• UZP/ZO/0-478/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 20-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-478/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krystyna Maria Trafalska Arbitrzy: Jan Obrzut Iwona Skowron Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.04.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-477/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 20-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-477/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krystyna Maria Trafalska Arbitrzy: Ryszard Dobrosielski Marian Trzópek Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20.04.2004...

 • UZP/ZO/0-465/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 19-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-465/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 19 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marian Trzópek Arbitrzy: Andrzej Eymontt Stanisław Dybilas Protokolant Urszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19.04.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-476/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 19-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-476/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 19 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Kazimierz Strycharz Arbitrzy: Jerzy Jan Stręk Eugeniusz Kostulak Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19.04.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-479/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 19-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-479/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 19 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Apolinary Marian Kowalczyk Arbitrzy: Wiesław Tadeusz Iwan Aleksander Rzeźnicki Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-475/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 19-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-475/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 19 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jolanta Bożena Bilkiewicz Arbitrzy: Andrzej Kazimierz Pająk Eugeniusz Kostulak Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-463/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-463/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 16 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krystyna Maria Trafalska Arbitrzy: Wojciech Edward Rymwid- Mickiewicz Jan Kazimierz Cebertowicz Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na...

 • UZP/ZO/0-468/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-468/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 16 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Henryk Lenartowicz Arbitrzy: Wacław Drzymała Marek Ryszard Durlik Protokolant Urszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-459/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-459/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 16.04.2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Łada Arbitrzy: Zbigniew Dąbrowski Stanisław Jan Kowalski Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.04.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-454/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-04-2004

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-454/04 PROTOKÓŁ POSIEDZENIA / ROZPRAWY Zespołu Arbitrów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Łada Arbitrzy: Marian Kazimierz Hady Stanisław Jan Kowalski Protokolant Piotr Jabłoński w sprawie wniesionego do Prezesa Urzędu...

 • UZP/ZO/0-471/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-471/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 16 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Teresa Ochmańska Arbitrzy: Paweł Jaśkiewicz Anna Tuszyńska Protokolant Urszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.04.2004 r....

 • UZP/ZO/0-462/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-462/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 16 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krystyna Maria Trafalska Arbitrzy: Helena Banach Janusz Krajewski Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.04.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-482/04, UZP/ZO/0-436/03

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-482/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 16 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jerzy Marian Wiese Arbitrzy: Aleksander Leszek Gamracy Alicja Maria Stępkowska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-464/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-464/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 16 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jerzy Miszczak Arbitrzy: Włodzimierz Jan Kuberka Jerzy Zydroń Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.04.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-481/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-481/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 16 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Witold Marek Majewski Arbitrzy: Andrzej Erdman Alicja Maria Stępkowska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.04.2004 r....

 • UZP/ZO/0-451/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-451/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 15 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogusław Józef Dębski Arbitrzy: Andrzej Wiktor Urbańczyk Tadeusz Stefan Ćwikliński Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-453/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-453/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 15 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Roman Bogdan Kuciapski Arbitrzy: Wojciech Tadeusz Weiss Alicja Maria Stępkowska Protokolant Urszual Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-449/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-449/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 15 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krystyna Agnieszka Królak Arbitrzy: Jan Eustachiusz Bałamut Iwona Joanna Ławińska-Tarsa Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-450/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-04-2004

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-450/04 PROTOKÓŁ POSIEDZENIA / ROZPRAWY Zespołu Arbitrów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Tadeusz Szafrański Arbitrzy: Janusz Wojciech Lubowicz Bogumił Piechura Protokolant Piotr Jabłoński w sprawie wniesionego do...

 • UZP/ZO/0-447/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-447/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 15 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Halina Kułaga Arbitrzy: Tadeusz Andrzej Ignatowicz Jerzy Cywoniuk Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15.04.2004...

 • UZP/ZO/0-446/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 14-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-446/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Ryszard Jan Chojnacki Arbitrzy: Andrzej Czesław Matuszczyk January Józef Wójcik Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w...

 • UZP/ZO/0-444/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 14-04-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-444/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Tadeusz Szafrański Arbitrzy: Andrzej Wiktor Urbańczyk Stanisław Grodzki Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-403/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 01-04-2004

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-403/04 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Jan Kowalski Arbitrzy: Franciszek Bogusław Werner Roman Jerzy Sielecki Protokolant Rafał...

 • UZP/ZO/0-1186/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-03-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1186/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 marca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Teresa Ochmańska Arbitrzy: Eugeniusz Klimaszewski Wacław Baran Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 03.08.2004...

 • UZP/ZO/0-124/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 04-02-2004

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-124/04 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 4 lutego 2004 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Henryk Lenartowicz Arbitrzy: Ewa Szcześniak Bogdan Roman Skwarka Protokolant Rafał Oksiński ...

 • UZP/ZO/0-110/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 02-02-2004

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-110/04 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2004 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Joanna Ławińska-Tarsa Arbitrzy: Andrzej Bohdan Winnicki Józef Orłowski Protokolant Rafał Oksiński ...

 • KIO 40/13, KIO 46/13

  Orzeczenia KIO, 29-01-2004

  1 Sygn. akt: KIO 40/13 Sygn. akt: KIO 46/13 Postanowienie z dnia 25 .01.2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Protokolant: Agata Dziuban Po rozpoznaniu...

 • UZP/ZO/0-37/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 19-01-2004

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-37/04 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 19 stycznia 2004 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jacek Sławomir Grządka Arbitrzy: Adam Gielarowski Tomasz Fimowicz Protokolant Rafał Oksiński Wobec...

 • V CK 97/03

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 13-01-2004

  Wyrok z dnia 13 stycznia 2004 r., V CK 97/03 Niedopuszczalna jest zmiana podmiotowa umowy zawartej w następstwie przetargu, umożliwiająca przejęcie zamówienia publicznego. Sędzia SN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sędzia SN Marian Kocon ...

 • UZP/ZO/0-2319/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-01-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-2319/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 stycznia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Antoni Janusz Parda Barbara Monika Wachowiak- Guzikowska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij