• C-339/04

  Orzeczenia ETS, 27-10-2005

  OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO DÁMASA RUIZA-JARABA COLOMERA przedstawiona w dniu 27 października 2005 r.(1) Sprawa C-339/04 Nuova società di telecomunicazioni SpA przeciwko Ministero delle Comunicazioni oraz ENI SpA [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di...

 • UZP/ZO/0-3087/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3087/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Maria Ciesielska Arbitrzy: Jan Gaj Krystyna Anna Krzywda Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.10.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-3075/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3075/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Roman Bochenek Arbitrzy: Tomasz Mariusz Strąk Jarosław Gospodarczyk Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-3072/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3072/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Władysław Norbert Zalewski Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz Beata Sylwia Kaczmarek Protokolant Katarzyna Kozłowska po rozpoznaniu na rozprawie...

 • UZP/ZO/0-3077/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3077/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wojciech Balcerzak Arbitrzy: Andrzej Ludomir Warwas Ewa Kryjom Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.10.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-3055/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3055/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Lilia Kolat Arbitrzy: Maciej Murgrabia Joanna Brylska Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.10.2005 r. w Warszawie...

 • C-234/03

  Orzeczenia ETS, 27-10-2005

  WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 27 października 2005 r.(*) Swoboda przedsiębiorczości – Swoboda świadczenia usług – Dyrektywa 92/50/EWG – Zamówienia publiczne na usługi – Zasada niedyskryminacji – Usługi zdrowotne terapii oddechowej w miejscu zamieszkania – Przesłanki dopuszczenia –...

 • UZP/ZO/0-3057/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3057/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Lubomira Matczuk- Mazuś Arbitrzy: Tomasz Ireneusz Bąk Małgorzata Anna Szydlik Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-3061/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3061/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tomasz Lubaczewski Arbitrzy: Iwona Zielińska Jarosław Choptiany Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.10.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-3049/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3049/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Brylski Arbitrzy: Elżbieta Halina Tomaka Adam Edward Kwoczyński Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.10.2005...

 • UZP/ZO/0-3047/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3047/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Mirosław Martyn Arbitrzy: Tadeusz Ciszewski Piotr Pietrzyk Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.10.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-3059/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3059/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 27 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Janina Pogłód Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek Rafał Krzysztof Zygmunt Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie...

 • UZP/ZO/0-3103/05, UZP/ZO/0-2228/03, UZP/ZO/0-2382/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3103/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tadeusz Marian Barnat Arbitrzy: Ryszard Łuczak Mariusz Tadeusz Sośniak Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-3060/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3060/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Rejman Arbitrzy: Marek Tomasz Korzun Piotr Stanisław Kozłowski Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.10.2005 r....

 • UZP/ZO/0-3022/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3022/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogusław Zbigniew Rębisz Arbitrzy: Ewa Zbieć Ewa Lidia Kustra Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.10.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-3062/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3062/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Katarzyna Antosiewicz - Malinowska Arbitrzy: Anna Monika Jędrzejewska Elżbieta Małgorzata Waśniowska Protokolant Katarzyna Kawulska po...

 • UZP/ZO/0-3032/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3032/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wojciech Jan Gołębowski Arbitrzy: Tomasz Mariusz Strąk Iwona Irena Stępniowska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-3020/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3020/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Robert Zygmunt Skrzeszewski Arbitrzy: Marian Kazimierz Hady Sebastian Piotr Zieliński Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-3053/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3053/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Zaczek Arbitrzy: Andrzej Bolesław Erenz Agnieszka Katarzyna Staszek Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-3081/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3081/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Tadeusz Szafrański Arbitrzy: Ewa Jarzębska Piotr Alojzy Pieprzyca Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-3028/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3028/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bartosz Frączyk Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka Jarosław Choptiany Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.10.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-3043/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3043/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Mirosław Martyn Arbitrzy: Paweł Juzoń Elżbieta Gaździk Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.10.2005 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-3038/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3038/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zofia Halina Michalska Arbitrzy: Anna Agnieszka Strzelczyk Piotr Strąk Protokolant Katarzyna Kozłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-3044/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3044/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Helena Słupik Arbitrzy: Leszek Witold Natora Grzegorz Mazurek Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.10.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-3025/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3025/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Wójcicka Arbitrzy: Marian Smolec Michał Stefan Borys Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.10.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-3068/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3068/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Teresa Ochmańska Arbitrzy: Stanisława Maria Adamczyk Jarosław Gospodarczyk Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-3029/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 25-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3029/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Dariusz Mariusz Ćwik Arbitrzy: Zbigniew Marek Leszczyński Sebastian Piotr Zieliński Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-3026/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 25-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3026/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 25 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Niwicki Arbitrzy: Piotr Nadolski Iwona Stępniowska Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.10.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-3065/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 25-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3065/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agnieszka Buchwald Arbitrzy: Stanisława Maria Adamczyk Wojciech Babiarczuk Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-3039/05, UZP/ZO/0-2628/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 25-10-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-3039/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Sylwia Podedworna- Mosiewicz Arbitrzy: Andrzej Ludomir Warwas Ryszard Baranowski Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij