• UZP/ZO/0-86/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 25-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-86/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 25 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Robert Zygmunt Skrzeszewski Arbitrzy: Zofia Maria Ligocka Piotr Paweł Magda Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-72/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 25-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-72/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Stanisław Brylski Arbitrzy: Jan Gaj Mirosław Tadeusz Martyn Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.01.2005 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-75/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 25-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-75/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś - Batko Arbitrzy: Grzegorz Andrzej Brzykcy Andrzej Edward Stokłosa Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-88/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 25-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-88/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 25 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Jan Tadeusz Wilkus Piotr Strąk Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 2005.01.25...

 • UZP/ZO/0-69/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 25-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-69/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogusław Zbigniew Rębisz Arbitrzy: Danuta Helena Fligiel Lucyna Wójtowicz Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.01.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-79/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 25-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-79/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Zaczek Arbitrzy: Tadeusz Hanryk Ciszewski Bożena Maria Gawrychowska Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2005.01.25 r....

 • UZP/ZO/0-71/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 25-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-71/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Władysław Rękas Arbitrzy: Paweł Grzegorz Juzoń Marek Marcin Dziewit Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.01.2005...

 • UZP/ZO/0-70/05, UZP/ZO/0-2111/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 24-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-70/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Janina Elżbieta Świerkula Arbitrzy: Andrzej Jan Karczewski Paweł Krzykowski Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.01.2005...

 • UZP/ZO/0-81/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 24-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-81/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Roman Mirosław Kołuda Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak Marian Kazimierz Ochociński Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-74/05, UZP/ZO/0-2160/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 24-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-74/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Elżbieta Rozdębska- Kołodziejska Arbitrzy: Witold Edmund Witowski Małgorzata Mical Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-77/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 24-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-77/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 24 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Sitkowska Arbitrzy: Andrzej Ludomir Warwas Jarosław Gospodarczyk Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-66/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 24-01-2005

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-66/05 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 24 stycznia 2005 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Teresa Krzemińska- Baranowska Arbitrzy: Teresa Sinko Piotr Pietrzyk Protokolant Rafał Oksiński ...

 • UZP/ZO/0-68/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 24-01-2005

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-68/05 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 24 stycznia 2005 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Ryszard Baranowski Jarosław Rafał Choptiany Protokolant Rafał...

 • UZP/ZO/0-65/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 24-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-65/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Szacuń Arbitrzy: Paweł Grzegorz Juzoń Szymon Hiromi Nowak Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.12.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-82/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 24-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-82/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Lubiniecki Arbitrzy: Jerzy Czaban Wojciech Babiarczuk Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.01.2004 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-64/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 24-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-64/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 24 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Włodzimierz Daniel Guderski Arbitrzy: Krystyna Krężel Justyna Urszula Pikiewicz Protokolant Marcin Sadecki po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu...

 • UZP/ZO/0-63/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 21-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-63/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Sylwia Podedworna- Mosiewicz Arbitrzy: Piotr Jan Budziński Piotr Świątecki Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-51/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 21-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-51/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Alicja Litwa Arbitrzy: Ewa Zbieć Jarosław Rafał Choptiany Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.01.2005 r. w Warszawie...

 • UZP/ZO/0-54/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 21-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-54/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Lidia Mirosława Piotr - Krajecka Arbitrzy: Zbigniew Jan Kowaluk Justyna Anna Morawska - Laska Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-57/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 21-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-57/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 21 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Leszek Pietrzak Arbitrzy: Andrzej Antoni Sokoliński Michał Daniel Bubnowski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-48/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 21-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-48/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jolanta Barbara Miśkiewicz Arbitrzy: Agnieszka Anna Melisz Mariusz Adam Ostrowski Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-61/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 21-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-61/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Maciej Stodolak Arbitrzy: Zofia Maria Ligocka Andrzej Jakub Judziński Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2005.01.21...

 • I ACa 1313/04

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-01-2005

  Sygn. akt I ACa 1313/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2005 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSA Stanisława Kalus SSA Zofia Kawińska-Szwed ...

 • UZP/ZO/0-59/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 21-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-59/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Sławomir Mucha Arbitrzy: Ewa Hanna Wiktorowska Henryk Grzegorz Podleśny Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2005.01.21...

 • UZP/ZO/0-60/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 21-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-60/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Danuta Sitkowska Arbitrzy: Antoni Janusz Parda Tomasz Chudobski Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.01.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-52/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 21-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-52/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka Arbitrzy: Agnieszka Stasiak Paweł Mieczysław Samborski Protokolant Piotr Jabłoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.01.2005 r. w...

 • UZP/ZO/0-44/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 20-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-44/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Sylwia Podedworna - Mosiewicz Arbitrzy: Tadeusz Antoni Szymański Tomasz Paweł Biesiada Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-39/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 20-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-39/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Teresa Krzemińska- Baranowska Arbitrzy: Marian Kazimierz Hady Ireneusz Kołakowski Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

 • UZP/ZO/0-22/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 20-01-2005

  Sygn. akt UZP/ZO/0-22/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Maria Trzeźwińska Arbitrzy: Henryk Tadeusz Słomka-Narożański Krzysztof Zbigniew Szydłowski Protokolant Paweł Kaczkan po rozpoznaniu na rozprawie w...

 • UZP/ZO/0-46/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 20-01-2005

  Sygn. akt: UZP/ZO/0-46/05 P O S T A N O W I E N I E Zespołu Arbitrów z dnia 20 stycznia 2005 r. o umorzeniu postępowania Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tomasz Lubaczewski Arbitrzy: Władysław Tadeusz Iwaniec Ewa Kryjom Protokolant Rafał Oksiński Wobec...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij