• UZP/ZO/0-976/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-976/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Robert Zygmut Skrzeszewski Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski Izabela Joanna Kuciak Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-977/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-977/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Władysław Norbert Zalewski Arbitrzy: Zygmunt Karol Łukaszczyk Marek Piotr Lubieniecki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-985/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-985/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Paprota Arbitrzy: Bożena Joanna Zbieć Piotr Strąk Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.05.2005 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-949/95, UZP/ZO/0-885/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-949/95 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Dariusz Mariusz Ćwik Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia Anna Maria Majstrowicz Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.05.2005...

 • T-125/05

  Orzeczenia ETS, 14-05-2005

  Komunikat w Dz.U.   Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2005 r. przez Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Sprawa T-125/05) (Język postępowania: niemiecki) W dniu 18 marca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Umwelt-...

 • UZP/ZO/0-932/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 13-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-932/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 13 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Zbigniew Jan Kowaluk Sebastian Piotr Zieliński Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na posiedzeniu w...

 • UZP/ZO/0-931/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 13-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-931/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 13 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Raczko Arbitrzy: Marian Smolec Maciej Maciejewski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13.05.2005 r. w Warszawie odwołania...

 • UZP/ZO/0-939/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 13-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-939/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 13 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Marciniak - Chejde Arbitrzy: Ewa Hanna Wiktorowska Jarosław Rafał Choptiany Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na posiedzeniu w...

 • UZP/ZO/0-936/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 13-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-936/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 13 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Sławomir Mucha Arbitrzy: Jan Gaj Elżbieta Bogumiła Gaździk Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13.05.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-934/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 13-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-934/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 13 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Sławomir Wiśniewski Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka Wojciech Ignacy Tokarski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13.05.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-930/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 13-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-930/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 13 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Bettman Arbitrzy: Antoni Majka Wojciech Babiarczuk Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 13.05.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-944/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 13-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-944/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 13 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Sylwia Podedworna - Mosiewicz Arbitrzy: Jan Tadeusz Wilkus Małgorzata Micał Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-948/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 13-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-948/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 13 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Lidia Mirosława Piotr - Krajecka Arbitrzy: Piotr Nadolski Małgorzata Ewa Michałek Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-943/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 13-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-943/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 13 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Helena Słupik Arbitrzy: Krzysztof Błachut Szymon Marek Kubacki Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13.05.2005 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-941/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 13-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-941/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 13 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zofia Halina Michalska Arbitrzy: Krzysztof Antoni Broszkiewicz Krzysztof Rozenbajger Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-938/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 13-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-938/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 13 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Tadeusz Szafrański Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz Mariusz Adam Ostrowski Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-937/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 13-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-937/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 13 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wacław Markowicz Arbitrzy: Elżbieta Halina Tomaka Tomasz Paweł Biesiada Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13.05.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-929/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-929/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Władysław Rękas Arbitrzy: Piotr Jan Budzinski Jarosław Budlewski Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2005.05.12 r....

 • UZP/ZO/0-918/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-918/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tadeusz Marian Barnat Arbitrzy: Grzegorz Andrzej Brzykcy Piotr Paweł Magda Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12.05.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-916/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-916/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Sylwia Podedworna - Mosiewicz Arbitrzy: Robert Bartold Ryszard Baranowski Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-913/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-913/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Beata Małgorzata Madaj -Lorek Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Michał Stefan Borys Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-921/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-05-2005

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-921/05 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2005 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jolanta Barbara Miśkiewicz Arbitrzy: Piotr Borkowski Elżbieta Janicka-Suchacz Protokolant Rafał Oksiński ...

 • UZP/ZO/0-924/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-924/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Lidia Mirosława Piotr - Krajecka Arbitrzy: Ryszard Łuczak Piotr Alojzy Pieprzyca Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-911/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-911/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Piotr Durda Arbitrzy: Józef Górny Justyna Urszula Pikiewicz Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12.05.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-923/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-923/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Sławomir Wiśniewski Arbitrzy: Maria Urbańska Brygida Kolenda - Łabuś Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12.05.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-917/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-917/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Teresa Ochmańska Arbitrzy: Dariusz Stanisław Jaromij Piotr Strąk Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2005.05.12 r. w...

 • UZP/ZO/0-927/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-927/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marian Trzópek Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski Agnieszka Ewa Świderska Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12.05.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-912/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-05-2005

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-912/05 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2005 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Stanisława Maria Adamczyk Jolanta Klimczak Protokolant Magdalena...

 • UZP/ZO/0-891/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-891/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krzysztof Szydłowski Arbitrzy: Bogdan Zbigniew Roguski Elżbieta Małgorzata Waśniowska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-899/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-05-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-899/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agnieszka Buchwald Arbitrzy: Mateusz Winiarz Marcin Wojciech Sonnenberg Protokolant Katarzyna Kawulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2005.05.11 r. w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij