• KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2043/18 WYROK z dnia 22 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2028/18 WYROK z dnia 22 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2029/18 Sygn. akt: KIO 2075/18 WYROK z dnia 22 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Monika Kawa-Ogorzałek Marek Koleśnikow Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2038/18 WYROK z dnia 22 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2030/18 WYROK z dnia 22 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

 • KIO 2025/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  Sygn. akt: KIO 2025/18 POSTANOWIENIE z dnia 22 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1991/18 WYROK z dnia 22 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Paweł Trojan Ryszard Tetzlaff Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2018 roku w Warszawie...

 • KIO 2042/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  Sygn. akt: KIO 2042/18 POSTANOWIENIE z dnia 22 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 22...

 • T-475/18

  Orzeczenia ETS, 19-10-2018

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 27 sierpnia 2018 r. – Boyer / Wallis-et-Futuna (Sprawa T-475/18 R) (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Niedopuszczalność) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca:...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1944/18 WYROK z dnia 19 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  Sygn. akt: KIO 2015/18 WYROK z dnia 19 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2027/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  1 Sygn. akt KIO 2027/18 POSTANOWIENIE z dnia 19 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Monika Kawa-Ogorzałek Marek Koleśnikow wobec cofnięcia 17 października 2018 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  Sygn. akt KIO 2040/18 WYROK z dnia 19 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2018 r. w Warszawie...

 • I Ns 178/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-10-2018

  Sygn. akt I Ns 178/18 POSTANOWIENIE Dnia 19 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alina Gąsior Protokolant: st.sekr.sąd. Beata Gurdziołek po rozpoznaniu w dniu 19...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  KIO 2020/18 1 Sygn. akt: KIO 2020/18 WYROK z dnia 19 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  Sygn. akt: KIO 1975/18 1 WYROK z dnia 19 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Emil Kuriata Anna Kuszel - Kowalczyk Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2018 r. w Warszawie...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  1 Sygn. akt KIO 2037/18 WYROK z dnia 19 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • I Ns 29/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  Sygn. akt I Ns 29/18 POSTANOWIENIE Dnia 18 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Krakowie IX Wydział Gospodarczy w składzie : Przewodniczący: SSO Barbara Zawierzyńska – Wach Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 18 października 2018r. w Krakowie, ...

 • I Ns 173/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  Sygn. akt I Ns 170/18 POSTANOWIENIE Dnia 18 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Adam Bojko Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Wojtasik po rozpoznaniu w dniu 17 października 2018...

 • KIO 1998/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1998/18 WYROK z dnia 18 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Monika Kawa-Ogorzałek Marek Koleśnikow Protokolant: Dominik Haczykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2018 r. w...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  Sygn. akt: KIO 2018/18 WYROK z dnia 18 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza  w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2013/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2013/18 WYROK z dnia 18 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1996/18 KIO 1997/18 WYROK z dnia 18 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 16 października 2018 r. odwołań wniesionych...

 • KIO 2031/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2031/18 WYROK z dnia 18 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2010/18 WYROK z dnia 18 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2018 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do...

 • KIO 2024/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2024/18 POSTANOWIENIE z dnia 18 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z...

 • KIO 2011/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2011/18 POSTANOWIENIE z dnia 18 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 października 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do...

 • KIO 2002/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  Sygn. akt: KIO 2002/18 WYROK z dnia 18 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński Beata Konik Anna Kuszel – Kowalczyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2018 r. w Warszawie odwołania...

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2012/18 WYROK z dnia 18 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18...

 • KIO 2022/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  1 Sygn. akt KIO 2022/18 POSTANOWIENIE z dnia 18 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 18 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 5 października 2018...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij