15-12-2017

I C 189/11

Sygn. akt I C 189/11

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 grudnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Renata Lech

Protokolant: sekretarz sądowy Daria Mazerant

po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2017r. w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

przeciwko Gminie K. oraz podmiotom działającym wspólnie w ramach konsorcjum: (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W., Przedsiębiorstwu Budowlanemu „rystal-B.” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w G.

o stwierdzenie nieważności umowy

1.  stwierdza nieważność umowy Nr (...)[ (...)]z dnia 12 maja 2009r. o udzielenie zamówienia dodatkowego do „umowy Nr (...) o budowę w systemie generalnego wykonawstwa kompleksu dydaktyczno (oświatowo) – sportowego w K. przy ul. (...)”, zawartej pomiędzy Gminą K. jako zamawiającym a podmiotami działającymi wspólnie w ramach konsorcjum: (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w W., Przedsiębiorstwem Budowlanym „rystal-B.” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w G.;

2.  zasądza od pozwanych: Gminy K. oraz podmiotów działających wspólnie w ramach konsorcjum: (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W., Przedsiębiorstwa Budowlanego „rystal-B. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. solidarnie na rzecz powoda Skarbu Państwa - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kwotę 7.200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.  nakazuje pobrać od pozwanych Gminy K. oraz podmiotów działających wspólnie w ramach konsorcjum: (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W., Przedsiębiorstwa Budowlanego „rystal-B. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. solidarnie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 122.310,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziesięć złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Sygn. akt I C 189/11

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 20 grudnia 2010r. skierowanym przeciwko Gminie K. oraz podmiotom działającym wspólnie w ramach konsorcjum: (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W., Przedsiębiorstwu Budowlanemu „rystal-B.” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w G., powód Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, reprezentowany w toku procesu przez pełnomocnika radcę prawnego P. L., wniósł o st

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij