• UZP/ZO/0-2000/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 25-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2000/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jan Antoni Tadrzak Arbitrzy: Tomasz Ireneusz Bąk Grażyna Kuchta Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.11.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-2005/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 25-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2005/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Marciniak-Chejde Arbitrzy: Tadeusz Antoni Szymański Andrzej Kazimierz Karczewski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • C-264/03

  Orzeczenia ETS, 24-11-2004

  OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO M. POIARESA MADURA przedstawiona w dniu 24 listopada 2004 r.(1) Sprawa C‑264/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Zamówienia publiczne – Procedura udzielania zamówień...

 • UZP/ZO/0-1993/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 24-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1993/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Renata Tubisz Arbitrzy: Krzysztof Antoni Madej` Dariusz Mariusz Ćwik Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.11.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1972/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 23-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1972/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 23 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Władysław Rękas Arbitrzy: Elżbieta Halina Tomaka Tomasz Paweł Biesiada Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1980/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1980/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Aleksander Szczęch Arbitrzy: Jan Tadeusz Wilkus Dariusz Mariusz Ćwik Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22.11.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1966/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1966/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Eugeniusz Kostulak Arbitrzy: Stanisław Janusz Hejna Robert Zygmunt Skrzeszewski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1951/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 19-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1951/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 19 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Stanisława Juszczyk Arbitrzy: Robert Bartold Barbara Maria Loba Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-1950/04, UZP/ZO/0-1299/04, UZP/ZO/0-1523/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 19-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1950/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 19 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Roman Mirosław Kołuda Arbitrzy: Paweł Marian Chodkiewicz Katarzyna Małgorzata Mielnicka Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na...

 • UZP/ZO/0-1943/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 18-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1943/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 18 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marian Franciszek Nawrot Arbitrzy: Wacław Drzymała Teresa Grażyna Zjawińska-Jankowska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1942/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 18-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1942/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 18 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jerzy Miszczak Arbitrzy: Tadeusz Antoni Szymański Lilia Kolat Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18.11.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1939/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 17-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1939/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 17 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Roman Bogdan Kuciapski Arbitrzy: Jerzy Robert Cieśliński Zofia Halina Michalska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w...

 • UZP/ZO/0-1934/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 17-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1934/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 17 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Ciesielska Arbitrzy: Aleksander Leszek Gamracy Andrzej Sławomir Mucha Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1937/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 17-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1937/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 17 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Raczko Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Zbigniew Malesza Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17.11.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1929/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1929/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Zbigniew Jan Kowaluk Jolanta Machowska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.11.2004r....

 • UZP/ZO/0-1931/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1931/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jacek Sławomir Grządka Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska Bogusław Zbigniew Rębisz Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1913/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1913/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 15 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Renata Tubisz Arbitrzy: Paweł Grzegorz Juzoń Robert Zygmunt Skrzeszewski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15.11.2004 r....

 • C-34/03

  Orzeczenia ETS, 11-11-2004

  OPINIA RZECZNIKA GENRALNEGO PHILIPPE’A LÉGERA przedstawiona w dniu 11 listopada 2004 r. (1) Sprawy połączone C‑21/03 i C‑34/03 Fabricom SA przeciwko Państwu belgijskiemu [Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym  złożony przez Conseil d'État (Belgia)] Zamówienia publiczne – Udział...

 • UZP/ZO/0-1911/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 10-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1911/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 10 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Zaczek Arbitrzy: Grzegorz Andrzej Brzykcy Barbara Maria Loba Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.11.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1907/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 10-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1907/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 10 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jan Antoni Tadrzak Arbitrzy: Krzysztof Błachut Irena Regina Kubiak Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.11.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1888/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1888/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Lidia Mirosława Piotr-Krajecka Arbitrzy: Tadeusz Andrzej Ignatowicz Izabela Joanna Kuciak Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-1886/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1886/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Grażyna Wróblewska Arbitrzy: Danuta Helena Fligiel Elżbieta Gierlicka-Szaniawska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1869/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1869/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marian Trzópek Arbitrzy: Arkadiusz Bogusław Wójcik Ewa Kokowska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 8.11.2004 r....

 • UZP/ZO/0-1882/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1882/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jerzy Miszczak Arbitrzy: Władysław Feliks-Woźniczka Elżbieta Gierlicka-Szaniawska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w...

 • UZP/ZO/0-1862/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1862/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Adela Trałka Arbitrzy: Andrzej Bolesław Erenz Iwona Polecka Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5.11.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1841/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 04-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1841/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Władysław Rękas Arbitrzy: Jarosław Michał Cichowski Ewa Kryjom Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4.11.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1843/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 04-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1843/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jan Antoni Tadrzak Arbitrzy: Marek Mikos Katarzyna Setkowicz Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4.11.2004 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-1836/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 03-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1836/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 3 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Grażyna Wróblewska Arbitrzy: Stanisław Maciej Bukowy Danuta Renata Kolasińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-1845/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 03-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1845/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 3 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Aleksander Szczęch Arbitrzy: Bożena Joanna Zbieć Katarzyna Małgorzata Mielnicka Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1823/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 02-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1823/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Daniel Guderski Arbitrzy: Jan Tadeusz Wilkus Bogdan Piotr Kozioł Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2.11.2004...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij