• UZP/ZO/0-509/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-509/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Bohdan Winnicki Arbitrzy: Wiesław Cezary Olszewski Alicja Stanisława Juszczyk Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-529/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-529/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Krystyna Wiśniewska Arbitrzy: Janina Stefania Boryczko Michał Piotr Malicki Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-559/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-559/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Ryszard Jan Chojnacki Arbitrzy: Jan Łopaciuk Andrzej Bolesław Erenz Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.04.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-496/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-496/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Elżbieta Rozdębska- Kołodziejska Arbitrzy: Danuta Zofia Grodzicka-Kozak Helena Słupik Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-537/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-537/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jerzy Miszczak Arbitrzy: Piotr Dubowski Ryszard Paweł Krawczyk Protokolant Urszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.04.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-535/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-535/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Sylwia Podedworna- Mosiewicz Arbitrzy: Jan Legierski Stanisław Brylski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-503/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-503/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Cezary Władysław Strój Arbitrzy: Wojciech Tadeusz Weiss Józef Stefan Bartkowiak Protokolant Urszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-521/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-521/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Michalina Henryka Nowokuńska Arbitrzy: Jerzy Władysław Perkowski Jan Jerzy Krakowiak Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-524/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-524/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Bohdan Winnicki Arbitrzy: Ryszard Jan Rus Anna Gnutek Protokolant Urszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.04.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-504/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-504/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jacek Maciej Bajorek Arbitrzy: Tadeusz Antoni Szymański Leszek Orkisz Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.04.2004 r....

 • UZP/ZO/0-510/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-510/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Jan Kowalski Arbitrzy: Adam Gielarowski Cezary Władysław Strój Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.04.2004...

 • UZP/ZO/0-523/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-523/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Tadeusz Szafrański Arbitrzy: Zbigniew Dąbrowski Jerzy Miszczak Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.04.2004...

 • UZP/ZO/0-494/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-494/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Teresa Ochmańska Arbitrzy: Franciszek Bogusław Werner Maria Alicja Litwa Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-505/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 23-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-505/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 23 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Kazimierz Mazur Arbitrzy: Dariusz Radosław Jedynak Marianna Pąśko Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23.04.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-511/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 23-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-511/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 23 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Stanisław Zaczek Arbitrzy: Jan Franciszek Lemański Bogusława Trybulska-Sepioł Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-500/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 23-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-500/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 23 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Krystyna Wiśniewska Arbitrzy: Marian Dużyja Danuta Szacuń Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23.04.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-492/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-492/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jan Antoni Tadrzak Arbitrzy: Barbara Bogusława Kulpińska Maria Elżbieta Rozdębska- Kołodziejska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na...

 • UZP/ZO/0-508/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-508/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Krystyna Nowakowska- Kowalak Arbitrzy: Jan Obrzut Zbigniew Stefan Kosarzewski Protokolant Urszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-499/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-499/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Witold Marek Majewski Arbitrzy: Franciszek Bogusław Werner Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-515/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-515/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Mirosław Józef Hajduk Arbitrzy: Piotr Nadolski Zbigniew Władysław Rękas Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22.04.2004...

 • UZP/ZO/0-498/04, UZP/ZO/0-598/98

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-498/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zenon Adam Piwowarczyk Arbitrzy: Wacław Baran Leszek Stanisław Kliś Protokolant Urszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22.04.2004...

 • UZP/ZO/0-490/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-490/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jerzy Wołejko Arbitrzy: Wacław Drzymała Władysław Norbert Zalewski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22.04.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-497/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-497/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Sylwia Podedworna- Mosiewicz Arbitrzy: Piotr Gajda Zenon Adam Piwowarczyk Protokolant Urszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-487/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 21-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-487/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Teresa Krzemińska- Baranowska Arbitrzy: Andrzej Jan Karczewski Roman Bogdan Kuciapski Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na...

 • UZP/ZO/0-489/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 21-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-489/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Cezary Władysław Strój Arbitrzy: Józef Stefan Bartkowiak Andrzej Bolesław Niwicki Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-484/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 21-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-484/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Piotr Durda Arbitrzy: Kazimierz Piotr Orzeł Jerzy Marian Wiese Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.04.2004 r....

 • UZP/ZO/0-478/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 20-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-478/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krystyna Maria Trafalska Arbitrzy: Jan Obrzut Iwona Skowron Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.04.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-477/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 20-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-477/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krystyna Maria Trafalska Arbitrzy: Ryszard Dobrosielski Marian Trzópek Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.04.2004...

 • UZP/ZO/0-479/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 19-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-479/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 19 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Apolinary Marian Kowalczyk Arbitrzy: Wiesław Tadeusz Iwan Aleksander Rzeźnicki Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-475/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 19-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-475/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 19 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jolanta Bożena Bilkiewicz Arbitrzy: Andrzej Kazimierz Pająk Eugeniusz Kostulak Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij