• UZP/ZO/0-1403/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-09-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1403/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Aleksander Szczęch Arbitrzy: Piotr Nadolski Elżbieta Janicka-Suchacz Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.09.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1383/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 31-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1383/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Adela Trałka Arbitrzy: Zbigniew Tadeusz Wirski Aleksandra Anna Kurnicka Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-1391/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 31-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1391/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Elżbieta Rozdębska- Kołodziejska Arbitrzy: Zdzisław Roman Schubert Wiesław Piotr Durda Protokolant Urszula Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie...

 • UZP/ZO/0-1392/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 31-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1392/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Maria Ciesielska Arbitrzy: Wacław Mroczkowski Bogusław Marek Kruk Protokolant Urszula Krynicka po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-1388/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 31-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1388/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krystyna Maria Trafalska Arbitrzy: Krzysztof Roman Mirski Aleksander Piszczatowski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1394/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 31-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1394/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Kazimierz Srocki Arbitrzy: Jan Piotr Gajoch Janusz Wojciech Lubowicz Protokolant Urszula Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1395/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 31-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1395/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Gustaw Rajpert Arbitrzy: Krzysztof Marek Ściuba Grażyna Starzak Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2004.08.31 r. w...

 • UZP/ZO/0-1357/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 31-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1357/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Daniel Guderski Arbitrzy: Kazimierz Piotr Orzeł Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na posiedzeniu...

 • UZP/ZO/0-1361/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 31-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1361/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tadeusz Przechodzki Arbitrzy: Zdzisław Roman Schubert Władysław Waligórski Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 31.08.2004...

 • UZP/ZO/0-1356/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 31-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1356/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Szacuń Arbitrzy: Wiesław Stanisław Kapłan Apolinary Marian Kowalczyk Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31.08.2004...

 • UZP/ZO/0-1379/04, UZP/ZO/0-928/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 31-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1379/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Łada Arbitrzy: Stanisław Henryk Sobotka Krystyna Robak Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2004.08.31 r. w...

 • UZP/ZO/0-1384/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 31-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1384/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Michalina Henryka Nowokuńska Arbitrzy: Ryszard Dobrosielski Marek Michał Pracel Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1371/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 31-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1371/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tadeusz Andrzej Urban Arbitrzy: Andrzej Janusz Adamski Władysław Ksawery Szymonik Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1389/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 31-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1389/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Tadeusz Szafrański Arbitrzy: Ireneusz Górniakowski Włodzimierz Zbigniew Ciepły Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na...

 • UZP/ZO/0-1380/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-08-2004

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-1380/04 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Lubomira Matczuk-Mazuś Arbitrzy: Marian Andrzej Grajewski Zbigniew Dąbrowski Protokolant Piotr...

 • UZP/ZO/0-1377/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1377/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Halina Kułaga Arbitrzy: Tadeusz Antoni Mykowiecki Krystyna Agnieszka Królak Protokolant Urszula Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1363/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1363/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogumił Piechura Arbitrzy: Tadeusz Antoni Szymański Jerzy Marian Wiese Protokolant Urszula Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.08.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1382/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1382/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Janina Elżbieta Świerkula Arbitrzy: Janusz Andrzej Tomaszewski Zbigniew Kusior Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2004.08.27...

 • UZP/ZO/0-1373/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1373/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogdan Roman Skwarka Arbitrzy: Piotr Henryk Szczegot Zbigniew Władysław Rękas Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1378/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1378/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Helena Słupik Arbitrzy: Wiesław Tadeusz Iwan Anna Ewa Oręziak Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.08.2004 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-1385/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1385/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Kazimierz Strycharz Arbitrzy: Halina Alicja Strzelczyk Anna Adela Trałka Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2004.08.27 r. w...

 • UZP/ZO/0-1381/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1381/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jolanta Barbara Miśkiewicz Arbitrzy: Tadeusz Henryk Ciszewski Stanisław Michał Barud Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1350/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1350/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Joanna Ławińska-Tarsa Arbitrzy: January Józef Wójcik Stefania Malewska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-1359/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1359/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Sobkiewicz Arbitrzy: Krzysztof Roman Mirski Apolinary Marian Kowalczyk Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1352/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1352/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Mirosław Józef Hajduk Arbitrzy: Wacław Buciak Teresa Irena Jaskulska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.08.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1370/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1370/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Danuta Boniuszko Arbitrzy: Henryk Chmara Anna Halina Kułaga Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.08.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1299/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1299/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogdan Skwarka Arbitrzy: Władysław Waligórski Janina Agata Mikołajczyk Protokolant Urszula Krynicka po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-1358/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1358/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Gustaw Rajpert Arbitrzy: Andrzej Wiktor Urbańczyk Bogumiła Stanecka Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2004.08.26 r....

 • UZP/ZO/0-1368/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1368/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Michalina Henryka Nowokuńska Arbitrzy: Wacław Gasperowicz Anna Maria Trzeźwińska Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1372/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1372/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marta Jadwiga Włodarczyk Arbitrzy: Andrzej Erdman Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij