09-07-2018

VIII Ga 329/18

Sygn. akt VIII Ga 329/18

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy,

w składzie:

Przewodniczący: SSO Anna Górnik (sprawozdawca)

Sędziowie: SO Anna Budzyńska

SO Robert Bury

Protokolant: stażysta Sylwia Kołodziejczak

po rozpoznaniu dnia 9 lipca 2018 r. w S.

na rozprawie

sprawy ze skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

(...) w M. (Hiszpania)

przy udziale:

przeciwnika skargi – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

(...) w B. (Niemcy)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

uczestnika – zamawiającego:

Gminy M. Ś., prowadzącym postępowanie jest Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w S.

od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 684/18

I.  oddala skargę,

II.  zasądza od skarżącego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) w M. (Hiszpania) na rzecz przeciwnika skargi - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., (...) w B. (Niemcy) i (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., kwotę 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania wywołanego skargą,

III.  oddala wniosek zamawiającego o przyznanie kosztów postępowania wywołanego skargą.

SSO (...)SSO(...)SSO (...)

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij