleśnikow Beata Konik Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2018 r. w...

 • KIO 2441/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2441/18 POSTANOWIENIE z dnia 30 listopada 2018 r. wydane w Warszawie Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo wobec cofnięcia w dniu 28 listopada 2018 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 2421/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  Sygn. akt KIO 2421/18 POSTANOWIENIE z 30 listopada 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 listopada 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2406/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  Sygn. akt: KIO 2406/18 POSTANOWIENIE z dnia 30 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Anna Chudzik Anna Wojciechowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez...

 • KIO 2343/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  3 Sygn. akt KIO 2343/18 WYROK z dnia 30 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij