• KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 156/18 KIO 157/18 KIO 158/18 KIO 159/18 KIO 160/18 KIO 161/18 WYROK z dnia 9 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Członkowie: Ewa Sikorska Bartosz Stankiewicz Protokolant: Marcin Jakóbczyk po...

 • KIO 142/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  Sygn. akt: KIO 142/18 WYROK z dnia 9 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk Członkowie: Emil Kuriata Piotr Kozłowski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie 6 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 152/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 152/18 WYROK z dnia 8 lutego 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 lutego 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 150/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  Sygn. akt: KIO 150/18 POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Adam Skowroński wobec cofnięcia w dniu 8 lutego 2018 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 8 lutego 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Artykuły 49 i 56 TFUE – Dyrektywa 2004/18/WE – Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu przetargowym – Usługi ubezpieczeniowe – Uczestnictwo kilku syndykatów Lloyd’s...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 91/18 WYROK z dnia 8 lutego 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Ryszard Tetzlaff Paweł Trojan Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniach i rozprawie w dniach 29 stycznia 2018...

 • KIO 175/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  Sygn. akt KIO 175/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 123/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 123/18 Wyrok z dnia 7 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 139/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 139/18 WYROK z dnia 7 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Anna Chudzik Przemysław...

 • KIO 148/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  Sygn. akt: KIO 148/18 WYROK z dnia 7 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 179/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 179/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Luiza Łamejko Aleksandra Patyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego...

 • KIO 131/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 131/18 WYROK z dnia 7 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 184/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  Sygn. akt: KIO 184/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Członkowie: Andrzej Niwicki Beata Pakulska-Banach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w...

 • KIO 164/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  Sygn. akt: KIO 164/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 6 lutego 2018 r. w Warszawie...

 • KIO 127/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 127/18 WYROK z dnia 6 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 120/18, KIO 133/18, KIO 135/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 120/18 KIO 133/18 KIO 135/18 WYROK z dnia 06 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Klaudia Szczytowska-Maziarz Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • KIO 172/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  KIO 172/18 1 Sygn. akt: KIO 172/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 6 lutego 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 106/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 106/18 WYROK z dnia 6 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 125/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  Sygn. akt KIO 125/18 WYROK z dnia 6 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22...

 • KIO 140/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  1 Sygn. akt KIO 140/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Członkowie: Ernest Klauziński Marek Koleśnikow Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2018 r. w Warszawie, na posiedzeniu...

 • KIO 194/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  Sygn. akt KIO 194/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 6 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  Sygn. akt KIO 59/18 WYROK z dnia 6 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Agata Mikołajczyk Aneta Mlącka Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawach w dniu 19 stycznia i 1 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 163/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  KIO 163/18 1 Sygn. akt: KIO 163/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 lutego 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 6 lutego 2018...

 • KIO 117/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  Sygn. akt: KIO 117/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 6 lutego 2018 roku, w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 174/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 174/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 6 lutego 2018 r. w Warszawie...

 • KIO 138/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  Sygn. akt: KIO 138/18 WYROK z dnia 6 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Zadrożny Członkowie: Anna Wojciechowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego...

 • KIO 178/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  KIO 178/18 1 Sygn. akt: KIO 178/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 lutego 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania...

 • KIO 112/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  Sygn. akt KIO 112/18 1 WYROK z dnia 5 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie 5 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego 19 stycznia 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 132/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 132/17 WYROK z dnia 5 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Magdalena Grabarczyk Marek Koleśnikow Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2018 r....

 • KIO 168/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 168/18 POSTANOWIENIE z dnia 5 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Paweł Trojan Rafał Zadrożny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij