• UZP/ZO/0-1555/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 28-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1555/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 28 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Maria Trzeźwińska Arbitrzy: Marek Tomasz Korzun Marcin Wojciech Sonnenberg Protokolant Urszula Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1564/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 28-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1564/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 28 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Sadowy Arbitrzy: Paweł Marian Chodkiewicz Waldemar Maciej Stodolak Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1546/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1546/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Zaczek Arbitrzy: Andrzej Pawelec Barbara Maria Loba Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.09.2004 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-1553/04, UZP/ZO/0-890/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1553/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Bettman Arbitrzy: Ewa Hanna Burza Jolanta Machowska Protokolant Urszula Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.09.2004 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-1548/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1548/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogusława Trybulska-Sepioł Arbitrzy: Bogdan Zbigniew Roguski Mirosław Tadeusz Martyn Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na...

 • UZP/ZO/0-1552/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1552/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Mirosław Józef Hajduk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Marek Piotr Lubieniecki Protokolant Urszula Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.09.2004...

 • UZP/ZO/0-1544/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1544/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Ochmańska Arbitrzy: Maciej Łukasz Murgrabia Marek Madaliński Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.09.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1549/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1549/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jan Antoni Tadrzak Arbitrzy: Maria Lech - Bielecka Katarzyna Maria Karaś - Batko Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1547/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1547/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Kułaga Arbitrzy: Paweł Marian Chodkiewicz Grzegorz Soluch Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 27.09.2004 r....

 • UZP/ZO/0-1550/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1550/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Ryszard Paweł Krawczyk Arbitrzy: Hanna Barbara Furman Bartosz Marek Frączyk Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2004.09.27 r....

 • UZP/ZO/0-1538/04, UZP/ZO/0-1207/04, UZP/ZO/0-1328/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 24-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1538/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 24 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Rękas Arbitrzy: Agnieszka Stasiak Wacław Markowicz Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 24.09.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1543/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 24-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1543/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Juszczyk Arbitrzy: Zbigniew Obłoza Paweł Krzykowski Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2004.09.24 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-1539/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 24-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1539/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Grażyna Wróblewska Arbitrzy: Marek Tomasz Korzun Krystyna Anna Krzywda Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.09.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1542/04, UZP/ZO/0-876/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 24-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1542/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Rozdębska - Kołodziejska Arbitrzy: Robert Wardyń Beata Małgorzata Madaj - Lorek Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1537/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 23-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1537/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 23 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Roman Bogdan Kuciapski Arbitrzy: Paweł Tomasz Fiedczak Maria Jolanta Orlik Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2004.09.23 r....

 • C-494/01

  Orzeczenia ETS, 23-09-2004

  OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO L. A. GEELHOEDA przedstawiona w dniu 23 września 2004 r.(1) Sprawa C‑494/01 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Naruszenie art. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 i 14 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r....

 • C-26/03

  Orzeczenia ETS, 23-09-2004

  OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO CHRISTINE STIX-HACKL przedstawiona w dniu 23 września 2004 r. (1) Sprawa C‑26/03 Stadt Halle RPL Recyclingpark Lochau GmbH przeciwko Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall-iEnergieverwertungsanlage TREA Leuna [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym...

 • UZP/ZO/0-1530/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 23-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1530/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 23 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Dziubińska Arbitrzy: Agata Brzeska-Lebiecka Elżbieta Wójcicka Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23.09.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1533/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 23-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1533/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 23 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Marciniak - Chejde Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek Katarzyna Teresa Setkowicz Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1532/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 23-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1532/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 23 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Maria Trzeźwińska Arbitrzy: Mieczysław Chwastowski Urszula Borowska-Zaręba Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1529/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 23-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1529/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 23 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jolanta Miśkiewicz Arbitrzy: Mirosława Ewa Jarosz-Czajkowska Beata Sylwia Kaczmarek Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1531/04, UZP/ZO/0-289/02

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 23-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1531/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 23 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Lidia Mirosława Piotr-Krajecka Arbitrzy: Andrzej Lewczuk Monika Małgorzata Konior-Czarnota Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-1525/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1525/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Sadowy Arbitrzy: Zbigniew Jan Kowaluk Piotr Paweł Magda Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22.09.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1523/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1523/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogusława Trybulska-Sepioł Arbitrzy: Elżbieta Halina Tomaka Elżbieta Wójcicka Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-1526/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1526/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Władysław Zalewski Arbitrzy: Olgierd Jerzy Koleśnik Henryk Grzegorz Podleśny Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1528/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1528/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Robert Konstanty Rudnicki Arbitrzy: Wacław Drzymała Irena Natalia Skubiszak - Kalinowska Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1527/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1527/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Ochmańska Arbitrzy: Antoni Janusz Parda Zofia Halina Michalska Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2004.09.22 r. w...

 • UZP/ZO/0-1521/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1521/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Zaczek Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka Krzysztof Szydłowski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22.09.2004...

 • UZP/ZO/0-1512/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 21-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1512/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Durda Arbitrzy: Krzysztof Madej Elżbieta Wójcicka Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 21.09.2004 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-1515/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 21-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1515/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Bettman Arbitrzy: Józef Januszko Leszek Marcin Budkiewicz Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.09.2004 r. w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij