• KIO 1955/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  1 sygn. akt: KIO 1955/17 POSTANOWIENIE z dnia 2 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 2 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  Sygn. akt: KIO 1933/17 WYROK z dnia 2 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Członkowie: Andrzej Niwicki Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2017 r. w Warszawie...

 • KIO 1946/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1946/17 POSTANOWIENIE z dnia 29 września 2017 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1944/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1944/17 POSTANOWIENIE z dnia 29 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego...

 • KIO 1983/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1983/17 POSTANOWIENIE z dnia 29 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 29 września 2017 r. w Warszawie...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  1 Sygn. akt KIO 1875/17 KIO 1877/17 WYROK z dnia 29 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 22 i 25 września 2017 r. w Warszawie odwołań...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1902/17 WYROK z dnia 29 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Ryszard Tetzlaff Barbara Bettman Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2017 r., w...

 • KIO 1911/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1911/17 WYROK z dnia 29 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Jolanta Markowska Agata Mikołajczyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września 2017 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 1936/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  KIO 1936/17 1 Sygn. akt: KIO 1936/17 WYROK z dnia 29 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Zientak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 1922/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1922 / 17 WYROK z dnia 29 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 1977/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1977/17 POSTANOWIENIE z dnia 29 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska wobec cofnięcia w dniu 28 września 2017 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu...

 • KIO 1866/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  Sygn. akt: KIO 1866/17 WYROK z dnia 29 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Aleksandra Patyk Paweł Trojan Protokolant: Agata Dziuban po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 27 września 2017 r. w Warszawie...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1915/17 WYROK z dnia 28 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1927/17 WYROK z dnia 28 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Mateusz Zientak po rozpoznaniu na rozprawie 27 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 15...

 • KIO 1912/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  Sygn. akt: KIO 1912/17 WYROK z dnia 28 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Izabela Niedziałek - Bujak Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 27 września 2017 r. w...

 • KIO 1991/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1991/17 POSTANOWIENIE z dnia 28 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Członkowie: Ernest Klauziński Marek Koleśnikow po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 28...

 • KIO 1954/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1954/17 POSTANOWIENIE z dnia 28 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu...

 • KIO 1971/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1971/17 POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 27 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 1868/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  Sygn. akt: KIO 1868/17 POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Emilia Garbala Magdalena Grabarczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 1909/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  1 Sygn. akt KIO 1909/17 POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Członkowie: Monika Kawa-Ogorzałek Daniel Konicz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz...

 • KIO 1950/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  Sygn. akt: KIO 1950/17 1 Sygn. akt: KIO 1950/17 POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Monika Kawa-Ogorzałek po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników...

 • KIO 1921/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1921/17 POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników...

 • KIO 1975/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  1 sygn. akt: KIO 1975/17 POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 27 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1888/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  1 Sygn. akt: 1888/17 WYROK z dnia 27 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie dnia 25 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1931/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  Sygn. akt: KIO 1931/17 POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przeprowadzonym bez udziału stron w dniu 27 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 1932/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  Sygn. akt KIO 1932/17 POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15...

 • KIO 1925/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  Sygn. akt: KIO 1925/17 1 POSTANOWIENIE z dnia 27 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Monika Kawa-Ogorzałek po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego...

 • KIO 1906/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1906/17 POSTANOWIENIE z dnia 26 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 26 września 2017 r. w...

 • KIO 1942/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1942/17 POSTANOWIENIE z dnia 26 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 26 września 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1908/17 WYROK z dnia 26 września 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 26 września 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij