• T-71/00

  Orzeczenia ETS, 08-07-2004

  WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba) z dnia 8 lipca 2004 r.(*) Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynek rur i przewodów stalowych bez szwu – EFTA – Uprawnienia Komisji – Naruszenie – Grzywny W sprawach połączonych T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 i T‑78/00 JFE Engineering Corp.,...

 • UZP/ZO/0-1020/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1020/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 8 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tadeusz Przechocki Arbitrzy: Elwira Zdzisława Pytlińska Ryszard Edward Półtorak Protokolant Urszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • T-68/00

  Orzeczenia ETS, 08-07-2004

  WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba) z dnia 8 lipca 2004 r.(*) Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynek rur i przewodów stalowych bez szwu – EFTA – Uprawnienia Komisji – Naruszenie – Grzywny W sprawach połączonych T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 i T‑78/00 JFE Engineering Corp.,...

 • T-67/00

  Orzeczenia ETS, 08-07-2004

  WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba) z dnia 8 lipca 2004 r.(*) Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynek rur i przewodów stalowych bez szwu – EFTA – Uprawnienia Komisji – Naruszenie – Grzywny W sprawach połączonych T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 i T‑78/00 JFE Engineering Corp.,...

 • T-50/00

  Orzeczenia ETS, 08-07-2004

  WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba) z dnia 8 lipca 2004 r.(*) Konkurencja – Porozumienia – Rynek rur i przewodów stalowych bez szwu – Czas trwania naruszenia – Grzywny W sprawie T‑50/00 Dalmine SpA, z siedzibą w Dalmine (Włochy), reprezentowanej przez adwokatów M. Siragusę...

 • T-44/00

  Orzeczenia ETS, 08-07-2004

  WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba) z dnia 8 lipca 2004 r.(*) Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynki rur stalowych bez szwu – Czas trwania naruszenia – Grzywny W sprawie T‑44/00 Mannesmannröhren-Werke AG, z siedzibą w Mülheim an der Ruhr (Niemcy), reprezentowana...

 • Postanowienie UZP/ZO/0-1014/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1014/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 7 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Józef Chodarcewicz Arbitrzy: Wacław Mroczkowski Teresa Irena Jaskulska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7.07.2004 r....

 • UZP/ZO/0-1014/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1014/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 7 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Józef Chodarcewicz Arbitrzy: Wacław Mroczkowski Teresa Irena Jaskulska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7.07.2004 r....

 • UZP/ZO/0-979/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-07-2004

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-979/04 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 7 lipca 2004 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Ludwik Górnicki Arbitrzy: Teresa Sinko Wiesław Stanisław Zaczek Protokolant Rafał Oksiński Wobec...

 • UZP/ZO/0-979/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-07-2004

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-979/04 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 7 lipca 2004 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Ludwik Górnicki Arbitrzy: Teresa Sinko Wiesław Stanisław Zaczek Protokolant Rafał Oksiński Wobec...

 • UZP/ZO/0-1015/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1015/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Mirosław Józef Hajduk Arbitrzy: Zbigniew Heliodor Koczorski Edmund Guzel Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07.07.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1010/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1010/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Piotr Durda Arbitrzy: Andrzej Jankowski Wojciech Maciej Dutka Protokolant Urszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6.07.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1008/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1008/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Kazimierz Strycharz Arbitrzy: Jerzy Władysław Perkowski Magdalena Jagodzińska Protokolant Urszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6.07.2004...

 • UZP/ZO/0-1005/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1005/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Krzysztof Sadowy Arbitrzy: Kazimierz Wiesław Kokoszczyński Zbigniew Leszek Pietrzak Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-1006/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1006/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Lidia Mirosława Piotr-Krajecka Arbitrzy: Maciej Marcin Szuflicki Witold Olender Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6.07.2004...

 • UZP/ZO/0-1004/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1004/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marian Franciszek Nawrot Arbitrzy: Stanisława Maria Adamczyk Jerzy Marian Wiese Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06.07.2004...

 • UZP/ZO/0-989/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-989/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Władysław Rękas Arbitrzy: Aleksander Leszek Gamracy Wojciech Maciej Dutka Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-991/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-991/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Ryszard Kornobis Arbitrzy: Zbigniew Dąbrowski Stanisław Krzysztof Sadowy Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05.07.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-990/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-990/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 5 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Stanisław Zaczek Arbitrzy: Wojciech Tadeusz Weiss Jan Stanisław Jakubowski Protokolant Urszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-982/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-982/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 5 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Roman Bochenek Arbitrzy: Jan Eustachiusz Bałamut Marian Trzópek Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5.07.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-981/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-981/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 5 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Leszek Pietrzak Arbitrzy: Tadeusz Andrzej Ignatowicz Stanisław Brylski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5.07.2004...

 • UZP/ZO/0-993/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 02-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-993/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Piotr Dubowski Arbitrzy: Mirosław Andrzej Bichalski Jarosław Eligiusz Kasiński Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02.07.2004...

 • UZP/ZO/0-967/04, UZP/ZO/0-354/02

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 02-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-967/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 2 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Tadeusz Szafrański Arbitrzy: Andrzej Czesław Matuszczyk Jan Antoni Tadrzak Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-994/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 02-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-994/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krystyna Agnieszka Królak Arbitrzy: Antoni Bossowski Anna Tuszyńska Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02.07.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1000/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 02-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1000/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Skowron Arbitrzy: Andrzej Roman Sokoliński Roman Bogdan Kuciapski Protokolant Urszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2.07.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1007/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 02-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1007/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Robert Konstanty Rudnicki Arbitrzy: Tadeusz Edmund Głowacki Edmund Guzel Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02.07.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1001/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 02-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1001/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Sylwia Podedworna- Mosiewicz Arbitrzy: Mirosław Aleksander Drabiński Maria Teresa Krzemińska- Baranowska Protokolant Urszula Świerżewska po...

 • UZP/ZO/0-980/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 02-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-980/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Łysakowski Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Stefan Marian Rynowiecki Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02.07.2004...

 • UZP/ZO/0-966/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 01-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-966/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 1 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogusław Józef Dębski Arbitrzy: Antoni Bossowski Marek Michał Pracel Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1.07.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-969/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 01-07-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-969/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 1 lipca 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Sylwia Podedworn-Mosiewicz Arbitrzy: Władysław Waligórski Alicja Maria Stępkowska Protokolant Urszula Świerżewska po rozpoznaniu na rozprawie w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij