• UZP/ZO/0-1189/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1189/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Teresa Ochmańska Arbitrzy: Zbigniew Tadeusz Wirski Bogusław Marek Kruk Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09.08.2004...

 • UZP/ZO/0-1190/04, UZP/ZO/0-586/04, UZP/ZO/0-854/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1190/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 9 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Helena Słupik Arbitrzy: Helena Banach Waldemar Łada Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09.08.2004 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-1227/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1227/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jacek Sławomir Grządka Arbitrzy: Małgorzata Teresa Weidl Halina Urszula Łukasiewicz Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1235/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1235/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Piotr Dubowski Arbitrzy: Tadeusz Andrzej Ignatowicz Andrzej Gustaw Rajpert Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2004.08.09 r. w...

 • UZP/ZO/0-1234/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1234/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Szczepan Leon Lewna Arbitrzy: Wiesław Stanisław Kapłan Urszula Krystyna Wiśniewska Protokolant Urszula Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1231/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1231/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Stanisława Juszczyk Arbitrzy: Grzegorz Józef Papierz Zbigniew Władysław Rękas Protokolant Urszula Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1188/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1188/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Apolinary Marian Kowalczyk Arbitrzy: Wacław Mroczkowski Wiesław Stanisław Zaczek Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1228/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1228/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Maria Ciesielska Arbitrzy: Jan Eustachiusz Bałamut Wiesława Węcławowicz Protokolant Urszula Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1198/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1198/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tadeusz Stefan Ćwikliński Arbitrzy: Tomasz Granops Witold Marek Majewski Protokolant Urszula Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6.08.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1221/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1221/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Daniel Guderski Arbitrzy: Waldemar Marian Kuryłowicz Ryszard Paweł Krawczyk Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1222/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1222/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Halina Kułaga Arbitrzy: Wiktor Ireneusz Życzyński Robert Konstanty Rudnicki Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1199/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1199/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jerzy Miszczak Arbitrzy: Krzysztof Andrzej Makowski Urszula Krystyna Wiśniewska Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1205/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1205/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 6 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jolanta Bożena Bilkiewicz Arbitrzy: Eugeniusz Szczepan Uchyła Ewa Gołąb Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06.08.2004...

 • UZP/ZO/0-1224/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1224/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 6 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Teresa Ochmańska Arbitrzy: Adam Gielarowski Barbara Krystyna Nowakowska - Kowalak Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na...

 • UZP/ZO/0-1171/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-08-2004

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-1171/04 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 6 sierpnia 2004 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogusław Marek Kruk Arbitrzy: Wiesław Jan Rudnicki Jerzy Marian Wiese Protokolant Paweł Kaczkan ...

 • UZP/ZO/0-1209/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1209/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogusław Józef Dębski Arbitrzy: Marcin Józef Sowula Marian Kazimierz Hady Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05.08.2004 r....

 • UZP/ZO/0-1217/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1217/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogusława Trybulska-Sepioł Arbitrzy: Sylwester Foltyn Jerzy Ryszard Dydenko Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05.08.2004...

 • UZP/ZO/0-1208/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1208/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Michał Pracel Arbitrzy: Edwin Mierzejewski Wiesław Jankowski Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05.08.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1206/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1206/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Helena Słupik Arbitrzy: Włodzimierz Zbigniew Ciepły Jerzy Józef Kołodziej Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5.08.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1216/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1216/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Marciniak-Chejde Arbitrzy: Andrzej Goreń Zbigniew Władysław Rękas Protokolant Urszula Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5.08.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1207/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1207/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Piotr Bogusław Dżumak Arbitrzy: Renata Wietrzykowska Marek Raczko Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5.08.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1219/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1219/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Piotr Durda Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak Andrzej Bolesław Niwicki Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2004.08.05 r....

 • UZP/ZO/0-1218/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1218/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Piotr Dubowski Arbitrzy: Stanisław Kazimierz Bubiński Andrzej Gustaw Rajpert Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2004.08.05 r....

 • UZP/ZO/0-1203/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 04-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1203/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Michalina Henryka Nowokuńska Arbitrzy: Bogdan Ignacy Prużyński Mirosław Jan Szadkowski Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1197/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 04-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1197/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tadeusz Przechocki Arbitrzy: Irena Helena Dąbrowska Szczepan Leon Lewna Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4.08.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1191/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 04-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1191/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Łada Arbitrzy: Andrzej Bolesław Erenz Maria Elzbieta Rozdębska- Kołodziejska Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1195/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 04-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1195/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Kaziemirz Strycharz Arbitrzy: Antoni Bossowski Stefania Urszula Olszewska- Kuźnierska Protokolant Urszula Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1204/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 04-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1204/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Krystyna Nowakowska - Kowalak Arbitrzy: Marian Kazimierz Hady Piotr Dubowski Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-1194/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 04-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1194/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jerzy Marian Wiese Arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka Leszek Orkisz Protokolant Jarosław Świątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04.08.2004 r. w...

 • UZP/ZO/0-1200/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 04-08-2004

  Sygn. akt UZP/ZO/0-1200/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 sierpnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Piotr Jankowski Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant Urszula Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij