07-11-2005

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05

WYROK

Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz

Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski

Grażyna Opalińska

Protokolant Rafał Oksiński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7.11.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez

Budimex Dromex S.A. Warszawa, ul. Stawki 40

od oddalenia przez zamawiającego Miasto Rybnik Rybnik, ul. B. Chrobrego 2

protestu z dnia 14 października 2005 r.

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert.

Strona 2 z 6

2. Kosztami postępowania obciąża Miasto Rybnik Rybnik, ul. B. Chrobrego 2

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 488 59 gr

(słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć

groszy)

z kwoty wpisu uiszczonego przez Budimex Dromex S.A. Warszawa, ul. Stawki 40

2) dokonać wpłaty kwoty 6 988 59 gr

(słownie: sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć

groszy)

przez Miasto Rybnik Rybnik, ul. B. Chrobrego 2 na rzecz Budimex Dromex S.A.

Warszawa, ul. Stawki 40

3) dokonać wpłaty kwoty 0 00 gr

(słownie: xxx)

przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych

UZP

4) dokonać zwrotu kwoty 1 185 41 gr

(słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden groszy)

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Budimex

Dromex S.A. Warszawa, ul. Stawki 40.

3. Uzasadnienie

Miasto Rybnik ogłosiło przetarg nieograniczony „na usprawnienie ruchu tranzytowego

poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik

(remont i częściowa modernizacja ul. Gliwickiej-Rybnickiej oraz Wodzisławskiej)”.

W dniu 7.10.2005r. Budimex Dromex S.A. otrzymał informację o wykluczeniu z

postępowania (pismo z dnia 6.10.2005r.). W dniu 14.10.2005r. złożono protest do

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 2810/12

1   Sygn. akt: KIO 2810/12   WYROK z dnia 3 stycznia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Sylwester Kuchnio   Protokolant: Łukasz Listkiewicz     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij