• UZP/ZO/0-3249/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3249/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Marciniak - Chejde Arbitrzy: Bogdan Zbigniew Roguski Barbara Monika Wachowiak - Guzikowska Protokolant Tomasz Piotrkowicz po rozpoznaniu na...

 • UZP/ZO/0-3231/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3231/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jerzy Miszczak Arbitrzy: Ewa Hanna Burza Marek Piotr Lubieniecki Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09.11.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-3232/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3232/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Teresa Ochmańska Arbitrzy: Wojciech Leopold Jaremko Leszek Kucharzyk Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-3225/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3225/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Arkadiusz Bogusław Wójcik Małgorzata Jasińska Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-3224/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3224/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wacław Markowicz Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska Szymon Marek Kubacki Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09.11.2005...

 • UZP/ZO/0-3230/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3230/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tomasz Antoni Paskal Arbitrzy: Tadeusz Andrzej Ignatowicz Krzysztof Zbigniew Szydłowski Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-3184/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3184/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Lilia Kolat Arbitrzy: Beata Kawińska Zbigniew Kusior Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.11.2005 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-3213/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3213/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Bettman Arbitrzy: Grażyna Kozłowska Katarzyna Dorota Poprawa Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8.11.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-3189/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3189/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Władysław Rękas Arbitrzy: Jan Saloni Honorata Teresa Łopianowska Protokolant Tomasz Piotrkowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.11.2005...

 • UZP/ZO/0-3210/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3210/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Katarzyna Antosiewicz- Malinowska Arbitrzy: Anna Monika Jędrzejewska Piotr Ryszard Kryn Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie...

 • UZP/ZO/0-3180/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3180/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Kułaga Arbitrzy: Marek Tomasz Korzun Elżbieta Małgorzata Waśniowska Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-3201/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3201/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wacław Markowicz Arbitrzy: Anna Monika Jędrzejewska Rafał Krzysztof Zygmunt Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.11.2005...

 • UZP/ZO/0-3186/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3186/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Leszek Pietrzak Arbitrzy: Agnieszka Stasiak Jarosław Gospodarczyk Protokolant Wioletta Wierzejska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-3169/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3169/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marta Jadwiga Włodarczyk Arbitrzy: Jerzy Robert Cieśliński Ewa Lidia Kustra Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8.11.2005 r....

 • UZP/ZO/0-3165/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2005

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-3165/05 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2005 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Mirosław Tadeusz Martyn Arbitrzy: Piotr Jan Budzinski Bożena Maria Gawrychowska Protokolant Rafał...

 • UZP/ZO/0-3191/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3191/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Mirosław Tadeusz Martyn Arbitrzy: Agnieszka Danuta Boboli Ewa Kryjom Protokolant Wioletta Wierzejska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.11.2005 r....

 • UZP/ZO/0-3211/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3211/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka Arbitrzy: Małgorzata Wajda Justyna Urszula Pikiewicz Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8.11.2005...

 • UZP/ZO/0-3204/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3204/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tomasz Antoni Paskal Arbitrzy: Sławomir Piotr Szepietowski Maciej Maciejewski Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na posiedzeniu w...

 • UZP/ZO/0-3216/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2005

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-3216/05 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2005 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krzysztof Szydłowski Arbitrzy: Ryszard Łuczak Macin Wojciech Sonnenberg Protokolant Magdalena Pazura ...

 • UZP/ZO/0-3170/05, UZP/ZO/0-2538/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3170/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wacław Markowicz Arbitrzy: Ewa Zbieć Bogdan Piotr Kozioł Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.11.2005 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-3206/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3206/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krystyna Agnieszka Królak Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Bartosz Jakub Zawacki Protokolant Tomasz Piotrkowicz po rozpoznaniu na...

 • UZP/ZO/0-3182/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3182/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Ewa Hanna Burza Grzegorz Wasilewicz Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.11.2005 r....

 • UZP/ZO/0-3183/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3183/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Krzysztof Sadowy Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska Łukasz Maciej Widomski Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-3174/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3174/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Leszek Pietrzak Arbitrzy: Hanna Barbara Furman Ireneusz Krześnicki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7.11.2005...

 • UZP/ZO/0-3171/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3171/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marian Franciszek Nawrot Arbitrzy: Tomasz Mariusz Strąk Krzysztof Nowak Protokolant Wioletta Wierzejska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07.11.2005...

 • UZP/ZO/0-3212/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-3193/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3193/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Roman Bogdan Kuciapski Arbitrzy: Jan Obrzut Marek Marcin Dziewit Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07.11.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-3208/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3208/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Teresa Jaworska-Klinowska Arbitrzy: Józef Górny Henryk Grzegorz Podleśny Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-3205/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3205/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Danuta Boniuszko Arbitrzy: Krzysztof Antoni Broszkiewicz Barbara Iwona Harhala Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-3089/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-11-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3089/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Eugeniusz Kostulak Arbitrzy: Jerzy Czaban Alicja Dominika Caban Protokolant Tomasz Piotrkowicz po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 07.11.2005...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij