27-02-2006

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06

WYROK

Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk

Arbitrzy: Krzysztof Błachut

Leszek Jan Klepacki

Protokolant Magdalena Pazura

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez

BIELbit Sp. z o.o. Bielsko- Biała, ul. Komorowicka 45

od oddalenia przez zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa ul.

Czerniakowska 16

protestu z dnia 31 stycznia 2006 r.

orzeka:

1. Oddala odwołanie.

Strona 2 z 5

2. Kosztami postępowania obciąża BIELbit Sp. z o.o. Bielsko- Biała, ul. Komorowicka 45

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 148 59 gr

(słownie: trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy)

z kwoty wpisu uiszczonego przez BIELbit Sp. z o.o. Bielsko- Biała, ul. Komorowicka

45

2) dokonać wpłaty kwoty 1 220 00 gr

(słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych zero groszy)

przez BIELbit Sp. z o.o. Bielsko- Biała, ul. Komorowicka 45 na rzecz Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa ul. Czerniakowska 16

3) dokonać wpłaty kwoty 0 00 gr

(słownie: xxx)

przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych

UZP

4) dokonać zwrotu kwoty 1 525 41 gr

(słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia pięć złotych czterdzieści jeden groszy)

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz BIELbit Sp. z

o.o. Bielsko- Biała, ul. Komorowicka 45 .

3. Uzasadnienie

W odwołaniu wniesionym w piśmie z dnia 10 lutego 2006 r. Wykonawca – BIELbit Sp. z

o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

utrzymanie eksploatacyjne i modyfikację systemu informatycznego ARS – Automatyczne

rozliczanie składek ZUS” podniósł zarzut bezpodstawnego wykluczenia przez Zamawiającego –

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wykonawcy z postępowania poprzez przyjęcie, że Wykonawca

nie spełnia wymagań zamówienia, tj. nie wykonał na przestr

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 2810/12

1   Sygn. akt: KIO 2810/12   WYROK z dnia 3 stycznia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Sylwester Kuchnio   Protokolant: Łukasz Listkiewicz     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij