• UZP/ZO/0-1348/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1348/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Helena Słupik Arbitrzy: Marek Tomasz Korzun Mariusz Tadeusz Sośniak Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.06.2005 r. w...

 • C-324/03

  Orzeczenia ETS, 16-06-2005

  OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO JULIANE KOKOTT przedstawiona w dniu 16 czerwca 2005 r.(1) Sprawy połączone C‑138/03, C‑324/03 i C‑431/03 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich Fundusze strukturalne – Współfinansowanie – Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 i rozporządzenie (WE)...

 • UZP/ZO/0-1338/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1338/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Ryszard Paweł Krawczyk Arbitrzy: Witold Edmund Witowski Paweł Krzykowski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.06.2005 r. w...

 • C-232/04

  Orzeczenia ETS, 16-06-2005

  OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO M. POIARESA MADURA przedstawiona w dniu 16 czerwca 2005 r.(1) Sprawy połączone C‑232/04 i C‑233/04 Nurten Güney-Görres (C‑232/04) i Gül Demir (C‑233/04) przeciwko Securicor Aviation (Germany) Ltd i Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG [wniosek o wydanie...

 • UZP/ZO/0-1336/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-06-2005

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-1336/05 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 16 czerwca 2005 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Natalia Skubiszak-Kalinowska Arbitrzy: Zdzisława Julianna Matejczuk Jarosław Myśko Protokolant...

 • UZP/ZO/0-1349/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1349/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Aleksander Szczęch Arbitrzy: Olgierd Jerzy Koleśnik Zbigniew Marcin Nycz Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.06.2005...

 • UZP/ZO/0-1345/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1345/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tomasz Lubaczewski Arbitrzy: Krystyna Krężel Bożena Maria Gawrychowska Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.06.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-1325/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1325/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Bożena Nagórska - Protasiuk Arbitrzy: Agnieszka Stasiak Mariusz Adam Ostrowski Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • Wyrok UZP/ZO/0-4/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-4/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Teresa Jaworska - Klinowska Arbitrzy: Paweł Tomasz Fiedczak Rafał Krzysztof Zygmunt Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1334/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1334/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Aleksander Piszczatowski Małgorzata Micał Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1359/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1359/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Lubiniecki Arbitrzy: Grzegorz Borowski Ireneusz Kołakowski Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.06.2005 r. w...

 • C-138/03

  Orzeczenia ETS, 16-06-2005

  OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO JULIANE KOKOTT przedstawiona w dniu 16 czerwca 2005 r.(1) Sprawy połączone C‑138/03, C‑324/03 i C‑431/03 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich Fundusze strukturalne – Współfinansowanie – Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 i rozporządzenie (WE)...

 • UZP/ZO/0-1337/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1337/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 15 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Alicja Litwa Arbitrzy: Zdzisława Julianna Matejczuk Joanna Anna Brylska Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • T-17/02

  Orzeczenia ETS, 15-06-2005

  WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba w składzie powiększonym) z dnia 15 czerwca 2005 r.(*) Pomoc państwa – Transport morski – Istniejąca pomoc – Nowa pomoc – Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym W sprawie T‑17/02 Fred Olsen SA, z siedzibą w Santa Cruz de Tenerife (Hiszpania),...

 • UZP/ZO/0-1330/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1330/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 15 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Dariusz Mariusz Ćwik Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak Tomasz Maria Iżyk Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15.06.2005 r....

 • T-349/03

  Orzeczenia ETS, 15-06-2005

  WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2005 r.(*) Pomoc państwa – Skarga o stwierdzenie nieważności – Pomoc na restrukturyzację – Decyzja uznająca pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem – Wytyczne Komisji – Obowiązek uzasadnienia – Przestrzeganie warunków – Minimalny...

 • UZP/ZO/0-1268/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1268/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 15 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Bettman Arbitrzy: Ewa Hanna Burza Marek Marcin Dziewit Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15.06.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-1342/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-06-2005

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-1342/05 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 15 czerwca 2005 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Natalia Skubiszak-Kalinowska Arbitrzy: Krystyna Krężel Honorata Teresa Łopianowska Protokolant...

 • UZP/ZO/0-1331/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1331/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 15 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Maria Ciesielska Arbitrzy: Andrzej Bolesław Erenz Piotr Świątecki Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1312/05, UZP/ZO/0-598/05, UZP/ZO/0-504/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1312/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 15 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Helena Słupik Arbitrzy: Sławomir Piotr Szepietowski Zbigniew Marcin Nycz Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-1340/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1340/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 15 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Jadwiga Dziubińska Arbitrzy: Iwona Sabina Zielińska Katarzyna Dajczer Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1326/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1326/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 15 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Grażyna Arlet Arbitrzy: Marek Jerzy Głód Stanisław Chudecki Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15.06.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-1292/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 14-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1292/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 14 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Dariusz Cezary Bieryło Arbitrzy: Tadeusz Antoni Szymański Piotr Pietrzyk Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-1315/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 14-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1315/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 14 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Krzysztof Sadowy Arbitrzy: Krzysztof Henryk Gadziała Klaudia Monika Szczytowska-Maziarz Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na...

 • UZP/ZO/0-1309/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 14-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1309/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 14 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Ryszard Paweł Krawczyk Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska Elżbieta Bogumiła Gaździk Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1308/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 14-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1308/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 14 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Violetta Wasielak Arbitrzy: Joanna Korzeniowska - Chmielewska Marek Marcin Dziewit Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1287/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 14-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1287/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 14 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Mirosław Józef Hajduk Arbitrzy: Ryszard Maraszek Joanna Anna Brylska Protokolant Wioletta Wierzejska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14.06.2005 r....

 • UZP/ZO/0-1286/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 14-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1286/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 14 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marta Jadwiga Włodarczyk Arbitrzy: Stanisław Janusz Hejna Łukasz Maciej Widomski Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1281/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 14-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1281/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 14 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jerzy Miszczak Arbitrzy: Zbigniew Marek Leszczyński Tomasz Paweł Biesiada Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-1274/05, UZP/ZO/0-699/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 13-06-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1274/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 13 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Adela Trałka Arbitrzy: Maciej Łukasz Murgrabia Rafał Krzysztof Zygmunt Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13.06.2005...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij