• UZP/ZO/0-2173/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-12-2004

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-2173/04 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 15 grudnia 2004 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Elżbieta Rozdębska- Kołodziejska Arbitrzy: Agnieszka Stasiak Radosław Gumułka Protokolant Rafał...

 • UZP/ZO/0-2150/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2150/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 15 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka Arbitrzy: Jan Obrzut Ireneusz Krześnicki Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15.12.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-2139/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 14-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2139/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 14 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jerzy Miszczak Arbitrzy: Dariusz Jaromij Tomasz Chudobski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14.12.2004 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-2141/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 14-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2141/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 14 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Sławomir Wiśniewski Arbitrzy: Robert Bartold Wojciech Ignacy Tokarski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-2135/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 13-12-2004

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-2135/04 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 13 grudnia 2004 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krzysztof Szydłowski Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek Jarosław Budlewski Protokolant Rafał Oksiński...

 • UZP/ZO/0-2118/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 10-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2118/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 10 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Piotr Jankowski Arbitrzy: Ryszard Baranowski Dariusz Mriusz Ćwik Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.12.2004 r....

 • UZP/ZO/0-2144/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 10-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2144/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 10 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Szacuń Arbitrzy: Piotr Borkowski Katarzyna Dorota Poprawa Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.12.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-2119/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 10-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2119/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 10 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Ochmańska Arbitrzy: Agnieszka Stasiak Elżbieta Kowalik Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.12.2004 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-2100/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2100/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marian Trzópek Arbitrzy: Piotr Paweł Stolarski Marek Serweryn Burzyński Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9.12.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-2130/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2130/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Pietrzak Arbitrzy: Andrzej Pawelec Szymon Hiromi Nowak Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9.12.2004 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-2095/04, UZP/ZO/0-1811/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2095/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Lubomira Matczuk-Mazuś Arbitrzy: Marian Kazimierz Hady Urszula Lidia Grzyb Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8.12.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-2102/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2102/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Mirosław Józef Hajduk Arbitrzy: Krzysztof Henryk Gadziała Dorota Magdalena Grześkowiak- Stojek Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-2094/04, UZP/ZO/0-1594/03, UZP/ZO/0-337/03

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2094/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Lidia Mirosława Piotr-Krajecka Arbitrzy: Piotr Jan Budziński Zbigniew Marcin Nycz Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-2089/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2089/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Daniel Guderski Arbitrzy: Piotr Borkowski Dariusz Mariusz Ćwik Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7.12.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-2086/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2086/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Szafrański Arbitrzy: Teresa Sinko Wojciech Balcerzak Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7.12.2004 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-2082/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2082/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jacek Sławomir Grządka Arbitrzy: Jarosław Deminet Tadeusz Marian Barnat Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6.12.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-2077/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2077/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Sadowy Arbitrzy: Tedeusz Henryk Ciszewski Ewa Lidia Kustra Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6.12.2004 r. w...

 • C-424/04

  Orzeczenia ETS, 04-12-2004

  Komunikat w Dz.U.   Skarga wniesiona dnia 4 października 2004 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Sprawa C-424/04) Dnia 4 października 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga skierowana przeciwko Republice Francuskiej...

 • C-310/01

  Orzeczenia ETS, 04-12-2004

  Komunikat w Dz.U.   Sprostowanie komunikatu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym w sprawie C-310/01 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 55 z dnia 8 marca 2003 r.) W komunikacie w Dz.U. w sprawie C-310/01 Comune di Udine, Azienda Multiservizi SpA (AMGA) i Diddi Dino Figli Srl, Associazione...

 • C-410/04

  Orzeczenia ETS, 04-12-2004

  Komunikat w Dz.U.   Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia, wydanym dnia 22 lipca 2004 r., w sprawie Associazione Nazionale Viaggiatori - A.N.A.V. przeciwko Comune di Bari i A.M.T.A.B. Servizio SpA (Sprawa...

 • UZP/ZO/0-2072/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 02-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2072/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 2 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Renata Tubisz Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak Wojciech Jan Gołębowski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 2.12.2004...

 • UZP/ZO/0-2059/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 02-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2059/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 2 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Sadowy Arbitrzy: Agnieszka Anna Melisz Andrzej Sławomir Mucha Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-2053/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 01-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2053/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 1 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Piotr Durda Arbitrzy: Danuta Jaskulska Elżbieta Janina Pogłód Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1.12.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-2051/04, UZP/ZO/0-1666/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 01-12-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2051/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 1 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Marciniak-Chejde Arbitrzy: Władysław Tadeusz Iwaniec Zofia Halina Michalska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-2043/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 30-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2043/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Aleksander Szczęch Arbitrzy: Przemysław Bogusław Biesek Tadeusz Marian Barnat Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-2044/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 30-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2044/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Alicja Litwa Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska Wacław Markowicz Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30.11.2004r. r....

 • UZP/ZO/0-2019/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 29-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2019/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 29 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Roman Bochenek Arbitrzy: Andrzej Wiesław Lewczuk Piotr Alojzy Pieprzyca Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-2032/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 29-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2032/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 29 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Kułaga Arbitrzy: Elżbieta Bogumiła Gaździk Katarzyna Maria Karaś-Batko Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29.11.2004...

 • UZP/ZO/0-2004/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 29-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2004/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 29 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Szacuń Arbitrzy: Ryszard Włodzimierz Łuczak Anna Maria Majstrowicz Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29.11.2004...

 • UZP/ZO/0-2030/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-11-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2030/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 26 listopada 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Bettman Arbitrzy: Stanisław Janusz Hejna Wojciech Jan Gołębowski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij